Đề thi học kì 2 môn hóa lớp 11

Sở đề thi học tập kì 2 môn Hóa học tập lớp 11 năm học 2021 - 2022 bao gồm 6 đề kiểm soát có giải đáp chi tiết cố nhiên bảng ma trận đề thi. Qua đó giúp các bạn bao gồm thêm các lưu ý tham khảo, củng vậy kỹ năng làm cho quen cùng với cấu tạo đề thi học tập kì 2 tới đây.

Bạn đang xem: Đề thi học kì 2 môn hóa lớp 11


Bộ đề thi học kì 2 Hóa học 1một năm 2021 - 2022

Đề thi Hoá 11 học kì 2 năm 2021 - 2022 - Đề 1Đề thi Hoá 11 học tập kì hai năm 2021 - 2022 - Đề 2

Đề thi Hoá 11 học kì hai năm 2021 - 2022 - Đề 1

Ma trận đề thi học tập kì 2 Hóa học 11

Nội dung kiến thứcMức độ nhận thứcCộng
Nhận biếtThông hiểuVận dụng
TNTLTNTLTNTL

Cmùi hương 5: Hiđrocacbon no

- Công thức thông thường, đồng phân mạch cacbon, Đặc điểm cấu trúc phân tử với danh pháp.

- Tính hóa học hoá học (bội phản ứng cụ, phản bội ứng cháy, phản nghịch ứng tách hiđro,

- Xác định phương pháp phân tử, viết phương pháp cấu trúc cùng gọi tên.

Số câu hỏi

1

1

1

3

Số điểm

0,5

0,5

1

3,0 (30%)

Chương 6: Hidrocacbon ko no

- Tính chất hoá học : Phản ứng cộng brom trong dung dịch, cộng hiđro, cùng HX theo nguyên tắc Mac-côp-nhi-côp; bội nghịch ứng trùng phù hợp ; làm phản ứng oxi hoá.

- Xác định bí quyết phân tử, viết bí quyết cấu trúc, Hotline thương hiệu anken.

- Tính nguyên tố Xác Suất về thể tích trong hỗn hợp khí tất cả một anken rõ ràng.

Số câu hỏi

1

1

1

3

Số điểm

0,5

0,5

2

2,0 (20%)

Cmùi hương 7: Hidrocacbon thơm, nguồn hidrocacbon vạn vật thiên nhiên, hệ thống hóa về hidrocacbon

- Cấu chế tạo phân tử, hàng đồng đẳng của benzen

- Viết được những phương trình hoá học tập màn biểu diễn đặc thù hoá học tập của benzen, vận dụng nguyên tắc gắng để tham gia đoán thù thành phầm bội nghịch ứng.

Số câu hỏi

1

1

2

Số điểm

0,5

0,5

1,0 (10%)

Chương 8 : Dẫn xuất haloren. Ancol. Phenol

- Tính chất hoá học: Phản ứng oxi hoá ancol bậc I thành anđehit,

- Tính khối lượng phenol tmê mẩn gia và chế tạo thành trong phản ứng.

Số câu hỏi

1

1

2

Số điểm

0,5

0,5

1,0 (10%)

Chương thơm 9: Anđehit. Xeton. Axit cacboxylic

- điểm sáng cấu tạo phân tử của anđehit.

- Tính hóa học hoá học của axit cacboxylic

- Tính trọng lượng hoặc độ đậm đặc hỗn hợp axit trong bội nghịch ứng.

Số câu hỏi

1

1

1

3

Số điểm

0,5

0,5

2

3,0 (30%)

Tổng số câu

Tổng số điểm

3

1,5

(15%)

5

2,5

(25%)

2

1,0

(10%)

3

5,0

(50%)

13

10,0

(100%)


Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Hóa

Phần I: Trắc nghiệm rõ ràng (5 điểm)

Câu 1. Tính hóa học hoá học đặc thù của ankan là

A. bội phản ứng thay.

B. bội nghịch ứng tách

C. phản nghịch ứng phân huỷ.

D. phản bội ứng cùng.

Câu 2. Đốt cháy một hiđrôcacbon A chiếm được 17,6 gam CO2 cùng 9,0 gam H2O. Xác định dãy đồng đẳng của A?

A. Ankin.

B. Ankađien.

C. Anken.

D. Ankan.

Câu 3. khi mang đến anken CH2= CH-CH3 chức năng cùng với HCl chiếm được sản phẩm chính

A. CH3-CH2-CH2OH

B. CH3- CH2-CH2Cl

C. CH3-CH(Cl)-CH3

D. CH3-CH(OH)CH3

Câu 4. Đốt cháy hoàn toàn 2 Hidro cacbon X, Y liên tục trong dãy đồng đẳng thu được 8,4 lkhông nhiều CO2 (đktc) cùng 6,75g H2O. X, Y nằm trong hàng đồng đẳng sau đây:

A. Aren

B. Ankan

C. Anken

D. Ankin

Câu 5. Ứng với cách làm phân tử C8H10 có bao nhiêu đồng phân hiđrocacbon thơm?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 6. Phản ứng của benzen với chất nào dưới đây Điện thoại tư vấn là phản bội ứng nitro hóa ?

A. HNO3 đ/H2SO4 đ

B. HNO2 đ /H2SO4 đ

C. HNO3 loãng/H2SO4đ

D. HNO3 đ

Câu 7. Lúc thoái hóa ancol A bởi CuO, ánh nắng mặt trời, nhận được andehit, vậy ancol A là:

A. ancol bậc 1

B. ancol bậc 2

C. ancol bậc 1 hoặc ancol bậc 2

D. ancol bậc 3

Câu 8. Cho 11 gam tất cả hổn hợp có 2 rượu đối chọi chức công dụng hết cùng với natri sắt kẽm kim loại thu được 3,36 lkhông nhiều hidro (đktc). Khối lượng phân tử mức độ vừa phải của 2 rượu là:


A. 36,7

B. 48,8

C. 73,3

D. 32,7

Câu 9. Andehit là hòa hợp chất hưu cơ:

A. Chỉ có tính Oxi hoá

B. Chỉ bao gồm tính khử

C. Chỉ bao gồm tính axit

D. Vừa có tính Oxi hoá, vừa bao gồm tính khử

Câu 10. Đun lạnh 3 gam axkhông nhiều axetic với lượng dư ancol etylic (bao gồm H2SO4 quánh làm cho xúc tác), hiệu suất phản ứng 75%. Khối lượng este chiếm được là:

A. 2,2gam

B. 3,3gam

C. 6,6gam

D. 4,4gam

Phần II: Tự luận (5 điểm)

Câu 1. (1 điểm)

Từ metan (những hóa học vô sinh và điều kiện phản ứng tất cả đủ), hãy viết các phản ứng pha chế nhựa PVC (poli vinyl clorua) ?

Câu 2. ( 2 điểm)

Đốt cháy trọn vẹn hỗn hợp có 2 ankin là đồng đẳng liên tiếp vị oxi dư, sau bội nghịch ứng nhận được 24,64 lít khí CO2 (đktc) với 14,4 gam H2O . Xác định cách làm phân tử, viết CTCT các ankin. Điện thoại tư vấn tên.

Câu 3

Chia hỗn hợp A gồm axit axetic và ancol etylic thành 2 phần bằng nhau. Phần 1 đến tác dụng cùng với Na (dư) chiếm được 3,36 lkhông nhiều H2 (đktc). Để hòa hợp hết phần 2 đề nghị 200 ml dung dịch NaOH 1M.

a. Viết các phản ứng xảy ra?

b. Tính % trọng lượng từng chất vào hỗn hợp đầu ?

Đáp án đề thi học kì 2 Hóa học 11

Phần I: trắc nghiệm rõ ràng (từng câu vấn đáp đúng được 0,5 điểm)

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

A

D

C

C

C

A

A

A

D

B

....................

Đề thi Hoá 11 học kì 2 năm 2021 - 2022 - Đề 2

Đề thi học kì 2 Hóa học 11

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Câu 1. Ankin C6H10 bao gồm từng nào đồng phân bội nghịch ứng với hỗn hợp AgNO3/NH3 sản xuất kết tủa?

A. 3. B. 4. C. 5. D. 6.

Câu 2. Cho sơ đồ: C6H6 → X → Y → C6H5OH. Chất Y là


A. C6H5Cl

B. C6H5ONa

C. C6H5CH3

D. C6H5CHO

Câu 3. Dãy những hóa học có ánh sáng sôi tăng mạnh là

A. CH3COOH, CH3CHO, C2H5OH, C2H6

B. CH3CHO, C2H5OH, C2H6, CH3COOH

C. C2H6, CH3CHO, C2H5OH, CH3COOH

D. C2H6, C2H5OH, CH3CHO, CH3COOH

Câu 4. khi cho 2-metylbut-2-en bội nghịch ứng cộng với HCl thì thành phầm chủ yếu nhận được mang tên là

A. 2-clo-2-metylbutan

B. 2-metyl-2-clo butan

C. 2-clo-3-metylbutan

D. 3-clo-2-metylbutan

Câu 5. Hỗn đúng theo X có merã và anken, mang đến 5,6 lkhông nhiều X qua dung dịch brom dư thấy khối lượng bình brom tăng 7,28 gam với tất cả 2,688 lít khí bay ra (đktc). CTPT của anken là:

A. C2H4

B. C5H10.

C. C3H6.

D. C4H8.

Xem thêm: Sinh Năm 2019 Tuổi Con Gì, Hợp Với Tuổi Bố Mẹ Nào? Sinh Năm 2019 Mệnh Gì

Câu 6. Dãy bao gồm những chất đầy đủ công dụng cùng với ancol etylic là

A. HBr (to), Na, CuO (to), CH3COOH (xúc tác).B. Ca, CuO (to), C6H5OH (phenol), HOCH2CH2OH.

C. NaOH, K, MgO, HCOOH (xúc tác).

D. Na2CO3, CuO (to), CH3COOH (xúc tác), (CH3CO)2O.

Câu 7. lúc mang đến 2-metylbutan tính năng với clo (tia nắng, tỉ lệ thành phần 1:1) thì chiếm được từng nào thành phầm cụ monoclo?

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

Câu 8. Cho 20 gam hỗn hợp fomalin 33% công dụng với AgNO3/NH3 dư thì lượng kết tủa là

A. 144 gam.

B. 95,04 gam.

C. 47,52 gam.

D. 118,8 gam.

Câu 9. C5H10O2 gồm bao nhiêu đồng phân axit?

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

Câu 10. Phản ứng như thế nào sau đây ko xảy ra:

A. Benzen + Cl2 (as).

B. Benzen + H2 (Ni, p, to).

C. Benzen + HNO3 (đ) /H2SO4 (đ).

D. Benzen + Br2 (dd).

Câu 11: Cho 8,7 gam anđehit X tác dụng toàn cục với lượng dung dịch AgNO3/NH3 (dư) được 64,8 gam Ag. X có công thức phân tử là

A C3H4O.

B C2H2O2.

C CH2O.

D C2H4O.

Câu 12: Axit axetic (CH3COOH) tác dụng được với tất cả các chất vào hàng nào sau đây?

A Cu, C2H5OH, dd Na2CO3.

B Cu, dd Na2CO3, CH3OH.

C Mg, Ag, dd Na2CO3.

D Mg, dd Na2CO3, CH3OH

II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)

Bài 1. Viết các phương thơm trình bội nghịch ứng xẩy ra trong sơ đồ gia dụng sau:

C2H2 → C2H4 ↔ C2H5OH ↔ CH3CH=O → CH3COOH.

Bài 2. Trình bày bí quyết khác nhau những chất riêng biệt: C2H5OH, C6H5OH, CH3CHO, CH3COOH?

Bài 3. Dẫn 8,94 lit hỗn hợp khí X bao gồm propan, propilen cùng propin qua hỗn hợp nước brom dư, thấy cân nặng bình đựng brom tăng thêm m gam và còn 2,8 lit một khí bay ra. Nếu dẫn toàn cục khí X sống trên qua hỗn hợp AgNO3/NH3 thì tạo nên 22,05 gam kết tủa. Tính m cùng xác suất thể tích của từng khí vào X (biết những khí đo nghỉ ngơi đktc).


Bài 4: Cho 26,8 gam các thành phần hỗn hợp X tất cả ancol Êtylic cùng 1 axít cacboxylic mạch hlàm việc no 1-1 chức chức năng cùng với Na dư thì xuất hiện 4,48 lít khí (đkc) . Mặc không giống cũng lượng tất cả hổn hợp lúc đầu lúc tính năng với cùng 1 lượng dư dung dịch Na2CO3 thi hiện ra 3,36 lkhông nhiều khí (đkc).

1/ Xác định cân nặng từng hóa học trong hỗn hợp ban sơ (1,5đ)

2/ Xác định bí quyết kết cấu của axít . ( 0,5đ)

3/ Nếu đun nóng lượng các thành phần hỗn hợp X lúc đầu với H2SO4 thì sau thời điểm bội phản ứng đạt trạng thái cân bằng thu được 7,65gam este. Tính hiệu suất phản nghịch ứng này? (1đ)

Đáp án đề thi học tập kì 2 Hóa học 11

Phần 1. Câu hỏi trắc nghiệm

1B2B3C4A5D6A
7C8B9C10D11B12D

Phần 2. Câu hỏi từ bỏ luận

Câu 1.

C2H2 + H2

*
C2H4

C2H4 + H2O → C2H5OH

C2H5OH

*
C2H4 + H2O

C2H5OH + CuO

*
CH3CHO + Cu + H2O

CH3CHO + H2 → C2H5OH

CH3CHO + O2

*
CH3COOH

Câu 2.

Cách 1

Trích chủng loại demo và đánh số vật dụng tự

Thuốc thử để phân biệt các Hóa chất sinh sống đây là AgNO3/NH3 cùng quỳ tím

Dùng quỳ tím nhằm phân biệt được CH3COOH làm quỳ tím chuyển màu đỏ

Các chấtcòn lại mang lại tác dụng với AgNO3/NH3

C2H5OH không phản bội ứng cùng với AgNO3/NH3

Phản ứng mở ra tạo kết tủa white thì hóa học lúc đầu C6H5OH

C6H5OH + 2(Ag(NH3)2)OH → C6H6O2 + 2Ag + 4NH3 + H2O

Phản ứng xuất hiện thêm sinh sản kết tủa White bạc dính vào ống nghiệm CH3CHO

CH3CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → CH3COONH4 + 2NH4NO3 + 2Ag

Cách 2.

Trích mẫu mã test cùng khắc số lắp thêm tự

Thuốc test để nhận ra các Hóa chất làm việc đấy là dung dịch Brom, CuO với quỳ tím

Dùng quỳ tím nhằm nhận thấy được dung dịch CH3COOH là axit có tác dụng quỳ tím hóa đỏ

Sử dụng hỗn hợp Brom nhằm thừa nhận biết

C6H5OH phản bội ứng Brom

C6H5OH + 3Br2 → C6H2Br3OH + 3HBr

Không bội phản ứng là 2 chất còn sót lại CH3CHO, C2H5OH

Dùng CuO nhằm phân biệt C2H5OH

C2H5OH + CuO → CH3CHO + Cu + H2O

Câu 3.

Vpropan = 2,8 l => npropan = 2,8/22,4 = 0,125 (mol)

n kết tủa = npropin = 22,05/147 = 0,15 (mol)

nX = 8,94/22,4 = 0,4 (mol)

=> npropile = 0,4 - 0,125 - 0,15 = 0,125 (mol)

nBr2 pư = npropilen + 2npropin = 0,425 (mol)

=> m = 0,425.160 = 68 gam

%Vpropan = 0,125/0,4.100 = 31,25%

%V propilen = 0,125/0,4.100 = 31,25%

% Vpropin = 0,15/0,4.100 = 37,5%

Câu 4.

Call cách làm kết cấu của axít cacboxylic mạch hlàm việc no đối kháng chức là CnH2n + 1COOH (n ≥ 0)