Đề thi lớp 4 toán

*
Thư viện Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài xích hát Lời bài hát Tuyển sinch Đại học tập, Cao đẳng Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng

Sở trăng tròn Đề thi Tân oán lớp 4 Học kì 1 nâng cấp năm 2022 - 2023 có câu trả lời


Tải xuống 19 4.735 56

Tài liệu Sở 20 Đề thi Tân oán lớp 4 Học kì 1 nâng cao năm 2022 - 2023 bao gồm đáp án tổng hợp tự đề thi môn Toán thù học tập 4 của các trường trung học cơ sở trên toàn nước đã được soạn đáp án chi tiết giúp học viên ôn luyện để đạt điểm trên cao vào bài thi học tập kì 1 Tân oán học tập lớp 4. Mời chúng ta thuộc đón xem:

Bộ 20 Đề thi Tân oán lớp 4 Học kì 1 cải thiện năm 2022 - 2023 tất cả câu trả lời - Đề 1

Phòng giáo dục và đào tạo cùng Đào chế tác .....

Bạn đang xem: Đề thi lớp 4 toán

Đề điều tra unique Học kì 1

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm cho bài: 45 phút

(cải thiện - Đề 1)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1:Số nào trong những số dưới đây có chữ số 8 biểu thị đến 80000.

A. 42815

B. 128314

C. 85323

D. 812049

Câu 2:Trong những số sau số như thế nào chia không còn mang lại 2 nhưng mà không phân tách không còn mang đến 5

A.48405

B. 46254

C. 90450

D. 17309

Câu 3:Điền số thích hợp vào địa điểm chấm. 42dm260cm2= ...............cm2

A. 4206

B. 42060

C. 4260cm2

D. 4260

Câu 4:Trong hình vẽ bên có:

*

A. 5 góc vuông, 1 góc tầy, 2 góc nhọn, 1 góc bẹt

B. 5 góc vuông, 1 góc tù, 2 góc nhọn,

C. 4 góc vuông. 1 góc tù túng, 1 góc nhọn, 1 góc bẹt

D. 5 góc vuông, 1 góc phạm nhân, 1 góc nhọn,

Câu 5:Mỗi ngnạp năng lượng giá sách xếp được 30 cuốn nắn sách. Hỏi kệ đựng sách phải bao nhiêu ngăn uống nhằm xếp hết 3210 cuốn?

A. 17 ngăn uống

B. 170 ngăn uống

C. 107 ngăn

D. 1070 ngăn

Câu 6:Trong túi có 25 tờ giấy blue color và đỏ. Số giấy red color các hớn số giấy xanh là 7 tờ. Hỏi có từng nào tờ giấy xanh?

A. 16

B. 9

C. 15

D. 10

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1:Đặt tính rồi tính

a) 7673+796

b) 30211-4594

c) 673x408

d) 5674:56

Câu 2:Hai vòi vĩnh nước thuộc chảy vào một bể. Vòi đầu tiên từng phút tan được 35 lít nước. Vòi sản phẩm nhị mỗi phút rã được 40 lsố lượng nước. Hỏi sau 1 giờ 25 phút cả hai vòi tung được bao nhiêu llượng nước.

Câu 3:Cho n=a378blà một số thoải mái và tự nhiên bao gồm 5 chữ số khác nhau. Tìm tất cả những chữ số a,b nhằm rứa vao ta được số phân tách không còn mang đến 3 và 4.

Đáp án và Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6
CBDACB

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1. ( 2 điểm) Mỗi câu đúng được 0.5 điểm

*

*

Câu 2. (2 điểm)

Đổi 1 tiếng 25 phút = 85 phút.

Sau 1 giờ 25 phút ít, vòi vĩnh 1 tan được:

35x85 = 2975(l).

Sau 1 giờ 25 phút, vòi vĩnh 2 rã được:

40x85 = 3400(l)

Sau 1 tiếng 25 phút ít, cả hai vòi vĩnh tan được:

2975+3400 = 6375(l)

Đáp số:6375(l)

Câu 3. (2 điểm)

Vì n phân chia không còn mang đến 4 buộc phải 8b bắt buộc chia hết cho 4. Suy ra, b=0 hoặc 8.

Vì n tất cả 5 chữ số khác nhau đề nghị b=0 hoặc b=9

- b = 0,n =a378b

+ Sốa378bphân tách không còn đến 3 thì a=3,6,9

+ Số n gồm 5 chữ số khác biệt đề nghị a=6 hoặc a=9

Ta được những số 63780 và 93780 vừa lòng đề bài bác.

- b = 4 , n =a378b

+ Sốa378bchia không còn cho 3 thì a=2,5 hoặc 8.

+ Số n tất cả 5 chữ số khác biệt cần a=2 hoặc a=5

Ta được các số 23784 cùng 53784 thỏa mãn đề bài.

Các số yêu cầu tìm là 63780; 93780; 23784; 53784.

*

...........................

Sở đôi mươi Đề thi Toán thù lớp 4 Học kì 1 nâng cấp năm 2022 - 2023 tất cả câu trả lời - Đề 2

Phòng Giáo dục đào tạo cùng Đào tạo nên .....

Đề điều tra unique Học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán thù lớp 4

Thời gian làm cho bài: 45 phút

(cải thiện - Đề 2)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1:Số bao gồm 6 vạn, 5 ngàn cùng 4 chục được viết là:

A.50 640

B.65 040

C.5 640

D. 6 540

Câu 2:Giá trị của biểu thức : x + 5 + y + 5 + x + 5 + y + 5 = ? (với x + y = 20)

A. 600

B. 400

C. 60

D. 40

Câu 3:Có từng nào số x bao gồm tía chữ số thoả nguyện x

A. 5

B. 4

C. 3

D. 2

Câu 4:Một hình vuông tất cả chu vi 20 m, diện tích hình vuông vắn đo bởi từng nào m2?

A. 15 mét vuông

B. 20 m2

C. 25 m2

D. 400 m2

Câu 5:Chọn đáp án sai

A. 5 tấn 15 kilogam = 5015 kg

B. Một nửa cố gắng kỉ và sáu năm = 56 năm

C. 4 phút trăng tròn giây = 4đôi mươi giây

D. Năm nhuận tất cả 366 ngày

Câu 6 :Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

Tam giác ABC ( hình mặt ) gồm đường cao là

*

A. đường cao AH

B. con đường cao AC

C. mặt đường cao BC

D. con đường cao AB

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1:Đặt tính rồi tính :

a. 372549 + 459521

b. 920460 - 510754

c. 2713 x 205

d. 1980 : 15

Câu 2:Tính quý hiếm của biểu thức bằng cách dễ dàng :

a. trăng tròn x 190 x 50 =

b. 769 x 85 – 769 x 75

Câu 3:Khối lớp Bốn của một ngôi trường Tiểu học tập gồm 4 lớp Bốn, trong đó có 2 lớp từng lớp bao gồm 35 học sinh, 2 lớp còn sót lại từng lớp gồm 33 học viên. Hỏi vừa phải từng lớp có bao nhiêu học tập sinh?

Câu 4:Trung bình cùng của 5 số lẻ liên tục là 101. Tìm 5 số kia ?

Đáp án và Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6
BCACCA

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 ( 2 điểm )Mỗi câu trả lời đúng 0,5 điểm:

*

*

Câu 2 ( 2 điểm) Mỗi đáp án đúng 1 điểm:

a/- trăng tròn x 190 x 50

= trăng tròn x 50 x 190

= 1 000 x 190

= 190 000

b/- 769 x 85 – 769 x 75

= 769 x ( 85 – 75 )

= 769 x 10

= 7690

Câu 3( 2điểm):

Số HS 2 lớp đầu : 35 x 2 = 70 ( học sinh )

Số HS 2 lớp sau : 33 x2 = 66 ( học viên )

Trung bình mỗi lớp tất cả số HS là : ( 70 + 66 ) : 4 = 34 ( học viên )

Đáp số : 34 ( học viên )

Câu 4 ( 1điểm ):

Giải giải pháp 1 : 5 số lẻ liên tiếp từng số cách phần đa nhau 2 đơn vị chức năng. Trung bình cộng là số trọng tâm. Vậy 5 số sẽ là : 97 ; 99 ; 101 ; 103 ; 105

Giải phương pháp 2

Tổng 5 số là : 101 x 5 = 505

5 số lẻ liên tiếp mỗi số giải pháp phần nhiều nhau 2 đối kháng vị

*

5 lần số thứ I :

505 - ( 2+2+2+2+2+2+2+2+2+2) = 475

Số 1 : 475 : 5 = 97

Số 2 : 97 + 2 = 99

Số 3 : 99 + 2 = 101

Số 4 : 101 + 2 = 103

Số 5 : 103 + 2 = 105

Đáp số : 97 ; 99 ; 101 ; 103 ; 105

................................

Bộ trăng tròn Đề thi Toán lớp 4 Học kì 1 nâng cao năm 2022 - 2023 tất cả câu trả lời - Đề 3

Phòng Giáo dục và Đào chế tạo .....

Đề khảo sát điều tra chất lượng Học kì 1

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: Tân oán lớp 4

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

(cải thiện - Đề 3)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1:Giá trị của chữ số 8 trong số 83 574 là:

A. 80

B. 800

C. 8000

D. 80000

Câu 2:Tính vừa đủ cùng của các số 96; 99, 102; 105; 108 là:

A. 12

B. 102

C. 112

D. 510

Câu 3:Số tương thích để viết vào khu vực chấm 6m29dm2 =…. dmét vuông là:

A. 609

B. 690

C. 6009

D. 69

Câu 4:Số thích hợp để viết vào nơi chấm 2 tấn 75kilogam =…..kg là:

A. 275

B. 27500

C. 200075

D. 2075

Câu 5:Cho mẫu vẽ ABCD là hình chữ nhật

*

a.Đoạn trực tiếp BC vuông góc cùng với các đoạn trực tiếp ……và .......

b.Đoạn trực tiếp BC tuy vậy tuy nhiên cùng với đoạn thẳng ……

Câu 6:Viết số “6 trăm nghìn, 2.000, 5 trăm, 7 solo vị” được viết là

A. 602 507

B. 600 257

C. 602 057

D. 620 507

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1:Đặt tính rồi tính

a) 6742+1528

b) 12341-234

c) 265x32

d) 14596:4

Câu 2:Để lát nền một căn phòng, fan ta sử dụng không còn 200 viên gạch hình vuông tất cả cạnh 30cm . Hỏi căn uống phòng bao gồm diện tích S từng nào m2, biết diện tích S mạch xi măng ko đáng chú ý.

Câu 3:Xe đầu tiên chsinh sống 25 tấn mặt hàng, xe pháo trang bị nhị trngơi nghỉ 35T hàng. Xe vật dụng tía chngơi nghỉ bởi trung bình cùng ba xe cộ. Hỏi xe pháo máy bố chsinh hoạt được từng nào tấn mặt hàng.

Câu 4:Tích sau có tận cùng bởi mấy chữ số 0

20x21x....x29

Đáp án và Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6
DBADa,AB,CD ; b,ADD

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1. ( 2 điểm) Mỗi câu đúng được 0.5 điểm:

*

*

Câu 2. (2 điểm):

Diện tích một viên gạch men là:

30x30 = 900(cm2).

Diện tích căn phòng là:

200+900 = 180000(cm2)=18(m2)

Đáp số: 18(m2)

Câu 3. (2 điểm):

Vì xe đồ vật tía chsinh sống bằng trung bình cộng bố xe cộ buộc phải tổng cộng sản phẩm xe pháo đầu tiên và vật dụng hai chlàm việc được vội 2 lần số mặt hàng xe pháo đồ vật 3 chsống được.

Số mặt hàng xe pháo thứ 3 chsống được là

(25 + 35 ) : 2 = 30 (tấn)

Đáp số: 30 tấn

Câu 4. (1 điểm):

Tích 20x21x....x29 có một số tròn chục là 20 nên tận cùng bởi một chữ số bằng 0

Ta lại có: 25=5x5 bắt buộc nhị thừa số này khi nhân với 2 số chẵn mang đến tích tận thuộc bằng 2 chữ số 0

Vậy tích trên tận thuộc bằng 3 chữ số 0

................................

Sở đôi mươi Đề thi Tân oán lớp 4 Học kì 1 nâng cao năm 2022 - 2023 tất cả giải đáp - Đề 4

Phòng Giáo dục với Đào chế tác .....

Đề khảo sát unique Học kì 1

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

(nâng cao - Đề 4)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1:Số 7635672 được hiểu là:

A. Bảy triệu sáu trăm tía mươi năm ngàn sáu trăm bảy mươi nhị.

B.Bảy triệu sáu trăm bố mươi lăm ngàn sáu trăm bảy mươi nhị.

C.Bảy triệu sáu trăm bố mươi năm ngàn sáu trăm bảy mươi nhị.

D. Bảy triệu sáu trăm tía mươi năm nghìn sáu bảy nhì.

Câu 2:Có bao nhiêu số gồm 3 chữ số nhưng mỗi chữ số của số này đều như là nhau?

A .7

B. 8

C. 9

D.1

Câu 3:1 tấn = …………kg

A. 100

B. 1000

C. 10000

D.10

Câu 4:Số tương thích điền vào nơi chấm là: 101113 > 1011…3

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

Câu 5:Trung bình cùng của 36 ; 42 với 57 là:

A. 135

B. 45

C. 42

D. 54

Câu 6:Số tự nhiên và thoải mái nào sau đây chia không còn mang đến 2; cho 3 cùng mang lại 5:

A. 12

B. 10

C. 15

D. 30

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1:Đặt tính rồi tính:

a. 9876402 + 1285694

b. 649072 - 178526

c. 1334 x 376

d. 5867 : 17

Câu 2:Cho mẫu vẽ mặt. Biết ABCD và BMNC là những hình vuông cạnh 8 centimet.

*

a) Đoạn thẳng AM vuông góc với các đoạn thẳng nào?

b) Tính diện tích S hình chữ nhật AMND?

Câu 3:Một hình mảnh đất nền hình chữ nhật bao gồm chu vi 256 m, chiều dài ra hơn chiều rộng lớn 20m. Tính diện tích S mảnh đất nền hình chữ nhật đó.

Câu 4:Tìm một số có 3 chữ số, hiểu được Lúc viết thêm chữ số 5 vào bên yêu cầu số kia thì nó tạo thêm 1 004 đơn vị .

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6
BCBABD

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu :

Câu 1. (2 điểm):

Mỗi phnghiền tính đúng được 0,5 điểm. Kết trái của từng phxay tính đúng

a. 9876402 + 1285694 = 11162096

b. 649072 – 178526 = 470546

c. 1334 x 376 = 501 584

d. 5867 : 17 = 345 dư 2

Câu 2. (2 điểm) :

a. (1 điểm)

Đoạn thẳng AM vuông góc cùng với các đoạn thẳng:

AD, HC, MN

b. (1 điểm)

Diện tích hình chữ nhật AMND là

16 x 8 = 128 (cm2)

Đáp số: 128 cm2

Câu 3. (2 điểm):

Nửa chu vi hình chữ nhật là

256 : 2 = 128 (m)

Chiều rộng hình chữ nhật dài là

(128 – 20):2= 54 (m)

Chiều rộng hình chữ nhật lâu năm là

128 – 54 = 74 (m)

Diện tích hình chữ nhật là

54 x 74 = 3996 (m2)

Đáp số: 3996 m2

Câu 4. (1 điểm):

Khi viết thêm chữ số 5 vào bên bắt buộc số kia thì số kia tăng 9 lần với 5 solo vị

Số nên kiếm tìm là

(1004 – 5) : 9 =111

Đáp số: 111.

....................................

Bộ đôi mươi Đề thi Toán thù lớp 4 Học kì 1 nâng cấp năm 2022 - 2023 có câu trả lời - Đề 5

Phòng Giáo dục đào tạo với Đào chế tạo ra .....

Đề khảo sát điều tra quality Học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Tân oán lớp 4

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

(cải thiện - Đề 5)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1:Giá trị của chữ số 5 trong những 35840 là:

A. 50000

B. 500

C. 5000

D. 500000

Câu 2:Trung bình cùng của những số 24, 30, 45 là:

A. 31

B. 33

C. 32

D. 31

Câu 3:Số tương thích vào vị trí trống: 6m7centimet = …

A. 607 centimet

B. 6700 cm

C. 6007 centimet

D. 670 cm

Câu 4:Chọn số thích hợp điền vào nơi trống: 4 giờ 30 phút = …phút

A. 240

B. 312

C. 7trăng tròn

D. 270

Câu 5:Trong hình lân cận AD vuông cùng với các cạnh là:

*

A. AB và DC

B. AB và BC

C. BD cùng BC

D. AC cùng CD

Câu 6:Trong những góc sau góc nhọn là:

*

*

A. Góc A

B. Góc B

C. Góc C

D. Góc D

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1:Tìm x

a) x + 132 = 4615

b) x:15 = 627

Câu 2:Một hình chữ nhật tất cả nửa chu vi 134 , chiều rộng ngắn lại hơn chiều lâu năm 16m . Tính diện tích hình chữ nhật kia.

Câu 3:Cho biết số bạn của một đơn vị lính trường hợp xếp mặt hàng 2, sản phẩm 3, hàng 5 hoặc hàng 9 phần đa vừa hết. Hỏi đơn vị chức năng bộ đội tất cả bao nhiêu người? Biết số fan nhiều hơn thế nữa 425 với thấp hơn 465

Câu 4:cũng có thể tìm kiếm được 2 số tự nhiên và thoải mái sao để cho hiệu của bọn chúng nhân với 18 được 1989 không?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6
CBACAD

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1. ( 2 điểm) Mỗi câu đúng được 0.5 điểm.:

*

*

Câu 2. (2 điểm):

Chiều rộng lớn của hình chữ nhật là:

(134-16):2=59(m)

Chiều lâu năm của hình chữ nhật là:

134-59=75(m)

Diện tích hình chữ nhật là:

59x75=4425(m2)

Đáp số: 4425(m2)

Câu 3. (2 điểm):

Theo giả thiết ta gồm số bạn của đơn vị bộ đội là một trong số phân chia hết mang đến 2, 3, 5, 9.

+) Số tín đồ chia hết đến 2 với 5 đề xuất tận cùng là 0.

Xem thêm: Thrombolysis In Myoc A Mi A Ti On Of The Timi Risk Score For St

+) Giữa 425 cùng 465 gồm những số 430, 440, 450, 460 tận cùng là 0.

+) Trong các số 430, 440, 450, 460 chỉ tất cả số 450 phân chia không còn cho 3 cùng 9.

Vậy số fan của đơn vị là 450 tín đồ.

Câu 4. (1 điểm):

Ta thấy số nào nhân cùng với số chẵn tích là 1 số chẵn. 18 là số chẵn cơ mà 1989 là số lẻ.

Vậy không có số làm sao vừa lòng đề bài bác.

...................Hết.................

Sở 20 Đề thi Toán thù lớp 4 Học kì 1 nâng cấp năm 2022 - 2023 có câu trả lời - Đề 6

Phòng Giáo dục và Đào chế tạo ra .....

Đề điều tra quality Học kì 1

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm cho bài: 45 phút

(cơ phiên bản - Đề 6)

I-PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 3 ĐIỂM)

Câu 1:Số năm trăm sáu mươi triệu bảy trăm linch năm nghìn viết là

A. 560705

B. 560 705 000

C. 506 705 000

D. 5 067 050

Câu 2:Giá trị biểu thức : 567 x 34 – 75 x 11 là

A. 18453

B. 18456

C.19875

D. 19456

Câu 3:Tmùi hương của 4002 cùng 69 là

A. 48

B. 58

C. 49

D. 54

Câu 4:Trung bình cộng của hai số là 45. Biết một số trong những là 34. Số sót lại là

A. 56

B. 12

C. 43

D. 34

Câu 5:Số chẵn lớn số 1 có 4 chữ số là

A. 4444

B. 9999

C. 9000

D. 9998

Câu 6:Hai lớp bao gồm 62 học viên, trong những số đó lớp 4A nhiều hơn lớp 4B là 2 học sinh. Hỏi mỗi lớp gồm bao nhiêu học sinh ?

A. 4A: 30 học viên , 4B: 32 học sinh

B. 4A: 32 học sinh, 4B: 30 học tập sinh

C. 4A: 30 học viên, 4B : 32 học sinh

D. 4A: 31 học sinh, 4B: 33 học tập sinh

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1:Mảnh vườn cửa hình chữ nhật tất cả tổng độ dài nhì cạnh tiếp tục là 65m . Bớt chiều dài 7 m thì mảnh vườn đổi thay hình vuông. Tính diện tích S mhình họa sân vườn hình chữ nhật.

Câu 2:Tính bằng cách thuận tiện

( 56 x 49) : 7

Câu 3:Trung bình cùng của cha số là số nhỏ nhắn tốt nhất bao gồm 3 chữ số. Tổng của nhị số đầu là 123. Tìm số sản phẩm công nghệ tía.

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6
BABADB

*

…………………………………

Sở đôi mươi Đề thi Toán thù lớp 4 Học kì 1 nâng cao năm 2022 - 2023 gồm giải đáp - Đề 7

Phòng Giáo dục cùng Đào chế tạo ra .....

Đề khảo sát điều tra quality Học kì 1

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán thù lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

(cơ phiên bản - Đề 7)

PHẦN I : TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Khoanh vào chữ cái trước câu vấn đáp đúng

Câu 1. Số có 6 vạn, 5 nghìn cùng 4 chục được viết là:

A.50 640

B.65 040

C.5 640

D. 6 540

Câu 2. Giá trị của biểu thức : x + 5 + y + 5 + x + 5 + y + 5 = ? (với x + y = 20)

A. 600

B. 400

C. 60

D. 40

Câu 3. Có từng nào số x tất cả tía chữ số bằng lòng x

A. 5

B. 4

C. 3

D. 2

Câu 4. Một hình vuông vắn tất cả chu vi đôi mươi m, diện tích hình vuông đo bởi từng nào mét vuông ?

A. 15 m2

B. trăng tròn m2

C. 25 m2

D. 400 m2

Câu 5. Chọn đáp án sai

A. 5T 15 kg = 5015 kg

B. Một nửa cụ kỉ với sáu năm = 56 năm

C. 4 phút 20 giây = 4đôi mươi giây

D. Năm nhuận có 366 ngày

PHẦN II : TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1. Đặt tính rồi tính :

a. 372549 + 459521

b. 920460 - 510754

c. 2713 x 205

d. 1980 : 15

Câu 2. Tính giá trị của biểu thức bằng phương pháp dễ dãi :

a.20x190x50 =

b. 769 x 85 – 769 x 75

Câu 3. Kăn năn lớp Bốn của một trường Tiểu học có 4 lớp Bốn, trong các số ấy có 2 lớp mỗi lớp có 35 học sinh, 2 lớp sót lại mỗi lớp tất cả 33 học sinh. Hỏi vừa đủ từng lớp gồm từng nào học sinh?

Câu 4. Trung bình cộng của 5 số lẻ thường xuyên là 101. Tìm 5 số đó ?

…………………………

Bộ 20 Đề thi Toán lớp 4 Học kì 1 nâng cao năm 2022 - 2023 có lời giải - Đề 8

Phòng giáo dục và đào tạo cùng Đào chế tạo ra .....

Đề điều tra khảo sát quality Học kì 1

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: Tân oán lớp 4

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

(cơ bản - Đề 8)

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm):

Câu 1:Số thích hợp nhằm điền vào vị trí chnóng là:

14 m2= ……..cm2

A. 140

B. 1400

C. 14000

D. 140000

Câu 2:Viết số sau: Hai trăm mười ba triệu sáu trăm nhì mươi tứ ngàn bảy trăm.

A. 213 624 700

B. 213 624 070

C. 21 362 470

D. 21 362 700

Câu 3:Số phân chia không còn mang lại 9 là:

A. 2341

B. 1034

C. 240

D. 9810

Câu 4:Số phân chia không còn cho cả 2,3,5 là:

A. 2346

B. 4510

C. 6219

D. 6360

Câu 5:Kết quả của phép tính nhẩm: 26 x 11= …….. là:

A. 260

B. 280

C. 286

D. 296

Câu 6:Chọ giải đáp đúng

Trong mẫu vẽ bên:

*

A. Cạnh AB tuy vậy tuy vậy với cạnh DC

B. Cạnh AD tuy nhiên tuy nhiên với cạnh BC

C. Cạnh AD vuông góc với cạnh DC

D. Cạnh AB vuông góc với cạnh DC

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1:Đặt tính rồi tính:

a) 423 x 25

b) 7168 : 56

Câu 2:Một hồ cá tất cả 156 nhỏ cá chép và cá rô. Tính số cá từng các loại, hiểu được số những rô nhiều hơn thế nữa số chú cá chép là 34 nhỏ.

Câu 3:Một chiếc vườn cửa hình chữ nhật bao gồm vừa phải cùng của chiều rộng lớn với chiều nhiều năm là 15m, chiều rộng lớn là 10m. Tính diện tích của vườn kia.

Câu 4:Tính nhanh: 751 x 68 + 751 x 32

……………………………….

Bộ đôi mươi Đề thi Toán thù lớp 4 Học kì 1 nâng cấp năm 2022 - 2023 gồm câu trả lời - Đề 9

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo .....

Đề khảo sát điều tra quality Học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán thù lớp 4

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

(cơ bạn dạng - Đề 9)

Phần 1. Trắc nghiệm rõ ràng (3 điểm)

Câu 1:Trong các số 5 784; 6874 ; 6 784 ; 5748, số lớn nhất là:

A. 5785

B. 6 874

C. 6 784

D. 5 748

Câu 2:5 tấn 8 kilogam = ……… kg ?

A. 580 kg

B. 5800 kg

C. 5008 kg

D. 58 kg

Câu 3:Trong những góc dưới đây, góc nào là góc tù:

*
*

A. Góc đỉnh A

B. Góc đỉnh B

C. Góc đỉnh C

D. Góc đỉnh D

Câu 4:Chọn giải đáp đúng

*
*

Câu 5:Năm năm nhâm thìn là núm kỉ trang bị bao nhiêu?

A. XIX

B. XX

C. XVIII

D. XXI

Câu 6:Xếp các số sau: 2274 ; 1780; 2375 ; 1782 theo sản phẩm tự tự nhỏ xíu mang lại lớn?

A. 2274, 1780, 2375, 1782

B. 1780, 2375, 1782, 2274

C.1780, 2274, 2375, 1782

D. 1780, 1782, 2274, 2375

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1:Đặt tính rồi tính.

a. 72356 + 9345

b. 3821 x 100

c. 2163 x 203

d. 2688 : 24

Câu 2:Tính bằng phương pháp dễ dàng độc nhất vô nhị .

a). 2 x 134 x 5

b). 43 x 95 + 5 x 43

Câu 3:Tổng số tuổi của người mẹ với con là 57 tuổi. Mẹ hơn bé 33 tuổi. Hỏi mẹ từng nào tuổi, nhỏ từng nào tuổi?

…………………………………

Sở đôi mươi Đề thi Tân oán lớp 4 Học kì 1 nâng cấp năm 2022 - 2023 bao gồm câu trả lời - Đề 10

Phòng Giáo dục đào tạo cùng Đào chế tạo .....

Đề khảo sát unique Học kì 1

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán thù lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

(cơ bản - Đề 10)

I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Câu 1:Trong các số 5 784; 6 874; 6 784; 6748 số lớn nhất là:

A. 5785

B. 6 784

C. 6 874

D. 6748

Câu 2:Số “nhì mươi ba triệu chín trăm mười” được viết là:

A. 23 910

B. 23 000 910

C. 23 0910 000

D. 2 300 910

Câu 3:10 dm22cm2= ......cm2

A. 1002 cm2

B. 102 cm2

C. 1trăng tròn cmét vuông

D. 1200 cm2

Câu 4:357 tạ + 482 tạ =…… ?

A. 839 tạ

B. 739 tạ

C. 859 tạ

D. 639 tạ

Câu 5:Chu vi của hình vuông vắn là 16m thì diện tích S đã là:

A. 16m

B. 16m2

C. 32 m

D. 32m2

Câu 6:Cho hình vẽ. Cặp cạnh như thế nào không vuông góc?

*

A. AB và AD.

B. BD và BC.

C. BA cùng BC.

D. DA cùng DC.

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1:Đặt tính rồi tính:

a. 186 954 + 247 436

b. 839 084 – 246 937

c. 428 × 39

d. 4935 : 44

Câu 2:Trung bình cùng tuổi chị em và tuổi bé là 27 tuổi. Mẹ rộng con 28 tuổi. Hỏi bà bầu bao nhiêu tuổi, bé từng nào tuổi?

Câu 3:Tìm số lớn nhất có 4 chữ số không giống nhau, chữ số hàng nghìn là chữ số 5 cơ mà số kia vừa phân chia không còn mang lại 2 với vừa chia không còn cho 5?

…………………………………

Bộ 20 Đề thi Toán thù lớp 4 Học kì 1 nâng cao năm 2022 - 2023 có giải đáp - Đề 11

Phòng giáo dục và đào tạo với Đào tạo ra .....

Đề điều tra khảo sát quality Học kì 1

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán thù lớp 4

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

(cơ phiên bản - Đề 11)

I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Câu 1:Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng:

Trong các số 71; 20155; 5668; 460, số phân tách không còn cho cả 2 và 5 là:

A. 71

B. 20155

C. 5668

D. 460

Câu 2:Chọn lời giải đúng?

A. 3dm25cm2= 350 cm2

B. 9000kilogam = 9 tấn

C. 600dm2= 60 m2

D. 4 phút 15 giây = 415 giây

Câu 3:Nối biểu thức sống cột A cùng với công dụng sinh sống cột B làm sao cho tương ứng:

1. 240 : 40 A. 36

2. x x 48 = 1728 B. 23400

3. 34 x 11 C. 6

4. 234 x 25 x4 D. 374

Câu 4:Chọn lời giải đúng

Tuổi ông và tuổi con cháu là 79 tuổi, ông rộng cháu 47 tuổi.

A. Tuổi ông là 126 tuổi

B. Tuổi con cháu là 47 tuổi

C. Tuổi ông là 64 tuổi

D. Tuổi cháu là 16 tuổi

Câu 5:Một khu vườn hình chữ nhật bao gồm diện tích S 468 m2, chiều rộng lớn 18m. Tính chiều dài của khu vườn.

A. 16m

B. 25 m

C. 26 m

D. 27 m

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1:Đặt tính rồi tính:

a) 42761 + 29873

b) 85632 - 37238

c) 3587 x 58

d) 66178 : 203

Câu 2:Tính cực hiếm của biểu thức:

324 x 127 : 36 + 876

Câu 3:Lan bao gồm 12500 đồng, Huệ có khá nhiều hơn Lan 2900 đồng. Hồng gồm thấp hơn Huệ 2500 đồng. Hỏi vừa đủ từng chúng ta bao gồm bao nhiêu tiền?