DE THI IOE LỚP 8 CẤP HUYỆN

... từng nào ?4030đôi mươi 80 Câu 4:Cho tam giác ABC có diện tích bằng . Trên đường cao AH mang điểm M làm sao để cho M là trung điểm AH. Diện tích tam giác MBC bằng bao nhiêu ? 8 12 16 48 Câu 5:Phân thức ... mang M với N sao để cho . Diện tích tam giác AMN bằng từng nào ?1512 9 18 Câu 7:Phân thức đối của phân thức là: Câu 8: Cho tam giác ABC, trên các cạnh AB cùng AC lấy M và N thế nào cho . Biết rằng ... tích hình vuông vắn sụt giảm 20%Diện tích hình vuông vắn giảm đi 36%Diện tích hình vuông tăng thêm 80 %Câu 8: Cho hình chữ nhật tất cả chu vi bằng 40cm, biết khoảng cách từ giao điểm hai tuyến phố chéo cánh cho...

Bạn đang xem: De thi ioe lớp 8 cấp huyện

*

*

... strần d¹ng y200 ; (y ≥ 1) vµ c¸c sè cổ 121; 144; 169; 196; 441; 484 ; 961; 1 681 . 0.50.250.250.250.250.25Năm 2005-2006Môn: toán thù 8 Thời gian: 1trăng tròn phút ít (Không nói thời gian giao đề )Câu 1 (2đ):a/. ... = 2 ⇒ 400 ≤ x2 ≤ 499 ⇒ x2 = 400; 441; 484 . víi y = 3 ⇒ 900 ≤ x2 ≤ 999 ⇒ x2 = 900; 961 . víi y = 4 ⇒ 1600 ≤ x2 ≤ 1699 ⇒ x2 = 1600; 1 681 + KL : Snai lưng cÇn t×m lµ tÊt c¶ c¸c sè cổ d¹ng y200 ... 0.250.250.250.250.750.250.25tcctbbtaa++333)3)(3)(3()3)(3()3)(3()3)(3(tctbtatbtactctatctba++)3)(339()3)(3()3)(3()3)(3(2tctbtatabtbctactcbtabtcatab+++322222233939927339339339tctbtbctatactabtabcctbctactabcbtbctabtabcatactabtabc++++++++322)(3)(927)()(627tcbatcabcabtabccbatcabcabtabc++++++++++ hoặc ==4424yx hoặc== 8 6yxVậy ( x, y , z) = ( 5, 12, 13) hoặc ( 6 , 8, 10) Câu4 : b/. Kẻ BD // IJ; CE // IJ; D, E AMTa tất cả BMD = CME MD...

Xem thêm: Vẽ Cách Điệu Con Bướm Cách Điệu, Tranh Cho Bé Tô Màu Con Bướm

*

Tài liệu Đề thi chọn Đội tuyển Dự thi HSG thức giấc lớp 9 (vòng 3)-huyện Yên Thành năm học 2010 - 2011.doc


... không giống nếu như đúng và thuộc chơng trình vẫn đồng ý cho điểm buổi tối nhiều. đề thi lựa chọn team tuyển chọn tham gia dự thi hsg tỉnh lớp 9 (vòng 2)năm học tập 2010-2011.môn thi: hoá học tập.Câu Nội dung ĐiểmI 1,5BaO + H2SO4 BaSO4 ... x, y là số mol của Mg với M trong tất cả hổn hợp theo bài bác ra với PTHH ta có hệ pt: / 2 0,2/ 2 0,2524 8 x myx nyx My+ =+ =+ =Kết vừa lòng (I) cùng (II) ta đợc: y = 0,1/(n-m) (a)(n>m, n,m là ... Mg(OH)2 + 2NaCl x x Mg(OH)2 0t MgO + H2O x xKhối hận lợng hóa học rắn: m = 40x = 40.0,2 = 8 gam*TH2: HCl + NaOH NaCl + H2O MgCl2 + 2NaOH Mg(OH)2 + 2NaCl x x Mg(OH)2 ...