ĐỀ THI THPT QUỐC GIA 2020 MÔN TOÁN MÃ 103

quý khách đang coi tài liệu "Đề thi Tốt Nghiệp trung học phổ thông môn Toán thù năm 2020 - Mã đề 103", nhằm tải tư liệu nơi bắt đầu về lắp thêm chúng ta click vào nút ít DOWNLOAD sống trên

Tài liệu đính kèm:

*
de_thi_tot_nghiep_thpt_mon_toan_nam_2020_ma_de_103.doc

Nội dung text: Đề thi Tốt Nghiệp THPT môn Toán thù năm 2020 - Mã đề 103

ĐỀ THI TỐT NGHIỆPhường trung học phổ thông NĂM 20đôi mươi Mã đề 103 Câu 1. Cho hình trụ có bán kính đáy r 5 cùng độ dài mặt đường sinh l 3 . Diện tích bao bọc của hình trụ sẽ đến bằng A. .1 5 B. . 25 C. 30 . D. .75 Câu 2. Cho kân hận nón tất cả bán kính lòng r 2 , độ cao h 5. Thể tích của khối hận nón sẽ đến bằng 20 10 A. . B. đôi mươi . C. . D. . 10 3 3 2 2 Câu 3. Biết f (x)dx 2. Giá trị của 3f (x)dx bằng 1 1 2 A. 5. B. 6. C. . D. 8. 3 x 3 y 1 z 2 Câu 4. Trong không gian Oxyz, đến con đường thẳng d : . Vectơ như thế nào bên dưới đấy là một 4 2 3 vectơ chỉ phương của d ?   A. .u 3 B.(3 ;. C.1; 2) u4 (4;2;3) u2 (4; 2;3) . D. .u1 (3;1;2) Câu 5. Cho kân hận cầu tất cả bán kính r 2. Thể tích của khối hận cầu vẫn cho bởi 32 8 A. .1 6 B. . C. .3 2 D. . 3 3 Câu 6. Trong không gian Oxyz, hình chiếu vuông góc của điểm A 3;5;2 trên trục Ox gồm tọa độ là A. .( 0,5B.;2 ). C. (0;5;0) (3;0,0) . D. .(0,0;2) Câu 7. Nghiệm của phương trình log2 (x 2) 3 là A. .x 6 B. . xC. .8 D. x 11 x 10 . Câu 8. Cho hàm số f (x) bao gồm bảng biến hóa thiên nhỏng sau: Giá trị cực đái của hàm số đang cho bởi A. 2. B. – 2. C. 3. D. 1. Câu 9. Trong không khí Oxyz, mang lại 3 điểm A( 1;0,0), B(0;2;0) và C(0;0;3). Mặt phẳng (ABC) tất cả phương trình là x y z x y z x y z x y z A. . B. . C.1 1 1. D. . 1 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Câu 10. Nghiệm của phương trình 3x 1 9 là A. x 1. B. .x 2 C. . D.x . 2 x 1 Câu 11. Cho kăn năn hộp chữ nhật gồm bố kích cỡ 2; 6; 7. Thể tích của khối hận hộp đã mang đến bởi A. 28. B. 14. C. 15. D. 84. Câu 12. Cho kân hận chóp bao gồm diện tích lòng B = 2 cùng độ cao h 3. Thể tích của kân hận chóp bởi A. 12. B. 2. C. 3 . D. 6. Câu 13. Số phức liên hợp của số phức z 2 5i là A. z 2 5i . B. .z 2 C.5i . D. . z 2 5i z 2 5i Câu 14. Cho cung cấp số nhân un với u1 3 với công bội q 4. Giá trị của u2 bằng 3 A. 64. B. 81.C. 12. D. . 4 Câu 15. Cho hàm số bậc tía y f (x) tất cả vật dụng thị là mặt đường cong vào hình bênSố nghiệm thực của phương thơm trình f (x) một là A. .1 B. 0. C. .D.2 3. Câu 16. Cho nhị số phức z1 1 2i cùng z2 2 i. Số phức z1 z2 bởi A. .3 i B. . C.3 i 3 i . D. . 3 i Câu 17. Cho hàm số f (x) tất cả bảng đổi thay thiên nlỗi sau: Hàm số đã mang lại đồng biến trên khoảng làm sao dưới đây? A. .( 2;B.2) 0; 2 . C. .( 2;D.0) . (2; ) 2x 1 Câu 18. Tiệm cận ngang của trang bị thị hàm số y là x 1 1 A. .y B. . C.y . 1 D. y 1 y 2 . 2 Câu 19. Đồ thị của hàm số làm sao sau đây có dạng nlỗi đường cong vào hình bên? A. .y x4 2x2 B. .y x3 3x2 C. .y x4 2x2 D. .y x3 3x2 Câu đôi mươi. Trong không gian Oxyz, đến khía cạnh cầu (S) : x2 y2 (z 1)2 16. Bán kính của (S) bởi A. 32. B. 8. C. 4. D. 16. Câu 21. Trong khía cạnh phẳng tọa độ, biết điểm M 2;1 là điểm màn biểu diễn số phức . Phầnz thực của z bởi A. – 2. B. 2. C. 1. D. – 1. Câu 22. Tập xác định của hàm số y log3 x là A. .( B.;0 ) (0; ) . C. .( D. ; . ) <0; ) Câu 23. Có từng nào bí quyết xếp 5 học sinh thành một sản phẩm dọc? A. 1. B. 25. C. 5. D. 1trăng tròn. Câu 24. Với a,b là những số thực dương tùy ý và a 1, log b bởi a3 1 1 A. .3 B.l o. g bC. . D.3l og b logb log b . a a 3 3 aCâu 25. x4dx bởi 1 A. x5 C . B. .4 x3C. C . D. .x5 C 5x5 C 5 3 Câu 26. Biết F(x) x3 là 1 trong những nguyên ổn hàm của hàm số f (x) bên trên . Giá trị của (1 f (x))dx bởi 1 A. 20. B. 22. C. 26. D. 28.

Bạn đang xem: Đề thi thpt quốc gia 2020 môn toán mã 103

Xem thêm: De Thi Toán Lớp 2 Học Kì 1 Năm 2021, Top 12 Đề Thi Học Kì 1 Lớp 2 Môn Toán Năm 2021

Câu 27. Cho hình nón bao gồm nửa đường kính đáy bởi 3 cùng góc sinh hoạt đỉnh bởi 600 . Diện tích xung quanh của hình nón sẽ mang lại bởi A. 18 . B. .3 6 C. . 6D. 3. 12 3 Câu 28. Diện tích hình phẳng số lượng giới hạn vày hai tuyến phố y x2 2 với y 3x 2 bởi 9 9 125 125 A. . B. . C. . D. . 2 2 6 6 2 Câu 29. Tập nghiệm của bất pmùi hương trình 2x 7 4 là A. ( 3;3) . B. .( 0;3) C. . D.( . ;3) (3; ) Câu 30. Cho a và b là hai số thực dương thỏa mãn nhu cầu 9log3 ab 4a . Giá trị của ab2 bởi A. 3. B. 6. C. 2. D. 4. x 1 y 2 z 3 Câu 31. Trong không khí Oxyz, mang lại điểm M (2; 1;2) và đường thẳng d : . Mặt 2 3 1 phẳng trải qua điểm M cùng vuông góc với d có phương trình là A. 2x 3y z 3 0 .B. .2x y 2z 9 0 C. .2 chiều.x . 3y z 3 0 2x y 2z 9 0 Câu 32. Cho hình chóp S.ABC tất cả lòng ABC là tam giác vuông tại B , AB a, BC 3a;SA vuông góc với phương diện phẳng đáy với SA 30a (tham khảo hình bên). Góc giữa con đường trực tiếp SC và phương diện phẳng lòng bằng A. 45. B. 90. C. 60. D. 30. Câu 33. Cho z0 là nghiệm phức gồm phần ảo dương của pmùi hương trình 2 z 4z 13 0. Trên phương diện phẳng toa độ, điểm trình diễn của số phức 1 z0 là A. .Phường B.( 1.; C.3) M ( 1;3) N(3; 3) . D. .Q(3;3) Câu 34. Trong không gian Oxyz, mang đến ba điểm A(1;2;0), B(1;1;2) với C(2;3;1) . Đường thẳng trải qua A và song song với BC có phương thơm trình là x 1 y 2 z x 1 y 2 z A. .B. . 1 2 1 3 4 3 x 1 y 2 z x 1 y 2 z C. . D. . 3 4 3 1 2 1 Câu 35. Giá trị nhỏ tuổi nhất của hàm số f (x) x3 30x trên đoạn <2; 19> bởi A. .2 0 1B.0 – 63. C. đôi mươi 10 . D. – 52. Câu 36. Cho hàm số f (x) liên tiếp trên với tất cả bảng xét dấu của f (x) nhỏng sau: Số điểm cực trị của hàm số đang cho là A. 2. B. 4. C. 3. D. 1. Câu 37. Cho nhì số phức z 4 2i cùng w 1 i . Mô đun của số phức z.w bằng A. .2 2 B. 8. C. 2 10 . D. 40. Câu 38. Số giao điểm của đồ thị hàm số y x3 x2 với thiết bị thị hàm số y x2 5x là A. 3. B. 0. C. 1. D. 2.Câu 39. Trong năm 2019, diện tích S rừng tdragon new của tỉnh giấc A là 900 ha. Giả sử diện tích rừng tdragon mới của tỉnh giấc A mỗi năm tiếp sau phần nhiều tăng 6% đối với diện tích S rừng trồng mới của năm ngay tắp lự trước. Kể tự sau năm 2019, năm như thế nào bên dưới đấy là năm trước tiên thức giấc A gồm diện tích S rừng trồng mới trong thời điểm kia đạt trên 1700 ha? A. Năm 2029. B. Năm 2051. C. Năm 2030. D. Năm 2050. Câu 40. Cho hình chóp S.ABC bao gồm đáy là tam giác số đông cạnh 2a, SA vuông góc cùng với phương diện phẳng lòng, góc thân khía cạnh phẳng (SBC) và mặt phẳng đáy bằng 60 .Diện tích của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC bằng 43 a2 19 a2 43 a2 A. . B. . C. . D. . 21 a2 3 3 9 x 2 Câu 41. Tập phù hợp tất cả những quý giá thực của tmê man số m nhằm hàm số y đồng trở thành bên trên khoảng x m ( ; 5) là A. (2;5>. B. .< 2;5) C. . D.< 2.; ) (2;5) x Câu 42. Cho hàm số f (x)  Họ tất cả các nguyên ổn hàm của hàm số g(x) (x 1) f (x) là x2 1 x2 2x 1 x 1 2x2 x 1 x 1 A. . B. . C.C . D. C C C . 2 x2 1 2 x2 1 x2 1 x2 1 Câu 43. Call S là tập phù hợp toàn bộ các số tự nhiên và thoải mái gồm 4 chữ số đôi một khác biệt với các chữ số trực thuộc tập thích hợp 1,2,3,4,5,6,7. Chọn bất chợt một số trong những thuộc S, Phần Trăm để số đó không có nhị chữ số thường xuyên nào cùng chẵn bằng 9 16 22 19 A. .B. .C. .D. . 35 35 35 35 Câu 44. Cho hàm số bậc tứ f (x) tất cả bảng trở nên thiên như sau: Số điểm rất trị của hàm số g(x) x4< f (x 1)>2 là A. 7. B. 5. C. 9. D. 11. Câu 45. Xét các số thực không âm x với y thỏa mãn 2x y.4x y 1 3 . Giá trị nhỏ dại tốt nhất của biểu thức P.. x2 y2 2x 4y bởi 33 9 21 41 A. .B. . C. .D. . 8 8 4 8 3 2 Câu 46. Cho hàm số y ax bx cx d (a,b,c,d ) gồm đồ thị là đường cong vào hình mặt. Có từng nào số dương trong những số a, b, c, d? A. 4. B. 2. C. 1. D. 3. Câu 47. Cho hình chóp đông đảo S.ABCD gồm cạnh đáy bởi a , ở kề bên bằng a 2 với O là trọng tâm của đáy. call M, N, P.., Q theo thứ tự là các điểm đối xứng cùng với O qua trung tâm của những tam giác SAB, SBC, SCD, SDA và S là vấn đề đối xứng của S qua O . Thể tích của khối hận chóp S .MNPQ bởi 2 6 40 6 10 6 trăng tròn 6 A. . B.a 3. C. . D. a3 a3 a3 . 9 81 81 81Câu 48. Cho hình lăng trụ đứng ABC.A B C bao gồm lòng ABC là tam giác phần nhiều cạnh a và AA 2a. gọi M là trung điểm của AA (tìm hiểu thêm hình A" B" bên). Khoảng phương pháp trường đoản cú M cho khía cạnh phẳng AB C bằng C" 57a 5a M A. . B. . 19 5 2 5a 2 57a A B C. . D. . 5 19 C Câu 49. Có từng nào số nguyên x làm sao để cho ứng cùng với từng x tất cả không thực sự 2 127 số ngulặng y vừa lòng log3 x y log2 (x y)? A. 89. B. 46. C. 45.D. 90. Câu 50. Cho hàm số bậc tứ y f x có thiết bị thị là mặt đường cong trong hình bên. Số nghiệm thực phân minh của phương thơm trình f x2 f (x) 2 0 là A. 8. B. 12. C. 6. D. 9.