Đề Thi Học Kì 2 Toán Lớp 5

*
Thư viện Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài xích hát Lời bài bác hát Tuyển sinch Đại học tập, Cao đẳng Tuyển sinh Đại học tập, Cao đẳng

Sở 40 Đề thi Tân oán lớp 5 Học kì 2 năm 2022 - 2023


Tải xuống 19 18.714 694

Tuyển chọn Bộ 40 Đề thi Toán thù lớp 5 Học kì 2 năm 2022 - 2023 tinh lọc được những Giáo viên nhiều năm tay nghề biên soạn và đọc từ bỏ đề thi Tân oán lớp 5 của các trường Tiểu học. Hi vọng cỗ đề thi này sẽ giúp đỡ học sinh ôn tập cùng đạt tác dụng cao trong các bài xích thi Học kì 2 môn Toán thù lớp 5.

Bạn đang xem: Đề thi học kì 2 toán lớp 5

Sở 40 Đề thi Toán lớp 5 Học kì 2 năm 2022 - 2023 - Đề 1

Phòng Giáo dục đào tạo với Đào tạo nên .....

Đề thi Học kì 2 - môn: Toán thù lớp 5

Năm học 2022 - 2023

Thời gian: 40 phút

(Đề số 1)

I. TRẮC NGHIỆM ( 6 điểm)

Chọn ý đúng ghi vào bài xích có tác dụng.

Câu 1. Số bé duy nhất trong số số: 3,055; 3,050; 3,005; 3,505 là:

a. 3,505 b. 3,050 c. 3,005 d. 3,055

Câu 2. Trung bình một bạn thợ làm cho một thành phầm không còn 1giờ khoảng 30 phút. Người đó làm 5 sản phẩm mất bao lâu?

a. 7 giờ nửa tiếng b. 7 tiếng 50 phút

c. 6 giờ đồng hồ 50 phút ít d. 6 giờ 15 phút

Câu 3. Có bao nhiêu số thập phân trung tâm 0,5 và 0,6:

a. Không có số làm sao b. một số c. 9 số d. Rất những số

Câu 4. Hỗn số 39100viết thành số thập phân là:

a. 3,90 b.3,09

c.3,9100 d. 3,109

Câu 5. Tìm một số biết trăng tròn % của nó là 16. Số kia là:

a. 0,8 b. 8

c. 80 d. 800

Câu 6. Đúng điền Đ, sai điền S vào ô trống.

Một hình lập phương có diện tích S bao quanh là 36 dmét vuông. Thể tích hình lập phương thơm đó là:

a. 27 dm3□

b. 2700 cm3□

c. 54 dm3□

d. 27000 cm3 □

Câu 7. Trong các vận tốc sau, tốc độ nào Khủng nhất?

a. 810m/phút ít b. 0,78km/phút ít d. 12,5m/giây d.48km/giờ

Câu 8. Điền số tương thích vào chỗ chấm:

a. 0,48mét vuông = …… cmét vuông b. 0,2kilogam = …… g

c. 5628dm3 = …… m3 d. 3h 6 phút = ….giờ

II. TỰ LUẬN: ( 4 điểm)

Bài 1. (2 điểm) Đặt tính và tính:

a. 56,72 + 76,17 b. 367,21 - 128,82

c. 3,17 × 4,5 d. 52,08 : 4,2

Bài 2. (2 điểm) Quãng mặt đường AB dài 180 km. Lúc 7 giờ khoảng 30 phút, một ô tô đi tự A mang lại B cùng với vận tốc 54 km/giờ, đồng thời kia một xe cộ vật dụng đi từ B mang lại A với gia tốc 36 km/giờ. Hỏi:

a. Hai xe cộ gặp mặt nhau thời gian mấy giờ?

b. Chỗ 2 xe cộ chạm mặt nhau bí quyết A bao nhiêu ki-lô-mét?

*

....................................

Bộ 40 Đề thi Tân oán lớp 5 Học kì hai năm 2022 - 2023 - Đề 2

Phòng Giáo dục với Đào sản xuất .....

Đề thi Học kì 2 - môn: Toán thù lớp 5

Năm học tập 2022 - 2023

Thời gian: 40 phút

(Đề số 2)

Câu 1.

a) Số lớn nhất trong những 4,079; 4,097; 4,709; 4,907 là:

A. 4,079 B. 4,709 C. 4,907 D. 4,079

b) Số thập phân có 55 đơn vị, 2 tỷ lệ, 7 phần nghìn

A. 55,207 B. 55,072 C. 55,702 D. 55,027

Câu 2.

a) Phân số 912được viết bên dưới dạng tỉ số Tỷ Lệ là: nấc 1 trắc nghiệm

A. 70% B. 75%

C. 80% D. 85%

b) Hỗn số 523được viết dưới dạng phân số là:

A. 173 B. 103

C. 175 D. 152

Câu 3. Một hình vỏ hộp chữ nhật gồm chiều dài 15dm, chiều rộng lớn 5dm, độ cao 4dm. Vậy thể tích của hình đó là: Mức 1 trắc nghiệm

A. 300m3 B. 300dm3

C. 30dm3 D. 3dm3

Câu 4. Đặt tính rồi tính:

51,648 : 6,4 98,32 – 29,568

Câu 5. Tìm x, biết:

x – 5,82 = 44,1 : 3,5 36 : x = 22,4 - 8

Câu 6. Điền vào địa điểm chnóng Mức 1 trường đoản cú luận

55ha 17 mét vuông = …. mét vuông 12,5 m3 = ... dam3

Câu 7. Tính quý giá của biểu thức 201,5 – 36,4 : 2,5 × 0,9.

Câu 8. Giải toán: Quãng con đường AB lâu năm 356km. Hai xe hơi xuất hành cùng lúc, một xe đi trường đoản cú A cho B cùng với gia tốc 44km/tiếng, một xe pháo đi từ bỏ B đến A với gia tốc 45km/giờ đồng hồ. Hỏi:

a. Từ thời điểm bước đầu đi, sau mấy tiếng nhị xe chạm mặt nhau?

b. Chỗ gặp gỡ nhau cách A từng nào ki-lô-mét?

................................................

Sở 40 Đề thi Tân oán lớp 5 Học kì 2 năm 2022 - 2023 - Đề 3

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề thi Học kì 2 - môn: Toán lớp 5

Năm học 2022 - 2023

Thời gian: 40 phút

(Đề số 3)

Câu 1 :Chữ số 5 trong những 162,57 chỉ:

A. 5 1-1 vị

B. 5 phần trăm

C. 5 chục

D. 5 phần mười

Câu 2 :Hỗn số

*
được viết bên dưới dạng phân số là:

*

Câu 3 :Viết số phù hợp vào vị trí chấm: 5840g = …. kg

A. 58,4

B. 5,84

C. 0,584

D. 0,0584

Câu 4 :Có 20 viên bi, trong các số đó có 3 viên bi nâu, 4 viên bi xanh, 5 viên bi đỏ, 8 viên bi kim cương. Nlỗi vậy

*
số viên bi gồm màu:

A. Nâu

B. Đỏ

C. Đỏ

D. Trắng

Câu 5 :Khoảng thời gian trường đoản cú dịp 9 giờ kém 10 phút đến 9 giờ nửa tiếng là:

A. 10 phút

B. đôi mươi phút

C. 30 phút

D. 40 phút

Câu 6 :Một huyện bao gồm 320ha đất tLong cây coffe và 480ha khu đất tLong cây cao su đặc. Hỏi diện tích đất trồng cây cao su bằng bao nhiêu xác suất diện tích S đất tdragon cây cà phê?

A. 150%

B. 15%

C. 1500%

D. 105%

Câu 7 :Hình lập phương gồm cạnh là 5m. Vậy thể tích hình kia là:

A. 150 m3

B. 125 m3

C. 100 m3

D. 25 m3

Câu 8 :

a. Tìm y, biết:

34,8 : y = 7,2 + 2,8

b. Tính quý hiếm biểu thức:

21,22 + 9,072 10 + 24,72 : 12

Câu 9 :Một bạn đi xe pháo trang bị xuất xứ từ A lúc 8 tiếng nửa tiếng cùng mang lại B dịp 9 giờ nửa tiếng. Quãng con đường AB dài 60km. Hãy tính gia tốc trung bình của xe cộ vật dụng với đơn vị chức năng đo là km/giờ?

Câu 10 :Một thửa ruộng hình chữ nhật tất cả nhiều năm 120m, chiều rộng lớn bằng 90m. Người ta trồng lúa trên thửa ruộng kia, trung bình cứ đọng 100m2nhận được 15kg thóc. Tính:

a) Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật đó?

b) Trên cả thửa ruộng đó, fan ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc? (1 điểm)

*

.....................................

Bộ 40 Đề thi Toán thù lớp 5 Học kì 2 năm 2022 - 2023 - Đề 4

Phòng Giáo dục với Đào chế tạo ra .....

Đề thi Học kì 2 - môn: Toán lớp 5

Năm học 2022 - 2023

Thời gian: 40 phút

(Đề số 4)

I.TRẮC NGHIỆM

Em hãy khoanh vào chữ cái trước ý đúng:

Câu 1 :Số thập phân có 55 đơn vị, 7 Tỷ Lệ, 2 phần nghìn viết là:

A. 55, 720

B. 55, 072

C. 55,027

D. 55,702

Câu 2 :Phnghiền trừ 712,54 - 112,54 có két trái đúng là:

A. 70,54

B. 700,54

C. 600

D. 700,54

Câu 3 :Viết số phù hợp vào chỗ chấm:

Giá trị của biểu thức: 8,98 + 1,02 × 12 là:

A. 22,22

B. 12,24

C. 10,00

D. 21,22

Câu 4 :Viết số phù hợp vào vị trí chấm:

2 giờ 15 phút ít = ........ phút

A. 120

B. 135

C. 215

D. 205

Câu 5 :Viết số phù hợp vào khu vực chấm:

55 ha 17 m2= ........ ha

A. 55,0017

B. 55,17

C. 55, 017

D. 55, 000017

Câu 6 :Lớp học tập bao gồm 18 cô gái với 12 nam. Hỏi số học sinh chị em chiếm phần từng nào Phần Trăm số học sinh cả lớp?

A. 150%

B. 60%

C. 40%

D. 80%

II. TỰ LUẬN

Câu 7 :Đặt tính rồi tính:

a/ 355,23 + 347,56

b/ 479,25 – 367,18

c/ 28,5 × 4,3

d/ 24,5 : 7

Câu 8 :Một bạn đi xe trang bị trường đoản cú khởi thủy tự A lúc 8 giờ khoảng 30 phút với mang đến B thời gian 9 giờ 42 phút ít. Quãng con đường AB nhiều năm 60km. Em hãy tính vận tốc trung bình của xe máy cùng với đơn vị chức năng đo là km/ giờ?

Câu 9 :Một mảnh đất hình thang gồm lòng to 150 m và đáy bé bằng

*
lòng Khủng, chiều cao bằng
*
đáy to. Tính diện tích S mảnh đất nền hình thang đó?

...................................................

Sở 40 Đề thi Tân oán lớp 5 Học kì hai năm 2022 - 2023 - Đề 5

Phòng Giáo dục cùng Đào sản xuất .....

Đề thi Học kì 2 - môn: Toán lớp 5

Năm học tập 2021 - 2022

Thời gian: 40 phút

(Đề số 5)

Phần I. Trắc nghiệm (7điểm)Khoanh tròn vào vần âm đặt trước câu trả lời đúng hoặc thực hiện theo như đúng thử khám phá của những bài tập tiếp sau đây..

Câu 1 :Hỗn số

*
được viết dưới dạng số thập phân là:

A. 3,25

B. 32,5

C. 3,4

D. 3,2

Câu 2 :Số lớn số 1 trong số số thập phân: 53,02; 35,2; 53,2; 32,05 là:

A. 53,2

B. 35,2

C. 53,02

D. 32,05

Câu 3 :Một người thợ có tác dụng 1 mặt hàng không còn 1 phút 12 giây. Hỏi fan thợ kia làm cho 8 thành phầm như vậy hết bao nhiêu thời gian?

A. 1 phút ít 12 giây

B. 8 phút 36 giây

C. 9 phút ít 36 giây

Câu 4 :Thể tích của cái vỏ hộp gồm chiều lâu năm 4centimet, chiều rộng lớn 3centimet cùng chiểu cao 2,5cm là :

A. 14cm3

B. 35cm3

C. 59cm3

D. 30cm3

Câu 5 :Đổi 3km 48m = ... km. Số thích hợp nhằm điền vào vị trí chấm là:

A. 3,48

B. 3,048

C. 348

D. 3048

Câu 6 :Một kăn năn kyên ổn mô hình lập phương rất có thể tích 2,45cm3nặng trĩu 18,62g. Hỏi kăn năn sắt kẽm kim loại cùng hóa học hoàn toàn có thể tích 3,5cm3cận nặng từng nào gam?

A. 7,6 g

B. 13,034 g

C. 26,6 g

D. 26,22 g

Câu 7 :Một ngôi trường tiểu học gồm 600 học viên, số học sinh thiếu nữ chiếm phần 55% số học sinh toàn trường. Số học sinh nam giới của ngôi trường tiểu học tập đó là:

A. 270 học sinh

B. 330 học tập sinh

C. 45 học tập sinh

Câu 8 :Một hình tam giác gồm độ dài cạnh lòng 4,2dm và chiểu cao 1,2dm. Diện tích của hình tam giác dó là:

A. 5,4dm2

B. 10,8 dm2

C. 2,7 dm2

Câu 9 :Kết quả của phép tính: 17giờ 25 phút ít : 4 = ........ là :

A. 4 giờ đồng hồ 6 phút

B. 4 giờ 21 phút

C. 4 tiếng 15 phút

Câu 10 :Cho Y + 3,18 = 2,5 x 4. Giá trị của số Y là:

A. 10

B. 10,18

C. 10,22

D. 6,82

Câu 11 :Một hình tròn trụ bao gồm nửa đường kính 5dm. Diện tích của hình tròn đó là:

A. 78,5 dm2

B. 314 dm2

C. 31,4 dm2

D. 15,7 dm2

Câu 12 :Một chiếc hộp tất cả chứa 120 viên bi bao gồm 15 viên bi màu đỏ, 28 viên bi màu xanh da trời, 41 viên bi color tím với 36 viên bi color quà. Nếu ko nhìn vào hộp thì rất cần phải mang ra ít nhất từng nào viên bi để chắc hẳn rằng số bi kéo ra tất cả đầy đủ cả tứ màu?

A. 1trăng tròn viên

B. 85 viên

C. 80 viên

D. 106 viên

Phần II: Tự luận (3điểm)

Câu 13 :Đặt tính rồi tính:

134,57 + 302,31

86,345 – 42,582

27,35 x 3,2

58,039 : 4,57

Câu 14 :Một xe hơi khởi hành trường đoản cú Ninh Bình thời gian 7 giờ khoảng 30 phút và mang đến Thành Phố Hà Nội thời gian 9 giờ cùng với tốc độ 63 km/giờ. Hỏi quãng đường từ bỏ Ninh Bình mang lại Thành Phố Hà Nội dài từng nào ki-lô-mét?

.............................................

Bộ 40 Đề thi Tân oán lớp 5 Học kì hai năm 2022 - 2023 - Đề 6

Phòng Giáo dục với Đào tạo ra .....

Đề khảo sát điều tra quality Học kì 2

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm cho bài: 40 phút

(Đề 6)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi bài tập tiếp sau đây gồm dĩ nhiên một số câu trả lời A,B,C,D ( là đáp số , tác dụng tính ...) . Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng :

Câu 1 (0,5 điểm):Muốn tính chu vi hình trụ khi biết nửa đường kính ta làm cho nhỏng sau :

A. r x r x3,14 B. r x 2 x3,14

C. r: 2 x 3,14 D. r x2 :3,14

Câu 2 (0,5 điểm):10% của 8 dm là

A. 10cm B. 8dm

C. 8 cm D. 0,8 cm

Câu 3 (0,5 điểm):Kết trái của phép tính 5,4 + 2,5 x 4,6 là

A. 36,34 B.7,9

C. 11,5 D . 16,9

Câu 4 (1 điểm):Một bục mộc được ghxay bởi vì 6 kân hận mộc hình lập phương bằng nhau cạnh 4 dm ( nlỗi hình vẽ ) .Thể tích của bục gỗ

*

A. 384 dm3 B. 96 dm3

C. 64 dm3 D. 24 dm3

Câu 5 (0,5 điểm):Một hình tam giác vuông tất cả độ nhiều năm hai cạnh góc vuông thứu tự là 2,5centimet cùng 3,2 centimet . Diện tích tam giác là :

A. 8 B. 40

C. 4 D .0,4

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm):Đặt tính rồi tính :

a) 72,14 – 36,5 b) 28,6 x 4,3

c) 19,5 : 6 d) 223,5 +25,7

Câu 2 (2 điểm):Một ô tô đi từ bỏ A thời điểm 6 giờ 30 phút cùng đến B dịp 10 tiếng 30 phút.Trung bình từng tiếng ô tô đi được 40 km.Tính quãng đường trường đoản cú A đến B ?

Câu 3 (2 điểm):Một siêu thị ngày đầu bán tốt 44,5 kilogam gạo , ngày lắp thêm nhì bán tốt 53,5 kg , ngày sản phẩm ba bán được bởi mức độ vừa phải cùng của hai ngày đầu . Hỏi cả bố ngày siêu thị bán tốt từng nào kg gạo ?

*

.....................................

Sở 40 Đề thi Tân oán lớp 5 Học kì hai năm 2022 - 2023 - Đề 7

Phòng giáo dục và đào tạo với Đào chế tạo ra .....

Đề khảo sát điều tra unique Học kì 2

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán thù lớp 5

Thời gian có tác dụng bài: 40 phút

(Đề 7)

Thời gian : 40 phút

Phần 1 : Trắc nghiệm : (3 điểm) Mỗi bài bác tập tiếp sau đây có tất nhiên một vài câu trả lời A,B,C,D ( là đáp số , công dụng tính ...) . Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng :

Câu 1:(0,5điểm). Tính bằng phương pháp tiện lợi duy nhất biểu thức :

6,48 + 3,72 +7,52 + 4,28 là :

A. (6,48 + 3,72) +(7,52 + 4,28)

B. (6,48+7,52)+ (3,72+ 4,28)

C. (6,48+ 4,28)+ (3,72 +7,52 )

Câu 2( 0,5điểm). Một số ví như tạo thêm 3 lần rồi bớt đi 14,6 thì được kết quả là 30,4 . Số chính là :

A. 47,4 B. 14 ;

C. 135 D .15

Câu 3 ( 0,5điểm). Số 14,5832 đã tăng lên bao nhiêu lần trường hợp ta dịch rời dấu phẩy quý phái bên cần 4 chữ số :

A. 10 lần B . 100 lần

C. 1000 lần D . 10000 lần

Câu4 ( 0,5điểm). Một hình tam giác có lòng bởi chiều lâu năm hình chữ nhật , độ cao bằng chiều rộng lớn hình chữ nhật . Hỏi diện tích S hình tam giác đó bởi bao nhiêu xác suất diện tích S hình chữ nhật ?

A. 1/2 B. 40%

C. 30 % D .60 %

Câu 5(1điểm). Một loại vũng nước hình chữ nhật tất cả chu vi 0,4 km.Chiều rộng lớn bởi 23chiều nhiều năm . Hỏi dòng hồ kia rộng bao nhiêu ha?

A. 960ha B. 96ha

C. 9,6ha D . 0,96ha

Phần 2 : Tự luận :(7 điểm)

Câu 1: ( 2điểm). Đặt tính rồi tính :

2318,72 + 146

452,86- 327

0,425 x 54

270 : 10,8

Câu 2 ( 2,5điểm) Một xe cộ đồ vật đi trường đoản cú A cùng với gia tốc 35km/ tiếng . Một giờ đồng hồ rưỡi sau một ô tô bé cũng đi từ A với tốc độ 60km/ giờ và cùng chiều cùng với xe cộ thứ . Hai xe pháo mang đến B cùng một dịp . Tính quãng mặt đường AB?

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Xem thêm: Nữ 1971 Mệnh Gì ? Hợp Màu Gì? Đá Phong Thủy Nào? Hợp Với Đá Phong Thủy Nào

.....................................................................................................................................

Câu 3(2,5điểm)Tính diện tích S mảnh đất tất cả kích thước như hình mẫu vẽ dưới đây

biết :BM =14m ; công nhân = 17m ; EP. =20m ; AM = 12m ; MN = 15m ; ND =31m

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

............................

Bộ 40 Đề thi Tân oán lớp 5 Học kì hai năm 2022 - 2023 - Đề 8

Phòng Giáo dục và Đào tạo nên .....

Đề điều tra khảo sát quality Học kì 2

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: Tân oán lớp 5

Thời gian làm bài: 40 phút

(Đề 8)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi bài bác tập tiếp sau đây gồm tất nhiên một vài câu trả lời A,B,C,D ( là đáp số , hiệu quả tính ...) . Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

Câu 1 (0,5 điểm):Chữ số 2 trong số thập phân 7,325 có mức giá trị là

A. 20

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 2 (0,5 điểm):Phép chia 6 tiếng 20 phút ít : 4 bao gồm hiệu quả là :

A. 1tiếng 35 phút B. 2 tiếng đồng hồ 35 phút

C. 1tiếng 55 phút D. 1 giờ đồng hồ 5phút

Câu 3 (0,5 điểm):1 giờ 15 phút = ......tiếng . Số thích hợp điền vào địa điểm chnóng là :

A. 1,15 B. 1,25

C. 115 D. 75

Câu 4 (0,5 điểm):Ở hình bên có:

*

BM = MN = NI = IK =KC

Diện tích hình tam giác ABI chiếm bao nhiêu

phần trăm diện tích hình tam giác ABC ?

A. 3%; B. 3/5 % ;

C. 30 %; D. 60 %

Câu 5 (0,5 điểm):Viết số tương thích vào địa điểm chấm nhằm 3m3= ........dm3

A. 30 B. 300

C. 30 000 D . 3000

Câu 6 (0,5 điểm):Thể tích của một hình lập phương thơm bao gồm cạnh 4 dm là :

A. 16 B. 64 dm3

C. 64 dmét vuông D. 12

Câu 7:

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (3 điểm):Đặt tính rồi tính :

a) 37,2 – 18,7 b) 45,5 x 6,4

c) 345,6 + 67 d) 20,4 : 5

Câu 2:Một xe hơi với một xe pháo sản phẩm công nghệ thuộc đi một quãng mặt đường dài 135km, thời gian xe hơi đi không còn quãng con đường là 2,25 tiếng, gia tốc của xe pháo trang bị bằng 2/3 tốc độ xe hơi. Tính tốc độ xe máy?

Câu 3 (2 điểm):

a. Tìm X:

X x 5,3 = 9,01 x 4

b) Tìm nhị giá trị của x làm sao cho 6,9

....................................................

Sở 40 Đề thi Tân oán lớp 5 Học kì 2 năm 2022 - 2023 - Đề 9

Phòng Giáo dục đào tạo với Đào tạo ra .....

Đề điều tra chất lượng Học kì 2

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: Tân oán lớp 5

Thời gian có tác dụng bài: 40 phút

(Đề 9)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi bài xích tập dưới đây tất cả hẳn nhiên một trong những câu trả lời A,B,C,D ( là đáp số , hiệu quả tính ...) . Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

Câu 1 (0,5 điểm):Chữ số 9 trong số thập phân 17,209 ở trong sản phẩm như thế nào ?

A. Hàng ngàn B. Hàng phần mười

C. Hàng Phần Trăm D. Hàng phần nghìn

Câu 2 (0,5 điểm):Phân số 4/5 viết dưới dạng số thập phân là

A. 4,5 B. 8,0

C. 0,8 D. 0,45

Câu 3 (0,5 điểm):Khoảng thời gian tự cơ hội 7 giờ đồng hồ kém nhẹm 10 phút ít đến thời gian 7 giờ đồng hồ trong vòng 30 phút là :

A. 40 phút B. 20 phút

C. trong vòng 30 phút D. 10 phút

Câu 4 (1 điểm):Hình dưới đây tất cả 6 hình lập phương , từng hình lập phương thơm đều phải sở hữu cạnh bởi 3 centimet . Thể tích của hình đó là :

*

A. 18 cm3 B. 162 cm3

C. 54cm3 D. 243cm3

Câu 5 (0,5 điểm):Đội nhẵn của một ngôi trường học đang thi đấu 20 trận,chiến thắng 19 trận . Như núm tỉ số xác suất những trận chiến thắng của team láng chính là :

A. 19% B. 85%

C. 90% D. 95%

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm):Đặt tính rồi tính :

a. 5,006 + 2,357 + 4,5 b. 63,21 - 14,75

c. 21,8 x 3,4 d. 24,36 : 6

Câu 2 (2 điểm):Một ô tô đi tự thức giấc A lúc 7 giờ và mang đến tỉnh B dịp 11 giờ đồng hồ 45 phút ít . Ô đánh đi với vận tốc 48 km / tiếng cùng nghỉ ngơi dọc con đường mất 15 phút ít . Tính quãng mặt đường AB .

Câu 3 (2 điểm):Một mảnh đất nền tất cả nhị nửa hình trụ cùng một hình chữ nhật có kích cỡ ghi vào hình bên cùng với chiều rộng hình chữ nhật là 40m, chiều dài 60m.

*

a. Tính diện tích mhình họa đất?

b. Tính chu vi mhình ảnh đất

Câu 4 (1 điểm):Tính bằng cách dễ dàng độc nhất vô nhị :

*

......................................

Bộ 40 Đề thi Tân oán lớp 5 Học kì hai năm 2022 - 2023 - Đề 10

Phòng Giáo dục cùng Đào tạo thành .....

Đề điều tra khảo sát quality Học kì 2

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian có tác dụng bài: 40 phút

(Đề 10)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi bài bác tập tiếp sau đây có hẳn nhiên một trong những câu vấn đáp A,B,C,D ( là đáp số , kết quả tính ...) . Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng :

Câu 1 (0,5 điểm):Số thập phân thích hợp để viết vào khu vực chấm ngay dưới điểm Phường. trên một quãng của tia số là :

*

A. 1,9 B. 2,1

C. 1,8 D. 1,2

Câu 2 (0,5 điểm):Số nào dưới đây có cùng cực hiếm với 0,500

A. 0,5 B. 0,05

C. 0,005 D. 5,0

Câu 3 (0,5 điểm):Xếp những hình lập pmùi hương 1 dm3thành một chiếc tháp (như hình mẫu vẽ ) Số hình lập pmùi hương 1 dm3của dòng tháp đó là :

*

A. 9 B. 14

C. 10 D. 21

Câu 4 (0,5 điểm):25 % của 60 là :

A. 0,6 B. 15

C. 240 D. 0,25

Câu 5 (0,5 điểm):Các số 7,08; 6,97; 8,09; 8,9; 7,1 được xếp theo sản phẩm trường đoản cú từ bé nhỏ cho lớn là :

A. 6,97 ; 7,08 ; 7,1 ; 8,9 ; 8,09

C. 7,08 ; 6,97 ; 7,1 ; 8,09 ; 8,9

B. 7,1; 8,9 ; 6,97 ; 7,08; 8,09

D. 6,97 ; 7,08 ; 7,1 ; 8,09 ; 8,9

Câu 6 (0,5 điểm):Hỗn số

*
được viết bên dưới dạng phân số là:

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 7:

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm):Đặt tính rồi tính :

a) 85,34 - 46,29 b) 34,56 + 5,78

c) 40 ,5 x 5,3 d) 48 ,32 :8

Câu 2 (3 điểm):Một xe hơi đi trường đoản cú A dịp 6 giờ nửa tiếng với mang đến B dịp 12 tiếng đồng hồ . Ô tô đi cùng với tốc độ 50km/tiếng cùng thân đường ô tô nghỉ ngơi mất 30 phút

a. Tính quãng mặt đường AB

b. Nếu một xe đạp đi cùng với tốc độ bằng 2/5 vận tốc của xe hơi và xe đạp điện thuộc đi lúc 6 tiếng 30 phút thì cho đến B thời gian mấy giờ đồng hồ ?

Câu 3 (2 điểm):Một mẫu bể chứa nước có chiều lâu năm 1,8m chiều rộng lớn 1,2m cùng chiều cao 1,6m .Hiện giờ bể đã chứa một ít nước bởi 3/4D cao của bể . Hỏi hiện giờ bể đựng từng nào lít nước ( Biết 1dm3= 1 lkhông nhiều nước)

.....................................

Sở 40 Đề thi Toán thù lớp 5 Học kì hai năm 2022 - 2023 - Đề 11

Phòng Giáo dục cùng Đào sản xuất .....

Đề khảo sát unique Học kì 2

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian có tác dụng bài: 40 phút

(Đề 11)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi bài bác tập sau đây gồm tất nhiên một vài câu trả lời A,B,C,D ( là đáp số , công dụng tính ...) . Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

Câu 1 (0,5 điểm):Muốn tính nửa đường kính hình trụ lúc biết chu vi ta làm như sau :

A. Lấy chu vi phân chia cho 3,14

B. Lấy chu vi nhân mang lại 3,14

C. Lấy chu vi chia đến 3,14 rồi phân chia 2

D. Lấy chu vi phân chia mang đến 3,14 rồi nhân 2

Câu 2 (0,5 điểm):15740kg = ....tấn . Số phù hợp điền vào vị trí chnóng là :

A. 1,574 B. 15,74

C. 157,4 D. 1574

Câu 3 (0,5 điểm):Chữ số 5 trong số thập phân 4,519 có giá trị là :

A. 5/10 B. 5/100

C. 5 D. 500

Câu 4 (0,5 điểm):Viết thành tỉ số phần trăm: 0,58 = …%

A. 5,8 % B. 0,58%

C. 58% D. 580%

Câu 5 (0,5 điểm):Số thập phân phân gồm trăng tròn đơn vị , 1 phần mười với 8 tỷ lệ được viết là :

A. đôi mươi,18 B. 2010,800

C. trăng tròn,108 D. 30,800

Câu 6 (0,5 điểm):Tìm quý giá của x sao cho: x - 1,27 = 13,5 : 4,5

A. 1,30 B. 1,73

C. 427 D 4,27

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm):Đặt tính rồi tính :

a) 54,96 – 38,47 b) 26,49+ 35,51

c) 43,21 x 5,8 d) 17,55 : 3,9

Câu 2 (2 điểm):Một siêu thị bao gồm 4.5 tấn gạo , đã bán được 2/5 số gạo kia. Hỏi :

a. Thương hiệu còn lại bao nhiêu tấn gạo chưa buôn bán ?

b. Số gạo đã phân phối chiếm phần từng nào tỷ lệ số gạo của siêu thị trước lúc chào bán ?

Câu 3 (2 điểm):Một xe pháo sản phẩm công nghệ đi từ A với tốc độ 30km/tiếng cùng sau

*
giờ thì cho tới B. Hỏi một tín đồ đi xe đạp với gia tốc bởi 2/5 tốc độ xe pháo lắp thêm thì bắt buộc mất mấy giờ đi hết quãng mặt đường AB?