Đề Thi Ioe Lớp 5 Cấp Quốc Gia 2014

Tài liệu THE LANGUAGE OF CHEMISTRY,FOOD AND BIOLOGICAL TECHNOLOGY IN ENGLISH (NGÔN NGỮ TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ HÓA HỌC, CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM VÀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC) doc

Bạn đang xem: Đề thi ioe lớp 5 cấp quốc gia 2014

Tài liệu THE LANGUAGE OF CHEMISTRY,FOOD AND BIOLOGICAL TECHNOLOGY IN ENGLISH (NGÔN NGỮ TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ HÓA HỌC, CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM VÀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC) doc 2,272 39
Tải Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 12 Chương thơm trình mới Unit 7: Artificial intelligence - Để học tập xuất sắc Tiếng Anh 12 thử nghiệm Unit 7
Tải Giải bài bác tập SGK Tiếng Anh lớp 12 Cmùi hương trình mới Unit 7: Artificial intelligence - Để học tập giỏi Tiếng Anh 12 thử nghiệm Unit 7 18 100 0
Đề thi môn Tiếng Anh Lớp 8 năm học 2011-2012 - Kỳ thi lựa chọn học viên năng khiếu sở trường cung cấp Huyện - Đề số 22 - Đỗ Bình
Đề thi môn Tiếng Anh Lớp 8 năm học tập 2011-2012 - Kỳ thi chọn học viên năng khiếu sở trường cung cấp Huyện - Đề số 22 - Đỗ Bình 2 7 0

Xem thêm: Graduate School Là Gì - Grad School Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Việt

Tải 200 câu Tiếng Anh luyện thi IOE lớp 3 cấp cho thị trấn - Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 3 bên trên mạng 18 108 1
Tải Sở đề luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 5 từ vòng 1 mang đến vòng 35 - các bài tập luyện Luyện thi Olympic Tiếng Anh lớp 5
Tải Sở đề luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 5 trường đoản cú vòng ngực đến vòng 35 - các bài luyện tập Luyện thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 27 110 1
Tải Tổng hòa hợp những dạng câu hỏi hay chạm chán vào đề thi IOE khối hận Tiểu học tập - Các dạng bài bác thi IOE Tiếng Anh lớp 3 - 4 - 5
Tải Tổng phù hợp các dạng câu hỏi thường chạm chán trong đề thi IOE kăn năn Tiểu học - Các dạng bài xích thi IOE Tiếng Anh lớp 3 - 4 - 5 4 98 0
Hi vọng, cùng với mẫu đề thi IOE giờ Anh lớp 5 cấp cho quốc gia trên phía trên, những nhỏ nhắn đã tìm được không ít hứng thụ hơn với các cuộc thi cấp đất nước tương tự như kĩ năng làm bài xích thi bên trên Internet. Nếu bố (1)Đề thi IOE lớp cấp cho đất nước Đề thi IOE tiếng Anh lớp diễn với khá nhiều Lever, những vòng không giống ngôi trường, quận, thành phố nước Tuy nhiên, đề thi IOE tiếng Anh lớp cấp tổ quốc dành cho học viên thi cấp quốc gia, có nhiều kinh nghiệm tay nghề Dưới tư liệu ôn tập lao vào kì thi đặc trưng này, mời q thầy em xem thêm câu hỏi toàn đề thi IOE Download.teo đọc, trình làng Tuyển tập đề thi giờ đồng hồ Anh trẻ nhỏ IOE lớp cấp cho quốc gia giúp đỡ bạn làm cho quen cùng với cấu tạo đề thi được đặt theo hướng ơn luyện giỏi để đạt số điểm cao mong muốn Chúc em thành cơng! 1/ Defeat the Goalkeeper -Thủ mơn bắt bóng.Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu vấn đáp 1/ He’s from London.He’s… a Britain b.UK c.British d.Englvà 2/ What you lượt thích doing in your…time? a break b.không tính tiền c.good d.All are correct 3/ What colour is Jane’s hair?-It’s… a wavy b.blonde c.straight d.curly 4/ Why can’t Jyên go lớn school today?-Because he had… a.a broke leg b.an accident c.a leg broke d.broke leg 5/…vị you have sầu Music lessons?-Every Monday afternoon a How much b.How many c.How often d.How long 6/ When…you and your twin born? a.is b.was c.were d.did 7/ Where did you go last weekend?-I… lớn Ho Chi Minh City a.fly b.flied c.flu d.flew 8/I have sầu a fever.-Let me see.You should…a doctor a.see b.go c.examine d.have sầu 9/ Why are you wearing sunglasses?What’s the matter with you?-I’ve got… a.a sore throat b.an earabịt c.sore eyes d.sore ankles 10/ Who is the…in your class? a.tall b.taller c.tallest d.more tall 11/ How did you make this toy?-… (2)12/ What…your aunt do?-She’s a pharmacist a.is b.can c.does d.has 13/ Choose the word that has the underlined part pronounced differently: a.chair b.chicken c.kitchen d.mechanic 14/ What…is it today?-Friday 5th a.day b.date c.time d.occasion 15/ Where are you going on your next holiday?-I am going on…with my family a.business b.an excursion c.a working visit d.a bus 16/ Choose the word that has the underlined part pronounced differently: a.seaside b.salad c.sure d.sandals 17/ Where does your uncle live?-He lives on an… a.Irel& b.icel& c.islvà d.aisle 18/ Why did you go khổng lồ the…yesterday?-I wanted khổng lồ buy some aspirins a.hospital b.supermarket c.doctor’s d.chemist’s 19/ How…she look?-She’s young và beautiful a.is b.does c.vì chưng d.has 20/ What’s her…?-She’s French a.country b.nationality c.language d.national 2/ What’s the Order ? -Thđọng từ ? (3) (4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11) (12) đề thi giờ đồng hồ Anh trẻ em