ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM LỚP 3

Đề kiểm tra khảo tiếp giáp chất lượng đầu năm học môn Toán lớp 3 năm học 2020-2021. Thời gian làm bài bác đôi mươi phút.

Bạn đang xem: Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 3

Hình thức kiểm tra KSCL đầu năm: Trắc nghiệm cùng tự luận.

Đề số 1

Bài 1: Viết số gồm:

a. 5 trăm, 7 chục và 5 đơn vị:……………………………….

b. 3 đơn vị, 3 trăm và 4 chục:………………………………..

Bài 2: Xếp các số sau theo thứ tự bé bỏng đến lớn: 321, 307, 312, 350, 339

Bài 3: Tính

a. 5 x 8 -11= ……………….. b. 3 x 6 : 2=…………………… ……………………………. …………………………………

Bài 4: Lan bao gồm 4 túi bi, mỗi túi bi gồm bao gồm 6 viên bi. Hỏi bạn Lan tất cả tất cả bao nhiêu viên bi?

Đề số 2

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 ĐIỂM)

Bài 1: Số 144 đọc là:

A. Mười bốn bốn B. Một trăm bốn mươi bốn

B. Một bốn mươi bốn D. Một bốn bốn

Bài 2: 2 dm = …………. cm

Số được điền vào chỗ chấm là:

A. 20 B. 10 C. 2 D. 4Bài 3: Lớp của bạn An tất cả 30 bạn, cô phân tách đều lớp thành 5 nhóm. Vậy số bạn trong 1 team là:

A. 4 bạn B. 5 bạn C. 6 bạn D. 7 bạnBài 4: Trên hình vẽ có mấy đoạn thẳng?

*

A. 3 đoạn thẳng C. 5 đoạn thẳng

B. 4 đoạn thẳng D. 6 đoạn thẳng

II. PHẦN TỰ LUẬN (6 ĐIỂM)

Bài 1: Đặt tính rồi tính

54 + 6962 – 25435 + 127432 – 215

Bài 2: Tìm X

X – 125 = 344 X + 125 = 266

Bài 3: Một cửa mặt hàng buổi sáng chào bán được 627 lkhông nhiều xăng, buổi chiều cung cấp được không nhiều hơn buổi sáng sủa 143 lít xăng. Hỏi buổi chiều cửa mặt hàng đó buôn bán được từng nào lít xăng?

Bài 4 Viết số lẻ nhỏ nhắn nhất gồm bố chữ số.

Đề số 3

I. Khoanh tròn vào chữ mẫu đặt trước kết quả đúng (5 điểm):

1. Số bé bỏng nhất trong những số sau là:

a. 362 b. 256 c.168 d. 205

2. Số liền trước của số 300 là:

a. 299 b. 301 c. 200 d. 400

3. Số liền sau của số 500 là:

a. 400 b. 501 c. 600 d. 499

4.

Xem thêm: Ở Sg Mua Mắt Kính Cận Ở Đâu Tốt Tphcm, Đo Khám Cắt Kính Ở Đâu Tốt Tphcm

Các số được viết theo thứ tự từ lớn đến bé nhỏ là:

a. 192, 200, 199, 250 b. 250, 199, 200, 192

c. 250, 200, 192, 199 d. 250, 200, 199, 192

5. 2dm 5cm =……..cm?

a. 25cm b. 205centimet c. 52cm d. 250cm

6. Trong hình bên có mấy hình vuông?

*

a. 2 hình b. 3 hình

c. 4 hình d. 5 hình

7. 80 : 2=….?

a. 4 b. 40 c. 400 d. 200

8. 30 x 3 =….?

a. 90 b. 900 c. 100 d. 600

9. Kết quả của phép tính : 2 x 2 + 20 là:

a. 44 b. 24 c. 82 d. 28

10. 1đôi mươi – x = 50. Vậy x = ….?

a. 70 b. 170 c. 50 d. 120

II. Bài tập: (5 điểm)

1. Đặt tính rồi tính (2 điểm):

258 + 135 496 + 202 389 – 265 273 – 147

………….. …………… …………… ……………

………….. …………… …………… ……………

………….. …………… …………… ……………

2. Viết vào chỗ chấm (1 điểm):

Viết sốĐọc số
216
320
575
209

3. Lớp 3A tất cả 27 học sinh. Lớp 3B gồm 16 học sinch. Hỏi lớp 3A bao gồm nhiều hơn lớp 3B từng nào học sinh?

Đề số 4

Phần 1: Trắc nghiệm (4 điểm)

Khoanh vào chữ chiếc trước câu trả lời đúng.

Bài 1: Số lớn nhất trong số số: 437; 562; 519 ; 425 là:

A. 437 B. 562 C. 519 D. 425Bài 2: Số liền trước của số 500 là:

A. 400 B. 501 C. 600 D. 499Bài 3: Các số được viết theo thứ tự từ lớn đến bé nhỏ là:

A. 192, 200, 199, 250 B. 250, 199, 200, 192

B. 250, 200, 192, 199 D. 250, 200, 199, 192

Bài 4: 5m 9cm = ……. cm?

A. 59centimet B. 509cm C. 590centimet D. 950cmBài 5: Kết quả của phép tính: 2 x 2 + đôi mươi là:

A. 44 B. 24 C. 82 D. 28Bài 6: 1đôi mươi – x = 50. Vậy x = ……….?

A. 70 B. 170 C. 50 D. 120Bài 7: Bao ngô cân nặng 55kg, bao gạo nhẹ hơn bao ngô 13kilogam. Hỏi bao gạo cân nặng nặng từng nào ki-lô-gam?

A. 68 kg B. 32 kg C. 42 kg D. 43 kg

II. Tự luận: (6 điểm)

Bài 1: Đặt tính rồi tính (2 điểm)

286 + 342 258 + 135 765 – 326 389 – 265

Bài 2: Tìm x (1 điểm)

x +182 = 463 265 – x = 138

Bài 3: (1,5 điểm) Khối Ba có 256 học sinch, khối Hai gồm không nhiều hơn khối Ba 42 học sinch. Hỏi khối Hai tất cả từng nào học sinh?

Tóm tắt Bài giải

Bài 4: (1,5 điểm)

a) Tính nhanh: 126 + 82 – 26 + 174 – 80 – 104 =

b) Giải bài bác toán: Mai có 1 tá cây viết chì, Mai bao gồm ít hơn Hùng 2 cái, Bình bao gồm số bút chì nhiều hơn Mai nhưng lại ít hơn Hùng. Hỏi cả tía bạn bao gồm tất cả từng nào chiếc cây bút chì?