ĐỀ THI HỌC KÌ 2 LỚP 2 MÔN TOÁN NĂM 2018

Bộ đề thi học tập kì 2 lớp 2 môn Toán năm học 2018 – 2019 là đề kiểm tra học tập kì 2 lớp 2 gồm đáp án với lời giải giành cho thầy cô cùng các em học sinh tìm hiểu thêm, sẵn sàng giỏi cho soát sổ định kì cuối học tập kì II môn Toán thù tới đây.

Bạn đang xem: Đề thi học kì 2 lớp 2 môn toán năm 2018


Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán năm học 2018 – 2019

Đề bài: Đề thi học tập kì 2 lớp 2 môn Tân oán năm học tập 2018 – 2019 – Đề 1Đáp án: Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Tân oán năm học tập 2018 – 2019 – Đề 1Đề bài: Đề thi học tập kì 2 lớp 2 môn Toán năm học tập 2018 – 2019 – Đề 2Đáp án: Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán thù năm học 2018 – 2019 – Đề 2Đề bài: Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Tân oán năm học tập 2018 – 2019 – Đề 3Đáp án: Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán thù năm học tập 2018 – 2019 – Đề 3

Đề bài: Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán năm học 2018 – 2019 – Đề 1

Câu 1. Khoanh vào chữ đặt trước công dụng đúng (1đ):

Số tương thích yêu cầu điền vào vị trí chnóng nhằm 1m = ….. cm là:

A. 10

B. 20

C. 100

D. 1000

Câu 2. Điền số tương thích vào địa điểm chnóng (1đ):

1 kilogam = ….. g

Câu 3. Tìm x (1đ):

a) 5 x x = 25

b) x : 4 = 4

Câu 4. Tính: (2 điểm):

5 x 6 : 3 =…..

A. 10

B. 30

C. 2

D. 3

Câu 5. Đặt tính rồi tính (1đ).

a) 683 + 204

b) 548 – 312

Câu 6. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng (1đ):

Hình tam giác gồm độ lâu năm những cạnh là: AB = 300 cm, BC = 200 cm, AC = 400cm. Chu vi của hình tam giác là:

A. 900 cm

B. 600cm

C. 700cm

D. 800cm

Câu 7. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng (1đ):

Trong hình bên bao gồm mấy hình tam giác?

*

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 8: Lớp 2A bao gồm 32 học sinh được phân tách phần đa thành 4 hàng để đàn dục. Hỏi từng mặt hàng tất cả mấy học tập sinh? (1đ)

Bài 9. Thùng lớn bao gồm 237l dầu, thùng bé dại cất ít hơn thùng khổng lồ 25l dầu. Hỏi thùng nhỏ tuổi gồm từng nào lkhông nhiều dầu (1đ)

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

Đáp án: Đề thi học tập kì 2 lớp 2 môn Toán thù năm học 2018 – 2019 – Đề 1

Câu 1. Khoanh vào chữ đặt trước hiệu quả đúng (1đ):

Khoanh vào ý C

Câu 2. Điền số tương thích vào chỗ chấm (1đ):

1 kilogam = 1000 g

Câu 3. Tìm x (1đ):

a) 5 x x = 25 b) x : 4 = 4

x = 25 : 5 x = 4 x 4

x = 5 x = 16

Câu 4. Tính: (2 điểm):

5 x 6 : 3 =…..

Khoanh vào ý A. 10

Câu 5. Đặt tính rồi tính (1đ).

a) 683 + 204

b) 548 – 312

*

Câu 6: Khoanh vào chữ đặt trước tác dụng đúng (1đ):

Khoanh vào ý A

Câu 7: Khoanh vào chữ đặt trước công dụng đúng (1đ):

Khoanh vào ý B

Câu 8:

Bài giải

Mỗi hàng bao gồm số học viên là: (0.25đ)

32 : 4 = 8 (học tập sinh) (0.5đ)

Đáp số: 8 học sinh (0.25đ)

Câu 9: (1đ).

Thùng nhỏ dại bao gồm số lkhông nhiều dầu là:

237 – 25 = 212 (lít).

Đề bài: Đề thi học tập kì 2 lớp 2 môn Toán thù năm học tập 2018 – 2019 – Đề 2

I. Phần trắc nghiệm: (6 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái tất cả câu vấn đáp đúng nhất:

1: (1 điểm) Số lớn nhất trong những số: 989; 199; 879; 950 là:

A. 989

B. 199

C. 879

D. 950

2: (1 điểm) Kết trái của phép tính: 243 + 716 =?

A. 969

B. 959

C. 559.

D. 569

3: (1 điểm) Số bị phân tách với số chia thứu tự là 36 với 4. Vậy tmùi hương là:

A. 40

B. 32

C. 9

D. 8

4: (1 điểm) Số tức thời sau của số lớn số 1 gồm tía chữ số là:

A. 100

B. 111

C. 999

D. 1000

5: (1 điểm) 1km = …m?

A. 10m

B. 20m

C. 100m

D. 1000m

6: (1 điểm) Hình tđọng giác bên có chu vi là:

*

A.15cm

B. 10cm

C. 11cm

D. 12cm

II/ Phần từ luận: (4 điểm)

7: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

532 + 245

…………….

…………….

…………….

Xem thêm: Kích Thước Ảnh Bìa Facebook 400X150, Chia Sẻ 999+ Ảnh Bìa Facebook Đẹp Cực Dễ Thương

351+ 46

…………….

…………….

…………….

972 – 430

…………….

…………….

…………….

589 – 35

…………….

…………….

…………….

8: (2 điểm). Lớp em gồm 32 chúng ta, cô giáo phân tách rất nhiều thành 4 tổ. Hỏi mỗi tổ gồm từng nào bạn?

Đáp án: Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Tân oán năm học 2018 – 2019 – Đề 2

I. Phần trắc nghiệm: (6 điểm) Khoanh tròn vào vần âm bao gồm câu vấn đáp đúng nhất:

1: (1 điểm) Số lớn số 1 trong các số: 989 ; 199 ; 879 ; 950 là:

A. 989

2: (1 điểm) Kết trái của phép tính: 243 + 716 = ?

B. 959

3: (1 điểm) Số bị phân tách với số chia theo lần lượt là 36 và 4. Vậy thương là:

C. 9

4: (1 điểm) Số tức thời sau của số lớn số 1 tất cả cha chữ số là:

D. 1000

5: (1 điểm) 1km = …m?

D. 1000m

6: (1 điểm) Hình tứ giác mặt bao gồm chu vi là:

A. 15cm

II/ Phần tự luận: (4 điểm)

7: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

8: (2 điểm). Lớp em bao gồm 32 các bạn, gia sư chia phần lớn thành 4 tổ. Hỏi từng tổ bao gồm từng nào bạn?

Bài giải

Số các bạn mỗi tổ bao gồm là: (0,5đ)

32 : 4 = 8 (bạn) (1đ)

Đáp số: 8 các bạn (0.5đ)

Đề bài: Đề thi học tập kì 2 lớp 2 môn Tân oán năm học tập 2018 – 2019 – Đề 3

I. Trắc nghiệm: (4 điểm) Khoanh tròn vào vần âm trước tác dụng đúng nhất:

1. Kết quả của phép tính 4 x 5 =

A. 9

B. 20

C. 25

D. 15 (mức 1)

2. Kết trái của phnghiền tính 0 x 2 =

A. x = 1

B. x = 2

C. x = 0

D. x = 4 (mức 1)

3. Hình tam giác gồm độ nhiều năm các cạnh là: AB = 300 centimet, BC = 200 cm, AC = 400cm. Chu vi của hình tam giác là:

A. 900 cm

B. 600cm

C. 700cm

D. 800cm (nút 2)

4. Kết quả của phxay tính: 30 + 4 x 5 =

A. 16

B. 26

C. 50

D. 30 (nút 3)

5. Số 203 hiểu là:

A. Hai không ba

B. Hai mươi ba

C. Hai trăm linh ba

D. Ba không nhị (nút 1)

6: Số? (M2)

1m = …..cm

A. 10

B. 20

C. 100

D. 1000

II. Tự luận: (6 điểm) Hoàn thành những bài tập sau:

7. Đặt tính rồi tính:

a) 27 + 44

b) 503 + 456

c) 40 – 23

d) 961 – 650 (nút 2)

8. Tìm x:

a) 5 x X = 25

b) x: 4 = 4 (nấc 2)

9. Cuộn dây điện xanh lâu năm 325 m, cuộn dây năng lượng điện đỏ ngắn lại hơn dây điện xanh 112 m. Hỏi cuộn dây điện red color dài từng nào mét?

10: Nam gồm đôi mươi mẫu kẹo Nam đem phân chia gần như đến hầu hết bạn trong bên. Nhà Nam bao gồm có bố, mẹ, chị, Nam cùng em của Nam. Hỏi mọi cá nhân được mấy cái kẹo?

Đáp án: Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Tân oán năm học 2018 – 2019 – Đề 3

I. Trắc nghiệm: (4 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái trước tác dụng đúng nhất:

1B; 2C; 3A; 4C; 5C; 6C;

II. Tự luận:

7. Đặt tính rồi tính:

a) 27 + 44

b) 503 + 456

c) 40 – 23

d) 961 – 650

8. Tìm x:

a) 5 x x = 25 b) x : 4 = 4

X = 25 : 5 x = 4 x 4

X = 5 x = 16

9. Cuộn dây điện red color nhiều năm là:

325 – 112 = 213 (m)

Đáp số: 213 m

10. Số cái kẹọ mỗi cá nhân có là:

đôi mươi : 5 = 4 (dòng kẹo)

Đáp số: 4 cái kẹo.

Trên phía trên, Tài Liệu 247 vẫn giới thiệu cho tới những em Sở đề thi học kì 2 lớp 2 môn Tân oán năm học 2018 – 2019. Trong khi, các em có thể tham khảo thêm tài liệu môn Tiếng Anh 2 thuộc Tiếng Việt 2 với giải toán thù lớp 2 để học tập giỏi hơn những lịch trình của lớp 2.


đề thi lớp 2 cuốn sách kết nốiđề thi lớp 2 có đáp ánđề thi lớp 2 hk2đề thi lớp 2 sách cánh diều học tập kì 1đề thi lớp 2 violet