Đề Thi Học Kì 2 Môn Toán Lớp 5

Đề thi cuối học tập kì 2 lớp 5 môn Tân oán năm 2021 - 2022 được neftekumsk.com đọc, tinh lọc vào Thư viện đề thi lớp 5 bao hàm đáp án với bảng ma trận đề thi theo thông tư 22. Đề thi học tập kì 2 lớp 5 này để giúp các em học sinh ôn tập, củng chũm kiến thức và kỹ năng, sẵn sàng đến bài bác thi cuối kì 2, cuối năm học tập đạt kết quả cao.

Bạn đang xem: Đề thi học kì 2 môn toán lớp 5

Nhiều hơn, đó cũng là tài liệu quality cho các thầy cô Khi ra đề học tập kì 2 cho những em học sinh. Mời thầy cô, phú huynh cùng các em thuộc tham khảo.


Đề thi Tân oán lớp 5 học tập kì 2

1. đôi mươi Đề thi cuối học kì 2 lớp 5 môn Tân oán năm 20222. 30 Đề thi cuối học tập kì 2 lớp 5 môn Toán thù Tải nhiều

50 đề thi cuối học tập kì 2 môn Toán lớp 5 gồm đáp án với biểu điểm chấm đến từng đề từng mức độ chuẩn theo Thông tư 22. Các bậc phú huynh nạm được cấu trúc đề, sở hữu về mang đến con trẻ mình ôn luyện. 

1. trăng tròn Đề thi cuối học kì 2 lớp 5 môn Tân oán năm 2022

1.1. Đề thi Tân oán lớp 5 học kì 2 Số 1

PHẦN 1 (3,5 điểm). Chọn đáp án đúng (A, B, C, D) với ghi ra giấy

Câu 1. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Đường kính bởi nửa đường kính.

B. Đường kính rộng nửa đường kính 2 đơn vị.

C. Đường kính cấp gấp đôi bán kính.

D. Bán kính gấp gấp đôi 2 lần bán kính.

Câu 2. 157% = ……..

A . 157

B . 15,7

C. 1,57

D. 0,157

Câu 3. 412,3 x …… = 4,123. Số điền vào chỗ chnóng là:

A . 100

B . 10

C. 0,1

D. 0,01

Câu 4. Có bao nhiêu số tự nhiên và thoải mái y thỏa mãn nhu cầu ĐK 3,2 x y 325cm3 = ……. cm3 là:

A. 7 000 025

B. 700025

C. 70025

D. 7025

Câu 7. Cho hình tròn tất cả 2 lần bán kính là 10cm. Diện tích của hình tròn trụ đó là:

A. 314 cm2

B. 15,7 cm2

C. 31,4 cm2

D. 78,5 cm2

II. Phần Tự luận (6,5 điểm)

Bài 1 (1,5 điểm). Điền số hoặc đơn vị chức năng ham mê vào vị trí trống.

a. 225 phút ít = …………....…. giờ

b. 9m3 75cm3 = 9,000075………

c. 52kilogam 4g = 52,004 ………

d. 25 % của 2 núm kỉ =…… năm

Bài 2 (2 điểm). Đặt tính rồi tính

4,65 x 5,2 7 giờ

18 phút : 3

32,3 + 75,96 12 phút

15 giây – 7 phút 38 giây

Bài 3 (2 điểm). Quãng đường AB dài 100 km. Một ô tô đi từ bỏ A thời gian 7 tiếng trong vòng 30 phút và mang lại B cơ hội 9 giờ 45 phút, thân con đường tín đồ kia nghỉ 15 phút ít. Một xe pháo thiết bị đi bên trên quãng đường kia với gia tốc bằng 60% gia tốc của xe hơi. Tính tốc độ của xe pháo đồ vật.

Bài 4 (1 điểm). Tính bằng cách phù hợp lý

a. 0,2468 + 0,08 x 0,4 x 12,5 x 2,5 + 0,7532

b. 2 tiếng 45 phút + 2,75 tiếng x 8 + 165 phút

Đáp án Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5 Số 1

PHẦN I (3,5 điểm). Khoanh tròn vần âm đặt trước giải đáp đúng của mỗi câu được 0.5 điểm

Câu

1

2

3

4

5

6

7

Đáp án

C

C

D

C

B

A

D

PHẦN II (6,5 điểm)


Khoanh tròn trước chữ cái trả lời đúng trong những câu sau

Câu 1. (0,5 điểm) Số thập phân có 55 đơn vị, 7 tỷ lệ, 2 phần ngàn viết là:

A. 55,720

B. 55,072

C. 55,027

D. 55,702

Câu 2: (0,5 điểm) Phnghiền trừ 712,54 - 48,9 có kết quả đúng là:

A. 70,765

B. 223,54

C. 663,64

D. 707,65

Câu 3. (0,5 điểm) Viết số tương thích vào chỗ chấm:

Giá trị của biểu thức: 201,5 - 36,4 : 2,5 x 0,9 là: ........

Câu 4. (0,5 điểm) Một hình hộp chữ nhật rất có thể tích 300dm3, chiều lâu năm 15dm, chiều rộng lớn 5dm. Vậy chiều cao của hình hộp chữ nhật là:

A. 10dm

B. 4dm

C. 8dm

D. 6dm

Câu 5. (0,5 điểm) Viết số phù hợp vào vị trí chấm:

55 ha 17 m2 = .....,.....ha

A. 55,17

B. 55,0017

C. 55, 017

D. 55, 000017

Câu 6. (0,5 điểm) Lớp học tập gồm 18 phụ nữ với 12 nam. Hỏi số học viên nữ chỉ chiếm từng nào Tỷ Lệ số học viên cả lớp?

A. 150%

B. 60%

C. 40%

D. 80%

PHẦN 2: TỰ LUẬN

Câu 7: Đặt tính rồi tính (2 điểm)

a. 52,37 – 8,64

b. 57,648 + 35,37

c. 16,25 x 6,7

d. 12,88 : 0,25

Câu 8. (2 điểm) Một tín đồ đi xe cộ sản phẩm công nghệ từ lên đường từ A lúc 8 giờ nửa tiếng và cho B thời điểm 9 giờ 42 phút ít. Quãng mặt đường AB lâu năm 60km. Em hãy tính vận tốc vừa đủ của xe cộ thiết bị với đơn vị chức năng đo là km/ giờ?

Bài 9. (2 điểm) Một đám đất hình thang bao gồm đáy lớn 150 m và đáy nhỏ bé bởi 3/5 đáy Khủng, độ cao bằng

*
lòng phệ. Tính diện tích S đám đất hình thang đó?

Câu 10: Tìm x: (1 điểm)

8,75 × x + 1,25 × x = 20

Đáp án Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Toán thù năm 2022

PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Đáp án: B (0,5 điểm)

Câu 2: Đáp án: C (0,5 điểm)

Câu 3: Giá trị của biểu thức: 201,5 - 36,4 : 2,5 x 0,9 là:

Đáp án: 188, 396 (0,5 điểm)

Câu 4: Đáp án: B (0,5 điểm)

Câu 5: Đáp án: B (0,5 điểm)

Câu 6: Đáp án: B (0,5 điểm)

PHẦN 2: TỰ LUẬN

Câu 7: (2 đ) Đặt tính đúng và kết quả của phnghiền tính đúng mỗi phnghiền tính được 0,5 điểm

Kết trái những phép tính nlỗi sau:

a. 52,37 – 8,64 = 43,73

b. 57,648 + 35,37 = 93,018

c. 16,5 x 6,7 = 110,55

d. 12,88 : 0,25 = 51,52

Câu 8: (2 đ) Có lời giải, phxay tính và tính đúng kết quả:

Bài giải:

Thời gian xe pháo sản phẩm công nghệ đi trường đoản cú A mang lại B là (0,25 Điểm)


9h 42 phút ít - 8 giờ 1/2 tiếng = 1 giờ 12 phút ít (0,5 Điểm)

Đổi 1 giờ đồng hồ 12 phút ít = 1, 2 tiếng đồng hồ (0,25 Điểm)

Vận tốc vừa phải của xe thiết bị là (0,25 Điểm)

60 : 1,2 = 50 (km/giờ) (0,5 Điểm)

Đáp số: 50 km /giờ đồng hồ (0,25 Điểm)

Câu 9: (2 đ) Có giải thuật, phxay tính cùng tính đúng kết quả

Bài giải:

Đáy nhỏ xíu hình thang: (0,25 Điểm)

150 : 5 x 3 = 90 (m) (0,25 Điểm)

Chiều cao hình thang: (0,25 Điểm)

150 : 5 x 2 = 60 (m) (0,25 Điểm)

Diện tích hình thang: (0,25 Điểm)

(150 + 90) x 60 : 2 = 7200 (m2) (0,5 Điểm)

Đáp số: 7200 m2 (0,25 Điểm)

Câu 10: (1đ) Tìm x

8,75 × x +1 ,25 × x = 20

(8,75 + 1,25 ) × x = trăng tròn (0,25 Điểm)

10 × x = trăng tròn (0,25 Điểm)

x = 20 : 10 (0,25 Điểm)

x = 2 (0,25 Điểm)

Đề thi học tập kì 2 lớp 5 Tải nhiều

1.3. Đề thi Tân oán lớp 5 học kì 2 Số 3

Ghi lại chữ cái trước câu vấn đáp đúng (từ bỏ câu 1 mang lại câu 6) - từ bỏ câu 7 trình diễn bài bác giải vào giấy kiểm tra

Câu 1. (1 điểm) Số lớn số 1 trong số số thập phân: 4,031; 4,31; 4,103; 4,130 là:

A. 4,031

B. 4,31

C. 4,103

D. 4,130

Câu 2. (1 điểm) Hỗn số

*
được viết bên dưới dạng số thập phân là:

A. 3,3

B. 3,4

C. 3,34

D. 3,75

Câu 3. (1 điểm) Một hình vỏ hộp chữ nhật có chiều dài 3,5m; chiều rộng 2m; độ cao 1,5m. Thể tích hình hộp chữ nhật kia là?

A. 7m3

B. 1,05m

C. 10,5m3

D. 105m3

Câu 4. (1 điểm) Biểu thứ hình quạt bên cho biết thêm tỉ số tỷ lệ những phương tiện đi lại được thực hiện để đến trường học của 1600 học sinh đái học. Số học sinh quốc bộ mang lại trường là:

A. 160 học tập sinh

B. 16 học sinh

C. 32 học sinh

D. 320 học tập sinh

Câu 5. (1 điểm) Đúng ghi Đ, không đúng ghi S vào ô trống:

25% của một tiếng = 15 phút

55 ha 17 mét vuông = 55,17ha

Câu 6. (1 điểm) Viết số tương thích vào vị trí chấm:

a) 0,5 m = ..................cm

b) 0,08 tấn = ............... kg

c) 7,268 m2 = .............. dm2

d) 3 phút ít 40 giây = ............. giây

Câu 7. Đặt tính rồi tính:

a) 3 năm 6 tháng + 5 năm 9 tháng

b) 8 giờ đồng hồ 25 phút ít – 5 giờ đồng hồ 40 phút

c) 27,05 x 3,6

d) 10,44 : 2,9

Câu 8. Tìm x:


a, 92,75 : x = 25

b, x – 5,767 = 200 – 13,2

Câu 9: (1 điểm) Một fan đi xe vật dụng xuất hành từ A thời gian 8 tiếng trong vòng 30 phút và đến B dịp 9h 42 phút ít. Quãng đường AB nhiều năm 60km. Em hãy tính tốc độ trung bình của xe pháo sản phẩm với đơn vị chức năng đo là km/ giờ?

Câu 10: (1 điểm) Cho hình bên. Tính diện tích hình thang, biết bán kính hình tròn trụ là 5centimet và lòng Khủng cấp 3 lần lòng bé.

Đáp án Đề thi Tân oán lớp 5 kì 2 

Câu

1

2

3

4

Đáp án

B

D

C

A

Điểm

1

1

1

1

Câu 5:

25% của 1 giờ = 15 phút ít Đ

55 ha 17 mét vuông = 55,17ha S

Câu 6: (1 điểm)

a) 0,5 m = 50cm

b) 0,08T = 80kg

c) 7,268 m2 = 726,8 dmét vuông

d) 3 phút ít 40 giây = 220 giây

Câu 7: HS đặt tính đúng mỗi câu được 0,25 điểm.

Đáp án nhỏng sau

a) 3 năm 6 tháng + 5 năm 9 mon = 8 năm 15 mon = 9 năm 3 tháng

b) 8 tiếng 25 phút ít – 5 giờ 40 phút = 7 giờ 85 phút ít - 5 tiếng 40 phút = 2 tiếng 45 phút

c) 27,05 x 3,6 = 97,38

d) 10,44 : 2,9 = 3,6

Câu 8: (1 điểm)

a, 92,75 : x = 25

x = 92,75 : 25

x = 3,71

b, x – 5,767 = 200 – 13,2

x - 5,767 = 186,8

x = 186,8 + 5,767

x = 192,567

Câu 9: (1 điểm) Có giải thuật, phxay tính và tính đúng kết quả:

Bài giải:

Thời gian xe sản phẩm công nghệ đi tự A mang đến B là

9 giờ 42 phút ít - 8 giờ đồng hồ trong vòng 30 phút = 1 tiếng 12 phút (0,25 điểm)

Đổi 1 giờ đồng hồ 12 phút ít = 1, 2 tiếng đồng hồ (0,25 điểm)

Vận tốc trung bình của xe pháo sản phẩm là

60 : 1,2 = 50 (km/giờ) (0,25 điểm)

Đáp số: 50 km /tiếng (0,25 điểm)

Câu 10:

 Theo hình, lòng nhỏ xíu đó là bán kính của hình tròn

Vậy đáy nhỏ xíu = 5 cm

Đáy béo hình thang là: 5 × 3 = 15 (cm)

Đường kính của con đường tròn là:

5 × 2 = 10 (cm)

Diện tích hình thang bé bỏng là:

*
(cm2)

Diện tích hình vuông là :

5 × 5 = 25 (cm2)

Diện tích tam giác là:

*
(cm2)

Diện tích hình thang mập là:

12,5 + 62,5 + 25 = 100cm2

Tính được:

- Đáy nhỏ nhắn, đáy lớn, chiều cao: 0,5đ

Diện tích hình thang: 0,5 đ

Đề thi học tập kì 2 lớp 5 môn Toán thù khác:

1.4. Ma trận đề thi học kì 2 lớp 5 môn Toán

Mạch kỹ năng và kiến thức,

kĩ năng

Số câu với số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức3

Mức 4

Tổng

TN

KQ

TL

TNKQ

TL

TN

KQ

TL

TNKQ

TL

TN

KQ

TL

Số tự nhiên và thoải mái, phân số, số thập phân và những phxay tính cùng với chúng.

Số câu

2

2

2

2

Số điểm

2,0

2,0

2,0

2,0

Đơn vị độ nhiều năm, diện tích với thời gian, tỉ số %.

Số câu

2

1

2

1

Số điểm

2,0

1,0

2,0

1,0

Yếu tố hình học: chu vi, diện tích, thể tích những hình vẫn học tập.

Số câu

1

1

1

1

Số điểm

1,0

1,0

1,0

1,0

Giải bài bác toán về vận động rất nhiều, tìm nhị số lúc biết tổng hiệu của nhì số kia.

Xem thêm: Trench Coat Là Gì ? Tất Tần Tật Từ A Trench Coat Là Gì

Số câu

1

1

Số điểm

1,0

1,0

Tổng

Số câu

3

2

1

3

1

5

5

Số điểm

3,0

2,0

1,0

3,0

1,0

5,0

5,0


2. 30 Đề thi cuối học tập kì 2 lớp 5 môn Tân oán Tải nhiều

2.1. Đề thi cuối kì 2 lớp 5 môn Tân oán Đề 1

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5 điểm)

Khoanh vào chữ cái trước câu vấn đáp đúng cho các câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 sau:

Câu 1. Phần thập phân của số 42,25 là:

A. 25

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 2. Phân số

*
viết dưới dạng số thập phân là:

A. 3,5

B. 0,35

C. 35

D. 0,6

Câu 3. 1 phút 15 giây = ?

A. 1,15 phút

B. 1,25 phút

C. 115 giây

D. 1,25 giây

Câu 4. Diện tích hình tròn có đường kính 2 centimet là:

A. 3,14 cm2

B. 6,28 cmét vuông

C. 6,28 cm

D. 12,56 cm2

Câu 5. Một hình thang bao gồm trung bình cộng hai đáy là 5centimet với độ cao là 3,2 cm thì diện tích S hình thang kia là:

A. 8 cmét vuông

B. 32 cmét vuông

C. 16 cm2

D. 164 cm2

Câu 6. Một xe hơi đi quãng con đường AB dài 120 km mất 2 tiếng đồng hồ 30 phút. Vận tốc xe hơi là:

A. 80 km/giờ

B. 60 km/giờ

C. 50 km/giờ

D. 48 km/giờ

Câu 7. Điền số thích hợp vào khu vực chấm:

a. 3h 45 phút ít =.........................phút

b. 5 mét vuông 8dm2 =........................m2

PHẦN II: TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 8. Đặt tính rồi tính (2 điểm)

a) 384,5 + 72,6

b) 281,8 - 112,34

c) 16,2 x 4,5

d) 112,5 : 25

Câu 9. Một hình tam giác có độ dài đáy là 45 centimet. Độ dài đáy bằng

*
chiều cao. Tính diện tích của tam giác đó? (2 điểm)

Câu 10. Một bình đựng 400 g hỗn hợp đựng 20% muối hạt. Hỏi yêu cầu đổ thêm vào bình từng nào gam nước lọc để được một bình nước muối bột cất 10% muối? (1 điểm)


Đáp án Đề thi cuối học kì 2 lớp 5 môn Toán 

Câu 1(0,5đ)

Câu 2 (0,5đ)

Câu 3 (0,5đ)

Câu 4 (0,5đ)

Câu 5 ( 1đ)

Câu 6 (1đ)

C

D

B

A

C

D

Câu 7: (1 điểm) Điền đúng từng phần được 0,5 điểm

a- 225

b- 5,08

a. 3h 45 phút ít = 225 phút

b. 5 m2 8dmét vuông =5,08 m2

II- Phần từ bỏ luận: (5 điểm)

Câu 8: (2 điểm) Làm đúng từng phần được 0,5 điểm

a) 457,1

b) 169,46

c) 72,9

d) 4,5

Câu 9: (2 điểm)

Chiều cao của tam giác là : 0,25 điểm.

45 :

*
= 27 (cm) 0,5 điểm.

Diện tích của tam giác là: 0,25 điểm.

45 x 27 : 2 = 607,5 (cm2) 0,75 điểm.

Đáp số: 607,5 cmét vuông 0,25 điểm

Câu 10: (1 điểm)

Khối hận lượng muối hạt trong 400 gam hỗn hợp là: 400 : 100 x 20 = 80 (g) (0,25 điểm)

Khối hận lượng hỗn hợp sau khoản thời gian cho thêm nước lã: 80 : 10 x 100 = 800 (g) (0,25 điểm)

Số nước lã bắt buộc đổ thêm là: 800 - 400 = 400 (g) (0,25 điểm)

Đáp số: 400g (0,25 điểm)

Đề, cỗ đề thi cuối học tập kì 2 lớp 5: 2019 - 2020

Sở đề thi cuối học kì 2 lớp 5 các môn

2.2. Đề thi cuối kì 2 lớp 5 môn Toán thù Đề 2

Câu 1.(2 điểm) Hãy khoanh vào chữ cái trước ý vấn đáp đúng cho những câu tiếp sau đây.

a. Chữ số chín trong số 25, 309 ở trong mặt hàng nào?

A. Hàng đơn vị

B. Hàng trăm

C. Hàng phần trăm

D. Hàng phần nghìn

b. Phân số

*
viết bên dưới dạng số thập phân là:

A. 2,5

B. 5,2

C. 0,4

D. 4,0

c. Thể tích của một hình lập pmùi hương có cạnh 5 dm là:

A. 125 dm3

B. 100 dm2

C. 100 dm3

D. 125 dm2

d. Cách tính diện tích hình thang bao gồm lòng to là 25 centimet, lòng nhỏ dại 21 cm và chiều cao 8 centimet là:

A. (25 x 21) x 8 : 2

B. (25 + 21) x 8 : 2

C. (25 + 21) : 8 x 2

D. (25 x 21) : 8 x 2

Câu 2. (1 điểm) Nối từng với lốt (>;

Câu 3. (1 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

a. 97,65 x 0,01 = 0,9765

b. 8,59 x 10 = 8,590

Câu 4. (1 điểm) Viết số thập phân tương thích vào địa điểm chnóng (...)

a. 8 km 362 m = ………….km

b. 1 phút ít 30 giây = .................phút

c. 15 kg 287 g = ………….kg

d. 32 cmét vuông 5 mm2 = …………cm2

Câu 5. (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

a. 256,34 + 28, 57

b. 576,4 - 159,28

c. 64, 59 x 4,5

d. 69,45 : 46,3

Câu 6. (2 điểm) Hai xe pháo xe hơi xuất hành cùng một dịp, một xe đi từ A mang đến B cùng với tốc độ 43 km/ giờ đồng hồ, một xe đi từ bỏ B mang đến A cùng với gia tốc 45 km/ giờ. Biết quãng con đường AB lâu năm 2đôi mươi km. Hỏi kể từ thời điểm ban đầu đi, sau mấy giờ hai xe hơi gặp nhau?

Câu 7. (1 điểm) Cho nhị số thập phân gồm tổng bằng 69,85. Nếu đưa vết phẩy nghỉ ngơi số bé nhỏ sang cần một hàng ta được số bự. Tìm hai số đã cho?

Trả lời:

- Số béo là: …………

- Số bé xíu là:………….

Đáp án đề thi cuối kì 2 lớp 5 môn Toán - Số 2

Câu 1: (2 điểm) Khoanh đúng từng ý mang đến mang lại 0,5 điểm.

a. Khoanh vào D

b. Khoanh vào C

c. Khoanh vào A

d. Khoanh vào B

Câu 2: (1 điểm) Nối đúng từng ý đến 0,25 điểm.

a. >

b.

Câu 3: (1 điểm) Điền đúng mỗi ô trống đến 0,5 điểm.

a. 97,65 x 0,01 = 0,9765 Đ

b. 8,59 x 10 = 8,590 S

Câu 4: (1 điểm) Điền đúng mỗi ý mang lại 0,25 điểm.

a. 8 km 362 m = 8,362 km

b. 1 phút 30 giây = 1,5 phút

c. 15 kg 287 g = 15, 287 kg

d. 32 cm2 5 mmét vuông = 32, 05 cm2

Câu 5: (2 điểm) Tính đúng mỗi phép tính mang đến 0,5 điểm.

Đáp án nlỗi sau:

a. 256,34 + 28, 57 = 284,91

b. 576,4 - 159,28 = 417,12

c. 64, 59 x 4,5 = 290,655

d. 69,45 : 46,3 = 1,5

Câu 6: (2 điểm)

- Sau mỗi giờ, cả hai xe hơi đi được quãng mặt đường là:

43 + 45 = 88 (km) 0,75 điểm

(Lời giải, phxay tính: 0,25 đ, Kết quả: 0,5 điểm)

- Thời gian nhị xe hơi chạm mặt nhau là:

2trăng tròn : 88 = 2,5 ( giờ) 1 điểm

(Lời giải, phxay tính: 0,25 đ, Kết quả: 0,75 điểm)

Đáp số: 2,5 tiếng 0,25 điểm.

* Nếu thiếu thốn hoặc không đúng danh số một đợt trsinh sống lên toàn bài trừ 0,5 điểm.

Câu 7: (1 điểm) Đúng mỗi số cho 0,5 điểm.

Số to là: 63,5

Số bé xíu là: 6,35

Lời giải chi tiết: 

Nếu đưa lốt phẩy của số nhỏ xíu sang yêu cầu 1 hàng ta được số Khủng, với số lớn vội vàng 10 lần số bé

Ta bao gồm sơ đồ:

Số lớn: |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Số bé: |---|

Tổng số phần bằng nhau là:

10 + 1 = 11 (phần)

Số to là:

(69,85 : 11) × 10 = 63,5

Số bé xíu là:

69,85 - 63,5 = 6,35

Các đề thi học kì 2 lớp 5 môn Toán khác

2.3. Đề thi học kì 2 môn Tân oán lớp 5 Đề 3

I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Chọn ý đúng ghi vào bài xích làm cho.

Câu 1. (0,5 điểm) Số bé xíu tuyệt nhất trong số số: 3,055; 3,050; 3,005; 3,505 là:

a. 3,505

b. 3,050

c. 3,005

d. 3,055

Câu 2. (0,5 điểm) Trung bình một fan thợ làm một thành phầm không còn 1 giờ đồng hồ nửa tiếng. Người kia có tác dụng 5 thành phầm mất bao lâu?

a. 7 tiếng 30 phút

b. 7 giờ 50 phút

c. 6 tiếng 50 phút

d. 6 giờ đồng hồ 15 phút

Câu 3. (0,5 điểm) Có bao nhiêu số thập phân chính giữa 0,5 và 0,6:

a. Không gồm số nào

b. 1 số

c. 9 số

d. Rất những số

Câu 4. (0,5 điểm) Hỗn số

*
viết thành số thập phân là:

a. 3,90

b. 3,09

c.3,9100

d. 3,109

Câu 5. (1 điểm) Tìm một vài biết 20% của nó là 16. Số đó là:

a. 0,8

b. 8

c. 80

d. 800

Câu 6. (1 điểm) Đúng điền Đ, sai điền S vào ô trống.

Một hình lập phương thơm gồm diện tích S xung quanh là 36 dmét vuông. Thể tích hình lập phương kia là:

a. 27 dm3

b. 2700 cm3

c. 54 dm3

d. 27000 cm3

II. TỰ LUẬN: (4 điểm)

Bài 1. (1 điểm) Điền số phù hợp vào chỗ chấm:

a. 0,48 mét vuông = …… cm2

b. 0,2 kg = …… g

c. 5628 dm3 = ……m3

d. 3 giờ 6 phút = ….giờ

Bài 2. (2 điểm) Đặt tính và tính.

a. 56,72 + 76,17

b. 367,21 - 128,82

c. 3,17 x 4,5

d. 52,08 :4,2

Bài 3. (2 điểm) Quãng đường AB nhiều năm 180 km. Lúc 7 giờ đồng hồ trong vòng 30 phút, một ô tô đi từ bỏ A đến B cùng với gia tốc 54 km/giờ, cùng lúc đó một xe trang bị đi tự B cho A với vận tốc 36 km/tiếng. Hỏi:

a. Hai xe gặp nhau cơ hội mấy giờ?

b. Chỗ 2 xe gặp nhau bí quyết A bao nhiêu ki-lô-mét?

Bài 4: Tính nhanh (1 điểm)

Đáp án Đề thi học kì 2 môn Lớp 5 môn Toán Số 3

I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Câu 1. (0,5 điểm) Đáp án c

Câu 2. (0,5 điểm) Đáp án a

Câu 3.(0,5 điểm) Đáp án d

Câu 4. (0,5 điểm) Đáp án b

Câu 5.(1 điểm) Đáp án c

Câu 6.(1 điểm)

a. 27 dm3 Đ

b. 2700 cm3 S

c. 54 dm3 S

d. 27000 cm3 Đ

II. TỰ LUẬN (6 điểm)

Bài 1.(1 điểm) Mỗi ý đúng ghi 0,25 điểm

a. 0,48 m2 = 4800 cm2

b. 0,2 kg = 200 g

c. 5628 dm3 = 5,628 m3

d. 3 giờ 6 phút = 3,1.giờ

Bài 2: (2 điểm) Đặt tính với tính đúng từng phép tính ghi 0,5 điểm

a. 132,89

b. 238,39

c. 14,265

d. 12,4

Bài 3: (2 điểm)

Giải

Tổng nhị vận tốc là:

36 + 54 = 90 (km/ giờ) (0,5 điểm)

Hai người gặp nhau sau:

180 : 90 = 2 (giờ) (0,5 điểm)

Hai người gặp nhau lúc:

2 tiếng đồng hồ + 7 giờ 1/2 tiếng = 9 giờ khoảng 30 phút (0,5 điểm)

Chỗ chạm mặt nhau biện pháp A số km là:

54 x 2 = 108 (km) (0,5 điểm)

Đáp số: a) 9h 30 phút

b) 108 km

Bài 4. Tính nkhô giòn (1 điểm)

Đề thi học tập kì 2 lớp 5

Đề cương, đề ôn tập học kì 2 lớp 5 môn ToánBảng kiến thiết ma trận đề thi cuối học tập kì 2 môn Toán thù lớp 5

TT

Chủ đề

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1

Số học

Số câu

1

2

1

1

4

1

Câu số

1

2, 4

8

6

Số điểm

0,5 đ

2 đ

2 đ

1 đ

3,5 đ

2 đ

2

Đại lượng cùng đo đại lượng

Số câu

1

1

Câu số

3

Số điểm

0,5 đ

0,5 đ

3

Yếu tố hình học

Số câu

1

1

Câu số

7

Số điểm

1 đ

1 đ

4

Số đo thời gian và toán hoạt động đều

Số câu

1

1

1

1

2

Câu số

5

9

10

Số điểm

1 đ

1 đ

1 đ

1 đ

2 đ

Tổng số câu

2

2

2

2

1

1

7

3

Tổng số

2

2

4

2

10

Số điểm

1 điểm

2 điểm

5 điểm

2 điểm

10 điểm

2.4. Đề thi học kì 2 môn Tân oán lớp 5 Đề 4

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II

Môn: Toán

Thời gian: 40 Phút

Câu 1: Chữ số 5 trong số 162,57 chỉ: (0,5 điểm)

A. 5 đơn vị

B. 5 phần trăm

C. 5 chục D.

5 phần mười

Câu 2: Hỗn số

*
 được viết dưới dạng phân số là: (1 điểm)

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 3: 5840g = .... kilogam (0,5 điểm)

A. 58,4kg

B. 5,84kg

C. 0,584kg

D. 0,0584kg

Câu 4: Có đôi mươi viên bi, trong số ấy bao gồm 3 viên bi nâu, 4 viên bi xanh, 5 viên bi đỏ, 8 viên bi đá quý. bởi thế 1/5 số viên bi có màu: (1 điểm)

A. Nâu

B. Đỏ

C. Xanh

D. Trắng

Câu 5: Khoảng thời hạn từ lúc 9h kỉm 10 phút ít đến 9 giờ 30 phút là: (1 điểm)

A. 10 phút

B. đôi mươi phút

C. 30 phút

D. 40 phút

Câu 6: Một huyện tất cả 320ha khu đất tLong cây coffe với 480ha khu đất tdragon cây cao su thiên nhiên. Hỏi diện tích S khu đất tLong cây cao su đặc bằng bao nhiêu Phần Trăm diện tích khu đất trồng cây cà phê?: (1 điểm)

A. 150%

B. 15%

C. 1500%

D. 105%

Câu 7: Hình lập phương bao gồm cạnh là 5m. Vậy thể tích hình kia là: (1 điểm)

A. 150 m3

B. 125 m3

C. 100 m3

D. 25 m3

Câu 8: Tìm y, biết: (2 điểm)

34,8 : y = 7,2 + 2,8

21,22 + 9,072 x 10 + 24,72 : 12

Câu 9: Một tín đồ đi xe cộ trang bị xuất phát từ A dịp 8 giờ 30 phút cùng mang đến B thời gian 9 giờ 1/2 tiếng. Quãng đường AB lâu năm 60km. Hãy tính tốc độ trung bình của xe pháo trang bị cùng với đơn vị chức năng đo là km/giờ? (1 điểm)

Câu 10: Một thửa ruộng hình chữ nhật bao gồm nhiều năm 120m, chiều rộng bằng 90m. Người ta tdragon lúa bên trên thửa ruộng đó, trung bình cđọng 100m2 nhận được 15kg thóc. Tính:

a) Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật đó?

b) Trên cả thửa ruộng đó, bạn ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc? (1 điểm)

Đáp án cùng lý giải giải môn Toán học kì 2 lớp 5 Số 4

Câu

1

2

3

4

5

6

7

Ý đúng

D

D

B

C

D

A

B

Điểm

0,5 điểm

1 điểm

0,5 điểm

1 điểm

1 điểm

1 điểm

1 điểm

Câu 8: Tìm y, biết: (2 điểm)

a) 34,8 : y = 7,2 + 2,8

34,8 : y = 10

y = 34,8 : 10

y = 3,48

b) 21,22 + 9,072 x 10 + 24,72 : 12

= 21,22 + 90,72 + 2,06

= 114

Câu 9: Một tín đồ đi xe cộ trang bị căn nguyên trường đoản cú A cơ hội 8 giờ đồng hồ trong vòng 30 phút và cho B thời gian 9h khoảng 30 phút. Quãng mặt đường AB lâu năm 60km. Hãy tính gia tốc trung bình của xe cộ đồ vật với đơn vị đo là km/giờ? (1 điểm)

Bài giải

Thời gian xe vật dụng đi hết quảng mặt đường AB là:

9 giờ trong vòng 30 phút – 8 giờ đồng hồ 1/2 tiếng = 1 (giờ)

Vận tốc mức độ vừa phải của xe pháo đồ vật là:

60 : 1 = 60 (km/giờ)

Đáp số: 60 km/giờ

Câu 10: Một thửa ruộng hình chữ nhật bao gồm lâu năm 120m, chiều rộng bởi 90m. Người ta trồng lúa trên thửa ruộng kia, vừa đủ cđọng 100mét vuông thu được 15kilogam thóc. Tính:

a) Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật đó?

b) Trên cả thửa ruộng đó, bạn ta thu hoạch được từng nào tạ thóc? (1 điểm)

Bài giải

a ) Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật là:

1trăng tròn x 90 = 10800 (m2)

b) Cả thửa ruộng kia, fan ta thu hoạch được số tạ thóc là: 10800 : 100 x 15 = 16đôi mươi (kg) = 16,2 (tạ)

Đáp số: a) 10800m2; b) 16,2 tạ

Để coi toàn cục đề thi học tập kì 2 lớp 5, mời các bạn tải tệp tin về nhằm ôn tập thêm những môn không giống. Ngoài ra, mời chúng ta đọc thêm những đề thi môn Tân oán lớp 5 học kỳ 2 trên Thư viện đề thi học tập kì 2 môn Tân oán lớp 5 trên neftekumsk.com, Giao hàng xuất sắc đến kỳ thi quan trọng đặc biệt sắp tới diễn ra trong thời gian tới!

Để chuẩn bị cho những đề thi học kì 2 lớp 5, chúng ta học sinh tìm hiểu thêm những cỗ đề thi sau đây: