Đề thi kinh doanh quốc tế có đáp án

Bộ đề thi trắc nghiệm môn Quản trị khiếp donước anh tế (có đáp án) vị người sáng tác tổng đúng theo với biên soạn. Nội dung 210 thắc mắc trắc nghiệm, được trình bày trong 6 chương:

Chương thơm 4: Marketing

Bài viết này vẫn tổng vừa lòng câu hỏi với lời giải của 34 thắc mắc trắc nghiệm chương 1 cùng với các văn bản về (i) Các hiệ tượng ghê donước anh tế; (ii) Giới thiệu về các tập đoàn lớn đa tổ quốc (MNEs).


THAM GIA TRẮC NGHIỆM

KDQT_VN1_C1_1: Hình thức khiếp donước anh tế bao gồm:○ Xuất nhập vào hàng hóa/dịch vụ○ Đầu tư thẳng nước ngoài FDI○ Liên doanh, links đầu tư chi tiêu (hợp đồng làm chủ, nhượng quyền thương thơm mại, cấp giấy phép gớm doanh)● Tất cả những bề ngoài trên

KDQT_VN1_C1_2: Tất cả những hàng hóa với hình thức dịch vụ được cài đặt từ bỏ quốc tế được gọi là ________.○ Sản phẩm nội địa○ Sản phẩm xuất khẩu○ Sản phẩm quốc gia● Sản phẩm nhập khẩu

KDQT_VN1_C1_3: Bất kì một giao dịch tmùi hương mại ra mắt qua biên cương của nhị giỏi những non sông được Hotline là ________.○ Xuất khẩu○ Thương thơm mại năng lượng điện tử● Kinh donước anh tế○ Nhập khẩu

KDQT_VN1_C1_4: Dầu Olive được chế tạo tại Ý cùng cung cấp trên Mỹ là 1 trong trường thích hợp ví dụ như thế nào sau đây?○ Nhãn hiệu toàn cầu○ Xuất khẩu Mỹ● Nhập khẩu Mỹ○ Sản phđộ ẩm được chuẩn chỉnh hóa

KDQT_VN1_C1_5: Một đơn vị không ngừng mở rộng đầu tư chi tiêu (dưới dạng sale sản phẩm hoặc những chủ thể nhỏ sản xuất) ra các đất nước được hotline là ________.○ Công ty xuất khẩu trực tiếp● Shop chúng tôi đa quốc gia○ cửa hàng nước ngoài○ Công ty tất cả quan hệ làm cho nạp năng lượng toàn cầu

KDQT_VN1_C1_6: Cách đơn giản và dễ dàng tuyệt nhất để xâm nhập một Thị trường nước ngoài thông qua ________.○ Đầu tứ thẳng nước ngoài○ Liên kết đầu tư○ Hợp đồng sản xuất● Xuất khẩu

KDQT_VN1_C1_7: Một thỏa thuận hợp tác mà Từ đó một cửa hàng được cho phép chủ thể không giống sử dụng tên, sản phẩm, văn bằng bản quyền trí tuệ, nhãn hiệu, nguyên liệu thô với những quá trình chế tạo được Gọi là:● Cấp phxay ghê doanh○ Liên kết đầu tư○ Đầu tứ trực tiếp○ Giao dịch tmùi hương mại○ Nhập khẩu

KDQT_VN1_C1_8: MNC là tự viết tắt của○ Multinational companies● Multinational corperation○ Multi nation culture○ Mutual northern committee

KDQT_VN1_C1_9: Lúc 2 chủ thể cùng hợp tác và ký kết nhằm cấp dưỡng những mặt hàng mới toanh được gọi là○ Sát nhập● Liên kết đầu tư○ Mua bán lại○ Thỏa thuận sản xuất

KDQT_VN1_C1_10: WTO là trường đoản cú viết tắt của○ World công nghệ association○ World time organization● World trade organization○ World tourism organization

KDQT_VN1_C1_11: Nếu lợi thế tuyên chiến và cạnh tranh của người tiêu dùng là dựa vào nguồn lực quốc gia thì cửa hàng bắt buộc khai quật thị trường quốc tế bởi cách:○ Đầu bốn trực tiếp ra nước ngoài○ Thực hiện liên doanh, links chi tiêu với đối tác nước ngoài● Xuất khẩu○ Tất cả phần nhiều đúng

KDQT_VN1_C1_12: Nếu ưu thế đối đầu và cạnh tranh của người tiêu dùng là dựa trên nguồn lực đặc trưng của người sử dụng, mặt khác điểm mạnh này được biến đổi vào công ty thì cửa hàng khai thác Thị Trường nước ngoài bằng cách:○ Thương mại xuất nhập khẩu○ Đầu bốn trực tiếp ra nước ngoài○ Liên doanh – link đầu tư chi tiêu với đối tác doanh nghiệp nước ngoài● Tất cả phần đông đúng

KDQT_VN1_C1_13: Nếu một thành phầm không thể bán buôn được vị đầy đủ trở ngại về tải hoặc phần đông số lượng giới hạn về nhập vào thì để tiếp cận được Thị phần nước ngoài, chủ thể sẽ thực hiện hình thức:○ Thương thơm mại xuất nhập khẩu○ Đầu bốn thẳng ra nước ngoài○ Liên doanh – liên kết đầu tư cùng với công ty đối tác nước ngoài● Cả chi tiêu và liên doanh

KDQT_VN1_C1_14: Việc trao giấy phép áp dụng hầu hết nguồn lực của người sử dụng hay được thực hiện trong số những ngành nào?○ Công nghệ phần mềm○ Thiết bị, linh kiện thứ vi tính● Ngành chất hóa học, dược○ Không cần đông đảo ngành này.