Đề Thi Học Kì 2 Môn Toán Lớp 4

TOP. 5 đề thi học kì 2 môn Toán thù lớp 4 theo Thông bốn 22, tất cả câu trả lời, gợi ý chấm cùng bảng ma trận hẳn nhiên, giúp thầy cô tham khảo nhằm thi công đề thi học kì hai năm 2021 - 2022 đến học sinh của mình.

Bạn đang xem: Đề thi học kì 2 môn toán lớp 4

Với 5 đề bình chọn học tập kì 2 môn Toán 4, còn giúp những em học viên lớp 4 nắm kiên cố những dang toán thù thường chạm mặt vào đề thi, tương tự như luyện giải đề thiệt nhuần nhuyễn nhằm ôn thi học tập kì 2 công dụng. Bên cạnh đó, có thể xem thêm đề thi môn Tiếng Việt, Lịch sử - Địa lý. Vậy mời thầy cô cùng những em neftekumsk.com miễn phí 5 đề thi học kì 2 môn Toán thù 4:


Đề thi học tập kì 2 lớp 4 môn Toán năm 2021 - 2022 theo Thông bốn 22

Đề thi học tập kì 2 lớp 4 môn Toán thù năm 2021 - 2022

Đề thi học tập kì 2 lớp 4 môn Toán thù năm 2021 - 2022

Ma trận bài xích kiểm soát môn Tân oán cuối học kì II lớp 4

Mạch kỹ năng và kiến thức, kĩ năng

Số câu với số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số tự nhiên cùng các phxay tính cùng với số tự nhiên, phân số với những phnghiền tính cùng với chúng. Dấu hiệu phân tách hết đến 2,3,5,9.

Số câu

5

5

1

1

Câu số

1a, 1c

3a,b,c,d; 4a

1d

4b

Số điểm

1

2,5

0,5

0,5

Đại lượng với đo đại lượng

Số câu

1

2

2

Câu số

2a, 2c

2b, 2d

Số điểm

0,5

0,5

0,5

-Yếu tố hình học;

-Giải toán thù về kiếm tìm hai số lúc biết hiệu với tỉ số; Tìm hai số khi biết tổng với hiệu của nhì số đó

- Giải bài toán về TBC

Số câu

1

1

1

1

Câu số

1e

5

1g

6

Số điểm

0,5

2

1

1

Tổng

Số câu

6

2

7

2

2

1

2

6

12

Số điểm

1,5

0,5

3

1

2

0,5

1,5

3

7


Đề thi học kì 2 môn Toán thù lớp 4 năm học 2021 - 2022

Trường:.......................

BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2021 – 2022MÔN: TOÁN- Lớp 4(Thời gian làm cho bài: 40 phút)

Bài 1: Khoanh tròn vần âm đặt trước câu trả lời đúng:

a. Rút ít gọn gàng phân số

*
ta được phân số tối giản là:

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

b. Số phù hợp viết vào vị trí chnóng 6 mét vuông 5dmét vuông = …… dmét vuông là:

A. 650B. 65 C. 605D. 6 005

c. Phân số có giá trị lớn hơn 1 là:

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

d. Số thoải mái và tự nhiên lớn nhất tất cả 8 chữ số phân chia hết cho 2; 3; 5 và 9 là:

A. 99 999 999 B. 99 999 998C. 99 999 990D. 90 000 000

e. Một hình thoi tất cả tổng độ nhiều năm hai đường chéo cánh là 28cm và hiệu hai tuyến phố chéo là 4centimet. Diện tích của hình thoi kia là:

A. 96 cm2B. 192 cm2C. 54cm2 chiều. 108cm2

g. Trung bình cộng của số đầu tiên cùng số lắp thêm nhì là 32, mức độ vừa phải cùng của số thiết bị nhị cùng số thứ ba là 36, vừa đủ cộng của số thứ nhất cùng số thứ tía là 30. Ba số kia là:

A. 32; 36 cùng 30B. 26; 38 với 34 C. 38; 26 cùng 36 D. 32; 26 và 34

Bài 2. Viết số tương thích vào chỗ chấm:


a. 150 000 cm2 =................ m2

b. 2 tiếng đồng hồ 20 phút = ........... phút

c. 7 000 kilogam = ................tấn

d. 12m 3cm =................cm

Bài 3. Tính


a.

*
= ...................................

c.

*
= ....................................


b.

*
= ...................................

d.

*
= ..............................


Bài 4. Tìm x


a. 3 321 : X = 27

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................


b. X : 134 – 1564 = 2718

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

Xem thêm: Convert Ts File Là Gì ? Phần Mềm & Cách Mở File Phần Mềm & Cách Mở File


Bài 5. Một thửa ruộng hình bình hành bao gồm cạnh đáy gấp gấp đôi độ cao cùng tổng độ lâu năm cạnh đáy với chiều cao là 150 m.

a. Tính diện tích của thửa ruộng hình bình hành đó?

b. Trên thửa ruộng kia người ta trồng lúa, mức độ vừa phải cđọng 1mét vuông chiếm được

*
kg thóc. Hỏi sẽ nhận được ngơi nghỉ thửa ruộng đó từng nào tấn thóc?

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................


................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Bài 6. Một người buôn bán gạo, buổi sáng sớm bán tốt

*
tổng số gạo, buổi chiều bán tốt
*
tổng số gạo. Tính ra buổi sáng sớm buôn bán rộng giờ chiều là 77 kg gạo. Hỏi lúc đầu người kia gồm toàn bộ bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 năm học 2021 - 2022

Bài 1. (3 điểm) Mỗi câu đúng 0,5 điểm

a

b

c

d

e

g

D

C

D

C

A

B

Bài 2. Viết số thích hợp vào nơi chấm: (1 điểm, đúng mỗi câu đến 0,25 điểm)

a) 150000 cm2 = 15 mét vuông b) 2 giờ 20 phút = 140 phútc) 7000 kg = 7 tấnd) 12m 3centimet = 1203 cm