Đề thi học sinh giỏi lớp 3

12 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 3 + Có ĐÁP Án.

Bạn đang xem: Đề thi học sinh giỏi lớp 3

đề thi hsg toán thù 3 cấp cho thị trấn, đề thi học sinh tốt toán thù lớp 3 cung cấp tỉnh giấc cùng cấp cho thị thành trọn cỗ có hướng dẫn giải chi tiết.Tự học tập Online xin reviews đến quý thầy cô cùng các bạn tìm hiểu thêm Tuyển chọn 112 ĐỀ ÔN TẬPhường HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 3 + Có Đáp Án

12 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚPhường 3 + Có ĐÁPhường ÁN


*

Tải Xuống

đề số 1

Bài 1: Tính nhanh

A = (a x 7 + a x 8 – a x 15) : ( 1 + 2 + 3 + …….. + 10)

B = ( 18 – 9 x 2) x ( 2 + 4 + 6 + 8 + 10 )


Bài 2: Tìm x

* X x 5 + 122 + 236 = 633

* ( X : 12 ) x 7 + 8 = 36

Bài 3: Tính nkhô nóng tổng sau: 6 + 12 + 18 + …….+ 90.

Bài 4 : Dãy số tự nhiên và thoải mái thường xuyên bước đầu từ bỏ 48 đến 126 tất cả từng nào số chẵn, từng nào số lẻ? Có từng nào chữ số?


*

Bài 5: Tích của nhị số là 354. Nếu thừa số đầu tiên tăng thêm 3 lần vượt số máy nhì tăng thêm gấp đôi thì tích new là bao nhiêu?

Bài 6: Từ ba chữ số 6, 7 , 9 ta lập được một vài bao gồm ba chữ số khác nhau là A. Từ nhì số 5, 8 ta lập được một trong những gồm nhì chữ số không giống nhau là B. Biết rằng hiệu giữa A cùng B là 891. Tìm hai số đó?

Bài 7: Trong túi tất cả ba loại bi: bi đỏ, bi tiến thưởng với bi xanh. Biết rằng số bi của tất cả túi nhiều hơn nữa tổng cộng bi xoàn và bi đỏ là 15 viên, số bi xanh ít hơn số bi kim cương là 3 viên và nhiều hơn bi đỏ là 4 viên. Hỏi vào túi bao gồm bao nhiêu viên bi?

ĐÁPhường ÁN ĐỀ ÔN TẬP.. SỐ 1

Bài 1: Tính nhanh

(a x 7 + a x 8 – a x 15) : ( 1 + 2 + 3 + …….. + 10)

= a x (7 + 8 – 15) : ( 1 + 2 + 3 + …….. + 10)

= (a x 0) : ( 1 + 2 + 3 + …….. + 10)

= 0 : ( 1 + 2 + 3 + …….. + 10)

= 0

* ( 18 – 9 x 2) x ( 2 + 4 + 6 + 8 + 10 )

= (18 – 18) x ( 2 + 4 + 6 + 8 + 10 )

= 0 x ( 2 + 4 + 6 + 8 + 10 )

= 0

Bài 2: Tìm x

x x 5 + 122 + 236 = 633

(x x 5 ) + 122 + 236 = 633


(x x 5 ) + 358 = 633

(x x 5 ) = 633 -358

x x 5 = 275

x = 275 : 5

x = 55

(x : 12 ) x 7 + 8 = 36

( x : 12 ) x 7 = 36 – 8

( x : 12 ) x 7 = 28

( x : 12 ) = 28 : 7

x : 12 = 4

x = 4 x 12

x = 48

Bài 3: Tính nkhô giòn tổng sau: 6 + 12 + 18 + …….+ 90.

Bài giải

Ta viết tổng 6 + 12 + 18 + …….+ 96 với vừa đủ các số hạng nhỏng sau:

= 6 + 12 + 18 + 24 + 30 + 36 + 42 + 48 + 54 + 60 + 66 + 72 + 78 + 84 + 90

= (6 + 90) + (12 + 84) + (18 + 78) + (24 + 72) + (30 + 66) + (36 + 60) + (42 + 54) + 48

= 96 + 96 + 96 + 96 + 96 + 96 + 96 + 48

= 96 x 7 + 48

= 672 + 48

= 720

Bài 4 : Dãy số tự nhiên và thoải mái tiếp tục ban đầu tự 48 mang lại 126 bao gồm bao nhiêu số chẵn, từng nào số lẻ? Có từng nào chữ số?

Bài giải

Dãy số tự nhiên và thoải mái tiếp tục từ bỏ 48 mang đến 126 có: (126 – 48) : 1 + 1 = 79 (số)

Dãy số ban đầu là số chẵn hoàn thành là số chẵn thì con số số chẵn rộng con số số lẻ 1 số

gấp đôi số lẻ là: 79 – 1 = 78 (số)

Số lẻ là: 78 : 2 = 39 (số)


Số chẵn là: 39 + 1 = 40 (số)

Đáp số: Số lẻ: 39 số

Số chẵn: 40 số

T ừ 48 đến 99 có: (99 – 48) : 1 + 1 = 52 (số)

Từ 100 cho 126 có: (126 – 100) : 1 + 1 = 27 (số)

Số các chữ số là: 52 x 2 + 27 x 3 = 185 (chữ số)

Đáp số: 185 chữ số

Bài 5: Tích của nhì số là 354. Nếu vượt số thứ nhất tăng thêm 3 lần vượt số thứ hai tăng thêm gấp đôi thì tích bắt đầu là bao nhiêu?

Bài giải

Nếu thừa số thứ nhất tăng lên 3 lần vượt số vật dụng nhị tạo thêm 2 lần thì tích tăng là: 3 x 2 = 6 (lần)

Tích mới là: 354 x 6 =2124

Đáp số: 2124

Bài 6: Từ tía chữ số 6, 7 , 9 ta lập được một vài bao gồm cha chữ số khác nhau là A. Từ hai số 5, 8 ta lập được một trong những có nhị chữ số khác nhau là B. Biết rằng hiệu thân A với B là 891. Tìm nhì số đó?

Bài giải

Biết hiệu thân A và B là 891 Có nghĩa là số tất cả 3 chữ số yêu cầu to hơn 891.

Từ bố chữ số 6, 7 , 9 ta lập được số có tía chữ số không giống nhau to hơn 891 là: 976, 967

Từ nhì số 5, 8 ta lập được số bao gồm nhì chữ số khác nhau là: 58 cùng 85

Ta gồm các trường hòa hợp sau:

976 – 58 = 918 (loại) 976 – 85 = 891 (chọn)

967 – 58 = 909 (loại) 967 – 85 = 882 (loại)

Vậy nhị số đó là: 976 và 85


Bài 7: Trong túi bao gồm bố loại bi: bi đỏ, bi kim cương và bi xanh. Biết rằng số bi của tất cả túi nhiều hơn thế nữa tổng thể bi rubi và bi đỏ là 15 viên, số bi xanh thấp hơn số bi rubi là 3 viên với nhiều hơn thế nữa bi đỏ là 4 viên. Hỏi trong túi tất cả từng nào viên bi?

Bài giải

Số bi của cả túi nhiều hơn thế toàn bô bi quà cùng bi đỏ là 15 viên tức là số bi xanh là 15 viên

Số bi tiến thưởng là: 15 + 3 = 18 (viên)

Số bi đỏ là: 15 – 4 = 11 (viên)

Trong túi tất cả tất cả số bi là: 15 + 18 + 11 = 44 (viên)

Đáp số: 44 viên

đề số 2

Bài 1: Tính nhanh

* 24 x 5 + 24 x 3 + 24 x 2

* 217 x 45 + 50 x 217 + 217 x 5

Bài 2: Tính nkhô hanh tổng sau: 3 + 7 + 11 + …….+ 75.

Bài 3: Tìm :

2752 – x: 5 = 2604 1876 : x = 5 (d­ 1)

: 7 = 5 (d­ 2) x 8 + 25 = 81

Bài 6 :Một siêu thị gồm 1245 mẫu áo. Ngày trước tiên cửa hàng cung cấp số áo. Ngày thiết bị nhì cửa hàng phân phối số áo còn sót lại. Hỏi sau nhị ngày buôn bán cửa hàng còn sót lại bao nhiêu mẫu áo?

Bài 7: Hồng hỏi Cúc : “Bây giờ là mầy giờ đồng hồ chiều ?”. Cúc trả lời: “Thời gian từ lúc 12 tiếng trưa cho hiện thời bởi thời gian từ bây giờ mang đến nửa đêm (tức 12 tiếng đồng hồ đêm hôm nay)”. Em hãy tính xem bây giờ là mấy tiếng.

Xem thêm: Sinh Năm 1983 Mệnh Gì Hợp Màu Gì, Hợp Màu Gì, Tử Vi Trọn Đời Tuổi Quý Hợi

ĐÁP.. ÁN ĐỀ ÔN TẬP SỐ 2

Bài 1: Tính nhanh


* 24 x 5 + 24 x 3 + 24 x 2

= 24 x (5 + 3 + 2)

= 24 x 10

= 240

* 217 x 45 + 50 x 217 + 217 x 5

= 217 x (45 + 50 + 5)

= 217 x 100

= 21 700

Bài 2: Tính nkhô hanh tổng sau: 3 + 7 + 11 + …….+ 75.

Bài giải

Ta viết tổng 3 + 7 + 11 + …….+ 75cùng với vừa đủ những số hạng nlỗi sau:

= 3 + 7 + 11 + 15 + 19 + 23 + 27 + 31 + 35 + 39 + 43 + 47 + 51 + 55 + 59 + 63 + 67 + 71 + 75.

= (3 + 75) + (7 + 71) + (11 + 67) + (15 + 63) + (19 + 59) + (23 + 55) + (27 + 51) + (31 + 47) + (35 + 43) + 39

= 78 + 78 + 78 + 78 + 78 + 78 + 78 + 78 + 78 + 39

= 78 x 9 + 39

= 702 + 39

741

Bài 3: T×m :

2752 – x: 5 = 2604

2752 – (x: 5) = 2604

x: 5 = 2752 – 2604

x: 5 = 148

x = 148 x 5

x = 740

1876 : x = 5 (d­ 1)

x = (1876 – 1) : 5

x = 1875 : 5

x = 375

: 7 = 5 (d­ 2)

x = 5 x 7 + 2

x = 35 + 2

x = 37

x 8 + 25 = 81

(x 8) + 25 = 81

x 8 = 81 – 25

x 8 = 56

x = 56: 8

x = 7

Bài 6 :Một siêu thị gồm 1245 mẫu áo. Ngày đầu tiên shop buôn bán số áo. Ngày thiết bị nhị cửa hàng buôn bán số áo sót lại. Hỏi sau nhì ngày buôn bán shop sót lại từng nào cái áo?

Bài giải

Ngày đầu tiên bán tốt số dòng áo là:

1245 : 3 = 415 (mẫu áo)

Số áo còn sót lại của cửa hàng sau ngày đầu tiên là:

1245 – 415 = 830 (cái áo)

Ngày đồ vật hai cửa hàng bán được số áo là:

830 : 5 = 166 (cái áo)

Cửa hàng sót lại số áo là:

830 – 166 = 664 (dòng áo)

Đáp số: 664 mẫu áo

Bài 7: Hồng hỏi Cúc : “Bây tiếng là mầy tiếng chiều ?”. Cúc trả lời: “Thời gian từ cơ hội 12 giờ trưa đến hiện giờ bởi thời hạn từ hiện thời mang lại nửa tối (tức 12 tiếng ban đêm nay)”. Em hãy tính coi hiện thời là mấy tiếng.

Bài giải

Từ 12 giờ trưa mang đến 12 giờ tối gồm 12 giờ

Ta gồm sơ đồ:

12 giờ trưa 12 tiếng đồng hồ đêm

Bây giờ

Từ 12 tiếng trưa cho hiện thời sẽ qua số thời gian là:

: (1 + 3) = 4 (giờ)

Vậy hiện thời là 15 tiếng (12 + 3 = 15) xuất xắc 3 giờ chiều

Đáp số: 3h chiều

đề số 3

Bài 1:Tính biểu thức sau bằng phương pháp tiện lợi tuyệt nhất :

19 + 18 + 17 + 16 + 14 + 21 + 22 + 23 + 24 + 263 x 9 + 18 x 2 + 2 x 9 + 964 x 4 + 18 x 4 + 9 x 8

Bài 2: Tính quý giá biểu thức:

63 : 7 + 24 x 2 – ( 81 – 72)27 x 2 + 5 x 27 + 27 x 3

Bài 3: Tích của 2 số là 645. Tìm quá số trước tiên, hiểu được nếu thêm 5 đơn vị chức năng vào thừa số thứ hai thì tích new sẽ là 860

Bài 4: Một đội người công nhân sửa đường ngày đầu sửa được 537m mặt đường. Ngày máy hai nhóm sửa được ít hơn ngày đầu 24m và thấp hơn ngày thứ tía 45m. Tính quãng con đường đội sửa được vào 3 ngày.

Bài 5: Quý khách hàng Hoà bao gồm 72 viên bi màu xanh da trời cùng màu đỏ. Quý khách hàng Hoà nhận ra số viên bi xanh thông qua số viên bi đỏ. Hỏi các bạn Hoà bao gồm từng nào viên bi color đỏ? Bao nhiêu viên bi màu xanh?

ĐÁP ÁN ĐỀ ÔN TẬP. SỐ 3

Bài 1:Tính biểu thức sau bằng phương pháp dễ ợt độc nhất vô nhị :

19 + 18 + 17 + 16 + 14 + 21 + 22 + 23 + 24 + 26

= (19 + 21) + (18 + 22) + (17 + 23) + (16 + 24) + (14 + 26)

= 40 + 40 + 40 + 40 + 40

= 40 x 5

= 200

3 x 9 + 18 x 2 + 2 x 9 + 9

= 3 x 9 + 9 x 2 x 2 + 2 x 9 + 9 x 1

= 9 x ( 3+ 4 + 2 + 1 )

= 9 x 10

= 90

64 x 4 + 18 x 4 + 9 x 8

= 64 x 4 + 18 x 4 + 9 x 2 x 4

= 64 x 4 + 18 x 4 + 18 x 4

= 4 x (64 + 18 + 18)

= 4 x 100

= 400

Bài 2: Tính quý hiếm biểu thức:

a) 63 : 7 + 24 x 2 – ( 81 – 72)

= 63 : 7 + 24 x 2 – 9

= 9 + 24 x 2 – 9

= 9 + 48 – 9

= 48

b) 27 x 2 + 5 x 27 + 27 x 3

= 27 x (2 + 5 + 3)

= 27 x 10

= 270

Bài 3: Tích của 2 số là 645. Tìm vượt số đầu tiên, biết rằng ví như thêm 5 đơn vị chức năng vào quá số thứ nhì thì tích bắt đầu vẫn là 860

Bài giải

Nếu thêm 5 đơn vị vào thừa số vật dụng nhị thì tích tăng 5 lần vượt số trước tiên.

5 lần thừa số trước tiên là: 860 – 645 = 215 (1-1 vị)

Thừa số trước tiên là: 215 : 5 = 43

Đáp số: 43

Bài 4: Một đội công nhân sửa đường ngày đầu sửa được 537m đường. Ngày trang bị nhì nhóm sửa được ít hơn ngày đầu 24m với thấp hơn ngày đồ vật ba 45m. Tính quãng con đường đội sửa được vào 3 ngày.

Bài giải

537

Ngày trang bị nhất:

Ngày trang bị hai: 24m ? m

Ngày vật dụng ba:

45m

Bài giải

Ngày sản phẩm nhị sửa được số m mặt đường là:

537 – 24 = 513 (m)

Ngày vật dụng cha sửa được số m mặt đường là:

513 + 45 = 558 (m)

Cả tía ngày sửa được số m mặt đường là:

537 + 513 + 558 = 1608 (m)

Đáp số: 1608 mét

Bài 5: Bạn Hoà tất cả 72 viên bi màu xanh cùng màu đỏ. quý khách Hoà nhận biết số viên bi xanh bằng số viên bi đỏ. Hỏi bạn Hoà có bao nhiêu viên bi màu sắc đỏ? Bao nhiêu viên bi color xanh?