Đề Thi Môn Toán Học Kì 2 Lớp 1

Bộ đề thi cuối học tập kì 2 môn Toán thù lớp 1Đề thi học tập kì 2 lớp 1 môn Toán số 2Bộ đề thi học kì 2 môn Toán thù lớp 1 năm 2018 – 2019 theo Thông tư 22

Sở đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 1

Đề bài: Đề thi học tập kì 2 lớp 1 môn Tân oán năm học 2018 – 2019

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu vấn đáp đúng:

Câu 1: (1 điểm) (Mức 1)

a/ Số tròn chục nhỏ nhắn nhất là:

A.

Bạn đang xem: Đề thi môn toán học kì 2 lớp 1

80

B. 90

C. 60

D. 10

b/ Số 90 đứng ngay lập tức sau số nào?

A. 89

B. 98

C. 91

D. 92

Câu 2: (1 điểm) Kết quả đúng của phnghiền tính: 39centimet + 50centimet =…..? (Mức 1)

A. 79cm

B. 89cm

C. 90cm

D. 69 cm

Câu 3: (1 điểm) Trong mỗi tuần lễ em đến lớp những ngày: (Mức 2)

A.

Xem thêm: Cách Thu Nhỏ Bảng Trong Word 2019, Đổi Kích Cỡ Một Bảng, Cột Hoặc Hàng

Thứ bảy, chủ nhật

B. Thứ hai, đồ vật ba, sản phẩm tư

C. Thđọng nhị, trang bị ba, thứ tư, sản phẩm năm

D. Thứ nhì, thiết bị ba, đồ vật tư, vật dụng năm, thiết bị sáu

Câu 4: (1 điểm) Có…. điểm nghỉ ngơi trong hình tròn trụ (Mức 2)

*

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 5: (1 điểm) Số phù hợp điền vào ô trống là: 20 + 65 = … + trăng tròn (Mức 2)

A. 15

B. 25

C. 35

D. 65

Câu 6: (1 điểm) Đúng ghi Đ, không nên ghi S vào ô trống: (Mức 3)

a) 66 – 33 = 51

b) 47 – 2 = 45

c) 44 – 22 = 22

d) 8 + 11 = 18

Câu 7: (1 điểm) Nối phép tính với công dụng đúng: (Mức 3)

*

Câu 8: (1 điểm) Đặt tính rồi tính (Mức 3)

a) 68 – 23

b) 65 + 13

c) 8 + 11

d) 79 – 19

Câu 9: (1 điểm) Giải bài bác tân oán (Mức 3)

Cây bòng công ty Nam có 65 quả, bố sẽ hái xuống 34 quả nhằm bán. Hỏi bên trên cây bưởi đơn vị Nam còn từng nào quả?

Bài giải

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

Câu 10: ( 1 điểm) Điền số tương thích vào chỗ chấm (Mức 4)

a/ 98 – … = 45

b/ 35 + … = 99