Đề Thi Học Kì 2 Môn Tiếng Anh Lớp 5

Bộ đề thi học tập kì 2 môn tiếng Anh lớp 5 năm 2021 – 2022 bao gồm 3 đề thi, gồm lời giải kèm theo giúp các em học viên lớp 5 luyện giải đề, rồi đối chiếu lời giải dễ ợt hơn không ít. Qua đó, giúp thầy cô xem thêm nhằm kiến tạo đề thi học kì 2 cho học viên của chính mình.

Bạn đang xem: Đề thi học kì 2 môn tiếng anh lớp 5

Đồng thời, cũng góp các em học viên lớp 5 luyện giải đề thật thuần thục, để sẵn sàng thiệt tốt kiến thức mang lại kỳ thi cuối năm 2021 – 2022. Bên cạnh môn Tiếng Anh, hoàn toàn có thể xem thêm đề thi môn Tiếng Việt, Tân oán, Lịch sử – Địa lý, Khoa học lớp 5. Chi huyết mời thầy cô với các em tải miễn giá tiền cỗ đề thi học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5:


Related Articles

Nội dung

1 Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5 năm 2021 – 2022

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5 năm 2021 – 2022

Đề thi học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5

Part A: LISTENING (2,5.pts)

quý khách hàng đang xem: Bộ đề thi học tập kì 2 môn tiếng Anh lớp 5 năm 2021 – 2022


Task 1: Question 1- 3 Listen and number. There is an example. (0,75 point)

*

Task 2: Question 4 – 7: Listen and tiông xã the box. There is one example. (1 point)

0. Which place would you lượt thích lớn visit?

*

*

Task 3: Question 8-10. Listen & Complete . Number 0 is an example . (0,75 point)

1. What vày you think of Tam? She is K IN D & hard working.

2. This s __ __ __ __ __in my country is very cool và there are a lots of yellow leaves falling off the tree.

3. Quang Ninc Gate looks like a b__ __ __ __ __ . It’s more attractive than I expected.

4. Con Son pagoda is an idea place lớn visit. It’s more p__ _ __ __ _ __ __ than any other places in North of Viet Nam.

Part B: READING

Question 1-3: Look, read & write the correct words next to lớn their descriptions. There is one example. (0,75 point)

*

Question 4 – 7. Read the text carefully. Tiông xã (√) True or False.There is one example (0,75point)

*

Question 8 – 10: Read and write the suitable words in the gaps as example. (1 point)

life

attractive

peaceful

Spring

Hello. My name’s Thien. It is not easy to lớn answer the question: “ Which one is more exciting, life in the city or (0) life in the countryside? ” but I enjoy living in the countryside very much because life is (8)…………. and the people are friendly. The villages are normally small & quiet.The fields are green, windy và beautiful with flowers in the( 9)…………..& the birds singing in the summer. There are not many people, shops and traffic here . Sometimes I go to the Hanoi with my parents. I see a lot of people there so the streets are always so crowded & noisier, things are more expensive sầu. I think It’s more (10)……………. & exciting to live sầu in countryside.

Part C: WRITING

Question 1- 4. Reorder the words lớn make sentences as example. (1 point)

Example:

0. did / What/ do/ people/ when/ there/ you/the/ were?

What did the people vì chưng when you were there?

1. do/ What/ you/ did/ weekend/last/ ?

→ …………………………………………………………………………………………………………………..

2. visited/ Nha trang/ with/ classmates/ my/ I.

→…………………………………………………………………………………………………………………….

Xem thêm: Giáo Án Tạo Hình Vẽ Phương Tiện Giao Thông Đường Thủy", Giáo Án: Phát Triển Thẩm Mĩ Vẽ Theo Ý Thích

3. do/ think/ What/ of/ you/ it/?

→ ………………………………………………………………………………………………………………….

4. than/ beautiful/ I/ is/more/ expected/ Nha trang/

→ …………………………………………………………………………………………………………………..

Question 5 – 10: Write about your last summer holiday ( about 30 – 40 words) (1,5 point).

You may follow the cues below:

Where did you go?Who did you go with?How did you get there?What did you vị there?What did you think of your last summer holiday?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Đáp án đề thi học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5

Part A : LISTENING (2,5.pts)

Task 1: Question 1- 3 Listen và number. There is an example. (0,75 point)

VnDoc.com chưa update được tệp tin nghe mp3.

Task 2: Question 4 – 7 : Listen and tichồng the box. There is one example. (1 point)

VnDoc.com không update được tệp tin nghe mp3.

Task 3: Question 8-10. Listen and Complete . Number 0 is an example . (0,75 point)

VnDoc.com không update được tệp tin nghe mp3.

Part B : READING (2,5.pts)

Question 1-3: Look, read and write the correct words next lớn their descriptions. There is one example. (0,75 point)

1 – zoo;

2 – library;

3 – summer;

Question 4 -7. Read the text carefully. Tick (a) True or False.There is one example( 0,75 point)

4 – True;

5 – False;

6 – False;

7 – True;

Question 8 – 10: Read và write the suitable words in the gaps as example. (1 point)

8 – peaceful;

9 – spring;

10 – attractive;

Part C: WRITING

Question 1-4. Reorder the words to make sentences as example. (1 point)

1. What did you vì last weekend?

2. I visited Nha Trang with my classmates

3. What vày you think of it?

4. Nha Trang is more beautiful than I expected.

Question 5 – 10: Write about your last summer holiday ( about 30 – 40 words) (1,5 point).

5 – 10: Học sinch từ trả lời

Dưới đấy là ví dụ:

I went to Da Nang last summer holiday. I went with my family: my parents, my brother, my cousins. We travelled to lớn Da Nang by plane. We enjoyed many kinds of sea foods. They were so delicious. They also went to the beach và swam together. This holiday is interesting than I expected. I will come baông chồng khổng lồ here in next summer holiday.