Đề Thi Kì 1 Lớp 5

TOPhường. 33 đề thi học kì 1 môn Tân oán lớp 5 góp thầy cô xem thêm, hối hả giao đề ôn tập học tập kì 1, cũng tương tự thiết kế đề thi cuối học tập kì 1 năm 2022 - 2023 mang lại học sinh của mình.

Bạn đang xem: Đề thi kì 1 lớp 5

Với 33 đề chất vấn cuối học kì 1 môn Tân oán 5, những em đang rèn kỹ năng giải đề thi thật giỏi, để ôn thi học kì 1 năm 2022 - 2023 đạt kết quả cao. Trong khi, có thể đọc thêm cỗ đề thi học kì 1 môn Tân oán theo Thông tư 22, gồm cả bảng ma trận mức độ. Mời thầy cô với những em cùng theo dõi:


Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 5 - Đề 1

I. Phần trắc nghiệm:

Câu 1: M1 (1 điểm) Viết những số thập phân sau

a. Hai mươi tía đơn vị chức năng, bảy phần mười được viết là:……………………….

b. Số gồm năm đơn vị chức năng, năm xác suất được viết là:………………….......

Câu 2: M1 (0,5 điểm). Em hãy khoanh tròn vào vần âm đặt trước câu vấn đáp đúng trong mỗi ý sau:

Chữ số 5 trong những thập phân 63,547 có giá trị là:

A. 5B.

*
C.
*
D.
*

Câu 3: M1 (1 điểm)

a. Số thập phân bao gồm 3 đơn vị, một trong những phần mười, 6 phần nghìn được viết là:

A. 3,1006 B. 3,016 C. 3,106D. 13,06

b. Phép nhân nhđộ ẩm 34,245 x 0,1 gồm tác dụng là:

A. 342,45 B. 34245C. 3,4245 D. 3424,5

Câu 4: M1 (0,5 điểm) Viết số tương thích vào vị trí chấm

9 m 65 centimet =………… m

Câu 5: M2 (0,5 điểm)

17dm2 23cm2 = ………..dm2. Số thích hợp viết vào chỗ chnóng là:


A. 1,723B. 1723 C. 17,23 chiều. 172,3

Câu 6: M2 (0,5 điểm) Tính tỉ số Tỷ Lệ của hai số: 3,5 và 5

a. 70% b. 55%c. 25% d. 80%

Câu 7: (1 điểm) M3. 4% của 100 000 đồng là:A. 4 đồng B. 40 đồng C. 400 đồng D. 4000 đồng

II. Phần tự luận:

Bài 1: Đặt tính rồi tính (2 điểm) M2

a. 735,16 + 37,05

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

b. 70,45 – 25,827

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

c. 48,16 x 4

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

d. 24,36 : 1,2

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

Bài 2: (2 điểm) Giải bài bác toán thù sau: M3

Một tnóng bìa hình chữ nhật tất cả chiều rộng lớn 0,8dm cùng bằng

*
chiều dài. Hỏi diện tích tnóng bìa hình chữ nhật kia bằng bao nhiêu mét vuông?

Bài giải………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 3: Tìm x (1 điểm) M4


a. X + 22,53 = 59,12 + 6,13

…………………………...........

…………………………...........

…………………………...........

…………………………...........


b. X x 2,4 = 4,8 x 10

…………………………...........

…………………………...........

…………………………...........

…………………………...........


Đề thi học kì 1 môn Toán thù lớp 5 - Đề 2

Phần I: Phần trắc nghiệm:

Bài 1: Em hãy khoanh vào vần âm trước câu vấn đáp đúng.

1) Số tương thích viết vào địa điểm chnóng (...) để: 3kg 3g = ... kilogam là:


A. 3,3

B. 3,03


C. 3,003

D. 3,0003


2) Phân số thập phân 834/10 được viết bên dưới dạng số thập phân là:


A. 0,0834

B. 0,834


C. 8,34

D. 83,4


3) Trong những số thập phân 42,538; 41,835; 42,358; 41,538 số thập phân lớn nhất là:


A. 42,538

B. 41,835


C. 42,358

D. 41,538


4) Mua 12 quyển vsinh hoạt không còn 24 000 đồng. Vậy cài 30 quyển vlàm việc như vậy không còn số tiền là:


A. 600 000 đ

B. 60 000 đ


C. 6 000 đ

D. 600 đ


Bài 2: (1,5 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống.


□ 1)

□ 2)

*

b)

*


c)

*

d)

*


2) Viết số thích hợp vào ô trống (...)

*

Bài 2: Tìm x?


a)

*


b)

*


Bài 3: Để lát nền 1 căn chống hình chữ nhật, bạn ta cần sử dụng các loại gạch men hình vuông có cạnh 30cm. Hỏi yêu cầu từng nào viên gạch men nhằm lát kín đáo nền căn phòng đó, hiểu được căn chống tất cả chiều rộng 6m, chiều nhiều năm 9m? (Diện tích phần mạch xi măng ko đáng kể).

Xem thêm: Xếp hạng về các trang đánh lô đề online uy tín nhất tại Việt Nam

Đề thi học kì 1 môn Toán thù lớp 5 - Đề 3

KIỂM TRA HỌC KÌ I – NĂM HỌC...........

Môn: Toán– Lớp 5(Thời gian làm cho bài: 40 phút)

Phần I: Hãy khoanh vào vần âm đặt trước câu vấn đáp đúng nhất:

Câu 1: Số "Bốn mươi bảy phẩy tứ mươi tám" viết nhỏng sau:


A. 47,480

B. 47,0480


C. 47,48

D. 47,048


Câu 2: Biết 12,□4 2


Câu 2: Tính:


a)

*


b)

*


Câu 3: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều lâu năm 80m cùng gấp hai chiều rộng. Biết rằng cứ đọng 100m2 thu hoạch được 50kg thóc. Hỏi bên trên cả thửa ruộng kia người ta thu hoạch được bao các kilogam thóc?

Đề thi học tập kì 1 môn Toán thù lớp 5 - Đề 4

KIỂM TRA HỌC KÌ I – NĂM HỌC...........

Môn: Toán– Lớp 5(Thời gian có tác dụng bài: 40 phút)

Bài 1:

Khoanh tròn vào chữ đặt trmong câu trả lời đúng:

a) Chữ số 8 vào số 30,584 có quý hiếm là:

A. 80 B.

*
C.
*

b) Số thập phân 2,35 viết dưới dạng hỗn số là:

A.

*
B.
*
C.
*

c) Số lớn nhất vào các số: 4,693; 4,963; 4,639 là số:

A. 4,963 B. 4,693 C. 4,639

d) Số 0,08 hiểu là:

A. Không phẩy tám. B. Không, không tám. C. Không phẩy ko tám.

Bài 2: Viết các hỗn số sau dưới dạng số thập phân :

*
 = ……………………………

*
 = ……………………………

Bài 3: Điền dấu , = vào ô trống:

17,5 ☐  17,500

*
☐ 14,5

Bài 4: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:


a) 5 m2= ……………………………cmét vuông b) 2 km2= ………………………hac) 2608 m2= …………dam2……………m2 d) 30000hm2= ………………… ha

Bài 5: Tính kết quả:

a.

*
b.
*

Bài 6: 8 người đắp ngừng một đoạn đường trong 6 ngày. Hỏi muốn đắp dứt đoạn đường đó vào 4 ngày thì phải cần từng nào người?

Đề thi học kì 1 môn Toán thù lớp 5 - Đề 5

Câu 1. (1 điểm) Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng(Trắc nghiệm số học nút 1)

a) Số thập phân làm sao màn trình diễn đúng một trăm linch cha đơn vị chức năng, bảy phần nghìn?

A. 103,37

B. 103,007

C. 103,307

D. 137,003

b) Số bé nhỏ độc nhất trong các số dưới đây là số nào?

A. 0,18 B. 0,178 C. 1,087 D. 0,170

Câu 2: (1 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước hiệu quả đúng. (Trắc nghiệm số học mức 1)

Tìm biểu thức hoặc số có mức giá trị không giống nhất

A. 84,36 x 10 B. 84,36 :0,1 C. 84,36 x 0,1 D. 843,6

Câu 3: (1 điểm) Số tương thích nhằm điền vào nơi chấm sau là: (Trắc nghiệm đại lượng mức 2)

a. 400 dmét vuông = ...................m2

A. 400 m2

B. 40 m2

C. 4 m2

D. 1 m2

b. 7T 23 kg =................tấn

A. 7,023 tấn

B. 72,30 tấn

C. 7,23 tấn

D. 7203 tấn

Câu 4: (1 điểm) Giải bài toán sau: (Tự luận số học mức 1)

Mẹ tải một bao gạo 50 kilogam các loại 15% tnóng. Hỏi vào bao gạo đó bao gồm từng nào kg tấm? ........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Câu 5: (1 điểm) Điền những số 0,3; 0,7 với 1 vào nơi trống để sở hữu biểu thức đúng (Trắc nghiệm số học tập mức 3)

............x(.........+...........)=.........

Câu 6: (1 điểm). (Trắc nghiệm đại lượng mức 3)

Viết lại những số đo: 2,5 ha, 0,15 kmét vuông, 1500 mét vuông với 25 dmét vuông theo sản phẩm công nghệ trường đoản cú tăng vọt.

..................................................................................................................................

Câu 7: (1 điểm) Đặt tính rồi tính.(Tự luận số học tập mức 3)

a) 758,45 + 41,28

b) 93,84 – 32,507

c) 7,42 x 3,7

d) 25,85 : 2,5

Câu 8: (1 điểm) Điền kết quả chất nhận được tính sau: (Trắc nghiệm số học nấc 4)

Tháng 10, một lượng tiến thưởng có mức giá là 55000000 đồng, tháng 11 giá tiến thưởng tăng 5%, mang đến tháng 12, giá chỉ kim cương lại bớt 5%. vì thế, tháng 12 giá chỉ của 1 lượng đá quý là................................ đồng

1585,269 x 73 + 1585,269 + 5x1585,269+1585,269 x 21 =.....................................

Câu 9: (1 điểm) Mẹ đi nhà hàng siêu thị buôn bán. Vì từ bây giờ nhà hàng ưu đãi giảm giá 7% phải lúc mua vỏ hộp mứt 35000 đồng thì người mẹ được miễn phí tổn bởi vì giá chỉ hộp mứt bằng cùng với số tiền giảm giá. Hỏi hôm nay chị em sẽ trả đến ẩm thực bao nhiêu tiền? (Tự luận số học tập mức 4)

Câu 10: (1 điểm) (Tự luận về hình học mức 4)

Hãy tính diện tích S của hình tam giác ko đánh đậm

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5 - Đề 6

Bài 1. Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước tác dụng đúng:

Em tốt khoanh tròn vào vần âm đặt trước câu vấn đáp đúng nhất cho mỗi câu hỏi sau đây:

1) Số gồm sáu trăm, tứ chục, nhì đơn vị chức năng với tám phần mười viết là:

A. 6,428 B. 64,28 C. 642,8 D. 0,6428


2) Số bao gồm năm ngàn, sáu trăm với hai phần mười viết là:

A. 5600,2 B. 5060,2 C. 5006,2 D. 56000,2

3) Chữ số 7 trong các thập phân 12,576 thuộc hàng như thế nào ?

A. Hàng đơn vị chức năng B. Hàng phần mườiC. Hàng phần trămD. Hàng phần nghìn

4) Số thập phân 9,005 viết dưới dạng lếu láo số là:

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

5) Hai số tự nhiên liên tiếp tương thích viết vào địa điểm chnóng (… B. 4 cùng 5 C. 5 với 6D. 6 cùng 8

Bài 2. So sánh hai số thập phân:

a) 3,71 cùng 3,685 b) 95,2 và 95,12

Bài 3. Viết số tương thích vào vị trí chấm:

a) 7m2= ……..dmét vuông b) 6dm24cmét vuông = ……..cm2c) 23dm2=…...mét vuông d) 5,34km2= …….ha

Bài 4. Tính:

a)

*
b)
*
c)
*
d)
*

Bài 5. Mua 15 quyển sách Toán thù không còn 135000 đồng. Hỏi thiết lập 45 cuốn sách Toán không còn từng nào tiền?

................................................

Tài liệu vẫn còn đấy, mời chúng ta cài đặt về giúp thấy tiếp


Chia sẻ bởi: Đỗ Vân
neftekumsk.com


Lượt tải: 82.734 Lượt xem: 394.117 Dung lượng: 340,7 KB