Đề thi học kì 2 môn toán 10

Đề thi cuối kì 2 Toán thù 10 năm 2022 - 2023 tuyển chọn lựa chọn 18 đề kiểm tra cuối kì 2 tất cả câu trả lời chi tiết với bảng ma trận đề thi.

Bạn đang xem: Đề thi học kì 2 môn toán 10TOP 18 Đề thi học kì 2 Tân oán 10 năm 2022 - 2023


Đề thi học kì 2 Tân oán 10 Kết nối tri thức

Đề thi học kì 2 Toán thù 10

STại GD&ĐT ……..

TRƯỜNG THPT……………..

(Đề thi bao gồm có 03 trang)

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II

NĂM HỌC 2022-2023

Môn: Tân oán 10

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời hạn giao đề

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (35 câu - 7,0 điểm).

Câu 1. Xét hai đại lượng x,y dựa vào sát vào nhau theo các hệ thức dưới đây. Trường hòa hợp nào thì y là hàm số của x

A. y = 2x - 1.

*

*

*

Câu 2. Tập xác minh D của hàm số

*

*

*

*

*


Câu 3. Trục đối xứng của đồ dùng thị hàm số

*
là mặt đường thẳng làm sao bên dưới đây?

*

*

*

*

Câu 4. Biết thứ thị hàm số

*
m đi qua điểm A( - 1;4). Tính m.

A. m = 6.

B. m = 7.

C. m = - 25.

D. m = 5.

Câu 5. Cho tam thức bậc nhị

*
. Điều kiện bắt buộc cùng đầy đủ nhằm
*

*
bao gồm bao nhiêu nghiệm?

A. 0.

B. 2.

C. 3.

D. 1.

Câu 9. Trong khía cạnh phẳng toạ độ, đến con đường trực tiếp d tất cả phương thơm trình

*
. Tọa độ một véctơ chỉ phương của đường trực tiếp d

*

*

*

*

Câu 10.Pmùi hương trình nào là pmùi hương trình tổng quát của mặt đường thẳng?

*

*

*

D. 2x - y - 1 = 0.

Câu 11.Trong phương diện phẳng toạ độ, mang lại tam giác ABC có A(1;1),B(0;2),C( - 2;6). Viết pmùi hương trình bao quát của trung tuyến AM.

A. 3x - 2y - 1 = 0.

B. 3x - 2y + 11 = 0.

C. 3x + 2y - 5 = 0.

D. 3x + 2y + 5 = 0.

Câu 12.Trong phương diện phẳng toạ độ, đến đường trực tiếp d tất cả pmùi hương trình 2x + y - 5 = 0. Đường thẳng d tuy nhiên tuy vậy cùng với con đường trực tiếp tất cả pmùi hương trình như thế nào dưới đây?

A. x - 2y - 5 = 0.

B. - 2x - y + 5 = 0.

C. 2x + y + 5 = 0.

D. x - 2y + 5 = 0.

Câu 13.Trong mặt phẳng toạ độ, đến hai tuyến đường thẳng

*
. khi đó góc
*
giữa hai đường thẳng được xác minh thông qua công thức

*

*

**

Câu 14.Tính khoảng cách tự điểm

*
mang đến đường trực tiếp
*

*

*

*

*

Câu 15.Trong khía cạnh phẳng tọa độ, phương trình như thế nào sau đấy là phương trình của một đường tròn?

*

*

*

*

Câu 16.Tìm tọa độ trọng tâm I và tính bán kính R của đường tròn

*

*

*

*

*

Câu 17.Trong phương diện phẳng tọa độ, mang lại điểm

*
và đường thẳng
*
. Đường tròn trung tâm I và xúc tiếp cùng với đường thẳng
*
có phương trình

*

*

*

*

Câu 18.Cho đường tròn

*
Viết phương trình tiếp đường của mặt đường tròn
*
trên điểm
*

A. y - 5 = 0.

B. y + 5 = 0.

C. x - 1 = 0.

D. x - y - 6 = 0.

Câu 19.Trong các phương trình sau, phương trình như thế nào là pmùi hương trình chủ yếu tắc của hyperbol?

*

*

*

*

Câu đôi mươi.Pmùi hương trình chủ yếu tắc của left( E ight) có độ lâu năm trục béo bằng 6, trục nhỏ bằng 4 là

*

*

*

*

Câu 21.Một tổ bao gồm 7 học sinh nữ với 5 học viên nam. Có bao nhiêu cách lựa chọn bỗng nhiên một học sinh của tổ đó đi trực nhật?A. 35.

B. 7.

C. 5.

D. 12.

Câu 22.Quý Khách An tất cả 3 loại phương diện đồng hồ đeo tay treo tay và 2 đẳng cấp dây. Hỏi An có bao nhiêu phương pháp chọn một dòng đồng hồ gồm một mặt với một dây?

A. 5.

B. 3.

C. 12.

D. 6.

Câu 23.Từ những chữ số 1;2;3;5;6;9 lập được bao nhiêu số tự nhiên và thoải mái chẵn tất cả 4 chữ số đôi một không giống nhau?

A. 432.

B. 1đôi mươi.

C. 240.

D. 180.

Câu 24.Cho nhì số tự nhiên k,,,n thỏa mãn 1 le k le n. Số chỉnh thích hợp chập k của n phần tử là

*

*

*

*

Câu 25.Một tổ học viên bao gồm 7 nam với 3 đàn bà. Trong giờ đồng hồ học tập thể dục cô giáo đề xuất tổ xếp thành một mặt hàng dọc. Hỏi gồm bao nhiêu bí quyết sắp đến xếp?

A. 3!.

B. 3!.4!.

C. 10!.

D. 7!.

Câu 26.Số tập nhỏ tất cả 9 bộ phận của tập hòa hợp có 15 bộ phận là

*

B. 5004.

C. 5005.

*

Câu 27.Tổ một của lớp 11/3 có 8 học sinh trong đó tất cả bạn Nam. Hỏi gồm bao nhiêu cách chọn 4 học sinh trực phần bên trong kia cần tất cả Nam?

A. 35.

B. 56.

C. 70.

D. 210.

Câu 28.Tổ 1 lớp 11/3 tất cả 6 học viên phái mạnh và 5 học viên phái nữ. Giáo viên nhà nhiệm nên chọn ra 4 học viên của tổ 1 nhằm lao cồn lau chùi cùng cả ngôi trường. Hỏi bao gồm bao nhiêu cách lựa chọn 4 học sinh trong đó bao gồm tối thiểu một học viên nam?

A. 600.

B. 25.

C. 325.

D. 30.

Câu 29. Trong khai triển nhị thức Newton của

*
tất cả từng nào số hạng?

A. 6.

B. 3.

C. 5.

D. 4.

Câu 30.Tung đột nhiên 1 đồng xu bằng vận cùng đồng hóa học gấp đôi. Số phần tử của không gian mẫu

*
bằng

A.4.

B.8.

C.2.

D.36.

Câu 31.Gieo một con súc sắc đẹp bằng phẳng với đồng hóa học. Xác suất nhằm mặt có số chấm chẵn mở ra là

A. 1.

*

*

*

Câu 32.Một lớp bao gồm đôi mươi học viên nam với 18 học viên đàn bà. Chọn tự dưng 1 học viên. Tính Tỷ Lệ chọn được 1 học viên nữ.

*

*

*

*

Câu 33.Gieo 1 con súc sắc đẹp gấp đôi. Xác suất của trở nên chũm A làm sao để cho tổng thể chnóng lộ diện vào gấp đôi gieo không bé dại rộng 8 là

*

*

**

Câu 34.Trên kệ tất cả 5 cuốn sách tân oán, 3 cuốn sách lý cùng 4 quyển sách hóa. Lấy thốt nhiên 3 quyển. Xác suất nhằm 3 quyển lấy ra bao gồm tối thiểu 1 cuốn sách tân oán là

*

*

*

*

Câu 35.Có 2 mẫu hộp: Hộp đầu tiên bao gồm 5 bi xanh cùng 4 bi đỏ; hộp lắp thêm nhì tất cả 4 bi xanh cùng 3 bi đỏ. Lấy thiên nhiên và một lúc mỗi hộp 2 bi. Tính Phần Trăm để mang được đúng 1 bi xanh.

*

*

*

*

II. TỰ LUẬN (04 câu – 3,0 điểm)

Câu 36. Tìm tất cả các quý hiếm của tsi số m để hàm số

*
xác minh trên khoảng
*

Câu 37. Trong phương diện phẳng tọa độ, đến nhị điểm A(4; - 1);B( - 2;5). Viết phương thơm trình con đường tròn 2 lần bán kính AB.

Câu 38. Một đội có 9 học sinh tất cả 6 học viên nam giới (trong những số ấy có Hiệp) và 3 học sinh con gái. Xếp 9 học viên kia thành một mặt hàng ngang. Tính xác suất để Hiệp ko đứng cạnh bạn gái nào.

Câu 39. Trong phương diện phẳng tọa độ, cho hình chữ nhật ABCD biết BC bao gồm pmùi hương trình 6x - 7y + 32 = 0, hình chiếu vuông góc của A lên BD là

*
với con đường trực tiếp BD trải qua điểm
*
Tìm tọa độ điểm A.

Đáp án đề thi học tập kì 2 Toán 10

1A2A3A4D5B6A7C
8B9A10D11C12C13B14A
15B16D17C18A19D20C21D
22D23B24C25C26C27A28C
29C30A31B32C33C34D35D

II. TỰ LUẬN (04 câu – 3,0 điểm)

Câu 36.

+ Hàm số xác định khi

*

*
tập xác minh của hàm số
*

+ Hàm số khẳng định bên trên khoảng chừng

*
khi
*

Câu 37.

+ gọi I là trung điểm

*

+ Đường tròn đường kính AB tất cả trung ương

*
, bán kính
*
bắt buộc gồm phương thơm trình:
*

Câu 38.

Số thành phần của không gian mẫu là:

*

Gọi A là phát triển thành cố: “Hiệp ko đứng cạnh bạn gái nào”.

Có 2 ngôi trường hợp:

* Trường hòa hợp 1: Hiệp dẫn đầu hoặc cuối mặt hàng.

Xem thêm: Các Nguyên Lý Vòi Sen Tăng Áp, Vòi Sen Tăng Áp Là Loại Vòi Gì

+ Xếp ghế ngồi mang đến Hiệp, bao gồm 2 bí quyết.

+ Chọn 3 địa điểm từ bỏ 7 địa điểm không kề với Hiệp cùng xếp cho 3 bạn gái, tất cả

*
biện pháp.

+ Xếp số chỗ ngồi mang lại 5 chúng ta phái mạnh còn sót lại, tất cả 5! bí quyết.

Suy ra ngôi trường phù hợp 1 có:

*
cách xếp.

* Trường hòa hợp 2: Hiệp không dẫn đầu hoặc cuối mặt hàng.

+ Xếp chỗ ngồi mang lại Hiệp, bao gồm 7 phương pháp.

+ Chọn 3 chỗ trường đoản cú 6 khu vực không kề với Hiệp cùng xếp mang đến 3 nữ giới, có

*
giải pháp.

+ Xếp chỗ ngồi đến 5 bạn phái nam còn lại, bao gồm 5! cách.

Suy ra trường thích hợp 2 bao gồm

*
giải pháp xếp.

Khi đó, ta tất cả số thành phần biến hóa cố A:

*

Vậy Xác Suất đề nghị tính:

*

Câu 39.

+ Đường trực tiếp BD đi qua 2 điểm H,K yêu cầu nhấn vectơ

*
làm cho vectơ chỉ phương

*
có 1 vectơ pháp đường
*
phải BD bao gồm phương trình x - 4y + 11 = 0.

+

*
tọa độ điểm B là nghiệm của hệ phương thơm trình
*

Suy ra

*

+ Đường trực tiếp AB vuông góc cùng với BC bắt buộc AB có dạng 7x + 6y + c = 0.

AB đi qua điểm

*

Vậy AB gồm phương thơm trình 7x + 6y + 9 = 0

+ Đường trực tiếp AK trải qua điểm K cùng vuông góc với BD đề xuất gồm pmùi hương trình 4x + y - 7 = 0.

*

Đề thi học tập kì 2 Toán 10 Cánh diều

Đề thi học kì 2 môn Toán thù 10

SỞ GD&ĐT ……..

TRƯỜNG THPT……………..

(Đề thi có gồm 03 trang)

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II

NĂM HỌC 2022-2023

Môn: Tân oán 10

Thời gian làm cho bài: 90 phút ít, ko nói thời hạn giao đề

Đề bài

I - PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 ĐIỂM)

Câu 1. Tung một đồng xu tư lần liên tiếp cùng lưu lại công dụng. Số kết quả hoàn toàn có thể xẩy ra là

A. 8.

B. 16.

C. 2.

D. 4.

Câu 2. Từ các chữ số 2;3,4; 9. Lập ra các số tất cả tư chữ số không giống nhau, số những số lập được là

A. 1đôi mươi.

B. 240.

C. 24.

D. 12.

Câu 3. Số tập bé có 4 bộ phận không giống nhau của một tập đúng theo gồm 7 bộ phận là

*

*

*

D. 7.

Câu 4. Trong các phát biểu sau, tuyên bố như thế nào sai?

*

*

*

*

Câu 5. Trong knhì triển nhị thức

*
với
*
bao gồm tất cả 6 số hạng. Giá trị của n là

A. 11.

B. 12.

C. 25.

D. 10.

Câu 6. Hãy viết số quy tròn của số sấp xỉ a = 17658, biết

*

A. 17700.

B. 17800.

C. 17500.

D. 17600.

A. 5.

B. 17.

C. 19.

D. 24.

Câu 8. Năng suất lúa hè thu (tạ/ha) năm 1998 của 31 tỉnh giấc thành sống toàn quốc được những thống kê vào bảng sau

Năng suất lúa (tạ/ha)

25

30

35

40

45

Tần số

4

7

9

6

5

Hãy tính khoảng tầm đổi thay thiên của mẫu mã số liệu trên.

A. 40.

B. đôi mươi.

C. 61.

D. 1.

Câu 9. Chọn xác định không đúng trong số xác định sau.

A. Phương thơm không nên luôn là một số ko âm.

B. Phương không nên là bình pmùi hương của độ lệch chuẩn.

C. Phương không đúng càng Khủng thì độ phân tán so với số vừa phải cộng càng mập.

D. Pmùi hương không nên luôn lớn hơn độ lệch chuẩn chỉnh.

Câu 10. Số thành phần của không khí mẫu các tác dụng rất có thể xẩy ra so với mặt mở ra của một xúc xắc sau 4 lần gieo liên tiếp là

A. 36.

B. 24.

C. 216.

D. 1296.

Câu 11. điện thoại tư vấn G là đổi thay nỗ lực tổng số chấm bằng 8 Lúc gieo một xúc xắc nhì lần tiếp tục. Số bộ phận của G là

A. 4.

B. 5.

C. 6.

D. 7.

Câu 12. Gieo một đồng xu và một bé xúc xắc. Số phần tử của không khí mẫu là

A. 24.

B. 12.

C. 8.

D. 6.

Câu 13. Cho A là một biến đổi nắm tương quan mang lại phép demo T. Mệnh đề như thế nào sau đây đúng?

*
là số dương.

*

*

*
là số nhỏ tuổi rộng 1.

Câu 14. Cho phép thử cùng với không gian chủng loại

*
. Đâu chưa hẳn cặp vươn lên là cầm đối nhau?

*

*

*

*

Câu 15. Cho M = (3;4) cùng N(5; - 2). Tọa độ của vectơ

*

*

*

*

D. left( 8;,2 ight).

Câu 16. Cho

*
với
*
Tọa độ của vectơ
*

*

*

*

*

Câu 17. Đường trung trực của đoạn AB với A(5; 2) với B(3,0) tất cả pmùi hương trình là

A. x + y + 5 = 0.

B. x + y + 7 = 0.

C. x + y - 7 = 0.

D. x + y - 5 = 0.

Câu 18. Trong phương diện phẳng, mang lại hai tuyến đường thẳng thứu tự bao gồm phương thơm trình tổng quát 9x + 4y - 3 = 0 và 4x - 9y + 6 = 0. Xác định vị trí kha khá của hai đường trực tiếp .

A. Song tuy nhiên.

B. Vuông góc.

C. Cắt nhau.

D. Trùng nhau.

Câu 19. Trong khía cạnh phẳng , đường tròn C gồm trung khu I(2; - 3) cùng trải qua cội tọa độ tất cả phương trình là

*

*

*

*

Câu đôi mươi. Đường tròn

*
gồm trung tâm I cùng bán kính
*
lần lượt là

*

*

*

*

Câu 21. Trong khía cạnh phẳng cho elip gồm phương trình chính tắc

*
. Tính tỉ số giữa tiêu cự và độ dài trục bự elip

Câu 22. Cho elip

*
gồm độ nhiều năm trục lớn bởi 12, độ dài trục nhỏ bé bởi tiêu cự. Pmùi hương trình chủ yếu tắc của
*
là:

*

*

*

*

Câu 23. Số 253,125, 000 bao gồm từng nào ước số trường đoản cú nhiên?

A. 160.

B. 240.

C. 180.

D. 1trăng tròn.

Câu 24. Trong một trường gồm 4 học sinh giỏi lớp 12; 3 học viên giỏi lớp 11; 5 học viên xuất sắc lớp 10. Cần chọn 5 học sinh xuất sắc nhằm tsay đắm gia một cuộc thi với ngôi trường khác sao cho khối hận 12 gồm 3 em và mỗi khối hận 10, 11 tất cả đúng 1 em. Số những giải pháp lựa chọn là

A. 60.

B. 180.

C. 330.

D. 4.

Câu 25. Từ list bao gồm 9 học sinh của lớp 10A1, phải thai ra các ban cán sự lớp gồm một tầng lớp trưởng, hai lớp phó cùng một túng thiếu thỏng. Có từng nào kỹ năng đến công dụng thai ban cán sự này?

A. 126.

B. 3024.

C. 84.

D. 6561.

Câu 26. Hệ số của

*
trong khai triển của
*

A. 400.

B. - 32.

C. 3125.

D. - 6250.

Câu 27. Tiến hành đo áp suất máu của 8 người. Ta chiếm được kết quả sau:

Tứ đọng phân vị của mẫu số liệu trên là

*

*

*

*

Câu 28. Sản lượng vải vóc thiều (tạ) thu hoạch được của 20 hộ mái ấm gia đình được khắc ghi nhỏng sau:

15131512131215151414
14181712121416141815

Pmùi hương không nên

*

A. 3,4. B. 1,84. C. 1,8. D. 3,24.

Câu 29. Gieo nhị con xúc xắc. Xác suất để tổng thể chấm bên trên hai mặt xúc xắc chia hết đến 3 là

*

*

*

*

Câu 30. Trên kệ đựng sách có 4 cuốn sách Tân oán, 2 cuốn sách Lí cùng 3 cuốn sách Hóa. Lấy bất chợt 3 cuốn sách. Tính Tỷ Lệ để 3 quyển lấy ra có tối thiểu 1 cuốn sách Toán thù.

*

*

*

*

Câu 31. Trên phương diện phẳng tọa độ Oxy, mang đến

*
vuông trên A gồm
*
với
*
. Tìm tọa độ điểm H là chân con đường cao kẻ từ bỏ đỉnh A của
*
, biết AB = 3, AC = 4:

*

*

*

*

Câu 32. Cho

*
với
*
cùng
*
. Phương thơm trình trung tuyến đường AM của
*

A. x + 4y + 13 = 0.

B. x + 4y - 13 = 0.

C. 4x - y + 18 = 0.

D. 4x - y - 18 = 0.

Câu 33. Trong phương diện phẳng , đến đường thẳng d tuy vậy tuy nhiên cùng với đường trực tiếp

*
với cắt tại làm sao cho
*
. Tính khoảng cách từ bỏ nơi bắt đầu tọa độ mang lại .

*

*

*

*

Câu 34. Viết phương thơm trình tiếp đường của mặt đường tròn

*
, biết tiếp đường song tuy nhiên cùng với đường trực tiếp d:4x - 3y + 6 = 0.

A. 4x - 3y + 10 = 0 hoặc 4x - 3y - 30 = 0.

B. 4x - 3y - 10 = 0 hoặc 4x - 3y + 30 = 0.

C. 4x - 3y + 10 = 0 hoặc 4x - 3y + 30 = 0.

D. 4x - 3y - 10 = 0 hoặc 4x - 3y - 30 = 0.

Câu 35. Trong khía cạnh phẳng , cho elip

*
cùng điểm
*
. Hai điểm , trực thuộc thỏa mãn nhu cầu , đối xứng nhau qua trục hoành với tam giác là tam giác mọi. Tính độ nhiều năm đoạn thẳng.

A. 10, 11.

B. 1.

C. 60.

D. 180.

II - PHẦN TỰ LUẬN (3 ĐIỂM)

Câu 1: (1,0 điểm) Thời gian chạy 50m của đôi mươi học sinh được ghi lại trong bảng sau:

Thời gian (giây)

8,3

8,4

8,5

8,7

8,8

Tần số

2

3

9

5

1

Tìm độ lệch chuẩn của mẫu số liệu sẽ mang đến.

Câu 2: (1,0 điểm) Cho x là số thực dương. Tìm số hạng cất x trong khai triển

*

Câu 3: (0,5 điểm) Trong phương diện phẳng

*
mang đến đường tròn
*
Lập phương trình tiếp đường của đường tròn
*
biết tiếp con đường sản xuất cùng với
*
một góc bởi
*

Câu 4: (0,5 điểm) Tìm số tự nhiên và thoải mái n vừa lòng

*

Đáp án đề thi học tập kì 2 Toán 10

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (35 câu - 7,0 điểm).

1B2C3B4D5D6A7C
8B9D10D11B12B13B14D
15C16C17D18B19B20B21D
22B23C24A25B26B27A28D
29A30A31B32B33A34A35D

II - PHẦN TỰ LUẬN (3 ĐIỂM)

Câu 1: (1,0 điểm) Thời gian chạy 50m của trăng tròn học viên được khắc ghi vào bảng sau:

Thời gian (giây)

8,3

8,4

8,5

8,7

8,8

Tần số

2

3

9

5

1

Tìm độ lệch chuẩn chỉnh của mẫu mã số liệu đã mang lại.

Lời giải

Ta có:

*

Phương không đúng là:

*

*

Độ lệch chuẩn chỉnh là:

*

Câu 2: (1,0 điểm) Cho x là số thực dương. Tìm số hạng chứa x trong knhị triển

*

Lời giải

Ta có:

*

*

*

Vậy số hạng đựng x vào knhị triển

*
là 24x.

Câu 3: (0,5 điểm) Trong mặt phẳng

*
, cho mặt đường tròn
*
. Lập phương trình tiếp đường của mặt đường tròn
*
biết tiếp tuyến chế tạo ra cùng với
*
một góc bằng
*

Lời giải

Đường tròn

*
tất cả chổ chính giữa
*
cùng nửa đường kính
*

Giả sử tiếp điểm là

*
, khi ấy pmùi hương trình tiếp con đường bao gồm dạng:

*

*

Đường thẳng

*
tạo nên với
*
một góc bằng
*
Khi và chỉ còn khi

*

Giải hệ phương thơm trình chế tạo ra vày

*

Giải hệ phương thơm trình tạo vày

*

Với

*
, cố gắng vào
*
ta được tiếp tuyến đường
*

Với

*
, nỗ lực vào
*
ta được tiếp tuyến
*

Với

*
vắt vào
*
ta được tiếp tuyến đường
*

Với

*
, núm vào
*
ta được tiếp tuyến đường
*

Vậy bao gồm tư tiếp đường

*
cho tới
*
thỏa mãn điều kiện đề bài bác.

Câu 4: (0,5 điểm) Tìm số tự nhiên và thoải mái n vừa lòng

*

Lời giải

Điều kiện:

*

Ta có:

*