Đề thi môn toán lớp 7 học kì 2

Bộ đề thi học tập kì 2 Tân oán 7 năm 2022 tương đối đầy đủ cụ thể có đáp án chi tiết cho từng đề. Các đề thi bsát hại công tác học trên lớp. Đồng thời đây còn là một tài liệu ôn tập cho những em học sinh cùng những thầy cô có thể xem thêm để trên kế hoạch chuẩn bị mang đến bài thi cuối học kì 2 lớp 7.

Bạn đang xem: Đề thi môn toán lớp 7 học kì 2


1. Đề thi tân oán lớp 7 học kì hai năm 2022

Câu 1: Bảng “tần số” còn tên gọi khác là A. Bảng số liệu thống kê;

B. Bảng phân păn năn thực nghiệm của lốt hiệu;


C. Bảng dấu hiệu;

D. Bảng giá trị dấu hiệu.

Câu 2: Vấn đề xuất xắc hiện tượng mà fan khảo sát quan tâm tò mò Call là:A. Tần số;

C. Giá trị;

B. Giá trị trung bình;

D. Dấu hiệu.

Câu 3: Trong các biểu thức sau đâu là đối kháng thức:

A. 4xy2;

B. 3-2y;

C. 10x +y;

D. 5(x+y).

Câu 4: Khẳng định sau đấy là không nên ?

A. 3x2y3và 3x3y2là hai solo thức đồng dạng;

B.- 3x2y3và 3x2y3 lànhì đơn thức đồng dạng;

C. (xy)2cùng 3x2y2là hai solo thức đồng dạng;

D. – 2(xy)3và 5x3y3là nhì đối kháng thức đồng dạng.

Câu 5: Tổng các hệ số của nhiều thức 2x2 – x – 1 là

A. – 1;

B. 1;

C. 0;

D. 2.

Câu 6: Đơn thức

*
tất cả bậc là 

A. 6;

B. 10;

C. 8;

D. 12.

Câu 7: Bậc của đa thức

*

A. 7;

B. 6;

C. 5;

D. 4.

Câu 8: Giá trị x = 2 là nghiệm của đa thức

*
*
C. N(x) = x(x + 2);
*

Câu 9: Kết quả thu gọn gàng đối chọi thức

*


A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 10: Giá trị biểu thức 3x2y + 3y2x trên x = -2 cùng y = -1 là

A. 12;

B. -9 ;

C. 18;

D. -18.

Câu 11: Thu gọn gàng nhiều thức Phường = x3y – 5xy3 + 2 x3y + 5 xy3 bằng

A. 3 x3y;

B. x3y ;

C. x3y + 10 xy3 ;

D. 3 x3y - 10xy3.

Câu 12: Đa thức A(x) = ax2 + 7x + 4 có một nghiệm x = -1. Lúc kia hệ số a có giá trị là

A.

*

B.

*

C. 3

D.

*

Câu 13: Cho tam giác ABC biết cạnh AB = 10centimet, BC = 5centimet. Như vậy: A: Cạnh AC có độ lâu năm bởi 12 centimet hoặc 5 cm;

B: Cạnh AC có độ nhiều năm bởi 5cm;

C: Cạnh AC tất cả độ lâu năm bởi 12cm;

D: Cả cha ngôi trường đúng theo bên trên phần nhiều đúng.

Câu 14: Cho tam giác ABC bao gồm B = 60o. Đường phân giác của góc A và góc C cắt nhau trên I. Số đo góc AIC bằng:

A. 60o ;B. 120o;C. 100o;D. 130o .

Câu 15: Tam giác ABC vuông trên đỉnh A cùng tất cả AB = 12 centimet, AC = 5 cm. Trung tuyến đường AM gồm độ lâu năm là:

A. 6 cm;

B. 7,5 cm;


C. 7cm;

D. 6,5 cm.

Câu 16: Số đo góc x (Hình 1) bằng

A. 60o;

C. 75o;

B. 65o;

D. 85o.

Phần II. Tự luận (6 điểm)

Câu 17: (2 điểm) Cho hai đa thức

*
với
*

a) Thu gọn gàng nhì đa thức P(x) cùng Q(x)

b) Tìm nhiều thức M(x) = P(x) + Q(x) và N(x) = P(x) – Q(x)

c) Tìm nghiệm của đa thức M(x).

Câu 18: (3 điểm) Cho ABC bao gồm AB = 3 cm; AC = 4 cm; BC = 5 centimet.

a) Chứng tỏ tam giác ABC vuông trên A.

b) Vẽ phân giác BD (D thuộc AC), từ bỏ D vẽ DE vuông góc BC (E ∈ BC). Chứng minc DA = DE.

c) ED giảm AB trên F. Chứng minc DF > DE.

Câu 19: (1 điểm)

Tìm giá trị của đa thức 3x4 + 5x2y2 + 2y4 + 2 y2, biết rằng: x2 + y2 = 2

Đáp án Đề thi học tập kì 2 lớp 7 môn Toán

Phần I. Trắc nghiệm khách hàng quan. (4 điểm) (Mỗi câu có tác dụng đúng được 0,25 điểm)

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Đáp án

B

D

A

A

C

B

C

D

B

D

A

C

C

B

D

A

Phần II. Tự luận. (6 điểm)

Câu

Nội dung

Điểm

17

(2 điểm)

a) Thu gọn gàng nhì solo thức P(x) với Q(x)

*

*

0,25

0,25

b) Tính tổng nhì đa thức đúng được

M(x) = P(x) + Q(x)

*

= -x2 + 2

0,25

0,25

N(x) = P(x) – Q(x)

*

0,25

0,25

Ta có:

*

0,25

Đa thức M(x) bao gồm hai nghiệm

*
*

0,25

18

(3 điểm)

HS vẽ hình, ghi giả thiết, Tóm lại đúng

0,5

Ta có: AB2 + AC2 = 32 + 42 = 9 + 16 = 25

BC2 = 52 = 25

0,25

Suy ra: BC2 = AB2 + AC2

Vậy theo định lí Pytago đảo thì ABC vuông tại A.

0,25

b) + ABC vuông tại A (chứng minh ý a) yêu cầu góc BAC = 90o:

+ Theo giả thiết: DE ⊥ BC (E ∈ BC) suy ra góc BED = 90o

0,25

+ Xét ABD cùng EBD có:

góc BAC = BED = 90o

BD là cạnh chung

Góc ABD = EBD (Do BD là tia phân giác của góc ABC)

Δ ABD = Δ EBD (cạnh huyền – góc nhọn).

0,25

Suy ra DA = DE (nhì cạnh tương ứng).

0,25

c) + Xét DADF cùng DEDC, có:

*

DA = DE (Chứng minc trên)

*
(nhì góc đối đỉnh)

Δ ADF = Δ EDC (cạnh góc vuông – góc nhọn)

0,25

Từ đó suy ra: DF = DC (Hai cạnh tương ứng)

0,25

+ Vì Δ DEC vuông trên E đề xuất

*

0,25

Suy ra: DC > DE (quan hệ thân góc với cạnh đối diện)

0,25

Mà DF = DC (minh chứng trên)

Từ kia suy ra DF > DE.

0,25

19

(1 điểm)

Ta có:

3x4 + 5x2y2 + 2y4 + 2y2

= 3x4 + 3x2y2 + 2x2y2 + 2y4 + 2y2

= (3x2 x2 + 3x2y2) + (2x2y2 + 2y2y2) + 2y2

= 3x2(x2 + y2) + 2y2(x2 + y2) + 2y2

0,25

Mà x2 + y2 = 2, phải ta được:

3x2.2 + 2y2.2 + 2y2

= 6x2 + 4y2 + 2y2

= 6x2 + 6y2

0,25

= 6(x2 + y2) = 6.2 = 12

0,25

Vậy với x2 + y2 = 2 thì nhiều thức 3x4 + 5x2y2 + 2y4 + 2y2 có mức giá trị bằng 12.

0,25


Crúc ý:Học sinch có bí quyết giải khác đúng vẫn cho điểm buổi tối nhiều.

Đối với các em học viên, câu hỏi luyện đề trước những kì thi là hết sức quan trọng để gia công quen với đề, nắm vững các dạng bài thường có trong đề thi. Nhằm giúp những em học viên lớp 7 có tài liệu ôn thi học kì 2, neftekumsk.com trình làng Bộ đề thi học tập kì 2 lớp 7 với rất đầy đủ các môn được xem tư vấn từ rất nhiều trường THCS bên trên cả nước, vẫn là tư liệu xem thêm bổ ích cho những thầy thầy giáo ra đề, cũng tương tự các em học viên ôn luyện, chuẩn bị cho những bài xích thi học tập kì lớp 7 sắp tới đạt công dụng cao.

2. Đề thi tân oán lớp 7 học kì 2 Số 1

Bài 1: (2,5 điểm) Kết quả điểm kiểm soát Toán thù của lớp 7A được đánh dấu nlỗi sau:

8

7

9

6

8

4

10

7

7

10

4

7

10

3

9

5

10

8

4

9

5

8

7

7

9

7

9

5

5

8

6

4

6

7

6

6

8

5

5

6

a) Dấu hiệu ở đấy là gì?

b) Hãy lập bảng “tần số”

c) Tính số mức độ vừa phải cùng với cho thấy “mốt” của vết hiệu

Bài 2: (1,0 điểm ) Thu gọn gàng các 1-1 thức sau, rồi tìm kiếm bậc của chúng:

a) 4x2y2(-3xy3z);

b) (-6x2yz).(

*
x2yz3)

Bài 3: (2 điểm) Cho những nhiều thức f(x) = 5x2 – 2x +5 với g(x) = 5x2 – 6x -

*

a) Tính f(x) + g(x)

b) Tính f(x) – g(x)

c) Tìm nghiệm của f(x) – g(x)

Bài 4: (3,5 điểm ) Cho ΔABC cân nặng tại A (

*
0). Kẻ BD⊥AC (D∈AC), CE⊥ AB (E∈ AB), BD và CE giảm nhau trên H.

a. Chứng minh: BD = CE

b. Chứng minh: ΔBHC cân

c. Chứng minh: AH là mặt đường trung trực của BC

d. Trên tia BD mang điểm K làm sao cho D là trung điểm của BK. So sánh: góc ECB và góc DKC

Bài 5: (1 điểm) Tìm a, biết rằng đa thức f(x) = ax2 - ax + 2 gồm một nghiệm x = 2

Đáp án Đề thi học tập kì 2 lớp 7 môn Toán

Bài

Câu

Nội dung

Điểm

Bài 1

2,5đ

Câu a

0,5đ

Nêu đúng vết hiệu

0,5 đ

Câu b

0,5đ

Lập bảng “tần số” đúng 1 điểm

1,0 đ

Câu c

0,5đ

Tính số trung bình cộng

“Mốt” của dấu hiệu

0,75đ

0,25đ

Bài 2

1,0đ

Câu a

0,5đ

- Thu gọn

- Tìm bậc

0,25đ

0,25đ

Câu b

0,5đ

- Thu gọn

- Tìm bậc

0,25 đ

0,25 đ

Bài 3

2,0đ

Câu a

1,5đ

Tính f(x) + g(x) đúng

f(x) – g(x) đúng

0.75 đ 0.75 đ

Câu b

0,5đ

Tìm nghiệm của f(x) – g(x)

0,5đ

Bài 4 (3,5 đ)

0,5 đ

Vẽ hình đúng

0,5 đ

Câu a

0,75 đ

Chứng minh: BD = CE

0,75 đ

Câu b

0,75 đ

Chứng minh: tam giác BHC cân

0,75 đ

Câu c

0,75 đ

Chứng minh: AH là đường trung trực của BC

0,75đ

Câu d

0,75 đ

So sánh: góc ECB với góc DKC

0,75đ

Bài 5 (1,0 đ)

1,0 đ

Lập luận với rứa x = 2 vào nhiều thức f(x) được: f(1) = a.22 - a.2 + 2 = 0

suy ra a = -1

0,5 đ

0,5 đ


3. Đề thi toán lớp 7 học tập kì 2 Số 2

Bài 1 (2 đ): Một gia sư quan sát và theo dõi thời hạn làm cho một bài tập (tính theo phút) của 30 học sinh với ghi lại như sau:

10

5

8

8

9

7

8

9

14

8

5

7

8

10

9

8

10

7

5

9

9

8

9

9

9

9

10

5

14

14

a. Lập bảng “tần số” với nhận xét.

b. Tính số vừa phải cùng cùng search mốt của dấu hiệu.

Bài 2 (2 đ): Cho những đa thức sau:

P(x) = x3 – 6x + 2

Q(x) = 2x2 - 4x3 + x - 5

a) Tính P(x) + Q(x)

b) Tính P(x) - Q(x)

Bài 3 (2đ): Tìm x biết:

a. (x - 8 )( x3+ 8) = 0

b. (4x - 3) – ( x + 5) = 3(10 - x)

Bài 4: (3,0đ)

Cho ΔABC cân có AB = AC = 5cm, BC = 8centimet. Kẻ AH vuông góc BC (HBC)

a. Chứng minh: HB = HC.

b. Tính độ nhiều năm AH.

c. Kẻ HD vuông góc cùng với AB (D∈AB), kẻ HE vuông góc cùng với AC (E∈AC).

Chứng minc ΔHDE cân nặng.

Xem thêm: Radio: Khi Người Ta Không Còn Yêu Nhau Nữa Câu Hỏi Thăm Cũng Trở Nên Thừa

d) So sánh HD cùng HC.

Bài 5: (1,0đ)

Cho hai nhiều thức sau:

f(x) = ( x-1)(x+2)

g(x) = x3 + ax2 + bx + 2

Xác định a và b biết nghiệm của đa thức f(x) cũng chính là nghiệm của đa thức g(x).

Đáp án đề thi học tập kì 2 lớp 7 môn Tân oán số 2

BÀI

NỘI DUNG

ĐIỂM

Bài 1

(2,0đ)

a) - Lập bảng tần số với dấn xét đúng.

b) - Tính đúng số vừa đủ cộng:

*
≈ 8,6 (phút)

- Tìm kiểu mẫu đúng: M0 = 8 và M0 = 9

1,0

0,5

0,5

Bài 2 (2,0đ)

a) P(x) + Q(x) = - 3x3 + 2x2 - 5x – 3

b) P(x) - Q(x) = 5x3 - 2x2 - 7x + 7

1,0

1,0

Bài 3 (2,0đ)

a) Tìm đúng: x = 8 hoặc x = - 2

b) Tìm đúng: x =

*

1,0

1,0

Bài 4 (3,0đ)

- Vẽ hình đúng.

a) Chứng minh đúng ΔABH = ΔACH

Suy ra: HB = HC.

b) Tính đúng AH = 3centimet.

c) Chứng minch đúng ΔHDE cân.

d) Giải yêu thích đúng HD a + b + 3 = 0 cùng 4a – 2b - 6 = 0

=> a = 0 với b = - 3 với g(x) = x3 - 3x + 2

0,25

0,25

0,25

0,25

4. Đề thi tân oán lớp 7 học tập kì 2 Số 3

I - LÝ THUYẾT: (2 điểm) Học sinh chọn 1 vào hai đề sau:

Đề 1:

Câu 1. Thế như thế nào là nhì 1-1 thức đồng dạng? Lấy ví dụ?

Câu 2. lúc làm sao số a được hotline là nghiệm của đa thức P(x)?

Vận dụng: Số x = –3 liệu có phải là nghiệm của nhiều thức A(x) = 2x + 6?

Đề 2: Nêu đặc thù cha mặt đường trung trực của tam giác. Vẽ hình viết GT và KL của định lí.

II - BÀI TẬP: (8 điểm)

Bài 1. (1 điểm) Theo dõi điểm bình chọn một tiết môn Toán thù của học viên lớp 7A trên một Trường trung học cơ sở sau một năm học, fan ta lập được bảng sau:


Điểm

0

2

5

6

7

8

9

10

Tần số

1

2

5

6

9

10

4

3

N = 40

a. Dấu hiệu khảo sát là gì? Tìm mốt của dấu hiệu?

b. Tính điểm vừa phải kiểm soát một máu của học viên lớp 7A.

Bài 2. (1,5 điểm) Cho nhiều thức:

P(x) = 5x3 + 2x4 – x2 + 3x2 – x3 – 2x4 + 1 – 4x3.

a) Thu gọn gàng với xắp sếp các hạng tử của nhiều thức trên theo lũy thừa giảm của trở thành.

b) Tính P(1) và P(–1).

c) Chứng tỏ rằng đa thức trên không tồn tại nghiệm.

Bài 3. (1,5 điểm) Cho nhì đa thức:

M = 2x2 – 2xy – 3y2 + 1

N = x2 – 2xy + 3y2 – 1

Tính M + N với M – N.

Bài 4. (4 điểm) Cho tam giác ABC tất cả AB = AC = 5centimet, BC = 6centimet. Đường trung tuyến đường AM xuất phát điểm từ đỉnh A của tam giác ABC.

a) Chứng minch ΔAMB = ΔAMC cùng AM là tia phân giác của góc A.

b) Chứng minch AM

c) Tính độ lâu năm những đoạn trực tiếp BM và AM.

d) Từ M vẽ ME AB (E ở trong AB) với MF AC (F trực thuộc AC). Tam giác MEF là tam giác gì? Vì sao?

Đáp án đề thi học kì 2 lớp 7 môn Toán thù Số 3

Câu

Nội dung

Điểm

LT

Đề 1

Câu 1, 2

Câu 1. Đơn thức đồng dạng (sgk), ví dụ.

Câu 2. Nêu được khái niệm

Vận dụng: ta bao gồm A(-3) = 2.(-3) + 6 = 0

Vậy x = -3 là nghiệm của A(x)

1

0,5

0,5

LT

Đề 2

Nêu định lí

Hình

GT, KL

1

0,5

0,5

Bài 1

a) Dấu hiệu: “điểm đánh giá một máu môn toán”

Mốt của tín hiệu là 8

0,25

0,25

b) Điểm vừa đủ 6,85

0,5

Bài 2

a) P(x) = 2x2 + 1

0,5

b) P(1) = 3

P(-1) = 3

0,25

0,25

c) ta có 2x2 >0 với mọi x

⇒ P(x) = 2x2 + 1 > 0 với đa số x

Vậy P(x) không tồn tại nghiệm

0,25

0,25

Bài 3

M(x) + N(x) = 3x2 – 4xy

M(x) – N(x) = x2 – 6y2 + 2

HS đặt tính đúng được 0,25 đ, HS tính đúng KQ được 0,5 điểm

0,75

0,75

Bài 4

HS vẽ hình, ghi GT, KL đúng

a) ΔAMB = ΔAMC (c-c-c)

=> (hai góc tương ứng)

Vậy AM là tia phân giác của góc A.

0,5

0,5

0,5

b) Tam giác ABC cân nặng tại A, có AM là mặt đường trung tuyến đường yêu cầu mặt khác là mặt đường cao

Vậy AM vuông góc cùng với BC

0,25

0,25

c) ta tất cả MB = MC = BC: 2 = 3 cm

Áp dụng định lý Pytago mang lại tam giác vuông AMB

=> AM = 4 cm

0,5

0,5

d) Chứng minc được ΔAME = ΔAMF

=> ME = MF

Vậy tam giác MEF cân nặng tại M

0,5

0,5

5. Đề thi toán thù lớp 7 học tập kì 2 Số 4

Câu 1.(1,5 điểm): Cho đơn thức: A = (2x2y3) . (- 3x3y4)

a. Thu gọn gàng 1-1 thức A.

b. Xác định thông số cùng bậc của solo thức A sau khoản thời gian đã thu gọn.

Câu 2.(2,5 điểm): Cho đa thức: Phường. (x) = 3x4 + x2 - 3x4 + 5

a) Thu gọn và sắp xếp các hạng tử của theo lũy thừa giảm dần của biến.

b) Tính P(0) và P(-3)

c) Chứng tỏ đa thức P(x) không có nghiệm .

Câu 3.(2,0 điểm): Cho hai đa thức f( x) = x2 + 3x - 5 và g(x) = x2 + 2x + 3

a) Tính f(x) + g(x)

b) Tính f(x) - g(x)

Câu 4.(3,0 điểm): Cho tam giác DEF cân trên D cùng với mặt đường trung con đường DI.

a) Chứng minh: ΔDEI = ΔDFI

b) Chứng minc DI ⊥ EF

c) Kẻ mặt đường trung tuyến EN. Chứng minh rằng: IN song song với ED.

Câu 5. (1,0 điểm):


Cho f(x) = 1 + x3 + x5 + x7 + ... + x101.

Tính f(1); f(-1)

Đáp án đề thi Toán thù 7 học kì 2 năm 2021 số ít 4

Bài

Hướng dẫn

Điểm

Câu 1

1,5 điểm

a) A = - 6 x5y7

b) Hệ số là: - 6. Bậc của A là bậc 12

1,0,đ

0,5 đ

Câu 2

2,5 điểm

a) P(x) = x2 + 5

b) P(0) = 5 ; P(-3) = 14

c ) P(x) = x2 + 5 > 0 với tất cả x yêu cầu p(x) không có nghiệm

1,0 đ

1,0 đ

0,5 đ

Câu 3

2,0 điểm

a) = 2x2 + 5x - 2

b) = x - 8

1,0 đ

1,0 đ

Câu 4

3,0 điểm

Vẽ hình viết GT-KL đúng

a) Chứng minch được: DEI =DFI( c.c.c)

b) Theo câu a DEI =DFI( c.c.c)

⇒ ∃EID = ∃FID (góc tương ứng) (1)

nhưng mà ∃EID cùng ∃FID kề bù yêu cầu ∃EID + ∃FID =1800 (2)

Từ (1)và (2) ⇒ ∃EID = ∃FID =900 .Vậy DI ⊥ EF

c) ΔDIF vuông (bởi vì I = 900 ) có IN là mặt đường trung tuyến ứng cùng với cạnh huyền DF ⇒ IN= DN = FN =

*
DF ⇒ ΔDIN cân nặng tại N ⇒ ∠NDI = ∠NID (góc ở đáy) (1)

Mặt không giống ∠NDI = ∠IDE (đường trung con đường xuất phát từ đỉnh cũng chính là con đường phân giác) (2)

Từ (1), (2) suy ra: ∠NID = ∠IDE đề nghị NI ⁄⁄ DE (hai góc so le trong bởi nhau)

0,5 đ

1,0 đ

1,0 đ

0,25 đ

0,25 đ

Câu 5

1,0 điểm

f( 1) = 1 + 13 + 15 + ... + 1101 = 1 + 1+ 1+ ... + 1 ( tất cả 5một số hạng 1) = 51

f( -1) = - 49

0,5 đ

0,5 đ

Nhằm đem về cho những em học viên mối cung cấp tư liệu ôn thi học tập kì 2 môn Toán thù lớp 7, neftekumsk.com ra mắt Bộ đề thi học tập kì 2 lớp 7 môn Toán bao gồm 10 đề thi học tập kì 2 Toán thù 7 gồm giải đáp và 15 đề ôn cho những em học sinh tự luyện. Thông qua tài liệu này, những em hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm để dữ thế chủ động ôn luyện cũng tương tự hoàn thành xong thêm những kiến thức và kỹ năng không đủ mang lại bản thân. Đề thi học kì 2 môn Tân oán lớp 7 không chỉ là là tư liệu ôn tập có ích giành riêng cho học sinh lớp 7, cơ mà những thầy cô giáo cũng có thể xem thêm để kiến thiết đề cương, tương tự như lên chiến lược ôn thi cho những em học sinh. Mời chúng ta download về để xem tổng thể 25 đề thi trong bộ đề thi học tập kì 2 Tân oán 7 của Shop chúng tôi.

Còn tiếp, chúng ta sung sướng tải về để xem toàn thể 25 đề thi học tập kì 2 Toán 7

6. Đề thi học kì 2 lớp 7 được download các nhất