Đề Thi Khảo Sát Lớp 7 Môn Toán Năm 2020

Quý khách hàng vẫn coi tài liệu "Bộ đề thi điều tra khảo sát unique đầu xuân năm mới môn Toán Lớp 7 - Năm học tập 2020-2021 (Có đáp án)", nhằm sở hữu tài liệu gốc về lắp thêm chúng ta cliông chồng vào nút DOWNLOAD sống trên

Tài liệu gắn kèm:

*
bo_de_thi_khao_sat_chat_luong_dau_nam_mon_toan_lop_7_nam_hoc.doc

Nội dung text: Bộ đề thi khảo sát quality đầu năm mới môn Toán Lớp 7 - Năm học 2020-2021 (Có đáp án)

Bộ đề thi điều tra khảo sát quality đầu năm mới mơn Tốn lớp 7 năm 20trăng tròn - 2021 ĐỀ SỐ 1 PHỊNG GD và ĐT ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM Trường trung học cơ sở NĂM HỌC 20trăng tròn – 2021 Mơn: Tốn 7 Thời gian: 60 phút (khơng nhắc thời hạn phân phát đề) Câu 1 (2 điểm): a) Sắp xếp những số nguim sau theo máy từ tăng dần: 5; -12; 8; -4; 2; 0.

Bạn đang xem: Đề thi khảo sát lớp 7 môn toán năm 2020

b) Tính: 15 + (-9) c) Tính nhanh: 5.2015 – 5.2014 Câu 2 (2 điểm): 1. Thực hiện tại phép tính: 4 14 11 5 a) b) 9 9 2 6 2. Tìm x, biết: 3 5 1 a) x : b) .x 0,5 5 6 4 Câu 3 (2 điểm): Sơ kết Học kỳ I, lớp 6A cĩ 32 học sinh có cĩ ba loại: Giỏi, Khá với Trung bình. Số 1 3 học sinh xuất sắc chiếm phần số học viên cả lớp. Số học sinh hơi bằng số học sinh cịn lại. 4 8 a) Tính số học viên mỗi một số loại của lớp 6A. b) Tính tỉ số Xác Suất của số học sinh vừa đủ đối với số học sinh cả lớp. Câu 4 (3 điểm): Trên và một nửa mặt phẳng cĩ bờ chứa tia Ox, vẽ nhì tia Oy, Oz sao cho x Oy 800 ; x Oz 400 . a) Trong cha tia Ox, Oy, Oz tia nào nằm giữa hai tia cịn lại? Vì sao? b) So sánh số đo của nhị gĩc x Oz cùng z Oy . c) Tia Oz cĩ nên là tia phân giác của gĩc x Oy khơng? Vì sao? Câu 5 (1 điểm): Tính1 1 1 1 1 A 2.5 5.8 8.11 92.95 95.98 ———— Hết ————HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM HỌC 2020-2021 MƠN Tốn lớp 7 Thang Câu Nội dung lời giải điểm a) Sắp xếp các số nguyên ổn sau theo thứ từ bớt dần: Câu 1 -12 1 1 1 1 1 A 2.5 5.8 8.11 92.95 95.98 0,25 1 3 3 3 3 3 A . 3 2.5 5.8 8.11 92.95 95.98 Câu 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 A . (1,0 đ) 3 2 5 5 8 8 11 92 95 95 98 0,25 1 1 1 A . 3 2 98 0,25 1 24 24 8 A . 3 49 147 49 0,25ĐỀ SỐ 2 PHỊNG GD & ĐT ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM Trường trung học cơ sở NĂM HỌC 20đôi mươi – 2021 Mơn: Tốn 7 Thời gian: 60 phút ít (khơng đề cập thời gian phát đề) A. Phần trắc nghiệm: (3điểm) Khoanh trịn giải đáp đúng Câu 1: Phân số trình diễn số hữu tỉ 5 là: 6 trăng tròn 25 35 25 A) B) C) D) 25 30 40 30 Câu 2: Phân số làm sao biểu diễn số: 0,12. 6 7 3 1 A) B) C) D) 5 6 4 2 1 Câu 3: Số nghịch hòn đảo của là : 5 1 5 A) B) 5 C) -5 D) 5 1 3 Câu 4: Cho trục số: Điểm màn biểu diễn số hữu tỉ là 2 điểm: A) Q B) P C) N D) M Câu 5: Cho xOˆy và yOˆz là hai gĩc kề bù. Nếu xOˆy = 550 thì yOˆz bằng: A) 1250 B) 550 C) 350 D) 1450 Câu 6: Cĩ bao nhiêu đường thẳng đi qua 1 điểm và vuơng gĩc với 1 đường trực tiếp đến trước: A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 B. Phần từ bỏ luận (7 điểm) Câu 1: (2 đ) Tìm x biết 1 1 4 9 a) x b) x = 2 3 5 10 a.Câu 2: (2 đ) Thực hiện nay những phnghiền tính sau: 1 2 1 1 3 1 a) ( ). b) (2 ) : ( ) 6 5 2 2 4 2 Câu 3: (2đ) Cho hai tia Oy, Oz thuộc nằm ở một nữa mặt phẳng cĩ bờ là tia Ox. Biết   xOy 300 , xOz 1200 . a) Tính số đo gĩc yOz   b) Vẽ tia phân giác Om của gĩc xOy , tia phân giác On của xOz . Tính số đo gĩc mOn ? Câu 4: Tính nhanh khô 1 1 1 1 1 1 1 1 A= (1 )(1 )(1 )(1 )(1 )(1 )(1 )(1 ) 2 3 4 5 6 7 8 9 HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM Câu Đáp án Điểm I Trắc nghiệm 3 1 B 0,5 2 A 0,5 3 B 0,5 4 D 0,5 5 A 0,5 6 A 0,5 II Tự luận Câu 1: 1 1 a. x 6 1 b. x 1 10 Câu 2: 17 a. 60 1 b. -6 1 Câu 3: Vẽ hình + gt, kl 0,51 0,5 a. yOˆz 900 b. mOˆn 450 Câu 4: 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1 A . . . . .

Xem thêm: Các Thành Phần Chính Trên Trang Tính Bao Gồm? Trên Trang Tính Có Những Thành Phần Chính Nào

. . 2 3 4 5 6 7 8 9 9ĐỀ SỐ 3 PHỊNG GD & ĐT ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM Trường THCS NĂM HỌC 20đôi mươi – 2021 Mơn: Tốn 7 Thời gian: 60 phút ít (khơng đề cập thời hạn phát đề) A. Trắc nghiệm: Chọn câu đúng 1/ Số màn biểu diễn cùng một số hữu tỉ. Khẳng định đúng là: 1 2 A. 0,4; 2; ; ; 2; 2 4 5 1 đôi mươi B. 0,5; ; ; 10 2 40 C. 0,25; 0,5; 0,35; 0,45 5 5 5 D. ; ; ; 5 7 8 9 2/ Khẳng định đúng là: A. Số 0 khơng nên là số hữu tỉ B. Số 0 là số hữu tỉ dương C. Số 0 là số hữu tỉ âm D. Số 0 khơng bắt buộc là số hữu tỉ dương, khơng nên là số hữu tỉ âm 2 1 3/ So sánh nhì số hữu tỉ: x và y . ta cĩ: 3 2 A. x > y B. x A. -1,8 hoặc 1,4 B. -1,8 hoặc -1,4 C. 1,8 hoặc 1,4 D.1,8 hoặc -1,4. 9/ So sánh nhì số x = 2225 cùng y = 3150. Ta cĩ tác dụng là: A. x = y B. x > y C. x 2 7 7 4 7  8 45 24.26 a) C = 1 2 1 b) B = .  c) A= 5 2 - 3 5 5 3 23  6 18  (2 ) 25.153 63.102 Bài 2: Tìm x biết: x 5 1 x 1 2 x a) b) 2x 1 5 c) 2 16 d) 1 : 6 : 0,3 12 6 12 3 4 x y z Bài 3: Tìm x, y biết: và 2x + 3y - z = -14 3 5 7 Bài 4: Cho hình vẽ: a) Hãy viết thương hiệu 2 cặp gĩc so le vào và 2 cặp gĩc vào thuộc phía đỉnh A b) Hãy viết thương hiệu 2 cặp gĩc đối đỉnh 0 Bài 5. Cho x Oy 75 Lấy điểm A nằm trong tia Oy. Qua A vẽ tia Am. Tính số đo O Am nhằm Am tuy vậy tuy nhiên cùng với Ox. Bài tốn cĩ mấy đáp số? HƯỚNG DẪN CHẤM TN: 1B 2D 3B 4A 5B 6C 7C 8D 9C 10D 11C 12C 13 chiều 14B 15A 16B TL; 2 7 7 4 2 7 7 4 Bài 1 a) C = 1 2 1 = 1 2 1 0 3 5 5 3 3 5 5 3 7  8 45 7 23 7 b) B = .  = . 23  6 18  23 6 6 24.26 25.153 210 25.33.53 c) A= - = 1 5 4 (25 )2 63.102 210 23.33.52.22 x 5 1 Bài 2. a) giải được x = 11 b) 2x 1 5 giải được x = 3 12 6 12 hoặc x= -2 x 1 2 x c) 2 16 giải được x = 5 d) 1giải: được 6 :x0 ,=3 3 4 1 3 x y z Bài 3. với 2x + 3y - z = -14 3 5 7 x y z 2x 3y z Từ 3 5 7 6 15 7 2x 3y z 2x 3y z 14 Áp dụng 1 6 15 7 6 15 7 14Suy ra x = -3; y = -5; z = -7 Bài 4. a) Cặp gĩc so le trong đỉnh A là A2 va C ; A1 va B1 Cặp gĩc trong thuộc phía đỉnh A là: A1 va B2 ; x AC va C b) Cặp gĩc đối đỉnh: m Bn va B ; n BC va B 1 2 x Bài 5. TH1 TH2: x m 750 0 O A y 75 ? ? O A y Để Am //Ox Để Am //Ox Thì x OA O Am 1800 thì x OA O Am ( slt) O Am 1800 750 1050 x OA O Am 750 mĐỀ SỐ 4