70 Đề Thi Học Kì 2 Lớp 2 Môn Toán Sách Mới

Sở đề thi Toán lớp 2 học kỳ 2 được neftekumsk.com sưu tầm cùng đăng sở hữu là tài liệu ôn tập và hệ thống kỹ năng và kiến thức môn Toán lớp 2 kết quả sách Cánh Diều, Kết nối tri thức, Chân ttránh sáng tạo. Đề thi cuối học tập kì 2 lớp 2 môn Tân oán dưới đây góp thầy cô cùng các bậc phụ huynh lí giải chúng ta ôn tập một biện pháp dữ thế chủ động và linh hoạt độc nhất. Để học tập tốt Tân oán 2 cùng thi học tập kì 2 lớp 2 giỏi, mời chúng ta xem thêm. Tất cả những bài tập Toán thù lớp 2 học tập kỳ 2 này phần nhiều bsát hại vào lịch trình học sách bắt đầu.

Bạn đang xem: 70 đề thi học kì 2 lớp 2 môn toán sách mới

Tsay mê khảo:


100 Đề thi Toán thù lớp 2 học kỳ 2 kèm bảng ma trận và đáp án

II. Đề thi Tân oán lớp 2 học kỳ 2 sách Kết nối tri thứcIII. Đề thi Toán lớp 2 học tập kì 2 sách Chân ttách sáng tạoIV. 04 đề ôn thi học tập kì 2 Toán thù lớp 2 Sách mới

I. Đề thi Toán lớp 2 học kỳ 2 sách Cánh Diều

1. Đề thi Toán lớp 2 học tập kỳ 2 sách Cánh Diều Số 1

Môn: Toán lớp 2

Năm học: 2021-2022

Năng lực, phđộ ẩm chất

Số câu cùng số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

SỐ HỌC-ĐẠI LƯỢNG-GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN

Số câu

3

3

1

2

1

4

6

Câu số

1a,b,d

2,3,4

1c

5,6

9

Số điểm

1,5

3

0,5

2

1

2

6

YẾU TỐ HÌNH HỌC

Số câu

1

2

3

Câu số

7c

7a,b

Số điểm

0,5

1

1,5

YẾU TỐ THỐNG KÊ, XÁC SUẤT

Số câu

1

1

Câu số

8

Số điểm

0,5

0,5

Tổng

Số câu

4

3

2

2

2

1

8

6

Số điểm

2

3

1

2

1

1

4

6

Câu 1: Khoanh vào vần âm đặt trước câu vấn đáp đúng:

a. Số nhỏ xíu duy nhất tất cả 3 chữ số khác biệt là: (M1 - 0,5 điểm)

A. 100

B. 101

C. 102

D. 111

b. Cho hàng số: 7; 11; 15; 19; ....số tiếp theo sau điền vào khu vực chnóng là: (M1 - 0,5 điểm)

A. 22

B. 23

C. 33

D. 34

c. Nếu sản phẩm 6 tuần này là 26. Thì sản phẩm 5 tuần trước đó là: (M2 - 0,5 điểm)


A. 17

B. 18

C. 19

D. 20

d. Số tức tốc sau của số lớn số 1 tất cả nhì chữ số là: (M1 - 0,5 điểm)

A. 98

B. 99

C. 100

D. 101

Câu 2: Viết ( theo mẫu): 398 = 300 + 90 + 8 (M1 - 1 điểm)

a. 83 = ........................... b. 670 = .............................

c. 103 = ........................... d. 754 = ...........................

Câu 3: Cho những số 427; 242; 369; 898 (M1 - 1 điểm)

a) Viết theo máy từ trường đoản cú nhỏ bé mang đến lớn:

b) Viết theo sản phẩm tự trường đoản cú mập đến bé:

c) Hiệu của số lớn số 1 với số bé tuyệt nhất bằng:…………………

Câu 4: Đặt tính rồi tính: (M1 - 1 điểm)

a. 880- 426

b. 167 + 62

c. 346 - 64

d. 756 - 291

Câu 5: Tính (M2 - 1 điểm)

a, 837 + 39 - 92

b) 792 - 564+80

c) 455 - 126 - 151

Câu 6: Một shop buổi sớm bán được 350kg gạo, giờ chiều bán được 374kilogam gạo. Hỏi cả hai buổi shop đó bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo? (M2 - 1 điểm)

Câu 7:

a) Độ lâu năm con đường gấp khúc MNPQKH là: (M3 - 0,5 điểm)


......... ×......... = .....................

b) Trong hình mặt có: (M3 - 0,5 điểm)

....... hình tam giác

......... đoạn thẳng.

c) Mỗi đồ vật sau thuộc hình kân hận gì? (M1 - 0,5 điểm)

Câu 8: Nam với Mai từng bạn vào trong 1 khu vườn đùa trò bịt mắt hái hoa cùng đôi bạn trẻ mức sử dụng chỉ được đi thẳng để hái hoa. Hãy chọn tự chắn chắn, hoàn toàn có thể hoặc quan yếu mang lại phù hợp. (M2 – 0,5 điểm)

Câu 9: Điền dấu (>,

C. 100

Câu 2: Viết ( theo mẫu): 398 = 300 + 90 + 8 (M1 - 1 điểm)

a. 83 = 80 + 3 b. 670 = 600 + 70

c. 103 = 100 + 3 d. 754 = 700 + 50 + 4

Câu 3: Cho những số 427; 242; 369; 898 (M1 - 1 điểm)

a) Viết theo đồ vật trường đoản cú từ nhỏ nhắn mang lại lớn:

242; 369; 427; 898

b) Viết theo sản phẩm từ từ bự đến bé:

898; 427; 369; 242

c) Hiệu của số lớn số 1 và số nhỏ nhắn nhất bằng: 898 - 242 = 656

Câu 4: Đặt tính rồi tính: (M1 - 1 điểm)

a. 880- 426 = 454

b. 167 + 62 = 229

c. 346 - 64 = 282

d. 756 - 291= 465

Câu 5: Tính (M2 - 1 điểm)

a, 837 + 39 - 92 = 784

b) 792 - 564 + 80 = 308

c) 455 - 126 - 151 = 178

Câu 6: 350 + 374 = 724 kg gạo

Câu 7:

a) Độ dài con đường cấp khúc MNPQKH là: (M3 - 0,5 điểm)

5 × 5 = 25

Câu 9: Điền dấu (>, 35 : 5

2. Đề thi Toán lớp 2 học kỳ 2 sách Cánh Diều Số 2

Năng lực, phđộ ẩm hóa học

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

SỐ HỌC - ĐẠI LƯỢNG - GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN

Số câu

4

1

1

2

5

3

Câu số

1a,c,d

2

4

1b

3,5

Số điểm

2

2

0,5

2

2,5

4

YẾU TỐ HÌNH HỌC

Số câu

1

2

1

2

Câu số

7b

7a,c

Số điểm

0,5

1

0,5

1

YẾU TỐ THỐNG KÊ, XÁC SUẤT

Số câu

1

1

2

1

3

Câu số

6a

6b

6c

8

Số điểm

0,5

0,5

1

0,5

1,5

Tổng

Số câu

6

1

1

3

4

7

8

Số điểm

3

2

0,5

2,5

2

3,5

6,5

PHÒNG GD &ĐT ………..TRƯỜNG TIỂU HỌC …….

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2021 - 2022 MÔN TOÁN - LỚPhường 2 (Thời gian làm cho bài đôi mươi phút)

A.Trắc nghiệm:

Câu 1: Số điền vào địa điểm chnóng là: 1 tiếng = …….. phút ( M1- 0,5đ)

A.12

B. 20

C. 30

D. 60

Câu 2: Chiều nhiều năm của chiếc bàn khoảng tầm 15……. Tên đơn vị phải điền vào chỗ chấm là: (M2 - 0,5 điểm)

A. cm

B. km

C. dm

D. m

Câu 3: Đúng điền Đ, Sai điền S: Số tức tốc trước số 342 là: ( M1 - 0,5 điểm)

☐ A. 341

☐ B. 343

Câu 4: Hãy khoanh vào trước vần âm lời giải cơ mà em cho rằng đúng

Giá trị của chữ số 8 trong 287 là: (M1 - 0,5 điểm)

A. 800

B. 8

C. 80

D. 87

Câu 5: Nối từng số với phương pháp gọi của số đó: (M1 - 0,5 điểm)Câu 6:

a) (M3 - 0,5 điểm) Số hình tứ đọng giác có vào mẫu vẽ là:……….hình.

a) (M1 - 0,5 điểm) Hình nào là hình kân hận trụ? Hãy sơn màu vào các hình kia.

B. Tự luận:

Câu 7: Đặt tính rồi tính (M 2- 2đ)

56 + 28

362 + 245

71 - 36

206 - 123

Câu 8: Số? (M2 - 1 điểm)

Câu 9: Mỗi chuồng thỏ bao gồm 5 con thỏ. Hỏi 4 chuồng như thế bao gồm từng nào bé thỏ? (M2 – 2 đ)

Câu 10: Quan cạnh bên biểu trang bị với vấn đáp câu hỏi:

a) Mỗi loại tất cả bao nhiêu con? Điền chữ tương thích vào ô trống: (M1 -0,5 điểm)

b) Số bé …………… các nhất? Số con ………… không nhiều nhất? (M2 - 0,5 đ)

c) (M3 – 0,5 đ)

Đáp án:

I. Trắc nghiệm

Câu 1: D. 60

Câu 2: C. dm

Câu 3:

A. 341 Đ

B. 343 S

Câu 4:

Giá trị của chữ số 8 vào 287 là:

C. 80

Câu 5: Nối mỗi số với bí quyết đọc của số đó:

Tám trăm bảy mươi lăm: 875

Năm trăm bảy mươi tám: 578

Bốn trăm linch một: 401

Bốn trăm: 400

Câu 6:

a) Số hình tđọng giác tất cả trong hình mẫu vẽ là: 4 hình.

b) Các em trường đoản cú sơn màu

B. Tự luận:

Câu 7:

56 + 28 = 84

362 + 245 = 607

71 - 36 = 35

206 - 123 = 83

Câu 8: Số?

7 + 6 = 13 - 8 = 5 x 4 = đôi mươi : 2 = 10

Câu 9: 4 chuồng có toàn bộ số bé thỏ là:

4 x 5 = 20 nhỏ thỏ

3. Đề thi Tân oán lớp 2 học kỳ 2 sách Cánh Diều Số 3

Phần 1: Trắc nghiệm ( 3 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước giải đáp đúng.

Câu 1:Trong các số sau: 635; 689; 762; 431. Số lớn số 1 là:

A. 635

B. 689

C. 762

D. 431

Câu 2: Đồng hồ nước sau chỉ mấy giờ?

A. 10 tiếng 15 phút

B. 10 giờ 3 phút

C. 10 giờ

D. 3h 10 phút

Câu 3: Trên bàn có các thẻ đặt số 1; 2; 3; 4; 5. Minh nhắm mắt cùng mang ra một thẻ bất cứ vào 5 thẻ làm việc bên trên bàn. Hỏi khả năng nào tiếp sau đây không thể xảy ra?

A. Thẻ được mang ra là thẻ ghi số 0

B. Thẻ được mang ra là thẻ ghi số 1

C. Thẻ được lấy ra là thẻ ghi số 5

D. Thẻ được mang ra là thẻ ghi một trong những nhỏ dại hơn 10

Câu 4: Số 912 có chữ số hàng trăm ngàn là:

A. 9

B. 1

C. 2

D. 0

Câu 5: Kết trái của phxay tính 18centimet : 2 là:

A. 9cm

B. 16cm

C. 8cm

D. 10cmCâu 6: Cho bảng sau:

Dựa vào bảng vẫn mang đến, trong những tuyến đường tự Thành Phố Hà Nội đi các tỉnh, tuyến đường nào lâu năm nhất?

A. thủ đô hà nội – Vinh

B. thủ đô – Mộc Châu

C. Hà Nội Thủ Đô – Quảng Ninh

D. Hà Thành – Bắc Ninh

Phần 2: Tự luận (7 điểm)

Câu 1:Tìm tích, biết hai quá số là 5 và 9.

Câu 2: Đặt tính rồi tính

a) 243 + 325

b) 721 + 193

c) 362 – 145

Câu 3: Để cải tiến một khu vui chơi công viên, tín đồ ta đang sở hữu 745 viên gạch đỏ và gạch ốp xám. Biết rằng bao gồm 245 viên gạch xám. Hỏi tất cả từng nào viên gạch men đỏ?

Câu 4:Quan gần kề biểu thứ tranh con sau rồi vấn đáp các câu hỏi:

a) Lớp 2C tLong được từng nào câu trong đợt lễ phát động?

b) Lớp làm sao trồng được nhiều cây nhất trong đợt lễ phát động?

II. Đề thi Tân oán lớp 2 học kỳ 2 sách Kết nối tri thức

1. Đề thi Tân oán lớp 2 học tập kỳ 2 sách Kết nối Số 1

MA TRẬN NỘI DUNG KIỂM TRA CUỐI NĂM HỌC 2021 - 2022

MÔN TOÁN - LỚP 2

MẠCH KIẾN THỨC, KĨ NĂNG

SỐ CÂU VÀ SỐ ĐIỂM

MỨC 1

MỨC 2

MỨC 3

TỔNG

Số học

Số câu

2

4

1

7

Số điểm

1,5

4,5

1,0

7,0

Hình học

Số câu

1

1

Số điểm

0,5

0,5

Một số yếu tố thống kê và xác suất

Số câu

1

1

2

Số điểm

1

1,5

2,5

Tổng

Số câu

2

6

2

10

Số điểm

1,5

6,0

2,5

10

MA TRẬN CÂU HỎI ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM HỌC 2021-2022

MÔN TOÁN - LỚP 2

TT

CHỦ ĐỀ

MỨC 1

MỨC 2

MỨC 3

TỔNG

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

1

Số và phép tính

Số câu

1

1

1

3

1

7

Câu số

2

1

4

3; 5; 7

9

2

Hình học

Số câu

1

1

Câu số

10

3

Một số yếu tố thống kê và xác suất

Số câu

1

1

2

Câu số

6

8

Tổng số câu

1

1

1

5

2

10

2

6

2

10

Đề thi Toán thù lớp 2 học kỳ 2 sách Kết nối

Ủy Ban Nhân Dân HUYỆN …..

TRƯỜNG TH ……………

BÀI KIỂM TRA CUỐI NĂM HỌC 2021 - 2022

MÔN: Tân oán - Lớp 2

(Thời gian làm bài: 40 phút)

Họ cùng thương hiệu............ Lớp: 2............. SBD ..............

...............

...............

Kiến thức: ..........................

Kĩ năng: .. …………...........

Bài 1 (1 điểm): Tính nhẩm: M1

a, 2 x 8 = ...............

b, 5 x 4 = ................

c, 12 : 2 = ...............

d, 35 : 5 = ..............

Bài 2 (1 điểm): Điền vào chỗ trống: M1

a, Số 305 hiểu là……………..………………….……

b, Thứ Sáu tuần này là ngày 14 tháng 3. Thứ Sáu tuần sau là ngày…..tháng……

Bài 3 (1,5 điểm): Xem ttinh ranh, viết phép nhân và phép chia thích hợp M2

Bài 4 (2 điểm): Đặt tính rồi tính: M2

a, 326 + 457

b, 762 - 29

c, 849 - 175

d, 413 + 44

Bài 5 (0,5 điểm): Một đường gấp khúc gồm ba đoạn thẳng có độ dài lần lượt là 7centimet, 5cm, 10centimet. Độ dài đường gấp khúc đó là……….

Bài 6 (1 điểm): Viết số phù hợp vào ô trống : M2

a, Có 10 quả thông phân tách đều mang đến 2 người tiêu dùng Sóc, mỗi người tiêu dùng Sóc được .... quả thông. Ta có phép chia:

b, Có 8 bánh xe pháo, lắp vào mỗi xe pháo sút 2 bánh. Lắp đủ cho ... xe sút. Ta có phép chia:

Bài 7 (1điểm): Quan sát biểu đồ ttinh quái, rồi điền câu trả lời:a, Lớp 2A có …….học sinch ttê mê gia câu lạc bộ Mĩ thuật.

b, Lớp ……. có nhiều học sinc tyêu thích gia câu lạc bộ Mĩ thuật nhiều nhất.

Bài 8 (1điểm): Thuyền thứ nhất có 305 người, thuyền thứ nhì có nhiều rộng thuyền thứ nhất 86 người. Hỏi thuyền thứ nhị có bao nhiêu người?

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

Bài 9 (1 điểm): Số tuổi của Mai hiện nay bằng số nhỏ nhất có nhị chữ số tương tự nhau. Chị rộng Mai 4 tuổi. Hỏi tổng số tuổi của nhì chị em hiện nay bằng bao nhiêu tuổi?

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

Trả lời: Tổng số tuổi của nhị chị em hiện ni là: ................

Đáp án:

Bài 1 (1điểm): Mỗi ý đúng được 0,25 điểm

Bài 2 (1 điểm): Mỗi ý đúng được 0,5 điểm

Bài 3 (1,5 điểm): Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm

(Đặt tính đúng 0,15 điểm, tính đúng 0,35 điểm)

Bài 4 (2 điểm): Mỗi ý đúng được 0, 5 điểm

(Đặt tính đúng 0,15 điểm, tính đúng 0,35 điểm)

Bài 5 (0,5 điểm):

Bài 6 (1 điểm): Mỗi ý đúng được 0,5 điểm

Bài 7 (1điểm): Mỗi ý đúng được 0,5 điểm

Bài 8 (1,0 điểm): Tóm tắt 0,25 điểm

Bài giải:

Thuyền thứ nhị có số người là: 0,25 điểm

305 + 86 = 391 (người) 0,25 điểm

Đáp số: 126 người 0,25 điểm

Bài 9 (1 điểm):

Số tuổi của mai là 11 tuổi

Số tuổi của chị ấy mai : 11 + 4 = 15 tuổi

Tổng số tuổi của hai bà mẹ : 11 + 15 = 26 tuổi

2. Đề thi Toán thù lớp 2 học tập kỳ 2 sách Kết nối Số 2

PHÒNG GD&ĐT........

TRƯỜNG TH ...........

Họ cùng tên: ………………………………

Lớp: 2/4 Phòng kiểm tra: …….

KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II

NĂM HỌC: 2021 - 2022

MÔN: TOÁN - LỚP 2

Ngày kiểm tra: ……/…../2022

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1 (1 điểm)

a. Kết trái phxay tính 5 x 5 là:

A.10 B. 15 C. 25b. Biết số bị chí là 14, số chia là 2. Vậy tmùi hương là:

A. 6 B. 7 C. 8

Câu 2 (1 điểm) Tính phần đường từ bỏ bên Lan mang đến trường phụ thuộc vào hình vẽ

A. 1000m B. 980m C 990m

Câu 3 (0,5 điểm) số 203 đọc là:

A. Hai ko ba B. Hai trăm linc cha C. Hai mươi ba

Câu 4 (1 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ trống:

3m6centimet = .............centimet 5dm2cm = ...............cm

400 cm = ..............m 2km = .......................m

Câu 5. (1 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô vuông.

a. Có 3 kân hận cầu b. Có 2 kân hận trụ

Câu 6. (1 điểm) Trường của Nam vào lớp thời điểm 7 tiếng. Nam mang lại trường lức 7 tiếng 15 phút ít. Như vậy hôm nay:

A. Nam đi học nhanh chóng 15 phút.

B. Nam đi học muộn 15 phút ít.

C. Nam đến lớp đúng tiếng.

Câu 7. (1 điểm) Đặt tính rồi tính

Câu 8. (1.5 điểm) Cô giáo hiện có 40 quyển vsinh sống. Cô phân tách hầu như số vở đó cho 5 bạn. Hỏi mỗi các bạn cảm nhận mấy quyển vsinh hoạt ?

Câu 9. (1 điểm) Đếm cùng khoanh vào số phù hợp:

Câu 10. (1 điểm) Hãy chọn tự chắn chắn, hoàn toàn có thể hoặc cần yếu điền vào vị trí chnóng đến phù hợp:

- Nếu em không ôn kĩ bài ……………… em sẽ không còn đạt điểm trên cao vào kì thi chuẩn bị tới

- Bầu trời âm u, ……………. trời sắp mưa.

- Em nhỏ nhắn ……………….rước quyển truyện trên kệ đựng sách cao.

Ma trận đề thi học tập kì 2 môn Toán thù lớp 2

TT

Chủ đề

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1

Số học

- Thực hiện nay được phxay cùng, phép trừ (bao gồm ghi nhớ, không thật một lượt) trong phạm vi 1000

- Thực hiện tại được xem nhân, chia vào bảng nhân 2, 5

- Giải bài xích tân oán gồm lời văn

Số câu

2

1

1

2

2

Câu số

1,3

7

8

1,3

7,8

Số điểm

1,5

1

1,5

1,5

2,5

2

Đại lượng và đo đại lượng

- Nhận biết được đơn vị đo độ lâu năm.

- Biết contact thực tế khi xem ngày giờ.

- Tính được độ lâu năm con đường vội vàng khúc

Số câu

1

1

1

2

1

Câu số

2

4

6

2,6

4

Số điểm

1

1

1

2

1

3

Yếu tố hình học

- Đếm được số hình khối trụ, cầu, lập phương, vỏ hộp chữ nhật.

Xem thêm: Salesman Là Gì ? Những Vị Trí Trong Ngành Sales Nhân Viên Sales Là Gì

Số câu

1

1

Câu số

5

5

Số điểm

1

1

4

Yếu tố tỷ lệ, thống kê

- Biết kiểm đếm số liệu, biểu vật ttrẻ ranh cùng gạn lọc kỹ năng (chắc chắn là, rất có thể, không thể)

Số câu

1

1

1

1

Câu số

9

10

9

10

Số điểm

1

1

1

1

Tổng số câu

3

1

1

3

1

1

Tổng số

4

4

2

Đáp án đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 2

Câu

Điểm

Đáp án

1

1

Mỗi ý đúng ghi 0.5đ. a/C b/B

2

1

C

3

0.5

B

4

1

Mỗi ý nối đúng ghi 0.25đ. Kết quả:

3m6cm = 306 cm 5dm2centimet = 52.cm

400 centimet = 4 m 2km = 2000 m

5

1

Mỗi ý đúng ghi 0.5đ. a/S b/Đ

6

1

B

7

15

HS đặt tính thẳng cột, tính đúng: mỗi bài xích ghi 0.25đ

Đáp án lần lượt là: 381, 909, 229, 882

8

1.5

Số quyển vnghỉ ngơi từng các bạn cảm nhận là: (0.25đ)

40 : 5 = 8 (quyển vở) (1đ)

Đáp số: 8 quyển vở(0.25đ)

9

1

Mỗi ý nối đúng ghi 0.25đ.

10

1

Mỗi phnghiền tính đúng ghi

- Nếu em không ôn kĩ bài xích chắc chắn rằng em sẽ không đạt điểm trên cao vào kì thi tới đây 0.5đ..

- Bầu ttách u ám, hoàn toàn có thể ttránh sắp tới mưa. 0.25đ..

- Em bé bỏng cấp thiết đem quyển truyện trên giá sách cao 0.25đ..3. Đề thi Tân oán lớp 2 học kỳ 2 sách Kết nối Số 3

Mạch kiến thức

Số câu

Câu số

Số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1. Phnghiền nhân, phép chia

Số câu

2

1

1

2

2

Câu số

1,2

9

10

Số điểm

1

1

1

1

2

2. Độ lâu năm cùng đơn vị đo độ dài.

Số câu

1

1

Câu số

3

Số điểm

1

1

3. Hình học

Số câu

1

1

Câu số

8

Số điểm

1

1

4. Phxay cộng, trừ vào phạm vi 1000

Số câu

1

2

1

3

1

Câu số

7

4,5

6

Số điểm

2

2

1

5

1

Tổng số câu

4

4

2

6

4

Tổng số điểm

4

4

2

6

4

Tỉ lệ %

40%

40%

20%

60%

40%

TRƯỜNG ........

Họ với tên:..................................

Lớp:........................

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI NĂM HỌC

Năm học: 2021- 2022

Môn: Tân oán - Lớp 2

Thời gian: 35 phút (Không kể thời gian giao đề)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM:

*Khoanh vào vần âm đặt trước câu vấn đáp đúng hoặc thực hiện theo thưởng thức bài bác.

Câu 1. Trong phnghiền nhân 15 : 5 = 3, số 3 được Điện thoại tư vấn là: (0,5 đ)

A. Thương thơm B. Tổng C. Tích D. Số hạng

Câu 2. Trong phxay phân tách 2 x = 16: Số đề xuất điền vào ô trống là: (0,5 đ)

A. 7 B. 5 C. 6 D. 8

Câu 3. Tính 15cm + 23cm + 16cm = …..centimet. Số phải điền vào vị trí chnóng là: (1 đ)

A. 34 cm B. 44 centimet C. 54 cm D. 43 cm

Câu 4. Phxay tính 236 + 64 - 100 = ….. có kết quả là? (1 đ)

A. 202 B. 200 C. 92 D. 112

Câu 5. Ông Huy 84 tuổi, ông hơn Huy 75 tuổi. Hỏi Huy từng nào tuổi? (1 đ)

Đáp số của bài xích tân oán là:

A. 9 B. 11 C. 12 D. 10

Câu 6. Bốn bao ngô nặng trĩu từng nào ki - lô - gam: (1 đ)

A. 200 kilogam C. 160 kg

B. 260 kilogam D. 173 kg

II. PHẦN TỰ LUẬN:

Câu 7. Đặt tính rồi tính: (2 đ)

148 + 271 781 - 613 376 - 92 106 + 215

Câu 8. (1 đ)Trong hình mặt bao gồm.

- Có tất cả từng nào khối hận trụ:………

Câu 9. (1 đ) Chia 20kg gạo vào các túi, từng túi cân nặng 5kg. Hỏi được toàn bộ từng nào túi như vậy?

Câu 10. Tính: (1 đ) A x 5 = 19 + 6

Đáp án:

I. Phần trắc nghiệm.

Câu

1

2

3

4

5

6

Đáp án

A

D

C

B

A

A

II. Phần từ luận.

7. 419; 168; 284; 321

8. Có 4 kân hận trụ.

9. Bài giải

Có tất cả số túi là:

đôi mươi : 5 = 4 ( Túi)

Đáp số: 4 túi

10. A x 5 = 19 + 6

A x 5 = 25

A = 25 : 5

A = 5

III. Đề thi Toán thù lớp 2 học kì 2 sách Chân ttách sáng sủa tạo

1. Đề thi Tân oán lớp 2 học tập kì 2 sách Chân ttránh Số 1

Năng lực, phđộ ẩm chất

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

SỐ HỌC-ĐẠI LƯỢNG-GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN

Số câu

3

3

2

1

1

5

5

Câu số

1( a; b; d)

2; 5

1(c),3

6

9

Số điểm

1,5đ

2,5đ

1,5đ

0,5đ

YẾU TỐ HÌNH HỌC

Số câu

1

2

3

Câu số

4(b)

4(a);7

Số điểm

0,5đ

1,5

YẾU TỐ THỐNG KÊ, XÁC SUẤT

Số câu

1

1

Câu số

8

Số điểm

0,5đ

0,5đ

Tổng

Số câu

3

4

2

2

3

5

9

Số điểm

1,5

1.5đ

2,5đ

1,5đ

MÔN: TOÁN - LỚP 2

(Thời gian làm bài xích 40 phút)

Họ với tên:.........................Lớp 2........

Điểm

Nhận xét

Họ với tên giám khảo

Bằng số:

Bằng chữ:

A. TRẮC NGHIỆM: Khoanh vào vần âm đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: a. Đáp án như thế nào dưới đây là đúng? (M1 - 0,5 điểm)

A. 17 tiếng Có nghĩa là 7 giờ đồng hồ chiều

B. 15 tiếng có nghĩa là 5 tiếng chiều

C. 19h tức là 9 giờ tối

D. 20 giờ đồng hồ tức là 8 tiếng tối

b. Tích của phép nhân bao gồm hai thừa số là 2 với 7 là:: (M1 - 0,5 điểm)

A. 17

B. 14

C. 9

D. 5

c. Nếu thứ 2 tuần này là ngày 22. Thì thứ 2 tuần trước đó là ngày: (M2 - 0,5 điểm)

A. 15

B. 29

C. 10

D. 21

d. Số ngay lập tức sau của số lớn nhất bao gồm hai chữ số là: (M1 - 0,5 điểm)

A. 98

B. 99

C. 100

D. 101

Câu 2: Đúng ghi Đ, không nên ghi S vào ô trống : Số gồm 3 trăm, 7 chục viết là: (M1 – 0,5 điểm)

A. 307

B. 370

Câu 3: Cho những số 427; 242; 369; 898 (M1 - 1 điểm)

a. Số lớn nhất là: ...............

b.Số lớn nhất rộng số bé xíu độc nhất vô nhị là: .................................................

Câu 4:

a. Trong hình bên có: (M3 - 0,5 điểm)

....... hình tam giác

......... đoạn thẳng.

b. Mỗi đồ vật sau nằm trong hình khối gì? (M1 - 0,5 điểm)

B. các bài tập luyện bắt buộc

Câu 4: Đặt tính rồi tính: (M1 - 2 điểm)

a. 67 - 38

b. 34 + 66

c. 616 + 164

d. 315 - 192

Câu 6: Con voi khối lượng 434kg, con gấu khối lượng nhẹ hơn nhỏ voi 127kilogam. Hỏi con gấu trọng lượng bao nhiêu ki – lô – gam? (M2 - 1 điểm)

Câu 7:

Độ nhiều năm con đường vội khúc MNPQKH là: (M3 - 0,5 điểm)

......... ×......... = .....................

Câu 8: Chọn từ: Có thể, chắc chắn rằng hay là không thể điền vào địa điểm chấm? ( M2. 0,5đ)

a) Thẻ được lựa chọn …… …………………có số tròn chục.

b) Thẻ được chọn …… …………………tất cả số 70.

c) Thẻ được lựa chọn …… …………………có số 50.

Câu 9: Điền vệt (>,

Câu 1

a. Ý D; (0,5đ )

b. Ý B: ( 0,5đ)

c. Ý A: ( 0,5đ)

d. Ý C: ( 0,5đ)

Câu 2: A sai; B: Đúng ( 0,5đ)

Câu 3:

- Số lớn nhất là: 898: ( 0,5đ)

- Số lớn nhất rộng số bé bỏng tuyệt nhất là: 898 – 242 = 656 ( 0,5đ)

Câu 4 – a) Mỗi ý đúng 0,25đ

- 6 tam giác ( 0,5đ)

- 11 đoạn thẳng

- b): Nối từng dụng cụ đúng ( 0,1đ) (0,5đ)

Câu 5: (2đ)

- Mỗi phxay tính đúng ( 0,5đ) - Đặt tính chuẩn cho, tính không đúng mang lại 0,25, Đặt không nên, tính đúng không ạ mang đến điểm

Câu 6:

Con gấu cân nặng là: (1)

434 – 127 = 307(kg) (0,5đ)

Đáp số: 307 kilogam gạo (0,5đ)

Câu 7:

Độ dài mặt đường vội vàng khúc: 6 + 3 + 5 = 14 (cm) ( 0,5đ)

Câu 8: - Điền đủ 3 từ bỏ được ( 0,5đ)

- Điền từ: Chắc chắn

- Điền từ: Không thể

- Điền từ: Có thể

Câu 9: - Mỗi dấu đúng (0,25đ ) - Điền đúng (0,5đ)

18 : 2 9 × 2

2. Đề thi Toán lớp 2 học kì 2 sách Chân ttách Số 2

Phần 1: Trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng.

Câu 1: Lúc 8 giờ đồng hồ có:

A. Kim tiếng chỉ vào số 8, kyên ổn phút chỉ vào số 12

B. Klặng tiếng chỉ vào số 12, kyên ổn phút ít chỉ vào số 8

C. Kyên ổn giờ chỉ vào số 8, klặng phút chỉ vào số 3

D. Klặng tiếng chỉ vào số 8, kyên ổn phút chỉ vào số 6

Câu 2: Thương thơm của phxay chia có số bị chia bằng 12, số chia bằng 2 là:

A. 10

B. 8

C. 6

D. 2

Câu 3: Chọn vết tương thích nhằm điền vào khu vực chấm: 560 …. 578.

A.

C. =

Câu 4: Phxay nhân như thế nào tiếp sau đây ứng cùng với tổng 2 + 2 + 2 + 2 + 2?

A. 2 × 5

B. 5 × 2

C. 2 × 2

D. 2 × 4

Câu 5: Kết quả của phép tính 9kg + 8kilogam – 3kg là:

A. 14kg

B. 15kg

C. 13kg

D. 16kg

Câu 6: Phnghiền nhân 2 × 3 = 6 gồm các quá số là:

A. 2 và 3

B. 3 và 6

C. 2 với 6

D. 2

Phần 2: Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

a) 315 + 130

b) 340 – 110

c) 190 - 15

Câu 2: Độ dài của mặt đường vội khúc GNPQ bằng bao nhiêu?

Câu 2: Ngnạp năng lượng trên gồm 120 quyển sách, ngăn dưới bao gồm 135 quyển sách. Hỏi ngăn uống trên có thấp hơn ngăn uống dưới từng nào quyển sách?

Câu 3: Mỗi hộp bánh tất cả 4 dòng bánh. Hỏi 7 hộp bánh như vậy có tất cả bao nhiêu dòng bánh?

Câu 4: Quãng con đường từ thức giấc A đến tỉnh B dài 53 km, quãng mặt đường từ tỉnh B mang lại tỉnh C dài 28 km. Hõi quãng đường từ tỉnh A mang lại thức giấc C (đi qua tỉnh B) lâu năm từng nào ki-lô-mét?

Đáp án:

Phần 1: Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Lúc 8 tiếng có:

A. Klặng giờ chỉ vào số 8, kyên phút chỉ vào số 12

Câu 2: Thương của phép phân chia bao gồm số bị phân tách bởi 12, số chia bởi 2 là:

C. 6

Câu 3: Chọn vệt phù hợp để điền vào nơi chấm: 560 …. 578.

A.

A. 183

B. 194

C. 125

D. 137

b) Trong các số 264, 515, 413, 102 số nhỏ bé tuyệt nhất là số:

A. 264

B. 515

C. 413

D. 102

Câu 3: Nối tác dụng đúng

Câu 4: Điền phnghiền tính ham mê hợp:

Câu 5: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

a) Số tương thích để điền vào vị trí chấm 1 km = … m là:

A. 1 000

B. 100

C. 10

D. 1

b) Số thích hợp để điền vào vị trí chấm 4 m = … cm là:

A. 400

B. 40

C. 4

Câu 6: Đúng ghi Đ, không đúng ghi S.

74 52 – 12 …..

61 = 6 + 55 ….. 39 9 + 80 ….. 22 = 11 + 11 …..

II. Phần 2: Tự luận (4 điểm)

Câu 7: Đặt tính rồi tính:

226 + 12

354 + 29

935 – 421

182 – 7

Câu 8: >,

234 … 256

200 + 10 + 4 … 214

582 … 98

90 + 2 + 500 … 925

Câu 9: Tính nhẩm:

2 x 3

18 : 2

5 x 5

10 : 5

2 x 7

16 : 2

5 x 4

30 : 5

Câu 10: Giải bài toán thù theo bắt tắt sau:

Thửa ruộng lắp thêm nhất: 139 cuộn rơm

Thửa ruộng lắp thêm hai: 154 cuộn rơm

Cả hai thửa ruộng: … cuộn rơm?

Đáp án:

I. Phần 1: Trắc nghiệm

Câu 1:

HS tự tính

Câu 2: B – D

Câu 3:

Hs từ bỏ nối

Câu 4:

Câu 5: A – A

Câu 6:

II. Phần 2: Tự luận

Câu 7: Học sinh tự đặt phép tính rồi tính.

226 + 12 = 238

354 + 29 = 383

935 – 421 = 514

182 – 7 = 175

Câu 8:

234 98

90 + 2 + 500

Câu 9:

2 x 3 = 6

18 : 2 = 9

5 x 5 = 25

10 : 5 = 2

2 x 7 = 14

16 : 2 = 8

5 x 4 = 20

30 : 5 = 6

Câu 10:

Cả hai thửa ruộng thu hoạch được số cuộn rơm là:

139 + 154 = 293 (cuộn)

Đáp số: 293 cuộn rơm

IV. 04 đề ôn thi học kì 2 Tân oán lớp 2 Sách mới

1. Đề thi học kì 2 môn Toán thù lớp 2 - Đề số 1

Câu 1. Tính nhẩm

a) 4 × 7 = …

b) 5 × 9 = …

c) 36 : 4 =…

d) 27 : 3 =…

Câu 2. Đọc, viết các số (theo mẫu):

Viết sốĐọc số
355Ba trăm năm mươi lăm
402
Sáu trăm bảy mươi tám
250
Chín trăm chín mươi chín

Câu 3. Độ nhiều năm đường vội vàng khúc ABC là:

Khoanh vào giải đáp đúng:

A. 12cm

B. 13cm

C. 14cm

D. 15cm

Câu 4. Đặt tính rồi tính

315 + 243 64 + 505

668 – 426 978 – 52

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Câu 5. Điền số phù hợp vào địa điểm chấm:

a) 10cm = …. mm

b) 19dm = …..cm

c) 5m 5dm = … dm

d) 31dm 5cm = … cm

Câu 6. Tìm x:

a) x + 115 = 238

b) x – 75 = 114

c) x : 4 = 432 - 424

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Câu 7. Viết các số 123; 167; 169: 131; 148; 763; 982; 828 theo thiết bị từ trường đoản cú bé cho lớn.

…………………………………………………………………………

Câu 8. Hai đội người công nhân thuộc tsay mê gia làm một tuyến phố. Đội trước tiên làm được 398m đường, team trang bị hai có tác dụng được 521m con đường. Hỏi cả hai đội làm cho được từng nào mét đường?

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Câu 9. Một hình tđọng giác có số đo các cạnh lần lượt là: 17centimet, 20centimet, 26centimet với 3dm. Tính chu vi hình tứ đọng giác kia.

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Câu 10.

a) Hải bao gồm một số trong những bi. Nếu Toàn đến Hải một trong những bi bằng đúng số bi của Hải đang xuất hiện thì Hải tất cả 12 viên bi. Hỏi lúc đầu Hải bao gồm bao nhiêu viên bi?

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

b) Người ta mang đựng một trong những lkhông nhiều dầu vào các can nhỏ tuổi. Nếu đựng vào mỗi can 4 lkhông nhiều thì được toàn bộ 7 can với còn vượt lại 3 lkhông nhiều. Tính toàn bô dầu đó.