Đề Thi Học Kì 2 Toán 11 Có Đáp Án

Bộ đề thi học tập kì 2 môn Toán thù lớp 11

Vn
Doc.com mời các bạn học viên lớp 11 xem thêm tài liệu: 20 cỗ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 11 gồm lời giải, cùng với 20 bộ đề thi cố nhiên giải thuật chi tiết để giúp đỡ chúng ta học viên rèn luyện giải bài bác tập Toán thù 11 tác dụng rộng. Mời các bạn học viên và thầy cô xem thêm chi tiết bài viết sau đây nhé.

Bạn đang xem: Đề thi học kì 2 toán 11 có đáp án


trăng tròn bộ đề thi học kì 2 môn Toán thù lớp 11 có đáp án

I. Phần tầm thường cho cả hai ban

Bài 1. Tìm những số lượng giới hạn sau:


2. Cho hàm số

*

a) Viết phương thơm trình tiếp đường của đồ thị hàm số trên điểm bao gồm hoành độ x = – 2.

b) Viết pmùi hương trình tiếp con đường của trang bị thị hàm số biết tiếp con đường tuy vậy tuy vậy cùng với d:

*

Bài 4. Cho hình chóp S.ABCD bao gồm lòng ABCD là hình vuông cạnh a, SA vuông góc cùng với lòng, SA = a

*
.

1) Chứng minch rằng những mặt bên hình chóp là những tam giác vuông.

2) Chứng minh rằng: (SAC) ⊥ (SBD).

3) Tính góc giữa SC với mp (SAB).

4) Tính góc thân nhì khía cạnh phẳng (SBD) và (ABCD).

II . Phần tự chọn.

1 . Theo lịch trình chuẩn chỉnh.


2) Cho hàm số y = x4 - x2 + 3 (C). Viết phương trình tiếp đường của (C):

a) Tại điểm có tung độ bởi 3 .

b) Vuông góc với d: x + 2y - 3 = 0 .

Bài 4. Cho tứ đọng diện OABC gồm OA, OB, OC, đôi một vuông góc với OA = OB = OC = a, I là trung điểm BC

1) Chứng minc rằng: (OAI) ⊥ (ABC).

2) Chứng minch rằng: BC ⊥ (AOI).

3) Tính góc thân AB và mặt phẳng (AOI).

4) Tính góc thân những đường thẳng AI và OB.

I . Phần trường đoản cú lựa chọn.

1 . Theo chương trình chuẩn.

Bài 5. Cho hình chóp S.ABC có DABC vuông trên A, góc B = 600, AB = a; nhì khía cạnh mặt (SAB) với (SBC) vuông góc với đáy; SB = a.


Hạ BH ⊥ SA (H ∈ SA); BK ⊥ SC (K ∈ SC).

1) Chứng minh: SB ⊥ (ABC).

2) Chứng minh: mp(BHK) ⊥ SC.

3) Chứng minh: DBHK vuông.

4) Tính cosin của góc tạo thành bởi vì SA và (BHK).

Bài 5. Cho hình chóp S.ABCD gồm đáy ABCD là hình vuông cạnh a, SA ⊥ (ABCD) với SA = 2a.

1) Chứng minch (SAC) ⊥ (SBD) ; (SCD) ⊥ (SAD)

2) Tính góc thân SD với (ABCD); SB cùng (SAD); SB với (SAC).

3) Tính d(A, (SCD)); d(B,(SAC))

Bài 6. Viết phương trình tiếp đường của thiết bị thị hàm số y = x3 - 3x2 + 2:

1) Tại điểm M ( –1; –2)

2. Vuông góc với đường thẳng d:

*

Bài 7. Cho hàm số:

*
. Chứng minc rằng: 2y.y"" -1 = y"2.

A. PHẦN CHUNG:

Bài 1: Tìm những giới hạn sau:


Bài 4: Cho hình chóp S. ABCD tất cả đáy ABCD là hình thoi cạnh a, BAD = 600 cùng SA = SB = SD = a.

a) Chứng minch (SAC) vuông góc cùng với (ABCD).

b) Chứng minch tam giác SAC vuông.

c) Tính khoảng cách trường đoản cú S mang lại (ABCD).

A. PHẦN TỰ CHỌN:

1. Theo chương trình chuẩn

Bài 5a: Cho hàm số y = f (x) = 2x3 - 6x +1

Bài 4: Cho hình chóp S. ABCD có lòng ABCD là hình thoi cạnh a, BAD = 600 và SA = SB = SD = a.

a) Chứng minch (SAC) vuông góc cùng với (ABCD).

b) Chứng minch tam giác SAC vuông.

c) Tính khoảng cách từ S đến (ABCD).

A. PHẦN TỰ CHỌN:

1. Theo chương trình chuẩn

Bài 5a: Cho hàm số y = f (x) = 2x3 - 6x +1 (1)

a) Tính f "(-5).

b) Viết phương trình tiếp tuyến đường của đồ thị hàm số (1) tại điểm Mo(0; 1)

c) Chứng minh pmùi hương trình f (x) = 0 tất cả tối thiểu một nghiệm ở trong khoảng (–1; 1).

2. Theo công tác Nâng cao

Bài 6b: Cho hàm số f (x) = 2x3 - 2x + 3 (C).

a) Viết pmùi hương trình tiếp con đường của (C) biết tiếp đường tuy nhiên tuy nhiên với con đường thẳng d: y = 22x + 2011

b) Viết phương trình tiếp con đường của (C) biết tiếp tuyến đường vuông góc đường trực tiếp Δ: y = - 1/4 x + 2011

Đề 6

A. PHẦN CHUNG

Câu 1: Tìm những giới hạn sau:

B. PHẦN TỰ CHỌN:

1. Theo chương trình chuẩn

Câu 5a: Cho tam giác ABC vuông cân tại B, AB = BC=

*
I là trung điểm cạnh AC, AM là đường cao của DSAB. Trên con đường thẳng Ix vuông góc với mp(ABC) trên I, rước điểm S sao cho IS = a.

a) Chứng minch AC ⊥ SB, SB ⊥ (AMC).

b) Xác định góc giữa con đường trực tiếp SB cùng mp(ABC).

c) Xác định góc thân con đường trực tiếp SC cùng mp(AMC).


2. Theo công tác nâng cao

Câu 5b: Cho hình chóp phần nhiều S.ABCD bao gồm cạnh đáy bởi a với bên cạnh bằng 2a. Điện thoại tư vấn O là trọng tâm của đáy ABCD.

a) Chứng minc rằng (SAC) ⊥ (SBD), (SBD) ⊥ (ABCD).

b) Tính khoảng cách từ điểm S đến mp(ABCD) với tự điểm O đến mp(SBC).

c) Dựng con đường vuông góc phổ biến với tính khoảng cách giữa hai tuyến phố trực tiếp chéo cánh nhau BD cùng SC

Đề 7

I. PHẦN BẮT BUỘC:

Câu 1: Tính các giới hạn sau:

Câu 3 (1 điểm): Chứng minc rằng pmùi hương trình sau gồm tối thiểu một nghiệm bên trên <0; 1>: x3 + 5x - 3 = 0 .

Câu 4 (1,5 điểm): Tính đạo hàm của các hàm số sau:

a) y = (x +1)(2x - 3)

b)

*

Câu 5 (2,5 điểm): Cho hình chóp S.ABCD bao gồm đáy ABCD là hình thoi chổ chính giữa O cạnh a, BAD = 600, mặt đường cao SO = a.

a) call K là hình chiếu của O lên BC. Chứng minch rằng: BC ⊥ (SOK)

b) Tính góc giữa SK và mp(ABCD).

c) Tính khoảng cách thân AD cùng SB.

I. PHẦN TỰ CHỌN

1. Theo chương trình chuẩn

Câu 6a (1,5 điểm): Cho hàm số: y = 2x3 - 7x +1 (C).

a) Viết pmùi hương trình tiếp đường của đồ vật thị (C) tại điểm có hoành độ x = 2.

b) Viết pmùi hương trình tiếp con đường của vật dụng thị (C) bao gồm hệ số góc k = –1.

Câu 7a (1,5 điểm): Cho hình chóp tam giác S.ABC gồm đáy ABC là tam giác gần như, SA ⊥ (ABC), SA= a. M là một trong điểm bên trên cạnh AB, ACM = j , hạ SH ⊥ CM.

a) Tìm quỹ tích lũy H Lúc M di động trên đoạn AB.

b) Hạ AK ⊥ SH. Tính SK với AH theo a cùng j.

2. Theo chương trình nâng cao

Câu 6b (1,5 điểm): Cho những thứ thị (P):

*
với (c)
*

a) Chứng minch rằng (P) tiếp xúc với (C).

b) Viết phương trình tiếp tuyến phổ biến của (P) cùng (C) trên tiếp điểm.

Câu 7b (1,5 điểm): Cho hình chóp S.ABCD bao gồm đáy ABCD là hình vuông vắn trọng điểm O, cạnh a; SA = SB = SC = SD = lượt là trung điểm BC và AD.

a) Chứng minc rằng: SO ⊥ (ABCD).

b) Chứng minch rằng: (SIJ) ⊥ (ABCD). Xác định góc giữa (SIJ) với (SBC).

c) Tính khoảng cách tự O đến (SBC).

Đề 8

I. Phần chung

Bài 1:

1) Tìm những số lượng giới hạn sau:

Bài 3: Cho tứ đọng diện ABCD bao gồm tam giác ABC là tam giác mọi cạnh a, AD vuông góc với BC, AD = a với khoảng cách từ điểm D cho đường thẳng BC là a . Hotline H là trung điểm BC, I là trung điểm AH.


1) Chứng minh rằng mặt đường thẳng BC vuông góc với mặt phẳng (ADH) với DH = a.

2) Chứng minh rằng đường trực tiếp DI vuông góc cùng với khía cạnh phẳng (ABC).

3) Tính khoảng cách thân AD cùng BC.

I. Phần từ bỏ chọn

A. Theo công tác chuẩn

Bài 4a: Tính các giới hạn sau:

Bài 5a:

1) Chứng minh phương thơm trình sau bao gồm 3 nghiệm phân biệt: 6x3 - 3x2 - 6x + 2 = 0.

2) Cho hình chóp tam giác đều phải có cạnh đáy cùng ở kề bên bởi a. Tính chiều cao hình chóp.

B. Theo chương trình nâng cao

Bài 4b: Tính giới hạn: llặng x → +oo

*

Bài 5b:

1) Chứng minc phương trình sau luôn luôn bao gồm nghiệm: (m2 - 2m + 2)x3 + 3x - 3 = 0

2) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông vắn cạnh a, SA vuông góc (ABCD) cùng SA = a

*
. Gọi (P) là khía cạnh phẳng đựng AB cùng vuông góc (SCD). Thiết diên cắt bởi vì (P) với hình chóp là hình gì? Tính diện tích S thiết diện kia.

Đề 9

Bài 3: Cho tđọng diện OABC tất cả OA = OB = OC = a, AOB = AOC = 600, BOC = 900.

a) Chứng minh rằng ABC là tam giác vuông.

b) Chứng minch OA vuông góc BC.

c) Call I, J là trung điểm OA cùng BC. Chứng minch IJ là đoạn vuông góc chung OA với BC.

Bài 4: Cho y = f (x) = x3 - 3x2 + 2. Viết pmùi hương trình tiếp con đường của vật dụng thị hàm số f(x) biết tiếp tuyến đường tuy nhiên tuy vậy cùng với d: y = 9x + 2011.

Bài 5: Cho

*
. Tính f(x), với n ≥ 2

Đề 10

A. PHẦN BẮT BUỘC:

Câu 1: Tính những giới hạn sau:

Câu 3:

a) Viết phương thơm trình tiếp tuyến của đồ dùng thi hàm số y = x3 tại điểm bao gồm hoành độ x0 = -1 .

b) Tính đạo hàm của những hàm số sau:

y =

*

y = (2 - x2) cos x + 2x sin x

Câu 4: Cho hình chóp S.ABCD có SA ⊥ (ABCD) và ABCD là hình thang vuông tại A, B . AB = BC = a, ADC = 450 , SA = a

*
2.

a) Chứng minch các mặt mặt của hình chóp là những tam giác vuông.

b) Tính góc thân (SBC) và (ABCD).

c) Tính khoảng cách thân AD và SC.

A. PHẦN TỰ CHỌN:

1. Theo công tác chuẩn

Câu 7b 3: Cho tứ đọng diện các cạnh a. Tính khoảng cách thân nhị cạnh đối của tứ đọng diện.

Đề 11

II. Phần bắt buộc

1) Tính đạo hàm trung học cơ sở của hàm số y = rã x

2) Tính vi phân của say mê số y = sinx.cosx

Câu 3: Cho hình chóp S.ABCD gồm đáy ABCD là hình vuông vắn cạnh a, SA ⊥ (ABCD) cùng SA = a.

1) Chứng minh: BD ⊥ SC, (SBD) ⊥ (SAC).

2) Tính khoảng cách trường đoản cú A mang lại phương diện phẳng (SBD).

3) Tính góc giữa SC cùng (ABCD)

II. Phần tự chọn

1. Theo công tác chuẩn

Câu 4a: Viết phương thơm trình tiếp tuyến đường của vật thị hàm số y = x - 1/x tại giao điểm của chính nó với trục hoành.

Câu 5a: Cho hàm số f(x) = 3x + 60/x - 64/x3 + 5. Giải pmùi hương trình f"(x) = 0.

Câu 6a: Cho hình lập phương thơm ABCD.EFGH gồm cạnh bởi a . Tính AB→.EG→.

1. Theo lịch trình nâng cao

Câu 4b: Tính vi phân với đạo hàm cấp ba của hàm số y = sin2x.cos2x.

Câu 5b: Cho y = x3/3 + x2/2 - 2x. Với cực hiếm như thế nào của x thì y"(x) = -2.

Câu 6b: Cho hình lập phương thơm ABCD.A’B’C’D’ bao gồm cạnh bởi a. Xác định đường vuông góc tầm thường và tính khoảng cách của hai đường trực tiếp chéo nhau BD" và B"C.

Đề 12

a) Viết pmùi hương trình tiếp con đường của (H) tại A(2; 3).

b) Viết pmùi hương trình tiếp đường của (H) biết tiếp tuyến đường tuy nhiên tuy vậy cùng với mặt đường trực tiếp y = - 1/8 x + 5 .

Bài 6: Cho hình chóp S.ABCD bao gồm lòng ABCD là hình vuông cạnh a, SA = a, SA vuông góc với (ABCD). Gọi I, K là hình chiếu vuông góc của A lên SB, SD.

a) Chứng minc những phương diện bên hình chóp là những tam giác vuông.

b) Chứng minh: (SAC) vuông góc(AIK).

Xem thêm: Cách Nhận Biết Để Vẽ Biểu Đồ Môn Địa Lý Nhanh Và Chuẩn Xác Nhất

c) Tính góc thân SC và(SAB)

d) Tính khoảng cách trường đoản cú A đến(SBD).

Đề 13

Bài 5: Cho đường cong (C): y = x3 - 3x2 + 2. Viết phương thơm trình tiếp tuyến của (C):

a) Tại điểm gồm hoành độ bằng 2.

b) Biết tiếp tuyến vuông góc đường trực tiếp y = - 1/3 x +1.

Bài 6: Cho hình chóp S.ABCD tất cả đáy ABCD là hình thoi trọng tâm O cạnh a, OB =

*
, SO ⊥ (ABCD), SB = a

a) Chứng minh: DSAC vuông với SC vuông góc cùng với BD.

b) Chứng minh: (SAD) ⊥ (SAB), (SCB) ⊥ (SCD).

c) Tính khoảng cách giữa SA cùng BD.

Đề 14

Bài 1: Tính những giới hạn sau:

Bài 5: Viết phương trình tiếp tuyến của vật dụng thị hàm số y = 1/x:

a) Tại điểm gồm tung độ bằng 1/2 .

b) Biết tiếp con đường song tuy nhiên cùng với con đường trực tiếp y = - 4x + 3.

Bài 6: Cho tđọng diện S.ABC có DABC những cạnh a, SA ⊥ (ABC), SA = 3/2a. hotline I là trung điểm BC.

a) Chứng minh: (SBC) vuông góc (SAI).

b) Tính khoảng cách tự A đến (SBC).

c) Tính góc thân (SBC) với (ABC).

Đề 15

Bài 1: Tính các giới hạn sau:

a) Tại giao điểm của trang bị thị cùng trục tung.

a) Biết tiếp con đường tuy nhiên tuy nhiên cùng với đường thẳng y = x + 2011.

Bài 6: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi chổ chính giữa O cạnh a, BAD = 600, SO ⊥ (ABCD), SB = SD =

*
. Gọi E là trung điểm BC, F là trung điểm BE.

a) Chứng minh: (SOF) vuông góc (SBC).

b) Tính khoảng cách tự O cùng A mang đến (SBC).

c) call (a) là khía cạnh phẳng qua AD cùng vuông góc (SBC). Xác định thiết diện của hình chóp bị giảm bởi vì (a). Tính góc thân (a) với (ABCD).

Đề 16

I. Phần tầm thường Bài 1:

1) Tìm những giới hạn sau:

Bài 3: Cho tứ đọng diện ABCD tất cả tam giác ABC là tam giác phần lớn cạnh a, AD vuông góc với BC, AD = a với khoảng cách từ điểm D mang lại mặt đường trực tiếp BC là a. điện thoại tư vấn H là trung điểm BC, I là trung điểm AH.

1) Chứng minh rằng con đường thẳng BC vuông góc cùng với khía cạnh phẳng (ADH) và DH = a.

2) Chứng minh rằng con đường thẳng DI vuông góc cùng với mặt phẳng (ABC).

3) Tính khoảng cách thân AD cùng BC.

I. Phần trường đoản cú chọn

A. Theo chương trình chuẩn

Bài 4a: Tính những giới hạn sau:

Bài 5a:

1) Chứng minc pmùi hương trình sau bao gồm 3 nghiệm phân biệt: 6x3 - 3x2 - 6x + 2 = 0.

2) Cho hình chóp tam giác đều sở hữu cạnh đáy cùng lân cận bằng a. Tính chiều cao hình chóp.

A. Theo chương trình nâng cao

Bài 4b: Tính giới hạn lim x→+oo (

*
)

Bài 5b:

1) Chứng minc phương trình sau luôn luôn luôn luôn bao gồm nghiệm: (mét vuông - 2m + 2)x3 + 3x - 3 = 0

2) Cho hình chóp S.ABCD bao gồm đáy ABCD là hình vuông cạnh a, SA vuông góc (ABCD) với SA =

*
.

Điện thoại tư vấn (P) là mặt phẳng chứa AB cùng vuông góc (SCD). Thiết diên cắt vị (P) với hình chóp là hình gì? Tính diện tích thiết diện kia.

Đề 17

I. Phần chung

Bài 1:

Bài 3: Cho hình chóp S.ABC bao gồm các phương diện mặt (SAB), (SAC) thuộc vuông góc với (ABC), tam giác ABC vuông cân tại C. AC = a, SA = x.

a) Xác định với tính góc thân SB với (ABC), SB với (SAC).

b) Chứng minc (SAC) ⊥ (SBC). Tính khoảng cách từ A mang lại (SBC).

c) Tinh khoảng cách từ O cho (SBC). (O là trung điểm của AB).

d) Xác định mặt đường vuông góc bình thường của SB cùng AC

I. Phần trường đoản cú chọn

A. Theo chương trình Chuẩn

Bài 4a:

1) Cho f (x) = x2 sin(x - 2). Tìm f"(2)

2) Viết thêm 3 số vào thân hai số 1/2 và 8 và để được cung cấp số cộng tất cả 5 số hạng. Tính tổng các số hạng của cung cấp số cộng đó.

Bài 5a:

1) CMR phương trình sau bao gồm ít nhất 2 nghiệm: 2x3 -10x = 7.

2) Cho hình chóp tứ đọng giác đều phải có cạnh lòng bởi a, lân cận hợp với đáy một góc 300. Tính độ cao hình chóp.

A. Theo chương trình Nâng cao

Bài 4b:

1) Cho f (x) = sin 2x - 2sin x - 5 . Giải phương trình f"(x) = 0.

2) Cho 3 số a, b, c là 3 số hạng thường xuyên của cung cấp số nhân. Chứng minch rằng: (a2 + b2)(b2 + c2) = (ab + bc)2

Bài 5b:

1) Chứng minc rằng với tất cả m phương thơm trình sau luôn gồm ít nhất 2 nghiệm: (m2 +1)x4 - x3 = 1.

2) Cho hình lăng trụ tam giác hầu hết ABC.A"B"C", tất cả cạnh đáy bởi a, cạnh bên bằng a/2. Tính góc giữa 2 mặt phẳng (A"BC) cùng (ABC) cùng khoảng cách trường đoản cú A cho khía cạnh phẳng (A"BC).

Đề 18

I. PHẦN CHUNG (7 điểm)

Câu 1: (1,5 điểm) Tìm số lượng giới hạn của những hàm số sau:

Câu 4: (3 điểm) Cho hình chóp S.ABC có lòng ABC là tam giác vuông trên B và có SA vuông góc với khía cạnh phẳng (ABC).

a) Chứng minh: BC ⊥ (SAB).

b) Giả sử SA = a và AB = a, tính góc thân mặt đường thẳng SB cùng phương diện phẳng (ABC).

c) hotline AM là con đường cao của DSAB, N là điểm nằm trong cạnh SC. Chứng minh: (AMN) ⊥ (SBC).

I. PHẦN RIÊNG (3 điểm). Thí sinc chỉ được chọn 1 vào hai phần.

Phần A: (theo công tác chuẩn)

Câu 5a: (1 điểm) Chứng minh rằng phương trình x5 - 3x4 + 5x - 2 = 0 bao gồm tối thiểu bố nghiệm ở trong khoảng (–2; 5).

Câu 6a: (2 điểm) Cho hàm số y = 4/3x3 + x2/2 - 5x

a) Tìm x làm thế nào để cho y" > 0 .

a) Viết phương trình tiếp con đường của (C) trên điểm tất cả hoành độ x = 0.

Phần B: (theo lịch trình nâng cao)

Câu 5b: (1 điểm) Chứng minh rằng phương trình 2x3 - 6x +1 = 0 bao gồm ít yếu nhì nghiệm.

Câu 6b: (2 điểm) Cho hàm số y = 4x3 - 6x2 +1 bao gồm đồ dùng thị (C).

a) Tìm x làm sao cho y" ≤ 24 .

b) Viết pmùi hương trình tiếp đường của (C), biết tiếp tuyến trải qua điểm A(–1; –9).

Đề 19

A. Phần chung: (8 điểm)

Câu 1: (2 điểm). Tìm các số lượng giới hạn sau:

1) Chứng minh rằng: phương diện phẳng (SAB) vuông góc với mặt phẳng (SBC).

2) Tính khoảng cách trường đoản cú A mang đến con đường trực tiếp SC.

3) Tính góc giữa phương diện phẳng (SBD) với mặt phẳng (ABCD).

A. Phần riêng: (2 điểm)

Câu Va: Dành cho học viên học lịch trình Chuẩn

Cho hàm số: y = x3 - 3x2 + 2x + 2.

1) Giải bất phương thơm trình y" ≥ 2.

2) Viết phương trình tiếp con đường của thứ thị hàm số, biết tiếp tuyến đường đó tuy nhiên song với con đường trực tiếp d: x + y + 50 = 0.

Câu Vb: Dành cho học sinh học tập lịch trình Nâng cao

1) Tìm 5 số hạng của một cấp cho số nhân có 5 số hạng, biết u3 = 3 với u5 = 27.

2) Tìm a để phương thơm trình f"(x) = 0, hiểu được f (x) = a.cos x + 2sin x - 3x +1.

Đề 20

A. Phần chung: (7 điểm)

Câu I: (2 điểm). Tính những giới hạn sau:

b) Chứng minc rằng phương thơm trình x3 + 3x2 - 4x - 7 = 0 bao gồm tối thiểu một nghiệm trong khoảng (–4; 0).

Câu III: (3 điểm). Cho hình chóp S.ABCD tất cả đáy ABCD là hình vuông vắn trung khu O cạnh a, SA = SB = SC = SD = 2a. hotline M, N theo thứ tự là trung điểm của BC và SO. Kẻ OPhường. vuông góc với SA.

a) CMR: SO ⊥ (ABCD), SA ⊥ (PBD).

b) CMR: MN ⊥ AD.

c) Tính góc giữa SA cùng mp (ABCD).

d) CMR: 3 vec tơ BD→, SC→, MN→ đồng phẳng.

A. Phần riêng rẽ. (3 điểm)

b Dành mang lại học viên học theo lịch trình chuẩn chỉnh.

a) Cho hàm số f (x) = x3 - 3x + 4. Lập phương trình tiếp tuyến của trang bị thị hàm số trên điểm M(1; 2).

b) Tìm đạo hàm của hàm số y = sin2 x.

Câu IVb: Dành đến học sinh học theo chương trình nâng cao.

a) Cho hàm số f (x) = x3 + 3x - 4. Lập pmùi hương trình tiếp con đường của đồ vật thị hàm số biết rằng tiếp con đường kia trải qua điểm M(1; 0).

b) Tìm đạo hàm của hàm số y = sin(cos(5x3 - 4x + 6)2011)

ĐÁP ÁN

Trên đây Vn
Doc.com vừa gửi trao độc giả nội dung bài viết 20 bộ đề thi học tập kì 2 môn Tân oán lớp 11 bao gồm giải đáp. Bài viết đang gửi đến độc giả mọi đề thi học tập kì 2 lớp 11 môn Toán thù gồm câu trả lời cố nhiên. Mong rằng qua nội dung bài viết độc giả tất cả thêm nhiều tư liệu nhằm học tập giỏi rộng môn Toán thù lớp 11 nhé.

Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán có đáp án tiên tiến nhất 2023 được thiết kế nhằm đánh giá phát âm biết của học sinh về những khái niệm tân oán học tập như đại số, hình học tập và lượng giác cũng tương tự kĩ năng giải quyết và xử lý các vấn đề bởi đông đảo khái niệm kia.


1. Nội dung ôn tập học tập kì 2 lớp 11 môn Toán: 

Để đạt công dụng cao trong kì thi hpcj kì 2 môn toán thù chúng ta cũng có thể ôn tập sau quãng thời gian các bài sau đây:

– Giới hạn dãy số, giới hạn hàm số.

– Hàm số liên tiếp.

– Định nghĩa đạo hàm, ý nghĩa sâu sắc của đạo hàm.

– Các quy tắc tính đạo hàm.

– Đường trực tiếp vuông góc với phương diện phẳng.

– Hai mặt phẳng vuông góc.

2. Đề thi học tập kì 2 lớp 11 môn Tân oán tất cả giải đáp tiên tiến nhất 2023:

2.1. Đề 1:

Câu 1 (2.0). Tính:

*

*

Câu 2 (1.0). Xét tính liên tiếp của hàm số 

*

*

*

Câu 4 (1.0)

Viết phương trình tiếp đường của parabol 

*
 trên điểm 
*

Câu 5 (1.0)

Cho hàm số 

*
. Hãy giải phương thơm trình 
*

Câu 6 (3.0)

Cho hình chóp S.ABCD có lòng ABCD là hình vuông cạnh a, 

*
 cùng SA = 2a.

a. Chứng minh 

*
.

b. Chứng minh 

*
.

c. Tính góc thân SB với SAC

d. Tính d (A, (SCD)).

*Đáp án đề 1:

Câu 1:

a. 

*

*

*

*

Câu 2:

*

*

*

*

2.2. Đề 2:

I. Phần bình thường cho cả nhì ban

Bài 1. Tìm những giới hạn sau:

2. Cho hàm số 

*

a) Viết phương trình tiếp tuyến của trang bị thị hàm số tại điểm gồm hoành độ x = – 2.

b) Viết pmùi hương trình tiếp đường của đồ dùng thị hàm số biết tiếp con đường song song cùng với d: 

*

Bài 4. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, SA vuông góc cùng với lòng, SA = a 

*
 .

1) Chứng minh rằng các phương diện mặt hình chóp là đều tam giác vuông.

2) Chứng minh rằng: (SAC) ⊥ (SBD).

3) Tính góc thân SC với mp (SAB).

4) Tính góc giữa nhị khía cạnh phẳng (SBD) và (ABCD).

II . Phần từ lựa chọn.

1 . Theo chương trình chuẩn.

*Đáp án đề 2:

*
*