Đề Thi Hsg Hóa 8 Cấp Huyện 2015

HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VÓN KINH DOANH TẠI CÔNG TY CÔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ

Bạn đang xem: Đề thi hsg hóa 8 cấp huyện 2015

HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VÓN KINH DOANH TẠI CÔNG TY CÔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ 123 trăng tròn,000 5,000
Ủy Ban Nhân Dân HUYỆN BÌNH XUYÊN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤPhường HUYỆN NĂM HỌC 2015 - 2016 MÔN: HÓA HỌC, LỚPhường Thời gian làm bài: 150 phút ít ( ko đề cập thời gian giao đề) Câu (1 điểm): Các lời nói sau tốt không nên, sửa lại câu mang lại a) Nước mía nguim chất b) Trong chất đồng sunfat gồm 1-1 chất đồng phân tử nơi bắt đầu axit c) Oxit bazơ kết phù hợp với nước bazơ khớp ứng d) Hỗn vừa lòng gồm nhiều nguyên tử khác một số loại Câu (2 điểm) a) Một khoáng đồ gia dụng gồm yếu tắc cân nặng là: 13,77% Na; 7,18% Mg; 57,48% O; 2,39% H lại nguyên tố khác Xác định phương pháp hóa học khoáng đồ dùng b) Em vẽ giải pháp lắp đặt lý lẽ điều chế oxi từ kalipemanganat thu khí oxi phương thức đẩy nước Câu ( 1,5 điểm) Xác định thương hiệu nguyên tố ngôi trường hợp sau: a) Nguyên ổn tố X bao gồm điện tích phân tử nhân nguyên ổn tử là: +1,2816.10-18C b) Ngulặng tử Y bao gồm tổng số proton, nơtron, electron nguim tử 34 c) Nguim tố Z tạo thành nhị loại oxit ZO x, ZOy chứa 1/2 60% oxi cân nặng oxit Câu (1,5 điểm): Cho luồng khí H2 dư, qua 54,4 gam các thành phần hỗn hợp bột Cu
O oxit Fe nung lạnh Sau làm phản ứng xảy hoàn toàn, thu 40 gam hóa học rắn m gam nước Cho lượng hóa học rắn thu chức năng với dung dịch axit clohiđric dư, thu m1 gam hóa học rắn không tan 13,44 lít khí H2(đktc) a) Viết pmùi hương trình phản bội ứng xảy b) Xác định phương pháp oxit Fe, tính m m1 Câu (2,5 điểm): Nguim tử nguyên ổn tố X bao gồm tổng số hạt proton, nơtron electron 93, tổng hạt có năng lượng điện vội vàng 1,657 lần số hạt ko có điện a) Xác định nguim tố X b) Cho 0,2 mol XO (sinh sống câu trên) tan H 2SO4 20% toàn vẹn, đun cho nóng Sau làm cho nguội hỗn hợp thu mang lại 100C Tính trọng lượng tinch thể XSO4.5H2O tách bóc ngoài dung dịch, biết độ rã XSO4 100C 17,4 gam Câu (1,5 điểm): Lập biểu thức quan hệ nồng độ phần trăm độ đậm đặc mol/l Áp dụng tính nồng độ mol/l hỗn hợp Na
OH 20%, gồm D = 1,225g/ml -HẾT Thí sinh sử dụng bảng HTTH nguim tố hóa học (Cán coi thi không phân tích và lý giải thêm) Họ tên thí sinh:…………………….……… ; Số báo danh…………… http://violet.vn/nguyenthienhuongvp77 UBND HUYỆN BÌNH XUYÊN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHỌN HSG LỚP.. CẤP.. HUYỆN NĂM HỌC 2015-năm 2016 MÔN: HÓA HỌC Câu Câu (1 đ) Câu (2 đ) Đáp án - Nước mía tất cả hổn hợp tất cả nước, đường gồm số nguim tố vi lượng khác Ca, Mg, Zn… - Trong phân tử đồng sunfat có ngulặng tử đồng link cùng với gôc axit - Oxit bazơ tính năng cùng với nước sinh sản thành bazơ tương xứng - Hỗn phù hợp có nhị tuyệt nhiều hóa học pha trộn vào a call công thức nguyên ổn tố khoáng chất X ta gồm %X= 19,18% => phương pháp thông thường chất khoáng Nax
Mgy
Mz
On
Ht (trong M ngulặng tử khối hận X) ta gồm tỉ lệ: x:y:z:n:t Điểm 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,5 đ 13,77 7,18 19,18 57,48 2,39 19,18 : : : : = 0,599 : 0,299 : : 3,59 : 2,39 = :1: k :12 : 23 24 M 16 M = Tổng số oxi hóa (với a hóa trị X) nên: 2(+1) + 1(+2)+k(a)+ 12(-2)+8(+1) =0=> ka=12 19,18 64 = M.0,299 M 16 a Với: k= => M= => có a= +6 =>M=32 phù hợp Vậy X S => K=2 Vậy khoáng đồ gồm công thức: Na2Mg
S2O12H8 0,5 đ 1đ b Hình vẽ:chú ý đáy ống nghiệm cao mồm ống nghiệm Câu (1,5 đ) a Điện tích phân tử nhân năng lượng điện proton ta có: 0,5 đ 1,2816.10−18 C = 0,8.10 = 1,602.10−19 C số PX = => X Oxi b Tổng số hạt proton, nơtron, electron ngulặng tử Y 1≤ p+n+e = 34 (1) ngoài ra ta gồm http://violet.vn/nguyenthienhuongvp77 n p 2p+n=34 => n= 34-2p => núm vào (2) 34 − 2p 1≤ p 0,5 đ giải (*) ta 9,7 Y Na 16x 100% = 1/2 => Z + 16x 0,5 đ c Phần trăm oxi ZOx : 0,5Z=8x với x = => Z = 16 (loại) cùng với x=2 => Z= 32 ( S) => oxit SO2 - Phần trăm oxi ZOy ( Z=32) 16y 100% = 60% => 32 + 16y 6,4 y =19,2 => y = công thức oxit SO3 Câu 1,5 đ a gọi cách làm oxit sắt Fex
Oy, phản nghịch ứng xảy ra: H2 + Cu
O t  → Cu + H2O (1) t  → y
H2 + Fex
Oy x
Fe + y
H2O (2) Chất rắn sắt Cu cho phản bội ứng cùng với HCl tất cả Fe làm phản 0,5 đ ứng sắt + 2HCl → Fe
Cl2 + H2 (3) n H2 = 13, 44 = 0,6 22, b (mol) - Theo (3) số mol Fe = số mol H2 = 0,6 (mol) =>m
Fe= 0,6.56= 33,6 gam = m
Cu = 40-33,6 = 6,4 gam - Khối hận lượng (O) oxit Fe = 54,4 – m
Cu
O – m
sắt n O( Fe O ) = x y 12,8 = 0,8 16 =54,4- – 33,6 = 12,8 gam => =0,8 => Vậy tỉ trọng x: y = 0,6: 0,8 = 3:4 => oxit sắt Fe3O4 0,5 đ 0,5 đ m H 2O m= , ngoài ra số mol oxi oxit = 0,8 + 0,1=0,9 m= 0,9.18 = 16,2 (gam) m1 = m
Cu = 6,4 (gam) Câu (2,5 đ) a Ta tất cả tổng hạt nguyên tử: p + n + e = 93 (1) cơ mà p =e => 2p + n= 93 (2) - Mặt không giống 2p = 1,657n (3) => giải (2) (3) ta p= 29, n= 35 (Cu) 0,5 đ b Oxit Cu
O Cu
O + H2SO4 → Cu
SO4 + H2O (*) - Khối hận lượng dung dịch sau bội phản ứng http://violet.vn/nguyenthienhuongvp77 0,5 đ 100 đôi mươi = 0,2.98 +0,2.80= 114 (gam) - Kăn năn lượng Cu
SO4 = 0,2.160 = 32 gam - Kăn năn lượng H2O hỗn hợp = 114 – 32 = 82 gam - Hotline số mol Cu
SO4.5H2O = x mol => trọng lượng Cu
SO4 kết tinh = 160x => khối lượng H2O kết tinc = 90x => Kân hận lượng Cu
SO4 lại dd 100C = 32-160x => Kăn năn lượng H2O dung dịch 100C = 82-90x 32 − 160x 17, = 82 − 90x 100 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ Vậy ta gồm => x= 0,1228 - Khối lượng muối hạt kết tinch = 0,1228.250 = 30,7 (gam) Câu (1,5 đ) * Ta gồm cách làm độ đậm đặc % độ đậm đặc mol/l: C% = m ct 100% m dd CM = (1) ; - Mặt khác mdd = V.D (3); V= 1000.n CM n V (2) mct =n.Mct (4) m dd = - Từ (2) => (5) => - Ttốt (4), (6) vào (1) ta có: C% = => C M M ct 10.D (7) * Áp dụng (8) ta có: => 1000.n D CM 0,5 đ (6) C%.10.D CM = M ct 0,5 đ (8) 10.1,225 CM = 20 = 6,125M 40 Chụ ý: học viên tuân theo cách khác, đến điểm buổi tối đa -HẾT http://violet.vn/nguyenthienhuongvp77 0,5 đ ...Ủy Ban Nhân Dân HUYỆN BÌNH XUYÊN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHỌN HSG LỚP CẤPhường. HUYỆN NĂM HỌC 2015- năm 2016 MÔN: HÓA HỌC Câu Câu (1 đ) Câu (2 đ) Đáp án -... ) = x y 12 ,8 = 0 ,8 16 =54,4- – 33,6 = 12 ,8 gam => =0 ,8 => Vậy tỉ trọng x: y = 0,6: 0 ,8 = 3:4 => oxit Fe Fe3O4 0,5 đ 0,5 đ m H 2O m= , còn mặt khác số mol oxi oxit = 0 ,8 + 0,1=0,9 m= 0,9. 18 = 16,2 (gam)... có %X= 19, 18% => cách làm tầm thường chất khoáng Nax
Mgy
Mz
On
Ht (vào M ngulặng tử kân hận X) ta có tỉ lệ: x:y:z:n:t Điểm 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,5 đ 13,77 7, 18 19, 18 57, 48 2,39 19, 18 : : : : =

Xin ra mắt cho tới chúng ta "Đề thi học sinh giỏi những lớp 6, 7, 8 cung cấp thị xã môn Hóa học tập lớp 8" đó là đề bằng lòng của Phòng Giáo dục với Đào sản xuất Hiệp Đức. Đề thi có tất cả 5 thắc mắc từ luận bao gồm kèm đáp án với gợi ý giải chi tiết.


*

Nội dung Text: Kỳ thi học viên giỏi các lớp 6, 7, 8 cung cấp huyện môn Hóa học tập lớp 8 năm học tập 2015-năm 2016 - Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo thành Hiệp Đức
O (dư) nung rét, sau đó cho khí và hơi thu được vào bình chứa nước vôi trong (dư).Câu 2. (2,00 điểm) 1. Hoàn thành các phương trình hoá học: (Mỗi dấu hỏi ứng với công thức hóa học của 1 chất) a. Ba
CO3 + HCl ? + CO2 + H2O. b. Na
HCO3 + HCl ? + CO2 + H2O. c. Fe3O4 + HCl ? + Fe
Cl2 + H2O. d. NO2 + Na
OH ? + Na
NO2 + H2O. 2. Đốt cháy hoàn toàn hợp chất A bằng không khí (xem như không khí chỉ gồm oxi và nitơ), sau phản ứng chỉ thu được các chất gồm khí cacbonic, hơi nước và khí nitơ. Cho biết: Nguyên tố hoá học nào bắt buộc phải có trong thành phần phân tử của hợp chất A? Nguyên tố hoá học nào có thể có hoặc không có trong thành phần phân tử của hợp chất A? Câu 3. (2,00 điểm) 1. Cho từ từ 9 ml dung dịch H 2SO4 98%; d=1,84 gam/ml (dung dịch X) vào 900ml dung dịch H2SO4 1,2 M (dung dịch Y) và khuấy đều, ta được dung dịch Z. a. Tính nồng độ mol của dung dịch X và dung dịch Z (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai). b. Trình bày phương pháp pha loãng dung dịch X nhằm được dung dịch H2SO4 loãng. Giải thích tại sao không tiến hành ngược lại. 2. Chỉ dùng thêm quỳ tím, trình bày phương pháp hóa học nhận biết 4 dung dịch riêng biệt: H2SO4, Na
OH, Ba
Cl2, Na
Cl chứa trong các lọ mất nhãn. Viết phương trình hóa học minh họa.Câu 4. (2,00 điểm) Hoà tan hoàn toàn một lượng bột nhôm (Al) vào dung dịch HCl ( dùng dư 50% so với lượng cần thiết nhằm hòa tan hết kim loại) thu được dung dịch X và đôi mươi,16 lít H2(đktc). Cho nhàn nhã dung dịch Na
OH 4M vào dung dịch X đến khi kết tủa vừa tan hết. 1. Tính khối lượng Al ban đầu. 2. Tính thể tích của dung dịch Na
OH 4M đã dùng.Câu 5. (2,00 điểm) 1. Cần lấy bao nhiêu gam tinh thể Cu
SO4.5H2O và bao nhiêu gam nước nhằm pha chế được 200 gam dung dịch Cu
SO4 16%. 2. Hòa tan hết 40 gam hỗn hợp gồm KHCO3 và Ca
CO3 vào dung dịch HCl vừa đầy đủ, đun nhẹ. a. Viết các phương trình hóa học xảy ra. Tính số mol khí CO2 thu được (đktc). b. Cho lượng CO2 trên vào dung dịch chứa x mol Ca(OH)2, được 20 gam kết tủa. Tính x. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Hết ­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Thí sinh được sử dụng bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, bảng tính tan và máy tính cá nhân.Họ và tên thí sinh:..............................................................................SBD:.................................Phòng thi: ................PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI HỌC SINH GIỎI CÁC LỚP 6, 7, 8 CẤP HUYỆN HIỆP ĐỨC Năm học 2015­năm nhâm thìn Môn thi: HÓA HỌC – LỚP 8 HƯỚNG DẪN CHẤM (Hướng dẫn chấm này gồm có 03 trang) Câu Nội dung Điểm

Xem thêm: Những Quán Cafe Sân Vườn Đẹp Nhất Sài Gòn Bạn Nên Ghé Thăm, Top 15 Quán Cafe Sân Vườn Đẹp Sài Gòn

Câu 1 Đề bài xích ⇒ số p + số e + số n = 40; số e = số p 2. Số p + số n = 40 (1) 0,25đ1.(1đ) Trong hạt nhân n không mang điện, p mang điện ⇒ số p = số n ­ 1 (2) 0,25đ Từ (1) và (2) ⇒ số e = số p = 13; số n = 14. 0,25đ Số p = 13 ⇒ tên nguyên tố X là nhôm (Al). 0,25đ Lưu ý: Bài làm đúng phần nào cho điểm phần đó, không cần có kết quả cuối. ( Số e có thể ký hiệu là Z hoặc e; số p có thể ký hiệu là Z hoặc p; số n là N hoặc 2.(1đ) n). Hiện tượng: * Chất rắn vào ống ban đầu có màu đen (Cu
O), sau đó chuyển dần lịch sự màu đỏ đồng (Cu). 0,125đ * Dung dịch nước vôi ban đầu trong trong cả, sau đó bị đục do có kết tủa Trắng (Ca
CO3). 0,125đ Phương trình hóa học: H2 + Cu
O t0 Cu + H2O. 0,25đ CO + Cu
O t0 Cu + CO2. 0,25đ CO2 + Ca(OH)2 Ca
CO3 + H2O. 0,25đ Lưu ý: Bài có tác dụng đúng phần nào đến điểm phần đó, không cần hoàn chỉnh. Không trừ điểm nếu không trình bày hiện tượng trước lúc tiến hành thí nghiệm(ban đầu).Câu 2 a. Ba
CO3 + 2 HCl Ba
Cl2 + CO2 + H2O. b. 0,25đ1. (1đ) Na
HCO3 + HCl Na
Cl + CO2 + H2O. 0,25đ c. Fe3O4 + 8 HCl 2 Fe
Cl3 + Fe
Cl2 + 4 H2O. 0,25đ d. 2 NO2 + 2 Na
OH Na
NO3 + Na
NO2 + H2O. 0,25đ Lưu ý: Tìm đúng công thức hóa học nhưng không cân bằng hoặc cân bằng không nên mỗi phương trình hóa học thì trừ 0,125 điểm.2. (1đ) * Không khí chỉ gồm: oxi và nitơ (có các nguyên tố oxi(O), nitơ(N); không có  cacbon(C), hydro(H)); sau phản ứng có CO2, H2O, N2 (có C, H, O, N) nên: Trong phân tử chất A chắc chắn có: C (tạo CO2) và H (tạo H2O). 0,5đ Trong phân tử A có thể có hoặc không có: N (tạo N2) và O (tạo H2O, CO2). 0,5đ Lưu ý: Bài làm đúng phần nào cho điểm phần kia, thiếu lập luận – chỉ có kết luận: vẫn không trừ điểm; thiếu hoặc sai mỗi nguyên tố thì trừ 0,25 điểm.Câu 3 10.d.C% 10.1,84.98 * Nồng độ mol của dung dịch X: CM= = = 18,40(M). 0,25đ1. (1đ) M 98a. * Gọi x là nồng độ mol của dung dịch Z. Ta có đường chéo: (0,5đ) 900 ml dung dịch H2SO4 1,2 (M) (18,4 – x) x 9 ml dung dịch H2SO4 18,4(M) ( x – 1,2). 900 18, 4 − x 0,25đ ⇒ = ⇒ x = 1,37 (M). 9 x − 1, 2b. * Để pha loãng dung dịch X ta phải rót từ từ dung dịch H2SO4 đặc (dung dịch (0,5đ) X) vào nước và khuấy nhẹ bằng đũa thủy tinch, tuyệt đối không làm ngược 0,25đ lại. * Axit sunfuric đậm đặc tan trong nước tỏa nhiệt mạnh dạn, do đó nếu ta tiến hành ngược lại (rót nước vào dung dịch H2SO4 đặc) thì nước sôi đột ngột 0,25đ kéo theo những giọt axit bắn ra xung quanh gây nguy hiểm. Lưu ý: Bài làm đúng phần nào cho điểm phần kia, không cần hoàn chỉnh.2. (1đ) Lấy (trích) mẫu thử cho mỗi lần làm thí nghiệm: * Lần lượt cho 4 mẫu thử của 4 dung dịch ban đầu tiếp xúc với quỳ tím. Mẫu thử làm quỳ tím hóa đỏ là dung dịch H2SO4, hóa xanh là dung dịch 0,5đ Na
OH. * Lần lượt cho 2 mẫu thử của 2 dung dịch còn lại tác dụng với dung dịch H2SO4 vừa biết. Mẫu thử tạo kết tủa màu trắng là dung dịch Ba
Cl2, còn lại 0,25đ là dung dịch Na
Cl. 0,25đ Ba
Cl2 + H2SO4 2 HCl + Ba
SO4 (trắng). Lưu ý: Bài làm đúng phần nào cho điểm phần đó, không cần hoàn chỉnh. Câu 4 trăng tròn,16 0,125đ Theo đề bài ta có: n
H2 = = 0,9 (mol). m
Al 22, 4(0,75đ) 2 Al + 6HCl 2 Al
Cl3 + 3H2. 0,25đ 0,6 1,8 0,6 0,9 (mol) 0,25đ ⇒ m
Al = 0,6. 27 = 16,2 gam. 0,125đ Lưu ý: Bài làm đúng phần nào cho điểm phần kia, không cần hoàn chỉnh. Vdd
Na
OH Số mol HCl ( pư với kim loại ): 1,8 mol..(1,25đ) 50 0,25đ Số mol HCl ( pư với Na
OH ): 1,8. = 0,9 mol. 100 HCl + Na
OH Na
Cl + H2O. 0,9 0,9 (mol) 0,25đ Al
Cl3 + 3Na
OH Al(OH)3 + 3Na
Cl. 0,6 1,8 0,6 (mol) 0,25đ Vì phản ứng đến khi khối lượng kết tủa không đổi nên Al(OH)3 tan hết: Al(OH)3 + Na
OH Na
Al
O2 + 2H2O. 0,6 0,6 (mol) 0,25đ 3,3 số mol Na
OH: 0,9 +1,8 +0,6 =3,3 mol Vdd
Na
OH = = 0,825 (lít). 4 0,25đ Lưu ý: Bài làm đúng phần nào cho điểm phần đó, không cần hoàn chỉnh.Câu 5 Gọi m(gam) là khối lượng Cu
SO4.5H2O cần dùng mnước= (200 – m) (gam). 0,25đ1. (1đ) 160.100% Xem Cu
SO4.5H2O là dung dịch thì nồng độ Cu
SO4 là: C% = = 64%. 0,25đ 160 + 5.18 Xem H2O là dung dịch thì nồng độ Cu
SO4 là 0%. 0,125đ Ta có đường chéo: m (gam) dung dịch Cu
SO4 64 (%) 16. 16 0,125đ (200­m) (gam) dung dịch 0(%) 48. m 16 ⇒ = ⇒ m = 50 (gam); m
H2O = 200 – 50 = 150 (gam) 0,25đ 200 − m 48 Lưu ý: Bài làm đúng phần nào cho điểm phần kia, không cần hoàn chỉnh. a. Ca
CO3 + 2 HCl Ca
Cl2 + CO2 + H2O. 0,25đ2. (1đ) KHCO3 + HCl KCl + CO2 + H2O. 0,25nhiều. Khối lượng mol Ca
CO3 và KHCO3 đều bằng 100 nên số mol muối ban đầu (0.625đ) là: 0,125đ 40 = 0,4 (mol); Từ phương trình hóa học ⇒ n
CO2 = n muối ban đầu= 0,4 mol. 100 Lưu ý: Bài làm đúng phần nào cho điểm phần đó, không cần hoàn chỉnh.b. 0,125đ 20(0.375đ) b. n
Ca
CO3 = = 0,2