Đề thi khảo sát vào 10 môn toán

Quý Khách vẫn coi tư liệu "Đề thi điều tra tháng 10 môn Toán thù – lớp 10 – khối: A, A1, B, D", nhằm download tư liệu gốc về sản phẩm công nghệ các bạn cliông chồng vào nút ít DOWNLOAD sinh hoạt trên

STại GD&ĐT VĨNH PHÚCTRƯỜNG THPT TRẦN PHÚĐỀ CHÍNH THỨCĐỀ THI KHẢO SÁT THÁNG 10 NĂM HỌC 2016-2017MÔN TOÁN – LỚP 10 – KHỐI: A, A1, B, DThời gian có tác dụng bài: 90 phút ít ko nói thời hạn giao đề (50 câu trắc nghiệm)Mã đề thi 209Họ, thương hiệu thí sinh:.....................................................................

Bạn đang xem: Đề thi khảo sát vào 10 môn toán

SBD: .............................Câu 1: Cho hàm số . Đỉnh của (P) là thì m bởi bao nhiêu:A. B. C. D. Câu 2: Cho hàm số . Câu như thế nào sau đấy là saiA. Hàm số có tập xác minh là B. Hàm số đạt quý hiếm lớn nhất bởi 2 khi C. Hàm số đồng biến bên trên D. Hàm số nghịch trở thành bên trên Câu 3: Cho . Tập hòa hợp A có bao nhiêu tập con:A. 31B. 16C. 10D. 32Câu 4: Cho hàm số . Câu như thế nào sau đấy là đúngA. Hàm số nghịch phát triển thành bên trên nhị khoảng B. Hàm số đồng biến đổi trên khoảng , hàm số nghịch biến chuyển bên trên khoảng chừng C. Hàm số luôn luôn nghịch biếnD. Hàm số nghịch biến đổi bên trên khoảng tầm , hàm số đồng trở nên bên trên khoảng Câu 5: Cho hàm số . Giá trị lớn nhất, nhỏ tuổi tuyệt nhất của hàm số trên theo lần lượt là M, m thìA. B. C. D. Câu 6: Cho hai tập phù hợp . Mệnh đề làm sao sau đây là saiA. B. C. D. Câu 7: Cho hàm số . Tìm m nhằm hàm số xác định với tất cả A. B. C. D. Câu 8: Cho ABC, M là vấn đề thỏa mãn nhu cầu . Tập thích hợp điểm M là:A. Đường thẳng đi qua trung điểm của AB cùng song tuy nhiên cùng với BCB. Đường trung trực của đoạn thẳng vắt địnhC. Là đường tròn tất cả bán kính bằng BCD. Là đỉnh đồ vật tứ của hình bình hành dựng bên trên hai cạnh AB, ACCâu 9: Cho hai tập phù hợp . Tập hợp là:A. B. C. D. Câu 10: Cho tam giác ABC ,. M là trung điểm của BC, N ở trong cạnh AC làm thế nào cho (). Hệ thức như thế nào sau đây là đúngA. B. C. D. Câu 11: Xét mệnh đề X: " 2 là số lẻ". Mệnh đề như thế nào là mệnh đề bao phủ định của mệnh đề XA. 2 là số chẵnB. 2 là số bao gồm phươngC. 2 là số ngulặng tốD. 2 là số vô tỷCâu 12: Cho ba lực cùng ảnh hưởng tác động vào trong 1 thứ tại điểm M với đồ vật đứng lặng. Cho biết cường độ của các bằng 25 N với góc . lúc kia cường độ lực của là:MABA. NB. NC. ND. NCâu 13: Tập khẳng định của hàm số làA. B. C. D. Câu 14: Cho tam giác ABC, N, M là điểm thỏa mãn . lúc A, M, N thẳng sản phẩm thì x bởi bao nhiêuA. B. C. D. Câu 15: Đồ thị của hàm số trên bao gồm tập xác minh của hàm số là . lúc kia tập giá trị của hàm số là:-4450-2xy-1A. B. C. D. Câu 16: Phương thơm trình có 3 nghiệm rành mạch thì m bằngA. Không trường thọ mB. C. D. Câu 17: Cho tam giác đa số ABC trọng tâm O, M là điểm bất kỳ. D, E, F theo thứ tự là hình chiếu của M lên các cạnh. Hệ thức như thế nào sau đấy là đúngA. B. C. D. Câu 18: Hàm số có giá trị nhỏ nhất bởi bao nhiêuA. B. C. D. mCâu 19: Cho hàm số xác minh bên trên <-1;1>. Giá trị lớn số 1, quý giá bé dại tuyệt nhất của hàm số bên trên <-1;1> theo lần lượt là vừa lòng . lúc đó quý hiếm của m bằngA. B. Đáp số khácC. D. Câu 20: Trong các mệnh đề đựng đổi mới sau mệnh đề nào đúngA. B. C. D. Câu 21: Cho tam giác ABC, I thuộc cạnh BC làm sao để cho . Hệ thức làm sao sau đây là đúngA. B. C. D. Câu 22: . Tập hòa hợp làA. B. C. D. Câu 23: Giá trị lớn nhất của hàm số trên <3;4> bằng:A. 2B. 3C. 4 chiều. 0Câu 24: Cho hình chữ nhật ABCD cạnh . Với M cầm tay trên đường trực tiếp AC. Độ dài của vectơ nhỏ dại độc nhất vô nhị là:A. B. C. D.

Xem thêm: Sinhvienit - Download Camstudio 8 Full Crack

Câu 25: Cho hình bình hành ABCD, . Hệ thức giữa cùng k là:A. B. C. D. Câu 26: Tìm m nhằm hai pmùi hương trình tương đương. Đáp số làA. B. C. D. Câu 27: Parabol (P) đi qua điểm , gồm đỉnh . Pmùi hương trình của Parabol là:A. B. C. D. Câu 28: Cho tam giác ABC, G là trọng tâm tam giác, H là đối xứng của A qua G. Hệ thức như thế nào sau đó là đúngA. B. C. D. Câu 29: Cho tam giác ABC, M là điểm thỏa mãn . Tập thích hợp điểm M làA. Đường tròn có bán kính bằng B. Đường trung trực của BCC. Đường tròn bao gồm nửa đường kính bởi BCD. Đường thẳng đi sang một điểm cố định và thắt chặt bên trên AC với song song cùng với BCCâu 30: Cho (P): . Mệnh đề làm sao sau đây là saiA. (P) giảm trục hoành tại B. Trục đối xứng của (P) là mặt đường thẳng bao gồm phương thơm trình C. (P) trải qua D. Tâm đối xứng của (P) là Câu 31: Cho tam giác ABC, I, J là điểm cố định và thắt chặt vừa lòng . Hệ thức nào sau đó là đúngA. B. C. D. Câu 32: Hàm số nào sau đó là hàm số lẻA. B. C. D. Câu 33: Cho hình bình hành ABCD chổ chính giữa O, M là trung điểm canh BC. Biết . Giá trị của k là:A. 4B. 2C. D. 3Câu 34: Cho tam giác ABC, E là trung điểm của AB, I là vấn đề thỏa mãn nhu cầu . Khi đóA. I là đỉnh đồ vật 4 của hình bình hành ACEIB. I là đỉnh lắp thêm 4 của hình bình hành BCEIC. I là đỉnh thiết bị 4 của hình bình hành AECID. I là đỉnh vật dụng 4 của hình bình hành CBEICâu 35: Cho hàm số gồm vật dụng thị là (C). Đồ thị (C) là:A. Một đường thẳngB. Hai ParabolC. Hai nhánh ParabolD. ParabolCâu 36: Cho hình thang ABCD vuông tại A, D, AB//CD, , O là trung điểm của AD. Độ nhiều năm của véc tơ tổng bằngA. B. C. D. Câu 37: Cho ABC phần đông cạnh 2a, d là mặt đường thẳng qua A cùng tuy nhiên song BC; khi M di động trên d thì quý hiếm nhỏ tuổi độc nhất của là:A. B. C. D. Câu 38: Phủ định của mệnh đề là:A. B. C. D. Câu 39: Tìm m để phương thơm trình bao gồm nghiệm. Đáp số nào sau đó là đúngA. B. C. D. Câu 40: Đồ thị của hàm số làm sao dưới đây trải qua điểm A. B. C. D. Câu 41: Cho tam giác ABC, E là vấn đề thỏa mãn F trực thuộc AC làm sao để cho . Biết B, E, F thẳng sản phẩm. Giá trị của k làA. B. C. D. Câu 42: Cho hình bình hành ABCD, I, K thứu tự là trung điểm của BC, DC. Hệ thức làm sao sau đấy là đúngA. B. C. D. Câu 43: Cho tam giác ABC, A", B", C" theo lần lượt là đối xứng của A, B, C qua . G, G" lần lượt là giữa trung tâm của tam giác ABC với tam giác A"B"C". Hệ thức nào sau đây là saiA. B. C. D. Câu 44: Cho hình thang ABCD vuông trên A, D bao gồm và; call M, N thứu tự là trung điểm của AD và DC; khi đó bằng:A. B. C. D. Câu 45: Tìm m để (P): xúc tiếp cùng với . Đáp số làA. Không mãi mãi mB. C. D. Câu 46: Cho hàm số bao gồm đồ vật thi cắt trục Oy tại và trải qua điểm . Các giá trị của a, b theo thứ tự là:A. B. 2; 3C. 1; 2D. 2; 1Câu 47: Cho 2 tập hợp . Mệnh đề làm sao sau đây là sai:A. B. ;C. D. ;Câu 48: Mệnh đề làm sao sau đấy là saiA. Hai góc đều nhau là điều kiện yêu cầu nhằm nhị góc kia đối đỉnhB. Một số vừa chia hết đến 2 vừa chia không còn cho 3 thì phân tách hết mang đến 6C. Hai tam giác có diện tích bằng nhau thì bằng nhauD. Hai góc đối đỉnh là điều kiện đủ để hai góc đó bởi nhauCâu 49: Câu nào dưới đây không hẳn là mệnh đềA. 3.5=15B. C. Số tự nhiên n là số nguyên tốD. 5