Đề thi học sinh giỏi tiếng anh lớp 3

Sở đề bồi dưỡng học sinh tốt giờ đồng hồ Anh lớp 3

neftekumsk.com xin reviews mang lại quý thầy gia sư với những em học sinh cỗ đề tu dưỡng học sinh tốt môn giờ đồng hồ Anh lớp 3. Thông qua vấn đề tập luyện cùng có tác dụng quen thuộc với các đề thi này sẽ giúp những em học viên lớp 3 ôn luyện được không hề ít chủng loại câu cùng từ bỏ vựng khác biệt. Mời quý thầy thầy giáo với các em học viên cài đặt về giúp xem trọn bộ nội dung của tài liệu.

Bạn đang xem: Đề thi học sinh giỏi tiếng anh lớp 3


TEST 1

Question 1: Circle the odd one out.

1. A. apple

B. pencil

C. crayon

D. pen

2. A. blue

B. green

C. small

D. yellow

3. A. crayon

B. ruler

C. desks

D. table

4. A. Mother

B. father

C. sister

D. kitchen

5. A. father

B. grandfather

C. brother

D. sisterQuestion 3: Fill the missing words in the blanks.

1…….name is Peter.

2. My mother is thirty ………old.

3. Mai is …… Vietnam giới.

4. ……….you want a banana?

5. How many crayons …….you have?

6. The weather is often ………in summer.

7. We go to school ……….xe đạp.

8. There ……..six books on the table.

9. This is a schoolbag …….that is a table.

Xem thêm: 18 Bộ Đề Thi Lý Thuyết Lái Xe Tại Mỹ Bang California 2022 HọC Lã  Ä‘Áº­U

10. Hello, my name …….Hoa. I …..years old.

Question 4: Choose the best answer.1. What’s name? Her name is Hoa.

A. my B. his C. her

2. How is she? She’s

A. five sầu B. nice C. ok

3. How old is your grandmother? She is eighty old.

A. years B. year C. yes

4. khổng lồ meet you.

A. nine B. nice C. good

5. Bye. See you

A. late B. nice C. later

6. What’s it?It’s inkpot.

A. an B. a C. some

7. How many are there ? There is a desk.

A. desk B. a desk C. desks

8. The weather is today.

A. cold B. ok C. too

9. is Nam from? He’s from Hai phong.

A. what B. who C. where

10. Who is he? is my friend

A. he B. I C. she

Tài liệu vẫn còn đó, mời chúng ta cài đặt về để thấy tiếp


Chia sẻ bởi:
*
Trịnh Thị Lương
neftekumsk.com
Mời bạn đánh giá!
Lượt tải: 9.936 Lượt xem: 20.948 Dung lượng: 926,6 KB
Liên kết cài đặt về

Link neftekumsk.com bao gồm thức:

Sở đề bồi dưỡng học viên xuất sắc tiếng Anh lớp 3 neftekumsk.com Xem

Các phiên phiên bản khác với liên quan:


Sắp xếp theo Mặc địnhMới nhấtCũ nhất
*

Xóa Đăng nhập để Gửi
Chủ đề liên quan
Mới duy nhất trong tuần
Tài khoản Giới thiệu Điều khoản Bảo mật Liên hệ Facebook Twitter DMCA