DE THI HSG ANH 7 THI ĐIỂM CẤP HUYỆN


Spinning Đang thiết lập tài liệu...
*

Tải file Word
Tải tệp tin PDF
Tài liệu này miễn phí download xuống
*

Xem phía dẫn


5.0 Quý khách hàng hãy đăng nhập để đánh giá cho tư liệu này
ĐÊ THI HSG MÔN TIẾNG ANH 7 CẤP.. HUYỆN NĂM HỌC 20trăng tròn - 2021
*
5.0 5 1

5 - Rất hữu ích 1


4 - Tốt 0


3 - Trung bình 0


2 - Tạm gật đầu 0


1 - Không hữu dụng 0


Mô tả


PHÒNG GD&ĐT SÔNG LÔ

ĐỀ THI KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI CẤPhường HUYỆN

NĂM HỌC 2020-2021

ĐỀ THI MÔN: TIẾNG ANH, LỚP 7

Thời gian có tác dụng bài: 1trăng tròn phút ít (ko đề cập thời hạn giao đề)

Đề thi này có 04 trang

A. LISTENING

SECTION 1. Questions 1- 5: Complete the form below. Write

NO MORE THAN 3 WORDS

and / or

A

NUMBER

for each answer.

RED DRAGON RESERVATION FORM

Day: Eg: …………..

Bạn đang xem: De thi hsg anh 7 thi điểm cấp huyện

Saturday………………..

Date: (1)………………………………………..

No. of people: (2)………………………………………..

Time: (3)………………………………………..

Name: (4). JENNY.…………………………….

Phone: (5)……………………………………….

Xem thêm: 5M Là Gì ? Mô Hình 5M

Questions 6- 10: Complete the note below. Write NO

MORE THAN 3 WORDS

và / or

A NUMBER

for

each answer.

APPOINTMENTS DIARY

Sue’s surprise party- thực đơn choice

Golden Banquet: (6)………………………….per person

Includes:

Seafood Búp Phê with: (7)…………or…………………….

Red Dragon Special £18.00 per person

Includes:

5 dishes- speciality is (8)………………………………….

Price agreed: (9)…………………………………………..

Address: (10)……….……………………………………..

SECTION 2. Question 11- 15: Listen to lớn Amanda talking to a friend about a birthday tiệc nhỏ. Choose

the correct answer.

Example: 0. How many people can come to lớn the party?

A. 8

B. 11

C. 18

Answer: 0.B

11. Which ice cream will they have sầu at the party?

A. coffee

B. lemon

C. apple

12. What is broken?

A. the CD player

B. the cassette recorder

C. the guitar

13. Whose birthday is this?

A. Emma’s

B. Joan’s

C. Amanda’s sister

14. What present has Amandomain authority bought?

A. a camera

B. a video

C. a football

15. What time should people arrive at the party?

A. 8. 00 pm

B. 8.30 pm

C. 9.30 pm

B. PHONETICS

Part I. Pichồng out the word (A, B, C or D) whose underlined part is pronounced differently from those

of the other words.

1

ĐỀ CHÍNH THỨC

Sở đề KT thân HK1 giờ anh 12 gồm đáp án


8 đề thi test THPT QG 2018 tất cả giải thuật


5 đề thi demo tiếng anh THPT QG 2019 cô Hoàng Xuân


trăng tròn đề thi TN THPT QG gồm giải đáp cùng giải thuật cụ thể


12 đề thi demo tiếng anh trung học phổ thông QG 2019 bao gồm giải đáp


10 đề giờ đồng hồ anh gồm giải đáp với giải thuật


10 đề ôn thi THPT QG giờ anh 2020 tập 2


10 đề thi thử giờ anh hk2


10 đề thi demo giờ đồng hồ anh trung học phổ thông QG 2019


10 đề ôn thi THPT QG giờ đồng hồ anh 20trăng tròn bao gồm đáp án


đề thi hk2 tiếng anh 11 tỉnh Quảng Nam năm học 2018-2019


đề thi hk1 tiếng anh 11 thức giấc Quảng Nam năm học 2019-20trăng tròn


đề thi hk1 giờ anh 11 thức giấc Quảng Nam năm học tập 2018-2019


đề thi hk1 tiếng anh 11 thức giấc Quảng Nam năm học tập 2017-2018


10 đề thi giờ đồng hồ anh 11 hk2 gồm đáp án


Trắc nghiệm giờ đồng hồ anh 10 bài xích 9


Trắc nghiệm tiếng anh 10 bài bác 8


Trắc nghiệm tiếng anh 10 bài bác 7


Trắc nghiệm giờ đồng hồ anh 10 bài bác 6


Trắc nghiệm giờ đồng hồ anh 10 bài bác 5