ĐỀ THI LỚP 1 HỌC KÌ 1

đôi mươi đề thi Tân oán lớp 1 học tập kì 1 sách new sau đây sẽ tổng thích hợp những đề thi môn Toán lớp 1 sinh sống những trường tè học giúp những em học sinh tham khảo để làm thân quen dần với dạng đề thi này. Hi vọng đề thi học kì 1 lớp 1 này giúp những em ôn tập và củng nạm kiến thức và kỹ năng, ôn thi học tập kì 1 lớp 1 hiệu quả.

Bạn đang xem: Đề thi lớp 1 học kì 1


Tổng thích hợp đề thi học tập kì 1 lớp 1 (sách mới)

I. đôi mươi đề thi học kì 1 môn Tân oán lớp 1 Hay chọn lọc 1. Đề thi học tập kì 1 môn Tân oán lớp 1 sách Cánh Diều - Đề 1 2. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 sách Cánh Diều - Đề 2 3. Đề thi học tập kì 1 môn Tân oán lớp 1 sách Kết nối - Đề 1 4. Đề thi học kì 1 môn Tân oán lớp 1 sách Kết nối - Đề 2 5. Đề thi học kì 1 môn Tân oán lớp 1 sách Chân trời - Đề 1 6. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 sách Chân trời - Đề 2 7. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 sách Cùng học - Đề 1 8. Đề thi học tập kì 1 môn Toán thù lớp 1 sách Cùng học tập - Đề 2 II. Đề thi học kì 1 lớp 1 sách Cánh Diều neftekumsk.combiên soạn: 1. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán thù sách Cánh Diều 2. Đề thi học tập kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt sách Cánh Diều 3. Đề thi học tập kì 1 lớp 1 môn Tiếng Anh sách Cánh Diều III. Đề thi học kì 1 lớp 1 sách Kết nối tri thức cùng với cuộc sống neftekumsk.combiên soạn: 1. Đề thi học tập kì 1 lớp 1 môn Toán sách Kết nối 2. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt sách Kết nối 3. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Anh sách Kết nối IV. Đề thi học tập kì 1 lớp 1 sách Chân ttránh sáng chế neftekumsk.comsoạn 1. Đề thi học tập kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt sách Chân trời 2. Đề thi học tập kì 1 lớp 1 môn Toán thù sách Chân ttránh 3. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Anh sách Chân ttránh V. Đề thi học kì 1 lớp 1 sách Cùng học nhằm trở nên tân tiến năng lượng neftekumsk.combiên soạn 1. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt sách Cùng học tập 2. Đề thi học tập kì 1 lớp 1 môn Toán thù sách Cùng học tập 3. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Anh sách Cùng học tập VI. Đề thi học tập kì 1 lớp 1 sách Vì sự bình đẳng và dân công ty vào giáo dục neftekumsk.comsoạn 1. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt sách Vì sự đồng đẳng 2. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Anh sách Vì sự bình đẳng

I. 20 đề thi học kì 1 môn Toán thù lớp 1 Hay lựa chọn lọc

1. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 sách Cánh Diều - Đề 1

Bài 1 (2 điểm): Điền số tương thích vào ô trống:

Bài 2 (2 điểm): Tính:

4 + 2 = …. 6 – 5 = …. 2 + 7 = …. 10 – 0 = …..
6 + 1 = …. 9 – 5 = ….  2 + 5 = ….  4 + 4 = ….

Bài 3 (2 điểm): Điền số thích hợp vào vị trí chấm:

Hình bên có:

….hình chữ nhật

….hình tròn

….hình vuông

 

 

 

Bài 4 (2 điểm): Viết vết +, - vào nơi chấm để có những phnghiền tính đúng:

2 …. 3 = 5 7 … 4 = 3  2 …. 2 = 4
1 …. 7 = 8  9 … 2 = 7  5 …. 1 = 6

Bài 5 (2 điểm): Nối phxay tính thích hợp vào ô trống:

2. Đề thi học kì 1 môn Tân oán lớp 1 sách Cánh Diều - Đề 2

Bài 1 (2 điểm): Điền vết , = phù hợp vào khu vực chấm:

3 …. 7  6 …. 2  4 …. 4 
1 + 2 …. 4 – 2  3 + 5 …. 9 – 4  3 + 1 …. 5 + 2 

Bài 2 (2 điểm): Tính:

2 + 5 = ….  3 + 4 = ….  1 + 1 = …. 6 + 2 = ….
9 – 3 = …. 8 – 5 = …. 7 – 1 = ….  6 – 4 = ….

Bài 3 (3 điểm): Điền số thích hợp vào ô trống:

Bài 4 (2 điểm): Viết vết +, - vào nơi chấm để có những phép tính đúng:

1 …. 1 = 2 5 … 3 = 2  1 …. 7 = 8
5 … 4 = 1 5 … 4 = 9 6 …. 2 = 4

Bài 5 (1 điểm): Điền số thích hợp vào nơi chấm:

Trong mẫu vẽ, gồm ….hình tròn cùng ….hình tam giác.

3. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 sách Kết nối - Đề 1

Bài 1 (2 điểm): Điền số thích hợp vào ô trống:

Bài 2 (2 điểm): Tính nhẩm:

3 + 2 = … 1 + 7 = …. 6 + 3 = …. 9 + 0 = ….
8 – 3 = …. 7 – 5 = …. 10 – 6 = …. 3 – 1 = ….

Bài 3 (2 điểm): Điền số thích hợp vào nơi chấm:

Hình bên có:

….hình tam giác

….hình tròn

….hình vuông

 

 

 

Bài 4 (2 điểm): Viết dấu +, - vào chỗ chấm để có các phép tính đúng:

1….1 = 2 5….3 = 2 2….4 = 6
7….4 = 3 2….7 = 9 8….4 = 4

Bài 5 (2 điểm): Nối các số từ 1 tới 10 kế tiếp sơn màu sắc nhằm triển khai xong bức tranh:

4. Đề thi học kì 1 môn Tân oán lớp 1 sách Kết nối - Đề 2

Bài 1 (2 điểm): Khoanh vào số say mê hợp:

Bài 2 (2 điểm): Tính nhẩm:

9 – 6 = …. 1 + 2 = …. 3 + 4 = …. 5 – 2 = ….
2 + 7 = …. 7 – 6 = … 6 + 2 = ….  10 – 5 = ….

Xem thêm: Lệnh Vẽ Ngôi Sao Trong Autocad 2007 Mới Nhất 2022, Lệnh Vẽ Polygon Trong Autocad

Bài 3 (3 điểm): Cho những số 3, 6, 9:

a) Sắp xếp các số đó theo thiết bị trường đoản cú tự nhỏ xíu đến bự.

b) Trong những số đó, số làm sao lớn nhất, số nào bé bỏng nhất?

c) Trong các số kia, phần lớn số như thế nào vừa to hơn 5, vừa nhỏ hơn 8?

Bài 4 (1 điểm): Điền vết , = tương thích vào khu vực chấm:

2 + 3 …. 6 8 – 2 …. 5 1 + 3 …. 4

Bài 5 (2 điểm): Nối các số từ là 1 tới 10 tiếp nối sơn color nhằm triển khai xong bức tranh:

5. Đề thi học kì 1 môn Tân oán lớp 1 sách Chân ttránh - Đề 1

Bài 1 (2 điểm): Điền số thích hợp vào ô trống:

Bài 2 (2 điểm): Điền số thích hợp vào địa điểm chnóng (theo mẫu):

Số Phnghiền tính

5, 3, 8

 

3 + 5 = 8

8 – 3 = 5

1, 4, 5

 

1 + …. = …..

…. – 4 = 1

2, 4, 6

 

2 + …. = 6

6 - …. = 4

2, 7, 9

 

7 + 2 = …..

9 – 7 = …..

Bài 3 (2 điểm): Tính nhẩm:

1 + 4 = ….. 2 + 5 = ….. 3 + 6 = …..
9 – 4 = ….. 8 – 2 = …. 6 – 1 = …..

Bài 4 (2 điểm):

a) Điền số thích hợp vào vị trí chấm:

10, …., …., 7, 6, ….., 4, ….., ……., 1, 0

b) Sắp xếp những số 5, 1, 7, 2 theo sản phẩm công nghệ từ từ bỏ nhỏ xíu đến phệ.

Bài 5 (2 điểm): Hình vẽ sau đây bao gồm bao nhiêu hình tròn trụ, hình vuông và hình chữ nhật?

6. Đề thi học kì 1 môn Toán thù lớp 1 sách Chân ttách - Đề 2

Bài 1 (2 điểm): Nối:

Bài 2 (2 điểm): Hình dưới đây bao gồm bao nhiêu hình tam giác, hình vuông và hình tròn?

Bài 3 (2 điểm): Tính nhẩm:

2 + 3 = ….. 1 + 8 = …. 9 + 0 = …..
8 – 4 = …. 5 – 2 = …. 7 – 6 = …..

Bài 4 (2 điểm): Điền lốt , = thích hợp vào chỗ chấm:

1 …. 3 5 …. 2  4 …. 4 
1 + 2 ….. 0 3 + 3 ….. 9 – 2  1 + 4 …. 5 – 0 

Bài 5 (2 điểm): Nối các số từ một mang lại 10:

7. Đề thi học tập kì 1 môn Tân oán lớp 1 sách Cùng học - Đề 1

Bài 1 (2 điểm): Khoanh vào số đam mê hợp:

Bài 2 (2 điểm): Cho những số 4, 15, 3, 17, 8. Hãy:

a) Sắp xếp những số theo lắp thêm từ bỏ từ nhỏ nhắn mang đến béo.

b) Trong các số trên, số lớn nhất là số nào?

c) Trong các số trên, số bé độc nhất là số nào?

Bài 3 (2 điểm): Đặt rồi tính:

11 + 3  17 + 2 16 – 5  18 - 8

Bài 4 (2 điểm): Nối:

Bài 5 (2 điểm): Điền số phù hợp vào khu vực trống:

a) 3 + ☐ = 15 b) 19 - ☐ = 12

8. Đề thi học tập kì 1 môn Tân oán lớp 1 sách Cùng học - Đề 2

Bài 1 (2 điểm): Điền số thích hợp vào ô trống:

Bài 2 (2 điểm): Tính nhẩm:

4 + 5 = …..  2 + 16 = ….. 13 + 2 = …..
11 – 1 = …… 18 – 5 = ….. 10 – 7 = …..

Bài 3 (2 điểm): Điền dấu , = phù hợp vào địa điểm chấm:

1 …. 5 8 …. 6 11 … 11
7 …. 4 2 ….. 9 15 …. 15

Bài 4 (2 điểm): Đặt tính rồi tính:

2 + 8 14 + 2 18 – 7 15 - 5

Bài 5 (2 điểm): Nối các số theo vật dụng từ bỏ tự nhỏ xíu đến lớn:

(Để coi trọn cỗ 5 đề thi kèm lời giải, mời sở hữu tư liệu về)

Các thầy cô nên cho những em rèn luyện cả Toán lẫn Tiếng Việt, Tiếng Anh, cũng chính vì cha môn thường rất đặc trưng vào Đề thi học kì 1 lớp 1. Về phần giờ Việt thì các em xem thêm Sở đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1 bao gồm chi tiết các bài tập và hướng dẫn những em học sinh ôn tập, rèn luyện kĩ năng đọc, viết môn Tiếng Việt lớp 1 giúp cho kì thi học kì 1 đạt kết quả cao.

Trên đây Tìm Đáp Án vẫn trình làng cho tới bạn đọc tài liệu: đôi mươi đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 Hay tinh lọc (sách mới). Để gồm tác dụng cao hơn nữa trong tiếp thu kiến thức, neftekumsk.comxin giới thiệu thêm cho tới chúng ta học sinh tư liệu về Học vần lớp 1 và Giải bài xích tập Toán lớp 1 mà neftekumsk.comtổng hòa hợp và đăng mua thuộc các thể loại lớp 1 khác đặc biệt như: Tân oán lớp 1, Tiếng Việt lớp 1, Tiếng Anh lớp 1, Đề kiểm tra vào cuối tuần Tân oán 1, Đề đánh giá vào cuối tuần Tiếng Việt 1, các bài luyện tập vào cuối tuần lớp 1, Đề thi khảo sát điều tra unique đầu xuân năm mới lớp 1,....

II. Đề thi học tập kì 1 lớp 1 sách Cánh Diều neftekumsk.combiên soạn:

1. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tân oán sách Cánh Diều

2. Đề thi học tập kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt sách Cánh Diều

3. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Anh sách Cánh Diều

III. Đề thi học tập kì 1 lớp 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống neftekumsk.combiên soạn:

1. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Kết nối

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tân oán sách Kết nối tri thức năm học 20đôi mươi - 2021 Đề số 4 Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Kết nối học thức năm học 20đôi mươi - 2021 Đề số 5 Sở đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán thù sách Kết nối tri thức năm học tập 20trăng tròn - 2021

2. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt sách Kết nối

3. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Anh sách Kết nối

IV. Đề thi học kì 1 lớp 1 sách Chân trời trí tuệ sáng tạo neftekumsk.combiên soạn

1. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt sách Chân trời

2. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán thù sách Chân trời

Đề thi học tập kì 1 lớp 1 môn Tân oán sách Chân trời trí tuệ sáng tạo năm học 20đôi mươi - 2021 Đề hàng đầu Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Chân trời trí tuệ sáng tạo năm học tập 20đôi mươi - 2021 Đề số 2 Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán thù sách Chân ttránh sáng tạo năm học 20đôi mươi - 2021 Đề số 3 Đề thi học tập kì 1 lớp 1 môn Toán thù sách Chân trời trí tuệ sáng tạo năm học tập 20đôi mươi - 2021 Đề số 4 Đề thi học tập kì 1 lớp 1 môn Tân oán sách Chân trời trí tuệ sáng tạo năm học 20trăng tròn - 2021 Đề số 5 Bộ đề thi học tập kì 1 lớp 1 môn Toán sách Chân trời sáng tạo năm học tập 20đôi mươi - 2021

3. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Anh sách Chân trời

V. Đề thi học tập kì 1 lớp 1 sách Cùng học để cải tiến và phát triển năng lượng neftekumsk.combiên soạn

1. Đề thi học tập kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt sách Cùng học

2. Đề thi học tập kì 1 lớp 1 môn Tân oán sách Cùng học

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán thù sách Cùng học tập nhằm phát triển năm học 20trăng tròn - 2021 Đề số 1 Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tân oán sách Cùng học để cải tiến và phát triển năm học 20đôi mươi - 2021 Đề số 2 Đề thi học tập kì 1 lớp 1 môn Tân oán sách Cùng học để phát triển năm học 20trăng tròn - 2021 Đề số 3 Đề thi học tập kì 1 lớp 1 môn Toán thù sách Cùng học để trở nên tân tiến năm học 2020 - 2021 Đề số 4 Đề thi học tập kì 1 lớp 1 môn Toán thù sách Cùng học nhằm trở nên tân tiến năm học tập 20trăng tròn - 2021 Đề số 5 Sở đề thi học tập kì 1 lớp 1 môn Toán sách Cùng học nhằm trở nên tân tiến năm học 20trăng tròn - 2021

3. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Anh sách Cùng học

VI. Đề thi học tập kì 1 lớp 1 sách Vì sự đồng đẳng cùng dân công ty trong dạy dỗ neftekumsk.combiên soạn

1. Đề thi học tập kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt sách Vì sự bình đẳng

2. Đề thi học tập kì 1 lớp 1 môn Tiếng Anh sách Vì sự bình đẳng

Trên đây Tìm Đáp Án đang reviews cho tới bạn đọc tài liệu: Bộ đề thi học tập kì 1 lớp 1 năm 2020 - 2021 không thiếu thốn các môn (Sách mới). Để gồm hiệu quả cao hơn trong học tập, neftekumsk.comxin ra mắt thêm tới các bạn học sinh tư liệu về Học vần lớp 1 cùng Giải bài bác tập Tân oán lớp 1 mà lại neftekumsk.comtổng đúng theo và đăng mua thuộc những chuyên mục lớp 1 khác quan trọng đặc biệt như: Toán thù lớp 1, Tiếng Việt lớp 1, Tiếng Anh lớp 1, Đề kiểm tra vào ngày cuối tuần Toán 1, Đề bình chọn vào ngày cuối tuần Tiếng Việt 1, Những bài tập vào buổi tối cuối tuần lớp 1, Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm mới lớp 1,....