Đề Thi Học Kì 2 Tin 11

Bạn sẽ xem tư liệu "Đề thi học tập kì II – Lớp 11 môn: Tin Học", để tải tư liệu nơi bắt đầu về sản phẩm công nghệ chúng ta click vào nút ít DOWNLOAD sinh sống trên

Họ và tên:..

Bạn đang xem: Đề thi học kì 2 tin 11

Lớp:Tr. THPT NGUYỄN VĂN XIỆN ĐỀ THI HỌC KÌ II – LỚP 11TỔ: TOÁN – TIN MÔN: TIN HỌC(Đề bao gồm thức) Ngày thi: Mã đề: 02 Thời gian: 45 phút (Không nói thời hạn giao đề)A. TRẮC NGHIỆM: (6 ĐIỂM)Chọn giải đáp đúng trong các câu sau:Câu 1: Sau lúc tiến hành câu lệnh st:=copy(‘Tien hoc le’,6,6); tác dụng xuất ra screen xâu st là:A Tien hB Ký từ bỏ rỗngC hoc leD xâu rỗngCâu 2: Để đặt màu mang đến đường nét vẽ ta áp dụng thủ tụcA LineToB LineC Putpx D SetcolorCâu 3: Trong NNLT Pascal, nhằm hiểu dữ liệu trường đoản cú tệp thì đồ vật từ triển khai nào sau đây là đúng?A Gắn tên tệp, phát âm DL tự tệp, mngơi nghỉ tệp vẫn tất cả, đóng tệp. B Gắn tên tệp, đọc DL tự tệp, msinh hoạt tệp new, đóng tệp. C Gắn thương hiệu tệp, msinh hoạt tệp new, ghi DL từ tệp, đóng góp tệp. D Gắn tên tệp, msinh sống tệp sẽ tất cả, gọi DL trường đoản cú tệp, đóng tệp.Câu 4: Để biết con trỏ tệp đang sinh hoạt cuối cái của tệp f tốt không, ta thực hiện hàm:A eof(f, ‘trai.txt’)B foe(f)C eoln(f)D eof(f)Câu 5: Để đặt màu nền đến màn hình ta áp dụng thủ tụcA Textcolor B Clrscr C TextBackgroundD GotoxyCâu 6: Để vẽ mặt đường tròn ta sử dụng thủ tụcA RectangleB Circle C EllipseD LineCâu 7: Để vẽ hình chữ nhật khi biết toạ độ đỉnh trái trên cùng toạ độ đỉnh bắt buộc bên dưới ta áp dụng thủ tụcA EllipseB RectangleC Line D Circle Câu 8: Để khai báo thư viện ta thực hiện từ bỏ khoáA Const.B Uses. C Var. D Type.Câu 9: Để vẽ đoạn trực tiếp tự vị trí hiện nay của bé trỏ cho một điểm trên screen ta thực hiện thủ tụcA LineToB Putpixel C LineD Setcolor Câu 10: Thủ tục nào sau đây không phải là giấy tờ thủ tục để vẽ đoạn thẳng:A Line(x,y,x’,y’) B PutPixel(x,y,color) C LineRel(dx,dy). D LineTo(x,y).Câu 11: Biến Hocsinc là một trong trở nên bạn dạng ghi có những trường: hten, nsinh, toan, van. Để truy tìm xuất mang lại trường toan của trở thành Hocsinch ta sử dụng:A Hocsinc .B Hocsinh C Hocsinch.toanD Hocsinh(toan)Câu 12: Cho chuỗi kí từ sau: a:= ‘thanh khô oai’. Sau Lúc thực hiện length(delete(a,7,3)) hiệu quả sẽ như thế nào? A 7B 6C 8D 5Câu 13: Để chuyển bé trỏ tới vị trí nào đó của màn hình ta dùng thủ tụcA TextnackgroundB Textcolor C Clrscr D GotoxyCâu 14: Để vẽ đoạn thẳng nối hai điểm với nhau ta sử dụng thủ tụcA Setcolor B LineC Putpixel D LineToCâu 15: Biến toàn cục là:A Là các biến được khai báo sau từ khóa TypeB Là list ttê mê số thực sựC Là các phát triển thành được knhì báo sinh hoạt lịch trình conD Là những vươn lên là được khai báo nghỉ ngơi chương trình chínhCâu 16: Thủ tục để mnghỉ ngơi tệp f mới nhằm ghi dữ liệu vào tệp là:A Rewrite(f);B Rewrite(f, a, b, c);C Reset(f);D Reset(f, ‘dulieu.txt’);Câu 17 Cú pháp để đính thương hiệu tệp ‘bai1.txt’ trong ổ đĩa D mang lại thay đổi tệp f là:A Assign( f, “D:ai1.txt” );B Assign( f, ‘D:bai1.txt’);C Assign( f, D: bai1.txt);D Assign( f, ‘D:ai1.txt’ );Câu 18: Để xoá màn hình và đưa bé trỏ về địa chỉ góc trái trên màn hình hiển thị ta sử dụng thủ tụcA Textcolor B GotoxyC Clrscr D TextbackgroudCâu 19: Chương trình nhỏ chuẩn như thế nào dưới đây ko ở trong thỏng viện CRTA Clrscr.

Xem thêm: Các Công Ty Có Vốn Đầu Tư Nước Ngoài Doanh Nghiệp Fdi Là Gì, 10 Quốc Gia Có Vốn Đầu Tư Nhiều Nhất Vào Việt Nam

B TextBackGround(color)C SetColor(color). D TextColor(color). Câu 20: Trong NNLT Pascal, để truy vấn vào từng ngôi trường của bạn dạng ghi ta viết:A .;B .;C .;D .;Câu 21: Để vẽ một điểm ta thực hiện thủ tụcA Setcolor B LineToC LineD Putpixel Câu 22: Hàm nhằm search quý giá nhỏ tuổi tuyệt nhất của nhì số x, y là:A Function min(x, y: integer) ;B Function gtnn(x, y: integer);C Function min(x, y) ; integer; D Function gtnn(x, y: integer) : boolean;Câu 23: Cho xâu kí từ bỏ sau: a:= ‘nguyen du’. Lệnh như thế nào dưới đây cho công dụng ‘nguyen’ A Copy(a,4,2);B Copy(a,6,5); C Delete(a,8,2); D Delete(a,7,3Câu 24: Để đặt màu sắc cho chữ bên trên màn hình hiển thị ta dùng thủ tụcA TextBackgroundB Textcolor C Clrscr D GotoxyB. HOÀN THÀNH CÁC CÂU SAU (4 ĐIỂM):Câu 25: Điền trường đoản cú phù hợp vào nơi trống:a) (0,5 đ): Cấu trúc của một chương trình con gồm ba phần. Trong số đó, ..................................... tốt nhất thiết yêu cầu tất cả cùng được dùng để làm knhị báo tên chương trình nhỏ.b) (0,5 đ): ... là công tác bé tiến hành các thao tác làm việc nhất quyết tuy thế ko trả về một giá trị như thế nào qua thương hiệu của nó.Câu 26: Em hãy điền vào vị trí trống để dứt câu sau: (0,5 đ) Function <()>: ;Câu 27: Hoàn thành những câu sau (1,0 đ)Câu hỏiĐúngSaiHãy cho thấy phát biểu dưới đây đúng hay sai: “Hai làm việc cơ phiên bản so với tệp là mở tệp cùng ghi dữ liệu vào tệp”?Hãy cho thấy phát biểu sau đây đúng hay sai: “Trong lệnh Call giấy tờ thủ tục những tham số bề ngoài được gắng bằng những tham mê số thực sự tương ứng là tên gọi những đổi thay cất tài liệu ra được call là ttê mê số biến”?Câu 28: Hoàn thành ghnghiền các câu sau (1,5đ)ABCThủ tục Delete (st,vt,n)Thủ tục Insert (s1,s2,vt)Hàm Length (s)Hàm Copy (s,vt,n)Hàm pos (s1,s2)Phép ( + ) Cho cực hiếm là độ dài xâu s Cho địa điểm xuất hiện thêm trước tiên của xâu smột trong xâu s2 Xóa n kí từ bỏ của đổi mới xâu st bắt đầu từ bỏ vị trí vt Tạo xâu gồm n kí từ thường xuyên bắt đầu trường đoản cú địa điểm vt của xâu s Được áp dụng để ghép các xâu thành một . Chèn xâu s1 vào xâu s2 ban đầu tại phần vt1 –2 – 3 – 4 – 5 – 6 –.. HẾT .ĐÁP ÁN:A. TRẮC NGHIỆM:Câu123456789101112Đáp ánCDDCCBBBABCDCâu131415161718192021222324Đáp ánDBCCDACCDDCBB. HOÀN THÀNH CÂU:Câu 25: 1đCâu 1: Phần đầu.Câu 2: Thủ tục (Procedure)Câu 26: 0,5đ- Tên hàm .- Danh sách ttê mê số.Câu 27: 1đ1) S2) ĐCâu 28: 1,5đ1 – c2 – f3 – a4 – d5 – b6 – eNội dungMức độTổngNhận biếtThông hiểuVận dụngBài 12: Kiểu xâu28(1,5đ)1,12,232,25Bài 13:Kiểu bạn dạng ghitrăng tròn,1611171Bìa 14:Kiểu tài liệu tệp27a(0,5đ)0,5Bài 15:Thao tác cùng với tệp430,5Bài 17:Cmùi hương trình con và phân loại15, 25(1đ)221,5Bài 18:ví dụ như về cách viết cùng áp dụng chương trình con26(0,5đ), 27b(0,5đ)1Bài 19:Thỏng viện chương trình bé chuẩn2,5,6,7,8,9,10,13,14,18,19,21,243,25TỔNG CỘNG8,250,75110