ĐỀ THI HỌC KỲ 1 MÔN TOÁN LỚP 3

Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - Kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân ttách sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - Kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân ttách sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu ttê mê khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - Kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân ttránh sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vngơi nghỉ bài tập

Đề thi

Chulặng đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - Kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân ttránh sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vngơi nghỉ bài bác tập

Đề thi

Chuyên ổn đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vngơi nghỉ bài xích tập

Đề thi

Chuim đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chulặng đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - Kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân ttránh sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuim đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vsống bài bác tập

Đề thi

Chuyên ổn đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vsinh hoạt bài tập

Đề thi

Chuim đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp Tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Đề thi Toán thù lớp 3 Học kì một năm 2022 - 2023 có lời giải (20 đề) | Kết nối học thức, Cánh diều, Chân trời trí tuệ sáng tạo

Để học tập xuất sắc Toán lớp 3, phần sau đây liệt kê Top 20 Đề thi Toán thù lớp 3 Học kì 1 năm 2022 - 2023 sách new Kết nối học thức, Cánh diều, Chân ttách trí tuệ sáng tạo tất cả câu trả lời, cực gần kề đề thi thỏa thuận. Hi vọng bộ đề thi này để giúp đỡ học viên ôn tập và đạt tác dụng cao trong các bài thi môn Toán thù lớp 3.

Bạn đang xem: Đề thi học kỳ 1 môn toán lớp 3

Đề thi Tân oán lớp 3 Học kì một năm 2022 - 2023 gồm câu trả lời (đôi mươi đề) | Kết nối trí thức, Cánh diều, Chân ttách sáng tạo


Phòng Giáo dục cùng Đào sản xuất ...

Đề thi Học kì 1 - Kết nối tri thức

Năm học 2022 - 2023

Môn: Toán thù lớp 3

Thời gian làm cho bài: 40 phút

(không nhắc thời gian phát đề)

(Đề số 1)

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. Điền số tương thích vào ô trống và để được tư số thoải mái và tự nhiên liên tiếp

*

A. 450

B. 540

C. 405

D. 504

Câu 2. Chia những 36 l nước mắm nam ngư vào 9 can. Hỏi từng can bao gồm từng nào lsố lượng nước mắm?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 3. Điền vào địa điểm chấm: Đã sơn màu sắc … hình vuông

*

A. 12

B. 13

C. 14

D. 15

Câu 4. Biết M là trung điểm của AB. Tính độ dài đoạn thẳng AM.

*

A. AM = 2 cm

B. AM = 3 cm

C. AM = 4 centimet

D. AM = 5 cm

Câu 5. Bao gạo trọng lượng từng nào ki-lô-gam?

*

A. 1 kilogam

B. 4 kg

C. 5 kilogam

D. 6 kg

Câu 6. Số dư của phép phân chia 628 : 8 là:

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 7. Nhiệt độ cơ thể fan thông thường khoảng

A. 35oC

B. 37oC

C. 38oC

D. 40oC

Phần II. Tự luận

Câu 8. Tính độ lâu năm đường vội vàng khúc ABCD.

*

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 9. Tính giá trị biểu thức

a) 45 : 9 + 10

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

b) 32 + 8 – 16

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

c) 8 × (11 – 6)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

d) 30 – (18 : 3)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 10. Đặt tính rồi tính

a) 80 : 5 b) 106 × 8

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 11. Số?

*

a) Đoạn trực tiếp AB lâu năm gấp … lần đoạn thẳng AM.

b) Đoạn trực tiếp AC dài ….. cm

c) Đoạn trực tiếp AC dài thêm hơn nữa đoạn trực tiếp AB … cm

Câu 12. Giải toán

Buổi sáng siêu thị bán tốt 30 kilogam gạo. Số gạo chiều tối bán tốt ngay số gạo buổi sớm giảm xuống gấp đôi. Hỏi một ngày dài cửa hàng bán tốt từng nào ki – lô – gam gạo?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 13. Có tất cả bao nhiêu tam giác vào hình vẽ?

*

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

ĐÁPhường. ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

D

C

C

C

D

C

B

Câu 1.

Đáp án đúng là: D

*

Ta thấy số tức thời sau số 503 là số 504; số ngay lập tức trước số 505 cũng chính là số 504.

Vậy số yêu cầu điền là số 504

Câu 2.

Đáp án đúng là: C

Mỗi can gồm số lít nước mắm là:

36 : 9 = 4 (l)

Đáp số: 4 lít nước mắm

Câu 3.

*

Đáp án đúng là: C

Quan sát mẫu vẽ, em thấy: Hình vuông được chia thành 4 phần đều bằng nhau, tô color một phần.

Đã sơn color 14 hình vuông vắn.

Câu 4.

*

Đáp án đúng là: C

Do M là trung điểm của đoạn trực tiếp AB buộc phải ta có:

AM = MB = 4 cm

Câu 5.

Đáp án đúng là: D

Cân nặng trĩu của bao gạo là:

1 + 5 = 6 (kg)

Đáp số: 6 kg

Câu 6.

Đáp án đúng là: C

62856 ¯878 68 64¯ 4

628 : 8 = 78 (dư 4).

Câu 7.

Đáp án đúng là: B

Nhiệt độ cơ thể người thông thường khoảng: 37oC

Phần II. Tự luận

Câu 8. Tính độ nhiều năm mặt đường vội khúc ABCD.

*

Độ lâu năm mặt đường vội khúc ABCD là:

125 + 127 + 70 = 322 (cm)

Đáp số: 322 cm

Câu 9.

a) 45 : 9 + 10

= 5 + 10

= 15

b) 32 + 8 – 16

= 40 – 16

= 24

c) 8 × (11 – 6)

= 8 × 5

= 40

d) 30 – (18 : 3)

= 24

Câu 10.

805 ¯5163030¯ 0 × 106 8¯ 848

Câu 11. Số?

*

a) Đoạn trực tiếp AB dài 6 cm, đoạn trực tiếp AM dài 3 centimet

đề nghị đoạn trực tiếp AB lâu năm vội vàng 6 : 3 = gấp đôi đoạn trực tiếp AM

Em điền: Đoạn trực tiếp AB dài vội vàng gấp đôi đoạn thẳng AM.

b) Đoạn trực tiếp AC nhiều năm 13 cm

c) Đoạn thẳng AC dài 13 centimet, đoạn thẳng AB lâu năm 6 centimet, đề nghị đoạn thẳng AC dài thêm hơn nữa đoạn trực tiếp AB là: 13 – 6 = 7 cm

Đoạn thẳng AC dài thêm hơn nữa đoạn trực tiếp AB 7 cm

Câu 12.

Bài giải

Số gạo buổi chiều siêu thị bán được là:

30 : 2 = 15 kg

Cả ngày shop bán tốt số gạo là:

30 + 15 = 45 kg

Đáp số: 45 kg

Câu 13.

*

+ Có 3 tam giác đơn: 1, 2, 3

+ Có 2 tam giác được tạo thành trường đoản cú 2 tam giác đơn: (1 + 2); (2 + 3)

+ Có 1 tam giác được chế tạo ra thành từ bỏ 3 tam giác đơn: (1 + 2 + 3)

Vậy tất cả toàn bộ 1 + 2 + 3 = 6 (tam giác) trong mẫu vẽ trên

Phòng Giáo dục với Đào sinh sản ...

Đề thi Học kì 1 - Cánh diều

Năm học 2022 - 2023

Môn: Tân oán lớp 3

Thời gian làm cho bài: 40 phút

(không nhắc thời hạn phân phát đề)

(Đề số 1)

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. Nhiệt độ nào tương xứng cùng với hình bên dưới đây:

*

A. 10 oC

B. 15 oC

C. 0 oC

D. 42 oC

Câu 2. Hình như thế nào là góc vuông?

*

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 3. Một miếng bìa hình vuông vắn gồm cạnh dài 30 cm. Hỏi chu vi của miếng bìa đó là từng nào đề - xi – mét?

A. 6 cm

B. 120 cm

C. 60 dm

D. 12 dm

Câu 4. Bố trong năm này 40 tuổi, tuổi của cha vội 5 lần tuổi của con. Hỏi sau 5 năm nữa, bé bao nhiêu tuổi?

A. 10 tuổi

B. 12 tuổi

C. 13 tuổi

D. 14 tuổi

Câu 5. Đã tô màu sắc …. hình tròn

*

A. 12

B.14

C. 15

D. 16

Câu 6. Mỗi con trườn gồm 4 chân. Hỏi 8 con trườn tất cả toàn bộ từng nào chân?

A. 16

B. trăng tròn

C. 28

D. 32

Câu 7. Độ nhiều năm đoạn thẳng AB là

*

A. 17 mm

B. trăng tròn milimet

C. 15 milimet

D. 18 mm

Phần 2. Tự luận

Câu 8. (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

a) 247 × 4 845 : 7

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 9: (2 điểm) Tính giá trị biểu thức:

a) 157 × 3 – 78

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

b) (222 + 180) : 6

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 10. Quan gần kề hình và vấn đáp thắc mắc.

*

Trong hình tứ đọng giác ABCD có mấy góc vuông và mấy góc không vuông?

.........................................................................................................

a) Viết thương hiệu đỉnh các góc vuông?

.........................................................................................................

b) Viết thương hiệu đỉnh các góc ko vuông?

.........................................................................................................

Câu 11. Điền vào chỗ trống

*

Đồng hồ nước tiếp sau đây chỉ …….giờ …….phút

Câu 12. Giải tân oán

Một công ty vận tải, bao gồm 96 xe pháo khách, số xe pháo xe taxi cấp số xe cộ khách 3 lần. Hỏi doanh nghiệp lớn kia bao gồm toàn bộ từng nào xe cộ khách hàng cùng xe pháo taxi?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 13: (1 điểm) Tìm số gồm 2 chữ số đầy đủ là số lẻ. Biết hiệu 2 chữ số là 6 cùng thương thơm của bọn chúng là 3.

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

ĐÁP. ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

D

B

D

C

D

D

A

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1.

Đáp án đúng là: D

Trên hình biểu thị ánh nắng mặt trời cao bắt buộc lời giải là 42 oC.

Câu 2.

Đáp án đúng là: B

Sử dụng ê-ke để bình chọn, ta thấy: Hình 2 là góc vuông.

Hình 2 là góc vuông.

Câu 3.

Đáp án đúng là: D

Chu vi của miếng bìa kia là:

30 × 4 = 120 (cm)

Đổi 1đôi mươi centimet = 12 dm

Đáp số: 12 dm

Câu 4.

Đáp án đúng là: C

Tuổi con năm nay là:

40 : 5 = 8 (tuổi)

Sau 5 năm nữa, tuổi của nhỏ là:

8 + 5 = 13 (tuổi)

Đáp số: 13 tuổi

Câu 5.

Đáp án đúng là: D

Hình tròn bên trên được chia thành 6 phần đều nhau, tô màu sắc 1 phần

vì thế vẫn tô color 16 hình trụ.

Câu 6.

Đáp án đúng là: D

8 bé bò gồm số chân là:

4 × 8 = 32 (chân)

Đáp số: 32 chân

Câu 7.

Đáp án đúng là: A

Đoạn thẳng AB lâu năm 17 mm

Phần 2. Tự luận

Câu 8.

a) 247 × 4 845 : 7

×247 4¯ 988 8457 ¯71201414¯ 05 0¯ 5

Câu 9:

a) 157 × 3 – 78

= 471 – 78

= 393

b) (222 + 180) : 6

= 402 : 6

= 67

Câu 10.

*

Trong hình tứ giác ABCD gồm 1 góc vuông và 3 góc ko vuông.

a) Đỉnh góc vuông là đỉnh: D.

Xem thêm: Hướng Bàn Làm Việc Hợp Tuổi Ất Mão Ngồi Làm Việc Hướng Nào Tốt?

b) Đỉnh các góc không vuông là đỉnh: A, B, C.

Câu 11.

Đáp án đúng là: D

Quan gần cạnh đồng hồ đeo tay bên trên, ta thấy: Kyên ổn dài chỉ số 10; Klặng nthêm ở trong khoảng trường đoản cú 9 mang đến 10.

Vậy đồng hồ bên trên chỉ 9h 50 phút.

Câu 12.

Bài giải

Doanh nghiệp kia bao gồm số xe xe taxi là:

96 × 3 = 288 xe pháo taxi

Doanh nghiệp đó tất cả toàn bộ số xe khách với xe taxi là:

96 + 288 = 384 xe pháo.

Đáp số: 384 xe.

Câu 13: Phân tích 3 thành thương thơm của nhì chữ số:

3 = 9 : 3 = 6 : 2 = 3 : 1

Xét hiệu hai chữ số:

9 – 3 = 6

6 – 2 = 4

3 – 1 = 1

Theo đề bài, hiệu hai chữ số là 6 và nhị chữ số đều là số lẻ phải ta lựa chọn số bé bỏng là 3 với số bự là 9.

Vậy số cần kiếm tìm là 39 hoặc 93.

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tác ...

Đề thi Học kì 1 - Chân ttránh sáng tạo

Năm học tập 2022 - 2023

Môn: Toán lớp 3

Thời gian có tác dụng bài: 40 phút

(ko nói thời gian phạt đề)

(Đề số 1)

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. 1đôi mươi × 3 gồm tác dụng là:

A. 360

B. 350

C. 123

D. 160

Câu 2. Xếp phần đa 8 trái cam vào 4 vỏ hộp. Lấy 3 vỏ hộp như thế tất cả bao nhiêu trái cam?

A. 4 quả cam

B. 5 trái cam

C. 6 trái cam

D. 7 trái cam

Câu 3. Một phần hai viết là:

A. 12

B. 14>

C. 21

D. 41

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Một phần hai viết là 12.

Câu 4. Tứ giác ABCD có:

*

A. 3 đỉnh: A, B, C

B. 4 đỉnh A, B, C, D

C. 3 cạnh: AB, AD, CD

D. 3 cạnh: AB, BC, CD

Câu 5. Phát biểu làm sao sau đây ko đúng?

A. 1 km = 100 m

B. 1 m = 10 dm

C. 3 centimet = 30 mm

D. 5 dm = 500 mm

Câu 6. Lớp 3A gồm 30 học viên tạo thành 5 nhóm. Hỏi mỗi team bao gồm bao nhiêu học sinh?

A. 5 học viên

B. 6 học tập sinh

C. 7 học sinh

D. 8 học tập sinh

Câu 7. Số lập tức trước số 879 là

A. 880

B. 878

C. 869

D. 889

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Nối đồng hồ thời trang tương xứng với bí quyết đọc

*

Câu 9. Tính nhẩm

a) 30 + 530 = ………….

b) 270 : 3 = ……………

c) 90 × 2 = …………….

d) 300 : 6 = ……………

Câu 10. Đặt tính rồi tính

a) 124 : 2

b) 234 × 3

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 11. Tính quý hiếm biểu thức

a) 210 : 6 × 5

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

b) 493 – 328 : 4

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 12. Giải toán

Tkhô nóng sắt tô red color lâu năm 30 centimet, tkhô giòn Fe đánh blue color dài cấp 3 lần tkhô hanh sắt tô red color. Hỏi cả hai tkhô nóng Fe nhiều năm từng nào xăng-ti-mét?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 13. Số

Đồ dùng học hành của Hoa

*

Mỗi

*
bộc lộ một đồ dùng.

a) Điền thương hiệu công cụ với các từ không ít độc nhất tốt ít nhất vào ô trống

- Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức nhưng các bạn Hoa có khá nhiều nhất là: ….

- Đồ dùng học hành nhưng mà bạn Hoa gồm ít nhất là: …

- Số cây viết sáp cơ mà chúng ta Hoa gồm vội vàng … lần số cây bút chì của công ty Hoa.

Câu 14. Viết tiếp tía số vào sau mỗi dãy

a) 1, 4, 7, 10, …

b) 45, 40, 35, 30, …

c) 1, 2, 4, 8, 16, …

ĐÁP.. ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

A

C

A

B

A

B

B

Câu 1.

Đáp án đúng là: A

Em tính nhđộ ẩm 1trăng tròn × 3 = 360

Câu 2.

Đáp án đúng là: C

3 hộp như vậy tất cả số quả cam là:

8 : 4 × 3 = 6 (quả)

Đáp số: 6 quả cam

Câu 3.

Đáp án đúng là: A

Một phần nhị viết là: 12

Câu 4.

*

Đáp án đúng là: B

Hình tứ giác ABCD có

+ 4 đỉnh là: A, B, C, D

+ 4 cạnh là: AB, BC, CD, AD

Câu 5.

Đáp án đúng là: A

Vì 1 km = 1000 m bắt buộc phát biểu A không ổn.

Vì 1 m = 10 dm đề xuất tuyên bố B đúng.

Vì 3 cm = 30 milimet nên tuyên bố C đúng.

Vì 5 dm = 500 milimet phải phát biểu D đúng

Câu 6.

Đáp án đúng là: B

Mỗi team gồm số học sinh là:

30 : 5 = 6 (học sinh)

Đáp số: 6 học tập sinh

Câu 7.

Đáp án đúng là: B

Số ngay thức thì trước số 879 là: 878

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Nối đồng hồ phù hợp cùng với cách đọc

*

Câu 9. Tính nhẩm

a) 30 + 530 = 560

b) 270 : 3 = 90

c) 90 × 2 = 180

d) 300 : 6 = 50

Câu 10. Đặt tính rồi tính

a) 124 : 2 b) 234 × 3

12412¯ 262 04 4 ¯ 0 ×234 3¯ 702

Câu 11.

a) 210 : 6 × 5 = 35 × 5

= 175

b) 493 – 328 : 4 = 493 – 82

= 411

Câu 12. Trước hết, em đề xuất tra cứu độ nhiều năm tkhô nóng Fe greed color bằng phương pháp lấy độ dài thanh khô sắt red color nhân ba (bởi vì tkhô hanh sắt greed color bao gồm chiều dài gấp cha lần thanh khô Fe color đỏ).

Sau đó tìm tổng độ lâu năm cả hai thanh sắt.

Bài giải

Độ nhiều năm tkhô nóng Fe màu xanh lá cây là:

30 × 3 = 90 (cm)

Cả nhì tkhô giòn Fe dài là:

30 + 90 = 120 (cm)

Đáp số: 120 cm

Câu 13. Số

Đồ cần sử dụng học hành của Hoa

*

Mỗi

*
diễn tả một đồ dùng.

a) Điền thương hiệu hiện tượng cùng các từ không ít độc nhất hay ít nhất vào ô trống

- Đồ dùng tiếp thu kiến thức mà lại chúng ta Hoa có tương đối nhiều độc nhất vô nhị là: bút sáp

- Đồ cần sử dụng học hành nhưng bạn Hoa có ít nhất là: tẩy

- Số cây bút sáp nhưng mà bạn Hoa tất cả là 12, số cây bút chì mà bạn Hoa có là 4.

Nên số bút sáp nhưng mà bạn Hoa tất cả vội 12 : 4 = 3 lần số cây bút chì của bạn Hoa.

Câu 14.

Viết tiếp tía số vào sau cùng mỗi dãy

a) 1, 4, 7, 10, …

b) 45, 40, 35, 30, …

c) 1, 2, 4, 8, 16, …

a) Vì 1, 4, 7, 10 đông đảo bí quyết nhau 3 đơn vị bắt buộc để hiểu 3 số tiếp theo sau ta lấy:

10 + 3 = 13

13 + 3 = 16

16 + 3 = 19

Vậy bố số tiếp sau trong dãy bên trên là: 13, 16, 19.

b) Quy phép tắc của dãy bên trên là số tức tốc sau thấp hơn số ngay thức thì trước 5 đơn vị chức năng. Vậy 3 số tiếp theo của hàng là: 25, đôi mươi, 15

c) Quy phép tắc của dãy này là số tức tốc sau bởi 2 lần số tức tốc trước. Để biết 3 số tiếp sau ta lấy:

16 × 2 = 32

32 × 2 = 64

64 × 2 = 128

Vậy bố số tiếp theo sau của hàng là: 32, 64, 128.

Lưu trữ: Đề thi Toán thù lớp 3 Học kì 1 sách cũ

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tạo ra .....

Đề điều tra khảo sát quality Giữa học kì 1 (cơ bản)

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Tân oán lớp 3

Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm khả quan (3 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng