Đề thi học kì 2 môn toán lớp 3

Tổng vừa lòng bộ đề thi Tân oán học kì 2 lớp 3 năm 2021 - 2022 gồm câu trả lời kèm gợi ý giải chi tiết vì chưng đội ngũ chuyên gia soạn. Hỗ trợ các em ôn luyện giải phản ảnh kết quả độc nhất.

Bạn đang xem: Đề thi học kì 2 môn toán lớp 3


Nội dung bài viết

Đề thi môn Toán thù lớp 3 học tập kì 2 năm 2021 - 2022 - Đề số 1 Đề thi Toán thù lớp 3 kì 2 năm 2021 - 2022 (Đề số 2) Đề toán lớp 3 kì 2 năm 2021 - 2022 (Đề số 3)

Kì thi học kì 2 tới đây, yêu cầu tìm kiếm mối cung cấp tư liệu ôn thi bao gồm thống gồm giải mã cụ thể của các em học sinh là vô cùng Khủng. Thấu hiểu điều này, Shop chúng tôi vẫn dày công xem tư vấn Bộ đề Tân oán lớp 3 học kì hai năm học 2021 - 2022 (Phần 1) gồm đáp án giúp các em có tác dụng quen thuộc cùng với cấu tạo đề Toán lớp 3 học kỳ 2 thuộc nội dung kỹ năng hay xuất hiện thêm. Mời những em thuộc quý thầy cô theo dõi đề trên trên đây.

Đề thi môn Toán lớp 3 học tập kì hai năm 2021 - 2022 - Đề số 1

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Số lập tức trước của số 9999 là:

A. 10000.

B. 10001.

C. 9998.

D. 9997.

Câu 2: 23dm = ... centimet. Số tương thích điền vào chỗ trống là:

A. 23 centimet.

B. 2trăng tròn cm.

C. 203 cm.

D. 230 centimet.

Câu 3: Chọn lời giải sai

A. 5 phút ít = 180 giây

B. B. 2dm = 20cm

C. Tháng 5 có 31 ngày

D. Đường kính nhiều năm gấp hai cung cấp kính

Câu 4: Hình vuông có cạnh 5cm. Diện tích hình vuông vắn là:

A. 20cm2

B. 20cm

C. 25cm2

D. 25cm

Câu 5: Kết quả của phnghiền phân tách 3669 : 3 là

A. 1221

B. 1222

C. 1223

D. 1224

Câu 6: Một hình vuông vắn tất cả chu vi 12cm. Cạnh hình vuông là:

A. 3cm

B. 4cm

C. 5centimet

D. 6cm

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

a. 31742 + 16092

b. 14670 – 2451

c. 45132 x 4

d. 32670 : 5

Câu 2: Cho các số 76832, 78632, 73286, 73268, 72386. Hãy thu xếp những số:

a. Theo thiết bị tự từ bỏ nhỏ xíu mang lại lớn.

b. Theo lắp thêm từ tự lớn cho bé bỏng.

Câu 3: Có 30 học sinh được xếp thành 5 mặt hàng các nhau. Hỏi 126 học viên thì xếp được bao nhiêu mặt hàng nlỗi thế?

Câu 4: Tính quý hiếm biểu thức: 13056 + 2472 : 2

Đáp án đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2021 - 2022 (Đề số 1)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:


Câu 1 2 3 4 5 6 Đáp án C D A C C A

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (3 điểm): Mỗi phép tính đúng được 0,75 điểm:

a. 

b. 

c. 

d. 

Câu 2 (2 điểm):

a) (1điểm) 72386; 73268; 73286; 76832; 78632.

Xem thêm: Mạng Xã Hội Twitter Là Ứng Dụng Gì ? Những Lợi Ích Khi Sử Dụng Twitter

b) (1điểm) 78632; 76832; 73286; 73268; 72386

Câu 3 (2 điểm):

Mỗi sản phẩm gồm số học sinh là:

30 : 5 = 6 (học sinh)

126 học viên xếp được số mặt hàng là:

126 : 6 = 21 (hàng)

Đáp số: 21 hàng

Câu 4 (1 điểm):

13056 + 2472 : 2 = 13056 + 1236 = 14292

Đề thi Toán thù lớp 3 kì 2 năm 2021 - 2022 (Đề số 2)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu vấn đáp đúng nhất:

Câu 1: Tổng của 47 856 với 35 687 là:

A. 83433

B. 82443

C. 83543

D. 82543

Câu 2: Số bé dại tốt nhất bao gồm 4 chữ số là:

A. 1011

B. 1001

C. 1000

D. 1111

Câu 3: Hôm nay là đồ vật năm. Hỏi 100 ngày sau là thứ mấy trong tuần?

A. Thđọng tứ.

B. Thđọng sáu.

C. Thứ năm.

D. Thứ bẩy.

Câu 4: Diện tích một hình vuông là 9 cm2. Hỏi chu vi hình vuông vắn chính là bao nhiêu?

A. 3 centimet

B. 12 cm

C. 4 cm

D. 36 cm

Câu 5: Số 12 được viết bằng chữ số La Mã là:

A. XI

B. XII

C. VVII

D. IIX

Câu 6: Biết 356a7 > 35679, cực hiếm của a là:

A. 0

B. 10

C. 7

D. 9

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

a. 40843 + 32 629

b. 39011 – 37 246

c. 3608 x 4

d. 19995 : 5

Câu 2: Có 56 loại bánh được xếp vào 8 hộp. Hỏi gồm 40068 mẫu bánh cùng các loại thì xếp được vào bao nhiêu vỏ hộp nhỏng thế

Câu 3: Một hình chữ nhật bao gồm chiều dài 3dm2 centimet, chiều rộng 9 cm. Tính diện tích S hình chữ nhật đó

Câu 4: Tìm x: x × 2 = 3998

Đáp án đề thi môn Toán thù lớp 3 học tập kì 2 năm 2021 - 2022 (Đề số 2)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:


Câu 1 2 3 4 5 6 Đáp án C C D B B D

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Mỗi phnghiền tính đúng được 0,5 điểm:

a. 40843 + 32 629

b. 39011 – 37 246

c. 3608 x 4

d. 19995 : 5

a. 

b. 

c. 

d. 

Câu 2 (2 điểm):

Mỗi hộp xếp được số bánh là

56 : 8 = 7 (dòng bánh)

40068 loại bánh cùng các loại thì xếp được vào số vỏ hộp là

40068 : 7 = 5724 (hộp)

Đáp số: 5724 hộp

Câu 3 (2 điểm):

Đồi 3dm2 centimet = 32 cm

Diện tích hình chữ nhật đang mang lại là

32 x 9 = 288 (cm2)

Đáp số: 288 cm2

Câu 4 (1 điểm):

x × 2 = 3998

x = 3998 : 2

x = 1999

Đề toán lớp 3 kì hai năm 2021 - 2022 (Đề số 3)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm) Khoanh vào vần âm đặt trước câu vấn đáp đúng nhất:

Câu 1: Giá trị của chữ số 5 trong những 25 403 là:

A. 5000

B. 50 000

C. 500

D. 50

Câu 2: Số ngay tức thì sau số 56 789 là :

A. 56 000

B. 56 700

C. 56 780

D. 56 790

Câu 3: Em gồm 16 viên bi, em chia cho mỗi bạn 2 viên bi. Sau Lúc phân chia kết thúc kết quả số bạn được phân tách là:

A. 8 các bạn, còn thừa 1 viên

B. 7 các bạn, còn vượt 1 viên

C. 7 bạn

D. 8 bạn

Câu 4: Khoanh vào vần âm đặt trước kết quả đúng : Đồng hồ chỉ mấy giờ ?

A. 10 tiếng 2 phút

B. 2 tiếng 50 phút

C. 10 giờ 10 phút

D. 2 giờ 10 phút

Câu 5: Kết quả phxay tính 86149 + 12735 là:

A. 98885

B. 98874

C. 98884

D.98875

Câu 6: Chọn câu trả lời sai

A. Hình vuông có cạnh là 10centimet. Diện tích hình vuông đó là 100cm2.

B. Hình chữ nhật tất cả chiều nhiều năm là 7centimet, chiều rộng lớn là 5cm. Chu vi hình chữ nhật là 24centimet.

C. Hình chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm là 7centimet, chiều rộng lớn là 2centimet. Diện tích hình chữ nhật là 18cmét vuông.

D. Hình vuông bao gồm cạnh là 4centimet. Chu vi hình vuông vắn chính là 16 centimet.

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1:

a. Điền vào vị trí chấm cho ưng ý hợp:

7m 4cm =…………cm

1km = …………… m

b. Viết những số 30 6trăng tròn ; 8258 ; 31 855 ; 16 999 theo đồ vật từ bỏ trường đoản cú bé xíu đến bự.

Câu 2: Đặt tính rồi tính:

a) 10670 x 6

b) 18 872 : 4

Câu 3: Mua 5 quyển vngơi nghỉ không còn 35 000 đồng. Hỏi trường hợp tải 3 quyển vlàm việc như thế thì hết bao nhiêu tiền ?

Câu 4: Tìm một trong những hiểu được Khi gấp số đó lên 4 lần rồi giảm 3 lần thì được 12.

Đáp án đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán năm 2021 - 2022 (Đề số 3)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:


Câu 1 2 3 4 5 6 Đáp án A D D C C C

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm):

a. Điền vào khu vực chnóng mang đến yêu thích hợp:

7m 4cm = 704 cm

1km = 1000 m

b. 8258, 16 999, 30 6đôi mươi, 31 855

Câu 2 (2 điểm):

a) 10670 x 6

b) 18 872 : 4

a) 

b) 

Câu 3 (2 điểm):

Một quyển vsinh sống có mức giá chi phí là

35000 : 5 = 7000 (đồng)

Mua 3 quyển vngơi nghỉ hết số chi phí là

7000 x 3 = 21000 (đồng)

Đáp số : 21000 đồng

Câu 4 (1 điểm):

Số kia sau khi vội vàng lên 4 lần thì được

12 x 3 = 36

Số yêu cầu search là

36 : 4 = 9

Đáp số: 9

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ tiếp sau đây để thiết lập về Sở đề thi Toán thù học kì 2 lớp 3 năm 2021 - 2022 (bao gồm đáp án) Phần 1 tệp tin PDF trọn vẹn miễn chi phí.