Đề thi học sinh giỏi hóa lớp 11 cấp trường

Nhằm giúp chúng ta học sinh đang chuẩn bị phi vào kì thi học sinh xuất sắc cấp cho trước tất cả thêm tài liệu ôn tập, neftekumsk.com.toàn nước giới thiệu cho chúng ta Sở đề thi học sinh tốt môn Hóa học lớp 11 cấp trường năm 2020-2021 bao gồm đáp án nhằm ôn tập nắm rõ kiến thức và kỹ năng môn học tập. Tài liệu đi kèm gồm lời giải giúp những em đối chiếu kết quả với từ bỏ review được lực học của phiên bản thân, từ bỏ kia đề ra chiến lược ôn tập tương xứng giúp các em đạt hiệu quả cao vào kì thi.

Bạn đang xem: Đề thi học sinh giỏi hóa lớp 11 cấp trường


*

1. Đề thi HSG môn Hóa học tập lớp 11 cấp trường - Trường THPT Liễn Sơn, Vĩnh Phúc

Câu 1:Viết những phương thơm trình phản bội ứng xẩy ra trong số trường thích hợp sau:

1. Cho dung dịch NaHSO4 vào hỗn hợp NaAlO2 dư

2. Cho hỗn hợp Na2S vào hỗn hợp AlCl3.

3. Cho CuSO4 vào dung dịch KI.

4. Cho Fe3O4 vào dung dịch HI.

5. Cho Na2CO3 vào dung dịch FeCl3

Câu 2: Hình vẽ sau đây mô tả xem sét pha chế khí Y từ bỏ các thành phần hỗn hợp rắn tất cả CaC2 với Al4C3 Xác định khí X, Y. Viết những phương trình phản ứng xảy ra vào phân tích trên

Câu 3: Cho bội phản ứng sau: X+ HNO3 →Fe(NO3)3 + NO+ H2O. Tìm công thức của X vừa lòng bội nghịch ứng trên. Viết những pmùi hương trình phản nghịch ứng cùng với từng hóa học của X vẫn kiếm tìm.

Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn 0,25 mol hỗn hợp X gồm nhị hidrocacbon mạch hngơi nghỉ phải cần sử dụng toàn diện 14 lít O2 (đktc). Hấp trúc toàn thể thành phầm cháy vào trong bình đựng hỗn hợp Ca(OH)2 , sau khi những bội phản ứng xảy ra hoàn toàn chiếm được 30 gam kết tủa với một hỗn hợp gồm cân nặng sút 4,3 gam đối với cân nặng hỗn hợp Ca(OH)2 ban sơ. Mặt không giống, đến 8,55 gam X bên trên chức năng cùng với lượng dư hỗn hợp AgNO3 vào NH3 , chiếm được tối nhiều m gam kết tủa. Tính m.

Câu 5:Nung nóng 30,005 gam các thành phần hỗn hợp bao gồm KMnO4, KClO3 cùng MnO2, sau đó 1 thời gian nhận được khí oxi với 24,405 gam chất rắn Y tất cả 4 chất: KMnO4, K2MnO4, MnO2,KCl. Để bội nghịch ứng hoàn toàn với Y yêu cầu vừa đủ 2 lít hỗn hợp HCl 0,4M nhận được 4,844 lít Cl2(đktc). Phần trăm KMnO4 bị sức nóng phân là bao nhiêu?

Câu 6: Hỗn vừa lòng X bao gồm MgO, Al2O3, Mg, Al, tổng hợp m gam các thành phần hỗn hợp X bởi dung dịch HCl trọn vẹn thì chiếm được dung dịch chứa (m + 70,295) gam muối bột. Cho 2m gam tất cả hổn hợp X công dụng cùng với hỗn hợp H2SO4 sệt rét dư chiếm được 26,656 lít SO2 (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Nếu đến 2m gam các thành phần hỗn hợp X công dụng cùng với hỗn hợp HNO3 loãng dư nhận được 7,616 lít hỗn hợp khí NO và N2O (đktc) bao gồm tỉ khối hận so với hidro là 318/17, dung dịch Y. Cô cạn hỗn hợp Y nhận được 324,3 gam muối khan. Tính m?

Câu 7: Hỗn vừa lòng X có Al, Fe2O3, Fe3O4, CuO, Cu trong số đó oxi chỉ chiếm 25,39% về khối lượng hỗn hợp. Cho m gam hỗn hợp X tính năng cùng với 8,96 lkhông nhiều khí CO (làm việc đktc) sau một thời gian nhận được hỗn hợp rắn Y và các thành phần hỗn hợp khí Z bao gồm tỉ kân hận so với hiđro là 19. Cho hỗn hợp Y công dụng với dung dịch HNO3 loãng dư chiếm được hỗn hợp T với 7,168 lít khí NO (ở đktc, sản phẩm khử duy nhất). Cô cạn T thu được 3,456m gam muối bột khan.Tính m.

Câu 8: Cho 3,5a gam các thành phần hỗn hợp X bao gồm C cùng S tác dụng với lượng dư hỗn hợp HNO3 sệt, lạnh, thu được các thành phần hỗn hợp khí Y gồm NO2 và CO2 hoàn toàn có thể tích 3,584 lkhông nhiều. Dẫn toàn bộ Y qua bình đựng hỗn hợp nước vôi trong dư chiếm được 12,5a gam kết tủa. Biết những bội nghịch ứng xẩy ra trọn vẹn. Giá trị của a là bao nhiêu?

Câu 9: Cho hỗn hợp hóa học rắn gồm CaC2, Al4C3, Ca vào nước thu được các thành phần hỗn hợp X bao gồm 3 khí (trong số ấy tất cả 2 khí gồm thuộc số mol). Lấy 8,96 lkhông nhiều tất cả hổn hợp X chia thành 2 phần bằng nhau.

Phần 1: cho vào dung dịch AgNO3 trong NH3 (dư), sau bội phản ứng thu được 24 gam kết tủa.

Phần 2: Cho qua Ni (đun nóng) thu được các thành phần hỗn hợp khí Y. Thể tích O2 toàn diện phải dùng làm đốt cháy hoàn toàn Y là bao nhiêu?

Câu 10: Chia m gam tất cả hổn hợp E tất cả Fe2O3, CuO, FeS cùng FeS2 (trong đó mO = 11m/129) làm nhị phần bằng nhau:

- Phần 1: Hòa tung hoàn toàn vào hỗn hợp H2SO4 (đặc, nóng, dư) chiếm được thành phầm khử duy nhất là khí SO2 với hỗn hợp X có đựng (m + 0,96) gam muối bột sunfat.

- Phần 2: Hòa chảy hoàn toàn trong hỗn hợp HNO3 (quánh, rét, dư) nhận được hỗn hợp A cùng thoát ra 17,248 lít hỗn hợp khí B gồm SO2 cùng NO2 (bao gồm tỉ trọng số mol NO SO 2 2 n : n = 18,25). Cô cạn A được muối hạt khan C. Cho C vào bình đựng 400 ml dung dịch NaOH 1M nhận được hỗn hợp D và a gam kết tủa. Cô cạn dung dịch D được (m + 8,08) gam hóa học rắn khan. Biết các phản bội ứng xảy ra hoàn toàn. Tính các quý giá m với a.

2. Đề thi HSG môn Hóa học tập lớp 11 cấp cho ngôi trường - Trường trung học phổ thông Phan Chu Trinch, Prúc Yên

Câu I. (4 điểm) 1. Hòa rã trọn vẹn m gam các thành phần hỗn hợp X bao gồm Na, K2O, Ba và BaO (trong những số đó oxi chiếm 10% về khối hận lượng) vào nước, thu được 100 ml hỗn hợp Y với 0,56 lkhông nhiều khí H2 (đktc). Trộn 100 ml dung dịch Y cùng với 400 ml dung dịch tất cả HCl 0,4M và HNO3 0,1M, thu được 500 ml dung dịch gồm pH=1. 1) Viết các phương thơm trình bội phản ứng hoá học đã xảy ra. 2) Tính quý hiếm của m.

2 .Trong phòng thể nghiệm thường pha trộn CO2 từ CaCO3 với dung dịch HCl nhỏng mẫu vẽ sau:

Để chiếm được CO2 tinh khiết tất cả 2 học sinh (HS) mang đến thành phầm khí qua 2 bình nlỗi sau:

HS1: Bình (X) đựng dung dịch NaHCO3 và bình (Y) đựng H2SO4 quánh.

HS2: Bình (X) đựng H2SO4 quánh cùng bình (Y) đựng dung dịch NaHCO3. Cho biết học sinh làm sao có tác dụng đúng? Viết phương thơm trình chất hóa học giải thích phương pháp làm

Câu II:(5,0 điểm)

1. Hai nguyên tố X, Y đa số trực thuộc nhóm A vào bảng tuần hoàn. Nguim tử X gồm tổng cộng electron sống những phân lớp p là 11, nguyên tử Y gồm 4 lớp electron cùng bao gồm 2 electron sinh hoạt lớp ngoài cùng.

a.Viết thông số kỹ thuật electron nguyên ổn tử và xác định những nguyên ổn tố X, Y. b.Hoàn thành hàng gửi hóa (X, Y là các nguyên ổn tố tìm được sống trên) X2 →(1) HX →(2) YX2 →(3) X2 →(4) YOX2

2. X, Y là 2 ngulặng tố nằm trong cùng một tổ A ở cả hai chu kì liên tục vào bảng tuần trả. Nguyên tửX bao gồm 6e phần bên ngoài cùng. Hợp hóa học của X cùng với hiđro tất cả %mH = 11,1%. Xác định 2 nguim tốX, Y.

3. Có nhì dung dịch: Dung dịch A và dung dịch B, mỗi hỗn hợp chỉ đựng 2 các loại cation cùng 2 các loại anion không giống nhau trong những các ion sau: NH4 + (0,15 mol); H+ (0,25 mol); Na+ (0,25 mol); CO3 2- (0,1 mol), NO3 - (0,1 mol); Al3+ ( 0,05 mol) ; Br- (0,2 mol) ; SO4 2- (0,15 mol). Xác định dung dịch A cùng dung dịch B. Biết rằng Khi đến hỗn hợp NaOH vào dung dịch A cùng làm cho nóng nhẹ thì tất cả khí bay ra làm cho xanh giấy quỳ tím ẩm.

Câu III (6 điểm)

1. Cho X, Y là hai nguyên tố phi kim. Trong mỗi nguyên tử của các nguyên ổn tố X, Y bao gồm số hạt có năng lượng điện nhiều hơn nữa số hạt không sở hữu năng lượng điện thứu tự là 14 cùng 16. Hợp hóa học A bao gồm cách làm phân tử là XYn có quánh điểm: X chiếm phần 15,0486% về kân hận lượng; tổng cộng proton cùng nơtron trong một phân tử A lần lượt là 100 với 106. Xác định các ngulặng tố X, Y với phương pháp phân tử của A.

2. Hoàn thành sơ trang bị làm phản ứng, cân bằng phương thơm trình hóa học bởi phương thức thăng bằng electron, xác minh hóa học oxi hóa, hóa học khử trong những trường đúng theo sau:

a) FeCl2 + PbO2 + H2SO4 → … + … + … + …

b) HClO + PbS → … + …

c) H2O2 + KMnO4 + H2SO4 → … + … + … + …

3.Cho 21,8 gam chất X (phù hợp hóa học của lưu huỳnh) vào nước dư được dung dịch Y. Cho BaCl2 dư vào Y chiếm được kết tủa trắng cùng hỗn hợp Z. Cho Zn dư vào Z, thu được 5,6 lít (đktc) khí hiđro. Xác định bí quyết phân tử của X.

Câu IV (5 điểm)

1. Hấp thụ trọn vẹn 1,568 lít CO2 (đktc) vào 500ml hỗn hợp NaOH 0,16M, nhận được dung dịch X. Thêm 250 ml dung dich Y gồm BaCl2 0,16M và Ba(OH)2 a M vào dung dịch X, nhận được 3,94 gam kết tủa cùng hỗn hợp Z. Tính cực hiếm của a.

Xem thêm: Top 19 Thái Độ Phục Vụ Nhân Dân Của Giáo Viên Chức, Quy Tắc Ứng Xử Của Cán Bộ

2. Xác định những hóa học với viết phương thơm trình bội nghịch ứng xảy ra trong số sơ thiết bị sau: a) X1 + X2 + X3  HCl + H2SO4 b) A1 + A2  SO2 + H2O c) B1 + B2  NH3 + Ca(NO3)2 + H2O d) D1 + D2 + D3  Cl2 + MnSO4 + K2SO4 + Na2SO4 + H2O e) Y1 + Y2  Fe2(SO4)3 + FeCl3 g) Y3 + Y4  Na2SO4 + (NH4)2SO4 + H2O + CO2

3. Hòa tung trọn vẹn m gam hỗn hợp gồm Na, Na2O, NaOH với Na2CO3 trong dung dịch H2SO4 40% (loãng, vừa đủ) nhận được 8,96 lít tất cả hổn hợp khí bao gồm tỉ khối đối với H2 bằng 16,75 với hỗn hợp Y có nồng độ 51,449%. Cô cạn tổng thể hỗn hợp Y thu được 170,4 gam muối trung hoà khan. Viết các phương trình phản nghịch ứng với tính giá trị của m.

3. Đề thi HSG môn Hóa học lớp 11 cung cấp ngôi trường - Trường THPT Phùng Khắc Khoan, Hà Nội

Câu 1 (3 điểm): Viết phương trình phân tử với phương thơm trình ion thu gọn gàng cho các phân tích sau (mỗi xem sét viết 1 phương thơm trình)

a) Cho NaOH công dụng cùng với Ca(HCO3)2 dư.

b) 2 mol H3PO3 vào hỗn hợp chứa 3 mol KOH.

c) Hòa chảy Fe3O4 trong hỗn hợp HNO3 đặc, dư cùng nấu nóng.

d) Cho hỗn hợp NH4HSO4 vào dung dịch Ba(HSO3)2.

e) Cho dung dịch Ba(AlO2)2 vào hỗn hợp Al2(SO4)3.

f) Cho hỗn hợp KH2PO3vào hỗn hợp NaOH.

Câu 2: (2 điểm): Sục đàng hoàng V lkhông nhiều khí CO2 vào 100ml hỗn hợp đựng hỗn hợp có Ca(OH)2 1M và NaOH 1M.

a) Vẽ trang bị thị màn biểu diễn sự thay đổi thiên số mol kết tủa chiếm được theo số mol của khí CO2 ví như thể tích COgấp đôi lượt là: 2,24 lkhông nhiều, 4,48 lít, 6,72 lkhông nhiều.

b) Tính thể tích CO2 phải dùng làm thu được 5 gam kết tủa. Biết rằng thể tích những khí đều đo nghỉ ngơi điều kiện tiêu chuẩn.

Câu 3 (2,5 điểm).

a) Một oxit X, bao gồm nitơ chiếm 30,43% về khối lượng. Xác định cách làm phân tử của X. Cho một lượng X phản ứng toàn vẹn cùng với dung dịch NaOH. Viết phương thơm trình chất hóa học của phản ứng xảy ra dạng phân tử với ion rút gọn gàng. Dung dịch sau phản ứng bao gồm môi trường gì, giải thích?

b) Bằng phương pháp hóa học hãy rành mạch những chủng loại phân bón sau: Đạm 2 lá( NH4NO3), Đạm ure (NH2)2CO, amophot NH4H2PO4, supephotphat kxay.

Câu 4 (2 điểm): Giải thích hợp ngắn thêm gọn những trường phù hợp sau:

a) Để tẩy uế hố rác rưởi, kênh mương, chuồng trại fan ta hay được dùng clorua vôi.

b) Trong vạn vật thiên nhiên có rất nhiều nguồn đem lại H2S mà lại không có hiện tượng kỳ lạ hội tụ khí H2S trong không gian.

c) I2 chảy cực kỳ ít trong nước nhưng lại chảy nhiều trong các dung môi hữu cơ nlỗi benzen, xăng, … với tan trong dung dịch KI. d) Ozon dễ dàng hóa lỏng cùng rã nội địa nhiều hơn thế nữa oxi.

Câu 5( 2điểm): Dung dịch X chiếm được Khi trộn tiện tích hỗn hợp H2SO4 0,1M với tiện thể tích dung dịch HCl 0,2M. Dung dịch Y chứa NaOH 0,2M với Ba(OH)2 0,1M. Đổ 100 ml dung dịch X vào 100 ml hỗn hợp Y, khuấy đông đảo nhằm phản ứng xảy ra trọn vẹn, nhận được 200 ml dd X gồm pH = a và m gam kết tủa Y. Đổ từ từ 200ml hỗn hợp X vào 50 ml hỗn hợp AlCl3 0,12M thì thấy tất cả x gam kết tủa nữa. Viết phản ứng làm việc dạng ion cùng tính quý hiếm của a, m, x.

Câu 6 (1,5 điểm): Hợp chất C màu vàng cam được tạo thành trường đoản cú phản ứng của klặng loại A cùng với phi klặng B. Cho 0,1 mol hóa học C phản ứng với CO2 dư thì nhận được hợp chất D với 2,4 gam B. Biết C cất 45,07%B theo trọng lượng, D không trở nên phân hủy sống ánh sáng rét chảy. Khi mang đến D phản ứng hết cùng với 100 mL hỗn hợp HCl 1,0 M thì thu được một,12 lkhông nhiều khí CO2 (đktc). Hãy xác minh A, B, C, D và viết pmùi hương trình hóa học của những phản ứng xảy ra.

Câu 7 (2 điểm): Dung dịch X chứa HCl 4M với HNO3 aM. Cho thanh nhàn Mg vào 100 ml dung dịch X cho tới lúc khí kết thúc thoát ra thấy tốn hết b gam Mg, chiếm được hỗn hợp B chỉ chứa những muối hạt của Mg cùng bay ra 17,92 lkhông nhiều tất cả hổn hợp khí Y bao gồm 3 khí. Cho Y qua hỗn hợp NaOH dư thấy còn lại 5,6 lít các thành phần hỗn hợp khí Z thoát ra bao gồm Z H2 d =3,8. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Thể tích các khí gần như đo sinh hoạt đktc. Tính a, b?

Trên đấy là phần trích dẫn nội dungĐề thi học sinh giỏi môn Hóa học tập lớp 11 cấp cho trường năm 2020-2021nhằm xem thêm không thiếu thốn, mời chúng ta singin cùng sở hữu về tài liệu về thứ.