Đề thi lớp 5 giữa kì 1

Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Tân oán lớp 5 năm 2021 - 2022 theo Thông tứ 22 đưa đến 5 đề thi, có hướng dẫn chấm, đáp án cùng bảng ma trận đi kèm.

Bạn đang xem: Đề thi lớp 5 giữa kì 1

Giúp các em học sinh lớp 5 luyện giải đề, rồi đối chiếu lời giải thuận lợi hơn.


Với 5 đề thi thân kì 1 môn Tân oán lớp 5 này còn khiến cho thầy cô xem thêm để ra đề thi giữa học kì 1 mang lại học viên của bản thân mình. Bên cạnh môn Tân oán, thầy cô với những em rất có thể xem thêm thêm đề thi môn Tiếng Việt nhằm sẵn sàng thật giỏi đến kỳ thi thân học kì 1 tới đây.


Đề thi thân học kì 1 môn Toán lớp 5 năm học tập 2021 - 2022

Đề thi thân kì 1 môn Toán thù lớp 5 năm 2021 - 2022 - Đề 1Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 5 năm 2021 - 2022 - Đề 2

Đề thi thân kì 1 môn Toán lớp 5 năm 2021 - 2022 - Đề 1

Ma trận đề thi thân học tập kì 1 môn Toán lớp 5

Mạch kiến thức,

kĩ năng

Số câu cùng số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Các phxay tính về phân số, tìm x… Số thập phân với phân số, hỗ số, so sánh…

Số câu

2

1

1

1

2

3

Câu số

1, 2

6

5

9

Số điểm

2

1

1

0,5

2

2,5

Đại lượng cùng đo đại lượng: các đơn vị chức năng đo diện tích S, độ dài, khối lượng

Số câu

1

1

2

Câu số

4

3

Số điểm

1

1

2

Yếu tố hình học: diện tích, chu vi hình chữ nhật. Giải bài toán thù tỉ lệ thuận, tổng hiệu

Số câu

1

1

2

Câu số

7

8

Số điểm

1,5

2

3,5

Tổng

Số câu

2

1

1

2

1

1

1

4

5

Số điểm

2

1

1

2,5

1

2

0,5

4

6


Đề thi thân học kì 1 môn Toán thù lớp 5 năm 2021 - 2022

Họ và tên: …………….

Lớp: 5….

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2021 - 2022BÀI THI MÔN TOÁNThời gian làm bài : 40 phút

Bài 1: Hỗn số viết dưới dạng phân số là: (1 điểm) M1

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

Bài 2: a) Phần nguyên ổn của số 9042,54 là: (0,5 điểm) M1

A. 54 B. 904254C. 9042D. 9042,54

b) Chữ số 5 trong số thập phân 9042,54 có giá trị là? (0,5 điểm) M2

A. A. Phần triệuB. Phần mười C. Phần trămD. Phần nghìn

Bài 3: a) 7cm 9mm = ..............cm số thích hợp viết vào vị trí chnóng là: (0,5 điểm) M4

A. 7,09B. 7,9C. 0,79D. 0,790

b) Điền vệt ; = ; phù hợp vào ô trống: (0,5 điểm) M2

0,009 ⬜ 56, 1

Bài 4: Chiều dài

*
m, chiều rộng
*
m. Chu vi của một hình chữ nhật là. (1 điểm) M3

A.

*
mB.
*
mC.
*
mD.
*
m

Câu 5. (1 điểm): Tính: M2

a.

*
b.
*

Câu 6. Viết những số thập phân sau theo thiết bị từ từ bỏ bé nhỏ mang đến lớn: (1 điểm) M1

34,075; 34,257; 37,303; 34,175

..........................................................................................................................


..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

Câu 7. (1,5 điểm) Một fan thợ may 30 bộ áo quần đồng phục không còn 90 m vải. Hỏi ví như tín đồ thợ đó may 60 cỗ quần áo đồng phục như vậy thì cần bao nhiêu mét vải? M2

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

Câu 8. (2 điểm) Một khu đất hình chữ nhật bao gồm chiều lâu năm 200 m. Chiều rộng lớn bởi chiều lâu năm. Hỏi diện tích khu đất kia bởi từng nào hec-ta? M3

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

Câu 9. (0,5 điểm) Tìm x: 150 - X + 35 = 100 M4

..........................................................................................................................

Xem thêm: Mệnh Cung Phi Là Gì ? Hướng Dẫn Tính Mệnh Mệnh Cung Phi Là Gì

..........................................................................................................................


..........................................................................................................................

Đáp án đề thi thân học tập kì 1 môn Toán thù lớp 5 năm 2021 - 2022

PHẦN I. (4 điểm)
Câu 1. (1 điểm) Khoanh đúng: ý A1 điểm
Câu 2. (1 điểm) Khoanh đúng mỗi ý0,5 điểm
a) Ý C ; b) Ý B
Câu 3. (1 điểm) Khoanh đúng mỗi ý0,5điểm
a) Ý B ; b) Điền đúng dấu
Câu 4. (1 điểm) Khoanh đúng Ý C1 điểm
PHẦN II. (6 điểm)
Câu 5. (1 điểm) Đặt tính với tính đúng mỗi phần0.5 điểm
Câu 6. (1 điểm)
Câu 7. (1,5 điểm)

May một bộ đồng phục hết số mét vải là:

90 : 30 = 3 (m)

0,25 điểm

0.5 điểm

May 60 bộ đồng phục như vậy hết số mét vải vóc là:

3 x 60 = 180 (m)

0,25 điểm

0.25 điểm

Đáp số: 180 mét vải 0.25 điểm
Câu 8. (2 điểm)

Chiều rộng khu đất nền là:

200 x

*
= 150 (m)

0,25 điểm

0.5 điểm

Diện tích khu đất nền đó tất cả số hec-ta là:

200 x 150 = 30000 (m2)

0,25 điểm

0. 5 điểm

Đổi: 30000 mét vuông = 3 ha 0.25 điểm
Đáp số: 3 ha0.25 điểm

Câu 9.(0,5 điểm)

150 - X + 35 = 100

150 – X = 100 – 35

150 – X = 65

X = 150 - 65

X = 85

Đề thi giữa kì 1 môn Tân oán lớp 5 năm 2021 - 2022 - Đề 2

Ma trận đề thi thân học kì 1 môn Toán lớp 5

TT

Mạch kỹ năng, kĩ năng

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1

Số học:

- Các phnghiền đặt tính

- Viết số thập phân, quý giá theo địa điểm của chữ số trong những thập phân.

-So sánh số thập phân.

Số câu

2

2

1

1

4

2

Câu số

1,2

3,4

6

10

Số điểm

2

Đại lượng và

đo đại lượng: Đổi đơn vị đo diện tích

Số câu

1

1

1

1

Câu số

7

5

Số điểm

3

Yếu tố hình học:

Diện tích những hình đã học. Giải tân oán bằng cách "Tìm tỉ số " hoặc "rút ít về đơn vị".

Số câu

1

1

2

Câu số

8

9

Số điểm

Tổng

Số câu

2

2

1

1

2

2

5

5

Số điểm


Đề thi thân học tập kì 1 môn Toán thù lớp 5

TRƯỜNG TIỂU HỌC……………..Họ tên: ..........................................Lớp: ..............

BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ INĂM HỌC 2021 - 2022Môn: Toán thù - Lớp 5Thời gian làm bài: 40 phút

I. TRẮC NGHIỆM: (5 điểm) Khoanh vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:

Câu 1 (1 điểm) M1

Số thập phân 216, 803 phát âm là.......................................................................................

Câu 2 (1 điểm) M1

Số thập phân gồm có: Chín đơn vị, nhì phần mười được viết là:

a.

*
b.9,2 c.
*
d.9,02

Câu 3 (1 điểm) M2

Chữ số 5 trong những thập phân 879,457 có giá trị là:

a.

*
b.
*
c. 50 d.
*

Câu 4 (1 điểm) M2

Phân số: được gửi thành số thập phân nào bên dưới đây:

a.38,05 b. 3,85 c. 38,5 d. 3,850

Câu 5 (1 điểm) M3

*
ha được gửi thành số đo m2 như thế nào sau đây:

a. 7500 mét vuông b.5000 m2c.4000 m2 d. 75 m2

II. TỰ LUẬN: (5 điểm)

Câu 6 (1 điểm): M3

Đặt tính rồi tính


a. 286,34 + 21,85


b. 4554 : 18


Câu 8 (1 điểm) M3

May 15 cỗ áo quần tương đồng không còn 45m vải. Hỏi may 25 cỗ áo quần thuộc một số loại hết bao nhiêu mét vải?

Câu 9 (1 điểm) M4

Một đám đất hình vuông vắn bao gồm chu vi 2000m. Diện tích miếng khu đất hình vuông kia bởi bao nhiêu m2, từng nào héc ta?

Câu 10 (1 điểm) M4

Tìm 5 cực hiếm của x thế nào cho : 0,2 Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6Câu 7Câu 10

b

a

c

a

a) 308,19

b) 253

a) 9,6m

b) 5,062 tấn

c) 2,05 cm2

d) 5,0009 m2

5 trong những đáp án sau:

0,201 ; 0,202 ; 0,203

0,204 ; 0,205 ; 0,206

0,207 ; 0,208 ; 0,209

Câu 8:

Bài giải

May 1 bộ không còn số mét vải vóc là: (0,25đ)

45 : 15 = 3 (m) (0,25đ)

May 25 cỗ quần áo không còn số mét vải vóc là: (0,25đ)

3 x 25 =75 (m) (0,25đ)

Đáp số: 75m

Câu 9:

Bài giải

Cạnh của mảnh đất là: (0,25đ)

2000 : 4 = 500m (0,25đ)

Diện tích mảnh đất là: (0,25đ)

500 x 500 = 250 000 (m2) = 25ha (0,25đ)

Đáp số: 250 000 (m2); 25ha

.....