Đề thi khảo sát lớp 9 môn toán

quý khách hàng vẫn xem bản rút ít gọn gàng của tư liệu. Xem với cài đặt ngay lập tức phiên bản đầy đủ của tư liệu tại phía trên (310.66 KB, 7 trang )


Bạn đang xem: Đề thi khảo sát lớp 9 môn toán

THCS TƠ HỒNG ĐỀ KIỂM TRA KSCL – MƠN TỐN LỚP.. 9 NĂM HỌC 2018 – 2019

Cho biểu thức A xx 4

 với

3 x 2 2 x 2

B

x 2 x x 2 x

 

  

  cùng với x0

a) Tính giá trị của A lúc x 16 b) Rút gọn B.

c) Cho Q = A.B . Tìm x để Q

x4

x 1 Bài 2: (2,0 điểm)


Hai người cùng làm bình thường một công việc sau 16 tiếng sẽ chấm dứt. Nếu người đầu tiên làm một mình vào 3h và tín đồ máy nhị làm cho một mình trong 6 giờ đồng hồ thì cả nhì fan làm được 25% cơng vấn đề. Tính thời gian mọi người làm một mình kết thúc bài toán.

Bài 3: (2,0 điểm)

1) Giải phương trình sau:

2 3

5

x y y 1

1 2

3

x y y 1

 

  



  

  

2) Cho hai tuyến đường trực tiếp (d ) : y1 3x2 và (d ) : mx2 ym 2 (m là tđê mê số) a) Tìm tọa độ giao điểm của mặt đường trực tiếp

 

d1 và

 

d2 Lúc m 2

b) Tìm m để con đường trực tiếp

 

d1 với

 

d2 giảm nhau trên điểm A(x; y) thỏa mãn nhu cầu x.y0 Bài 4: (3,5 điểm)

Cho con đường tròn

O; R

, từ điểm A ở mặt ngồi đường trịn kẻ nhị tiếp tuyến AB, AC

(B với C là các tiếp điểm). Qua điểm A kẻ mèo con đường ADE không trải qua O (D nằm giữa A với E). gọi giao điểm của AO cùng BC là I.

a) Chứng minc tđọng giác ABOC là tđọng giác nội tiếp. b) Chứng minch 2

AC AD.AE với tính DE biết AC = 6centimet, AE = 9cm. c) Chứng minch tam giác ADI đồng dạng cùng với tam giác AOE.

d) Qua điểm E kẻ đường thẳng song tuy nhiên cùng với BC cắt (O) trên K. Chứng minh ba điểm D, I, K trực tiếp hàng.

Bài 5: (0,5 điểm) Giải pmùi hương trình sau: 2
(2)

TRƯỜNG THCS DỊCH VỌNG NĂM HỌC 2018 – 2019

ĐỀ KHẢO SÁT THÁNG 1 MƠN TỐN 9 Thời gian: 90 phút Bài 1. (2 điểm) Cho nhị biểu thức A x 1

x 1

 và

x 3 5 4

B

x 1

x 1 1 x

  

  cùng với

x0, x 1

1) Tính quý hiếm của biểu thức A khi x = 64. 2) Chứng minh: B x 6

x 1

 .

3) Đặt

P

A.B

. Tìm x nhằm P. dìm cực hiếm nguyên ổn.

Bài 2. (2 điểm) Giải bài tốn sau bằng phương pháp lập hệ pmùi hương trình:

Hai vịi nước thuộc rã vào một trong những bể khơng bao gồm nước thì sau 4 giờ đồng hồ đầy bể. Nếu để vòi vĩnh I tan riêng biệt trong 1 tiếng rồi khóa lại và mở tiếp vời II vào 40 phút ít thì cả nhị vịi tung được 2

9 bể. Tính thời gian để mỗi vịi tan riêng biệt đầy bể. Bài 3. (2 điểm)

1) Giải hệ phương trình sau:

1

4 x 2 3

2y 1
3

x 2 4

2y 1

  

 



   

 

;

2) Cho hệ phương trình:

 

I mx y 3

4x my 6

 



 

( m là tđam mê số)

Tìm các quý hiếm của m nhằm hệ (I) tất cả nghiệm nhất (x;y) thỏa mãn nhu cầu x2, y0. Bài 4. (3,5 điểm)

Cho đường tròn (O;R) và điểm A thắt chặt và cố định ở ngồi đường trịn. Qua A kẻ nhì tiếp tuyến đường AM, AN tới đường tròn ( M, N là nhì tiếp điểm). Kẻ mặt đường thẳng đi qua A cắt con đường tròn (O) trên B với C ( B nằm giữa A và C). Gọi K là trung điểm của BC.

a) Chứng minh: 4 điểm A, M, N, O ở trong một đường tròn. b) Chứng minh: AM2 AB.AC

c) Đường trực tiếp qua B, tuy nhiên song cùng với AM giảm MN tai E. Chứng minh: MNK KBE. d) Chứng minch rằng: lúc đường trực tiếp d xoay quanh điểm A thì trung tâm G của ∆MBC ở trong một con đường tròn thắt chặt và cố định.


(3)

PHỊNG GD&ĐT QUẬN HÀ ĐƠNG TRƯỜNG trung học cơ sở NGUYỄN TRÃI

THI THỬ VÀO 10 LẦN 3. NĂM HỌC 2018 – 2019 Mơn: Tốn lớp 9

(Thời gian làm bài: 90 phút ít không đề cập thời gian giao đề) Câu 1. (2 điểm) Cho biểu thức: 2 1


1 1 1

x x

P

x x x x x

  

    cùng

1

12

Q x với x 0.

1) Tính quý hiếm của Q tại x  4 2 3.

2) Xác định x để biểu thức: AP.. Q: có giá trị là 13.

3) Tìm cực hiếm lớn nhất của biểu thức A cùng quý giá khớp ứng của x.

Câu 2. (2 điểm) Giải bài bác tốn bằng cách lập phương trình hoặc hệ pmùi hương trình: Một nhóm xe cộ nên tải 1 lượng sản phẩm. Người tài xế nhận ra rằng giả dụ xếp từng xe pháo 15T
sản phẩm thì cịn thừa lại 5T, cịn nếu xếp từng xe pháo 16 tấn hàng thì chsinh sống thêm được 3 tấn nữa. Hỏi nhóm xe cộ có bao nhiêu xe cộ và yêu cầu chsinh hoạt từng nào tấn mặt hàng.

Câu 3. (2 điểm) Cho hệ phương trình: 2 (1)1 (2)x my

mx y m

 



  

cùng với m là tyêu thích số.1) Giải hệ pmùi hương trình sẽ mang lại Lúc m 2.

2) Với giá trị nguyên làm sao của m thì hệ phương trình vẫn mang đến gồm nghiệm

x y;

độc nhất vô nhị nhưng mà xcùng y là các số ngulặng.

Câu 4.(3,5 điểm) Cho mặt đường tròn

O R;

, dây AB cố định và thắt chặt. Qua trung điểm I của dây AB, kẻ 2 lần bán kính PQ (Phường thuộc cung nhỏ tuổi AB). E là một điểm bất cứ bên trên cung nhỏ dại QB QE, giảm AB trên M PE,giảm AB tại D.

1) Chứng minch tứ điểm , , ,D I Q E cùng nằm trên một đường tròn. 2) Chứng minh: ME MQ. MD MI. .

3) Hotline giao điểm của BE cùng QF là K. Xác định vị trí của E bên trên cung bé dại QB

làm thế nào cho tứ giác QABK có giá trị lớn số 1. Tìm giá trị lớn số 1 kia theo R, biết dây ABR 3.

Câu 5. (0,5 điểm) Cho a b c , , 0 thỏa mãn: 32

a b c   . Tìm cực hiếm bé dại nhất của biểu thức:

2 2 2 2 2 2

3 6

2017

4 4 4

A

a ab b b bc c c ca a

 


(4)

PHÒNG GD&ĐT QUẬN CẦU GIẤY TRƯỜNG trung học cơ sở NAM TRUNG YÊN

ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT Mơn: Tốn 9

Năm học tập 2018 – 2019 Thời gian làm cho bài: 90 phút ít

Câu 1. (2,0 điểm) Cho biểu thức 2 9 3

5 6 2

x x

A

x x x

 

 

   ;

2 1

3xB

x


 a) Tính quý hiếm của B khi x 25.

b) Rút gọn biểu thức A.

c) Tìm toàn bộ những số tự nhiên x để AB.

Câu 2. (2,0 điểm) Giải bài xích toán thù bằng phương pháp lập pmùi hương trình hoặc hệ phương trình

Một team học sinh của ngôi trường THCS Nam Trung Yên được giao nhiệm vụ trồng 1trăng tròn cây trong Lễ phát đụng Tết tdragon cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Trong lúc triển khai nhóm này được bức tốc 3học sinh cần từng học sinh đang tLong ít hơn 2 cây so với dự tính. Hỏi thuở đầu đội tất cả bao nhiêu học tập sinh? (hiểu được số km mỗi học viên tdragon là nlỗi nhau).

Câu 3. (2,0 điểm)

1) Cho hệ pmùi hương trình 2 12

x y m

x my

  



 


a) Giải hệ phương trình vẫn mang đến Lúc m  2. b) Tìm m để hệ pmùi hương trình bao gồm nghiệm nhất.

2) Cho những hàm số hàng đầu y

m1

x1; y x 2m2. Tìm m để đồ thị của nhì hàm số đang cho là hai tuyến đường thẳng tuy vậy song.

Câu 4. (3,5 điểm) Cho mặt đường thẳng

 

d cùng mặt đường trịn

O R;

khơng bao gồm điểm thông thường. Hạ OH d trên

H. Điểm M thuộc d. Qua M kẻ nhì tiếp đường MA MB, tới đường tròn

O R;

. Nối AB cắt ,

OH OM thứu tự trên K với I.

a) Chứng minh 4 điểm M H A O, , , thuộc nằm trong một đường tròn. b) Chứng minch OK OH. OI OM. .

c) Chứng minc

2ROK

OH

 , từ bỏ đó suy ra điểm K thắt chặt và cố định.

d) Tìm địa điểm của M để diện tích tam giác OIK đạt quý giá lớn số 1.


(5)

PHÒNG GD&ĐT QUẬN BA ĐÌNH TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRI

PHƯƠNG

Thời gian: 90 phút

Bài 1: Cho hai biểu thức: 42aA

a

 và

2 3 5 2

4

2 2

a a

B

a

a a

 

  

 

cùng với a0;a4a) Tính giá trị của biểu thức Khi a = 64 b) Rút gọn gàng biểu thức B

c) Với a > 4, tra cứu quý hiếm nhỏ độc nhất vô nhị của biểu thức P=A.B

Bài 2: Giải bài toán thù bằng cách lập pmùi hương trình hoặc hệ pmùi hương trình:

Cho một số bao gồm nhị chữ số, biết rằng tổng của bố lần chữ số hàng chục và nhị lần chữ số hàng đơn vị chức năng là 22. Nếu thay đổi khu vực nhị chữ số lẫn nhau thì tỉ số của số bắt đầu với số thuở đầu là 6

5. Tìm số vẫn cho lúc đầu. Bài 3:

1. Giải hệ phương trình sau: 1

3 3 7

23

2 3 1

2yx

yx

  

 

   

 


2. Cho hai đường thẳng d1:y3x1; d2:y

m2

x2. Tìm m nhằm đường thẳng
d1 cùng đường trực tiếp d2 cắt nhau trên một điểm thế nào cho hoành độ cùng tung độ của điểm này là hai số trái dấu nhau.

Bài 4: Cho nửa đường trịn O đường kính BC cùng một điểm A trên phố nửa mặt đường tròn (BA>AC). Call D là 1 điểm nằm giữa O với B, qua D kẻ mặt đường thẳng vng góc với BC giảm AB sống E, cắt mặt đường thẳng AC sinh sống F.

a) Chứng minc ACDE,ADBF là những tứ đọng giác nội tiếp

b) Tiếp con đường của nửa con đường tròn tại A giảm EF sinh sống M. Chứng minc MA = ME c) Chứng minh AO là tiếp đường của đường tròn nước ngoài tiếp tam giác AEF. d) DF giảm nửa đường tròn (O) tại điểm P. gọi I là trung khu đường tròn ngoại tiếp tam


(6)

Xem thêm: Tải Autocad 2015 Full Crack 64Bit Sinhvienit, Download Autocad 2015 Full Crack (64 +32 Bit)

TRƯỜNG THCS THỐNG NHẤT NHĨM TỐN 9

ĐỀ KIỂM TRA TỐN THÁNG 2 Thời gian: 90 phút

x x x x

   

 

     

   

a) Rút gọn Phường

b) Tính quý hiếm của P, biết x 

1 3

2

c) Tính quý giá của x thỏa mãn: P.. x 6 x 3 x4

Bài 2 (2,5 điểm).Giải bài xích tốn sau bằng phương pháp lập pmùi hương trình hoặc hệ pmùi hương trình:

Một hình chữ nhật bao gồm chu vi là 90 mét. Nếu tăng chiều rộng lớn thêm 30 m cùng bớt chiều dài đi 15 m thì được một hình chữ nhật mới tất cả diện tích bằng diện tích S hình chữ nhật lúc đầu. Tính độ dài những cạnh của hình chữ nhật thuở đầu.

Bài 3 (1,5 điểm). Giải hệ phương trình: 2 (1)3 (2)x my

mx y

 



 

a) Giải hệ pmùi hương trình khi m = −1.

b) Chứng tỏ với mọi m thì hệ phương thơm trình ln gồm nghiệm nhất.

Bài 4 (3,5 điểm)Cho con đường trịn (O) bán kính R, con đường thẳng d khơng qua O cùng cắt đường tròn tại nhì điểm A, B. Từ một điểm C trên d (A nằm giữa B và C), kẻ nhì tiếp con đường CM, CN cùng với con đường tròn (M, N trực thuộc (O), M cùng O nằm cùng phía đối với AB), MN giảm OC tại H.

a) Chứng minch tứ đọng giác CMON nội tiếp. b) Chứng minch 2

.CB

CM CA .

c) Chứng minch góc OAB = góc CHA. d) Chọn 1 trong 2 câu sau:

d.1) Tia CO giảm con đường tròn (O) tại nhì điểm I với D (I nằm trong lòng C và D). Chứng minh IC.DH = DC.IH


(7)

TRƯỜNG trung học cơ sở NAM TỪ LIÊM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II NH 2018-2019

Mơn kiểm tra: Tốn lớp 9

Thời gian làm cho bài: 90 phút ít

(Đề chất vấn bao gồm 01 trang) Bài 1 (2 điểm) Cho nhị biểu thức 2

1xA

x

 cùng

2

:

6 3 3

x x x

B

x x x x

 

  


   

 

với 0; 9

x x

a) Tính quý hiếm của biểu thức A Khi x2 = 16 b) Rút ít gọn biểu thức B.

c) Với xZ , search quý giá lớn số 1 của biểu thức P. = A. B

Bài 2 (2 điểm) Giải bài bác tốn bằng phương pháp lập phương thơm trình hoặc lập hệ phương thơm trình.

Quãng đường AB gồm một quãng lên dốc nhiều năm 4km, một đoạn down dài 5km. Một bạn đi xe đạp từ bỏ A mang lại B không còn 40 phút ít với đi tự B về A không còn 41 phút ít (gia tốc lên dốc dịp đi và về tương đồng, vận tốc xuống dốc thời điểm đi cùng về nhỏng nhau). Tính vận tốc thời điểm lên dốc với thời điểm xuống dốc.

Bài 3 (2 điểm) Cho con đường thẳng: (d): y = x + 2 cùng Parabol (P): y = (2m - 1)x2. 12m

 

 

  a) Tìm m biết parabol (P) đi qua điểm M(-2; 4)

b) Với m kiếm được

1) Vẽ đồ thị của (d) và (P) trên và một hệ trục tọa độ.

2) Xác định tọa độ hai điểm A cùng B của (d) và (P). Tính diện tích OAB Bài 4 (3,5 điểm)

Cho đường trịn (O; R), dây cung BC khơng trải qua tâm. Điểm A cầm tay trên cung bé dại BC (AB theo thứ tự là hình chiếu của điểm B, C trên APhường.

a) Chứng minc tứ giác ABDE là tứ đọng giác nội tiếp. b) Chứng minh: BD. AC = AD. PC

c) điện thoại tư vấn I là trung điểm của BC. Đường thẳng OI giảm DP.. tại K. call N là điểm đối xứng của D qua I. Chứng minh: IK // NPhường và EN // AC.

d) Chứng minc I là trung tâm đường tròn nước ngoài tiếp tam giác DEF. Bài 5. (0,5 điểm) Cho những số thực dương x, y thỏa mãn nhu cầu (x + y - 1)2 = xy Tìm giá trị bé dại nhất của biểu thức Phường 1 2 1 2 xy

xy x y x y

  

 

Tài liệu liên quan


*
Tài liệu ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG MÔN TOÁN 9 - trung học cơ sở Nghĩa Đông doc 1 939 1
*
ĐỀ THI KHẢO SÁT LỚP 12 MÔN TOÁN doc 5 355 1
*
Đề Thi Khảo Sát Đầu Năm Môn Toán thù (hs lên lớp 6) 3 827 3
*
de thi khao sat chat luong mon toan 9 5 706 3
*
Đề thi khảo sát unique môn tân oán đầu lớp 6 Sngơi nghỉ GD ĐT Hải Dương 3 863 6
*
De thi khao sat lop 9 HK II 6 350 0
*
Đề thi khảo sát điều tra quality môn toán lớp 12 đề 1 2 580 3
*
Đề thi khảo sát điều tra quality môn toán thù lớp 12 đề 2 2 564 3
*
Đề thi điều tra unique môn tân oán lớp 12 đề 3 1 444 3
*
Đề thi khảo sát quality môn toán thù lớp 12 đề 4 2 466 0
*


Tài liệu chúng ta tìm kiếm tìm đang chuẩn bị sẵn sàng download về


(310.66 KB - 7 trang) - Các dạng đề thi điều tra lớp 9 - Môn Tân oán
Tải bản vừa đủ ngay
×