Đề Thi Học Sinh Giỏi Môn Toán Lớp 9 Có Đáp Án

... chưa hợp lệ hoặc file đã trở nên xóa (violet.vn/uploads/resources/ 291 /205326//DE _THI_ HOC_SINH_GIOI_%20_DAP_AN_TOAN _9.

Bạn đang xem: Đề thi học sinh giỏi môn toán lớp 9 có đáp án

doc) Quay trsinh sống về http://violet.vn ...
*

... Phòng dạy dỗ Đông hng Trờng trung học cơ sở Đông Giang Đề khảo sát điều tra tìm mối cung cấp học viên giỏi Môn : Tân oán 9 (Thời gian có tác dụng bài 1đôi mươi Phút) Bài 1 : ( 4 điểm ) 1. Chứng minch rằng nếu như ... không ? Vì sao? Bài 4 : ( 4 điểm ). Chứng minch rằng ví như 20 09 =++ ctía và trăng tròn 09 1111 =++ cba thì một trong ba số phải tất cả một vài bởi 20 09. Bài 5: ( 6 điểm ) Cho nhì đờng tròn (o 1 ) cùng (o 2 ) giảm ... : ( 6 điểm ) 1. Vì A; B (P) phơng trình y = x 2 đề xuất A(-1;1); B(2;4) Phơng trình đờng thẳng AB bao gồm dạng y= ax +b (*) 1 = - a+b Tgiỏi toạ độ của A; B vào (*) ta tất cả : 4 = 2a+b a = 1...

Xem thêm: Top 10 Đề Thi Giáo Viên Giỏi Thcs Cấp Huyện, Top 10 Đề Thi Giáo Viên Giỏi Thcs Hay Nhất


*

*

*

... điểm)Theo giả thi t diện tích S của hình vuông vắn tất cả dạng ( )20,S abbb k k k= = > Z0,521000 99 99 33 99 k k , yêu cầu k chỉ bao gồm 2 chữ số: 10k xy x y= = +( )2 2 2100 đôi mươi 3 9; 0 9k x xy y x ... THI CHỌN HỌC SINH NĂM HỌC 2007 – 2008HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN HỌC 9 Gợi ý đáp án ĐiểmBài 1a) 4x2- 49- 12xy+9y2=(4x2-12xy+9y2)- 49 =(2x-3y)2-72=(2x-3y+7)(2x-37-7)(1 đ)(1đ)Bài 1b)x2+7x+10 ... dương.Theo đề ra ta bao gồm hệ: 32 24x y= (1) 9 ≤ x + y ≤ 15 (2)Từ (1) ta có: 3x – 4y = 0 => 43x y=Đặt y = 3t, t > 0 cùng t ∈ z, ta có: x = 4tTừ (2), ta có: 9 ≤ 3t + 4t ≤ 15 hay 9...
*

... GD-ĐT NINH HÒA KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI HUYỆNNĂM HỌC: trăng tròn 09- 2010Môn: TOÁNThời gian có tác dụng bài: 150 phút (Không đề cập thời hạn phân phát đề) Bài 1: (3đ) Chứng minch đẳng thức: 5 3 29 12 5− − −= cotg450Bài ... mặt đường tròn (O). Chứng minh MK = MAĐỀ CHÍNH THỨCHƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁNKỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI HUYỆN NĂM HỌC trăng tròn 09- 2010Bài Nội dung – Yêu cầu Điểm15 3 29 12 5− − −( )25 3 2 5 3= − − ... xxQx x− − + − +−= ×− −* Nếu 1 2 ta có: 1 1 1 1 22 1x x xQx x− − + − + −= ×− −21Qx=−0,75đ0,75đ0,25đ0,5đ0,25đ0,25đ0,5đ0,253Với...
... ĐỀ KIỂM TRA CHỌN HS BỒI DƯỠNG ĐỘI TUYỂN HSG MÔN TOÁN 9 Thời gian : 90 ’ (Không đề cập thời hạn giao đề) ĐỀ CHÍNH THỨCBài 1 : ( 2 đ) a.Tìm 2 số x cùng...
... ĐỀ THI SINH GIỎI LỚP. 9 Môn thi: TOÁNThời gian: 150 phút ít (ko kể vạc đề) ĐỀ BÀIBài 1 (3 điểm): Tìm n ∈ Z sao cho: 217n n+ − ... đ0,5 đ0,25 đ0,5 đ0,5 đ0,5 đ IĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚPhường. 9 MÔN TOÁNThời gian có tác dụng bài bác 150 phút ít Câu 1: (3 điểm) Rút ít gọn biểu thức sau:A = 9 17 9 17 2+ − − −Câu 2: (3 điểm)Tìm cực hiếm ... >>⇔ 26 3,302 38Hỗ trợ quý khách Giúp đỡ Giới thiệu