Đề thi học sinh giỏi lớp 5 môn tiếng việt

... ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TIỂU HỌC MÔN : Tiếng Việt- lớp 5 Thời gian : 90 phút ít (ko đề cập thời hạn phát đề) Câu 1: ( 3 điểm ) Các trường đoản cú sau đây rất có thể phân chia ... môn Tiếng việt - lớp 5 Câu 1:(3,0 điểm) Học sinch vấn đáp như sau: + Chia thành 4 nhóm, địa thế căn cứ vào cấu trúc tự nhằm phân chia như thế. Trả lời đúng 2 ý trên, tính 1 điểm; Trả lời đúng 1 ý, tính 0 ,5 điểm. ... lời đúng 1 ý, tính 0 ,5 điểm. + Cặp từ : - Vì …đề xuất : chỉ nguim nhân-công dụng. Đúng, tính 0 ,5 điểm. - Mặc dầu…nhưng: chỉ đối lập (tương phản). Đúng, tính 0 ,5 điểm. Câu 4 : ( 1 ,5 điểm ) Viết lại và...

Bạn đang xem: Đề thi học sinh giỏi lớp 5 môn tiếng việt


*

... là: 1 + 2 = 3 ( phần ) ( 0 ,5 điểm) Vậy số bi red color bởi 3 1 tổng số bi. Phân số chỉ số bi màu kim cương là: 1 - 27 10 27 8 3 1 = + ( tổng số bi) (1 điểm) Tổng số bi là: 50 : 27 10 = 1 35 ( viên) ... bi) (1 điểm) Tổng số bi là: 50 : 27 10 = 1 35 ( viên) ( 1 điểm) Đáp số : 1 35 viên ( 0 ,5 điểm) Bài 2:( 6 điểm): A B 0 C D a)vẽ hình ( 0 ,5 điểm) Ta gồm : -Tam giác ABC và tam giác ABD tất cả phổ biến lòng AB ... xuất xắc diện tích S tam giác AOC = diện tích tam giác BOC ( 0 ,5 điểm) b) -Tam giác AOB và tam giác BOC bao gồm : + Chung chiều cao hạ trường đoản cú B xuống + Đáy OC = 3 4 đáy lòng AO Nên diện tích S tam giác BOC = 3...
*

... 10H2O Fe2P + 2OH- + 11NO3- = 6 Fe 3+ + 3PO43- + 11NO + 10H2O 2I- + 2NO2 + 4H + = I2 + 2NO + 2H2O 4Au + 12H + + 4công nhân + 3O2 = 4 - + 6H2O 2/ ... 8H + + 2Br- CuFeS2 + 8H2O + 16sắt 3+ + 16O2 = 21Fe 2+ + 10SO42- + 5Cu 2+ + 16H + SO2 + 2H2O + 2MnO4- = 5SO42- + 4H + + 2Mn 2+ Bài 3 1/ Từ % oxi vào rợu =34,78%, ... Cr 3+ + Br2 + OH CrO42 + CuFeS2 + sắt 3+ + O2 + H2O sắt 2+ + SO42 + Cõu Lc B Húa Hc http://Facebook.com/caulacbohoahoc.fc #votinch 29 SO2 + MnO4 + Mn 2+ + SO42...

Xem thêm: Nhà Hướng Nam Nên Đào Giếng Hướng Nào Là Tốt Nhất? Có Nên Khoan Giếng Trước Nhà


*

*

... 1991 + 1993 + 19 95 + 1997 + 1999 = 10004 ( 1991 + 1993 + 19 95 + 1997 + 1999) : ( 1991 + 1993 + 19 95 + 1997 + 1999) = 1 ( 1991 + 1993 + 19 95 + 1997 + 1999) × 100 = 99 751 ( 1991 + 1993 + 19 95 + 1997 ... 0, 25 điểm) *Đúng ghi Đ, không nên ghi S vào ô trống : s 1991 + 1993 + 19 95 + 1997 + 1999 = 10004 Đ ( 1991 + 1993 + 19 95 + 1997 + 1999) : ( 1991 + 1993 + 19 95 + 1997 + 1999) = 1 S ( 1991 + 1993 + 19 95 ... 19 95 + 1997 + 1999) × 100 = 99 751 Đ ( 1991 + 1993 + 19 95 + 1997 + 1999) × (100 – 25 x 4) = 0 Bài 3 : (1 ,5 iểm) Tính cực hiếm biểu thức : A = 1 + 11 + 111 + 1111 + 11111 + 111111 + 1111111 + 11111111...
*

... lưu giữ mãi. Đề thi học viên giỏi lớp 5 Năm học tập 2004-đôi mươi 05 Môn toán lớp 5 Thời gian 60 phút ít Bài 1-Tính nhanh: ( 5 điểm) A = 1,02 + 2,03 + 3,04 + + 8,09 +9 ,10 + 10,11 + +9 8,99 + 99,100 Bài 2-( 5 điểm) ... mãi. Đề thi học viên xuất sắc lớp 5 Năm học 2002-2003 Môn toán thù lớp 5 Thời gian 60 phút ít Bài 1-Tính cực hiếm biểu thức sau: ( 5 điểm) a) 0,1 + 0,2 + 0,3 + 0,4 +0 ,5 + 0,6 + 0,7 +. ............ + 0,17 +0 ,18 ... cùng với AB 90 81 80 64 70 49 60 36 50 25 40 16 30 9 20 4 10 1 ++ ++ + ++ + Đề thi học viên học sinh giỏi lớp 5 Nămhọc 2001-2002 Môn: Tiếng Việt 5 (thời hạn 60 phút) 1-Từ ngữ ( 4 điểm) Gạch dưới mọi...