De thi học kì 2 lớp 4 các trường

Hôm ni Shop chúng tôi chia sẻ mẫu mã Đề thi học kì 2 môn Toán thù lớp 4 năm học tập 2023 - 2024 bao gồm đề thi với giải đáp chuẩn chỉnh. Đề thi dưới đây giành riêng cho những em học viên tham khảo, củng cố gắng khả năng giải tân oán, ôn tập những dạng bài bác tập giữa trung tâm, sẵn sàng mang lại bài bác đánh giá giữa học tập kì lớp 4 đạt hiệu quả cao. Mời các em tham khảo cụ thể đề thi thân học tập kì 1 lớp 4 mới nhất dưới đây.

Bạn đang xem: De thi học kì 2 lớp 4 các trường


1. Đề thi thân học kì 2 môn Toán thù 4 năm học 2023 – 2024:

1.1. Bộ đề số 1:

PHẦN I. bài tập trắc nghiệm:

Câu 1. Khoanh vào vần âm đặt trước câu trả lời đúng. Trong các số 32743; 41561; 54567; 12346 số phân chia hết mang lại 3 là:

A. 32743

B. 41561

C. 54567

D.12346

Câu 2. Khoanh vào vần âm đặt trước câu vấn đáp đúng. Phân số 

*

 được hiểu là:

A. Hai mươi lăm phần tư mươi cha.


B. Hai mươi lăm bên trên tứ mươi tía.

C. Hai mươi lăm phân tách tư mươi ba.

D. Bốn mươi bố phần nhì mươi lăm.

Câu 3. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. Số thích hợp viết vào chỗ chấm để 54mét vuông 6cmét vuông = ……….. cmét vuông là:

A. 546

B. 5406

C. 5460

D. 540006

Câu 4. Khoanh vào vần âm đặt trước câu vấn đáp đúng. Các phân số 

*
được sắp xếp theo máy tự trường đoản cú Khủng cho nhỏ nhắn là:

A. 

*


B. 

*

C. 

*

D. 

*

Câu 5. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. Cho các phân số sau: 

*
Phân số có mức giá trị lớn nhất là:

A. 

*

B. 

*

C. 

*

D. 

*

Câu 6. Khoanh vào vần âm đặt trước câu vấn đáp đúng. Cho hình bình hành gồm diện tích S 525 m2, chiều cao 15m. Đáy của hình bình hành là:

A. 40m

B. 45m

C. 30m

D. 35m

Câu 7. Cho phân số 

*
. Tìm số tự nhiên và thoải mái sao để cho lúc cung cấp tử số của phân số đã cho và không thay đổi mẫu mã số thì được phân số mới bằng 
*
. Số tự nhiên và thoải mái kia là: …………………………………………….

PHẦN II. Trình bày bài giải những bài xích tân oán sau:

Câu 8. Tính:

a) 

*


b) 

*

Câu 9. Một trại nuôi gà bán lần thứ nhất 

*
 đàn gà, lần thứ hai bán được 
*
 đàn gà. Hỏi cả nhị lần trại con kê bán được bao nhiêu phần đàn gà?

Câu 10. Một mảnh đất nền hình bình hành tất cả độ dài đáy bằng 69m, chiều cao bằng 

*
 cạnh lòng. Tính diện tích mảnh đất nền đó?

Đáp án:

PHẦN 1: những bài tập trắc nghiệm

Mỗi ý đúng được 1 điểm

Câu 1 2 3 4 5 6
Đáp án C A D C A D

Câu 7: (1đ)

Cho phân số 25/42. Tìm số tự nhiên và thoải mái làm thế nào để cho lúc cấp dưỡng tử số của phân số đã mang lại cùng không thay đổi chủng loại số thì được phân số bắt đầu bởi 6/7. Số tự nhiên sẽ là 11.

PHẦN 2: các bài tập luyện từ luận

Câu 8: Mỗi ý đúng được 0,5 điểm

a) 

*

b) 

*

Câu 9:

Bài giải

Cả hai lần trại con kê bán tốt là:

*
 (bọn gà)

Đáp số: 29/35 bọn gà

Câu 10: 

Bài giải

Chiều cao của mảnh đất nền hình bình hành là:

2/3 x 69 = 46(m)

Diện tích mảnh đất hình bình hành là:

46 × 69 = 3174 (m2)

Đáp số: 3174 mét vuông.

1.2. Đề số 2:

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Chọn câu trả lời đúng nhất

A. Hình bình hành là hình có nhị cặp cạnh tuy vậy song và bằng nhau

B. Thương thơm đúng của một phép phân tách số tự nhiên mang lại một số tự nhiên khác 0 là một phân số.

C. Muốn phân tách hai phân số, ta rước phân số thứ nhất phân chia với phân số thứ nhì đảo ngược.

D. Ki-lô-mét vuông là diện tích của một hình vuông có cạnh dài 1 m. Viết tắt là kmét vuông.

Câu 2: Quy đồng mẫu mã số những phân số 8/9 cùng 3/7 ta được các phân số:

A. 

*
 và 
*

B. 

*
 và 
*

C. 

*
 và 
*

D. 

*
và 
*

Câu 3: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 28m, chiều rộng 15m. Người ta sử dụng để làm vườn, phần đất còn lại để đào ao. Tính khoảng không đất dùng để làm vườn?

A. 186m2.

B. 252m2.

Xem thêm: Hình Vẽ Hoa Sen Trang Trí - Hướng Dẫn Cách Vẽ Hoa Sen Đơn Giản Mà Đẹp

C. 420mét vuông.

D. 168m2.

Câu 4: 8 kmét vuông 325 damét vuông = …… m2. Số thích hợp điền vào chỗ trống là:

A. 8032500

B. 803250

C. 8325000

D. 832500

Câu 5: Cách rút gọn phân số

*
 như thế nào sau đây đúng

A. 

*

B. 

*

C. 

*

D. 

*

Câu 6: Một mảnh đất nền hình bình hành tất cả độ dài đáy bởi 69m, chiều cao bằng cạnh đáy. Tính diện tích S mảnh đất nền đó?

A. 3741 m2.

B. 3174 m.

C. 3174mét vuông.

D. 3741m.

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2điểm): Tính (rút gọn nếu có)

a) 

*
b) 
*

c) 

*
d) 
*

Câu 2 (2điểm):

a) Tìm x, biết:

5/4 x x = 5/8 + 3/12

b) Tính thuận tiện nhất:

*

Câu 3 (3điểm): Một trại nuôi gà bán lần thứ nhất 

*
 đàn gà, lần thứ nhì bán được 
*
 đàn gà thì đàn gà còn lại 60 con. Hỏi mỗi lần người đó bán được bao nhiêu nhỏ gà?

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
A B D A B C

PHẦN II: Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Tính rút ít gọn giả dụ có:

a) 

*

b) 

*

c) 

*

d) 

*

Câu 2 ( 2 điểm)

a) Tìm x, biết:

5/4 x x= 5/8 + 3/12

5/4 x x = 7/8

x = 7/8 : 5/4

x = 7/8 x 4/5 = 7/10

b) Tính dễ dàng nhất:

2018/2010 – 2/49 : 3/21 + 12/24 x 4/7

= 1009/1005 – 2/49 : 21/3 + 2/7

= 1009/1005 – 2/7 + 2/7 = 1009/1005

Câu 3 ( 3 điểm):

Phân số chỉ số gà còn lại sau hai lần buôn bán là:

1 – (3/7 + 2/5) = 6/25 (đàn gà)

Tổng số con kê của nông trại là:

60 : 6/25 = 350 (bé gà)

Số con kê chào bán lần đầu tiên là:

350 x 3/7 = 150 (con gà)

Số con kê cung cấp lần sản phẩm công nghệ nhị là:

350 x 2/5 = 140 (con gà)

Đáp số: Lần 1: 150 nhỏ, lần 2: 140 con.

1.3. Đề số 3:

Phần 1. Trắc nghiệm 

Khoanh vào vần âm trước câu vấn đáp đúng

Bài 1. Phân số “Một phần năm” được viết là:

A. 1/5

B. 5/1

C. 5/5

Bài 2: Phân số 2/3 bởi phân số nào bên dưới đây:

A. 17/21

B. 14/21

C. 18/25

Bài 3. Tìm x, biết: 4/7 = x/21

A. x = 11

B. x = 12

C. x = 3

Bài 4. 7mét vuông = …… dmét vuông. Điền vị trí trống say đắm hợp

A. 70 dm2

B. 700 dm2

C. 7000 dm2

Bài 5: 12m2 25cmét vuông = ………cm2. Điền địa điểm trống thích hợp hợp

A. 1225 cm2

B. 12025 cm2

C. 120025 cm2

Phần II: Tự luận

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

a) 8/20 + 3/5

b) 5 − 14/3

c) 564 x 702

d) 55 470 : 645

Bài 2.

a) Tính bằng phương pháp dễ dãi nhất: 7/15 × 3/8 + 7/15 × 5/8

b) Tìm : 2/7 : x = 8/21

Bài 3. Một miếng đất hình bình hành bao gồm độ lâu năm đáy là 25m, chiều cao 20m. Tính diện tích miếng đất đó.

Bài 4. Có nhị thửa ruộng tLong ngô, mức độ vừa phải từng thửa ruộng nhận được 3 tấn 150 kilogam ngô. Thửa ruộng đầu tiên thu được không ít rộng thửa ruộng thiết bị nhị 238 kilogam ngô.

Tính:

a) Mỗi thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu kg ngô?

b) Người ta phân phối đi 4/5 số ngô thu được ở cả 2 thửa ruộng. Hỏi đang phân phối đi từng nào ki-lô-gam ngô?

Bài 5. Tmê mẩn gia đợt phân phát đụng quyên góp “Góp đá xây Trường Sa”, lớp 4A quyên góp được nhiều rộng lớp 4B là 98000 đồng. Hỏi từng lớp quyên ổn góp được bao nhiêu tiền, biết số tiền của lớp 4B quyên ổn góp bởi 3 5 số tài chính lớp 4A?

Đáp án:

PHẦN I: Trắc nghiệm

Câu 1 2 3 4 5
Đáp án A B B B C
Điểm 1 1 0,5 0,5 0,5

PHẦN II: Tự luận

Bài 1: Đặt phép tính rồi tính

a) 1 b) 1/3

c) 395928 d) 86

Bài 2: 

a) 7/15 x 3/8 + 7/15 x 5/8

= 7/15 x (3/8 + 5/8)

= 7/15 x 1 = 7/15

b) 2/7 : x = 8/21

x = 2/7 : 8/21

x = 3/4

Bài 3: Lời giải

Diện tích miếng đất hình bình hành đó là:

25 x 20 = 500 (m2)

Đáp số: 500 m2

Bài 4: Lời giải

Đổi: 3 tấn 150 kg = 3150 kg

Kăn năn lượng ngô của cả nhị thửa ruộng là:

3150 x 2 = 6300 (kg)

Khối hận lượng ngô thửa ruộng lắp thêm nhị nhận được là:

(6300 – 238) : 2 = 3031 (kg)

Khối lượng ngô thửa ruộng thứ nhất nhận được là:

3031 + 238 = 3269 (kg)

Kăn năn lượng ngô tín đồ ta đang buôn bán đi là:

6300 x 4 5 = 5040 (kg)

Đáp số:

a) Thửa 1: 3269 kg ngô; Thửa 2: 3031 ki-lô-gam ngô

b) 5040 kg ngô

Bài 5: 

Ta tất cả sơ vật sau:

*

Hiệu số phần bằng nhau là:

5 – 3 = 2 (phần)

Số chi phí lớp 4A quyên góp được là:

98000 : 2 x 5 = 245000 (đồng)

Số chi phí lớp 4B quyên góp được là:

245000 – 98000 = 147000 (đồng)

Đáp số: Lớp 4A: 245000 đồng; Lớp 4B: 147000 đồng

1.4. Đề số 4:

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Phân số được đọc là:

A. Hai mưới lăm phần tư mươi cha.

B. Hai mươi lắm trên tứ mươi cha.

C. Hai mươi lăm phân tách bốn mươi ba.

D. Bốn mươi ba phần nhị mươi lăm.

Câu 2:

a)1 km2 = ……………. m2. Số thích hợp điền vào chổ chấm là: