ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 2016 MÔN HÓA

Bộ đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Hóa học tập tất cả giải đáp đi kèm theo, là tư liệu ôn tập môn Hóa THPT Quốc gia, tài liệu luyện thi Đại học tập kăn năn A, khối B hữu ích giành riêng cho chúng ta học viên lớp 12, mọi chúng ta chuẩn bị lao vào kì thi trung học phổ thông Quốc gia năm nhâm thìn. Mời các bạn tìm hiểu thêm.

Bạn đang xem: Đề thi thử đại học 2016 môn hóa


THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN

TỔ: LÍ - HÓA

ĐỀ THI THỬ QUỐC GIA - KSCL LẦN 1NĂM HỌC 2015 - 2016Môn: HÓA HỌCThời gian có tác dụng bài: 90 phút ít, không đề cập thời gian vạc đề

Mã đề thi 357

Cho khối lượng nguim tử của những nguyên ổn tố:

H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P. = 31; S = 32; Cl = 35,5; Ca = 40; Cr = 52; sắt = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137.

Câu 1: Có bao nhiêu hiđrocacbon mạch hngơi nghỉ là chất khí ở điều kiện thường xuyên, phản nghịch ứng được với hỗn hợp AgNO3 trong NH3?

A. 4. B. 5. C. 3. D. 6.

Câu 2: Hỗn thích hợp E tất cả axit cacboxylic X, ancol Y (gần như no, đối chọi chức, mạch hở) và este Z được chế tác bởi vì X, Y. Đốt cháy trọn vẹn m gam E nên 40,32 lít O2 (đktc), nhận được 31,36 lkhông nhiều CO2 (đktc). Đun lạnh m gam E cùng với 100 ml hỗn hợp NaOH 1M, sau khoản thời gian phản nghịch ứng xong xuôi, cô cạn hỗn hợp thu được 5,68 gam hóa học rắn khan. Công thức của X là


A. C3H7COOH. B. HCOOH. C. C2H5COOH. D. CH3COOH.

Câu 3: Các hỗn hợp riêng rẽ biệt: Na2CO3, BaCl2, MgCl2, H2SO4, NaOH được viết số ngẫu nhiên (1), (2), (3), (4), (5). Tiến hành các nghiên cứu, hiệu quả được đánh dấu trong bảng sau:

Dung dịch

(1)

(2)

(4)

(5)

(1)

khí bay ra

tất cả kết tủa

(2)

khí thoát ra

tất cả kết tủa

gồm kết tủa

(4)

bao gồm kết tủa

có kết tủa

(5)

có kết tủa

Các dung dịch (1), (3), (5) theo thứ tự là

A. H2SO4, MgCl2, BaCl2. B. H2SO4, NaOH, MgCl2.

C. Na2CO3, BaCl2, BaCl2. D. Na2CO3, NaOH, BaCl2.

Câu 4: Hỗn đúng theo X có Al, Ca, Al4C3 với CaC2. Cho 15,15 gam X vào nước dư, chỉ thu được hỗn hợp Y cùng tất cả hổn hợp khí Z (C2H2, CH4, H2). Đốt cháy hết Z, nhận được 4,48 lít CO2 (đktc) cùng 9,45 gam H2O. Nhỏ nhàn nhã 200 ml hỗn hợp HCl 2M vào Y, được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 16,9. B. 15,6. C. 19,5. D. 27,3.

Câu 5: Cho một tất cả hổn hợp đựng benzen, toluen, stiren với nhiệt độ sôi tương xứng là 800C, 1100C, 1460C. Để tách bóc riêng biệt các hóa học trên người ta cần sử dụng phương pháp


A. dung nhan ký. B. chiết. C. bác cất. D. kết tinh.

Câu 6: Hòa tung hết m gam FeS bởi một lượng về tối tgọi hỗn hợp HNO3 (dung dịch X), nhận được dung dịch Y với khí NO. Dung dịch Y hài hòa tối đa 3,84 gam Cu. Biết trong số quá trình bên trên, thành phầm khử nhất của N+5 mọi là NO. Số mol HNO3 trong X là

A. 0,48. B. 0,12. C. 0,36. D. 0,24.

Câu 7: Cho các tuyên bố sau:

(a) Glucozơ được dùng làm tcố gương, tvậy ruột phích.

(b) Tại fan, độ đậm đặc glucozơ vào ngày tiết được giữ bình ổn ở tại mức 0,1%.

(c) Trong công nghiệp dược phẩm, saccarozơ được dùng làm điều chế thuốc.

(d) Xenlulozơ trinitrat là vật liệu nhằm sản xuất dung dịch súng ko sương.

Số phát biểu đúng là

A. 3. B. 7. C. 9. D. 5.

Câu 8: Cho hình vẽ diễn đạt thí nghiệm:

Phản ứng xẩy ra trong bình đựng dung dịch Br2 là

A. SO2 + Br2 + 2H2O → 2HBr + H2SO4. B. Na2SO3 + H2SO4 → Na2SO4 + SO2 + H2O.

C. 2SO2 + O2 → 2SO3. D. Na2SO3 + Br2 + H2O → Na2SO4 + 2HBr.

Câu 9: Cho phản nghịch ứng sau: CnH2n + KMnO4 + H2O → CnH2n(OH)2 + KOH + MnO2.


Tổng hệ số (ngulặng, buổi tối giản) của các chất trong phương thơm trình phản ứng trên là

A. 16. B. 18. C. 14. D. 12.

Câu 10: Hòa chảy hoàn toàn m gam tất cả hổn hợp X tất cả FeO, Fe3O4, Fe(OH)2, FeCO3 (trong đó Fe3O4 chiếm 25% số mol láo hợp) bằng dung dịch HNO3 dư, Lúc bội nghịch ứng trọn vẹn chiếm được dung dịch Y chứa (m + 284,4) gam muối bột và 15,68 lkhông nhiều (đktc) tất cả hổn hợp khí Z có NO và CO2. Tỉ kăn năn của Z so với H2 bởi 18. Biết NO là thành phầm khử độc nhất vô nhị của N+5. Giá trị của m là

A. 151,2. B. 102,8. C. 78,6. D. 199,6.

(Còn tiếp)

SỞ GD & ĐT BẮC GIANG

TRƯỜNG trung học phổ thông PHƯƠNG SƠN

(Đề thi gồm 4 trang)

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1

NĂM HỌC 2015 - 2016

MÔN THI HÓA HỌC

Thời gian lаm bаi: 90 phút;

(50 câu trắc nghiệm)

Mã đề thi 209

Cho nguim tử khối của những nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P. = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Br = 80; Ag = 108; Cd=112; Ba = 137.

Câu 1: Vinyl fomat được pha chế bởi phản nghịch ứng nào sau đây?

A. HCOOH + C2H5O B. HCOOH + C2H3OH

C. HCOOH + C2H2 D. CH3COOH + C2H2

Câu 2: Lưu huỳnh trong hóa học làm sao dưới đây vừa tất cả tính thoái hóa, vừa gồm tính khử?

A. Na2SO4. B. SO2. C. H2S. D. H2SO4.

Câu 3: Trong bảng tuần trả các ngulặng tố hoá học tập, nguim tố X sinh sống team IIA, nguyên tố Y làm việc đội VA. Công thức của vừa lòng hóa học sản xuất thành từ 2 ngulặng tố trên bao gồm dạng là


A. X3Y2. B. X2Y3. C. X2Y5. D. X5Y2.

Câu 4: Một hòa hợp chất hữu cơ bao gồm C, H, O; trong các số ấy cacbon chỉ chiếm 61,22% về khối lượng. Công thức phân tử của thích hợp hóa học là:

A. C5H6O2. B. C2H2O3. C. C4H10O. D. C3H6O2.

Câu 5: Trong các chất tiếp sau đây, hóa học làm sao là glixin?

A. H2N-CH2-COOH B. HOOC-CH2CH(NH2)COOH

C. CH3–CH(NH2)–COOH D. H2N–CH2-CH2–COOH

Câu 6: Phát biểu như thế nào sau đây ko đúng?

A. Glucozơ và fructozơ là đồng phân cấu tạo của nhau.

B. lúc tdiệt phân trọn vẹn tinc bột thì ko thu được fructozơ.

C. Phân tử xenlulozơ được kết cấu từ các nơi bắt đầu glucozơ.

D. cũng có thể biệt lập glucozơ và fructozơ bằng bội phản ứng tgắng bạc.

Câu 7: Khử hoàn toàn m gam Fe2O3 phải toàn vẹn 3,36 lít khí CO (ở đktc). Khối hận lượng sắt thu được sau làm phản ứng là

A. 2,8. B. 8,4. C. 5,6. D. 16,8.

Câu 8: Cho 4 chất: mechảy, etan, propan với n-burã. Số lượng hóa học tạo được một sản phẩm thay monoclo tốt nhất là:

A. 2. B. 1. C. 3. D. 4.

Xem thêm: Cách Tải Itunes Cho Win 10, Hướng Dẫn Cài Đặt Itunes Cho Windows 10

Câu 9: Nguyên tử ngulặng tố X gồm tổng cộng electron trong những phân lớp p là 8. Vị trí của X trong bảng khối hệ thống tuần trả là

A. X bao gồm số vật dụng từ bỏ 15, chu kì 3, đội VA. B. X gồm số đồ vật từ bỏ 13, chu kì 3, team IIIA.

C. X gồm số máy tự 12, chu kì 3, team IIA. D. X tất cả số thứ tự 14, chu kì 3, team IVA.

Câu 10: Đốt cháy trọn vẹn 0,1 mol tất cả hổn hợp X có 2 axit cacboxylic đồng đẳng kế tiếp chiếm được 11 gam CO2 với 4,5 gam H2O. Công thức của 2 axit là:

A. HCOOH với CH3COOH. B. C2H3COOH và C3H5COOH.

C. C2H5COOH với C3H7COOH. D. CH3COOH cùng C2H5COOH.

(Còn tiếp)

SỞ GD & ĐT VĨNH PHÚC

TRƯỜNG THPT YÊN LẠC

Đề thi tất cả 04 trang

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 1 LỚPhường 12

NĂM HỌC 2015-2016

ĐỀ THI MÔN: HÓA HỌC

Thời gian làm cho bài: 90 phút ít, ko đề cập thời gian giao đề

Mã đề thi 132

Cho: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; F = 19; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; Si = 28; P.. = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; sắt = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Sn = 119; Ba = 137; Pb = 207.


Câu 1: Hòa chảy trọn vẹn 52,2 gam MnO2 trong hỗn hợp HCl đặc, lạnh, dư thì sau phản nghịch ứng nhận được từng nào lkhông nhiều khí Cl2 làm việc đkc?

A. 11,2. B. 13,44. C. 8,96. D. 6,72.

Câu 2: Chất nào dưới đây tất cả phản nghịch ứng trùng hòa hợp chế tạo ra polime?

A. Ancol etylic B. Etilen C. Benzen D. Toluen

Câu 3: Cho 0,02 mol amino axit X (trong phân tử có một nhóm -NH2) bội nghịch ứng toàn diện cùng với 40 ml dung dịch NaOH 1M, thu được dung dịch cất 3,82 gam muối bột. Công thức của X là

A. H2N-C2H4-COOH. B. H2N-C2H3-(COOH)2.

C. H2N-CH2-COOH. D. H2N-C3H5-(COOH)2.

Câu 4: Hòa tan trọn vẹn 3,6 gam Mg bằng dung dịch HNO3 (loãng, dư), nhận được V ml khí N2 (đktc, thành phầm khử duy nhất). Giá trị của V là

A. 560. B. 840. C. 784. D. 672.

Câu 5: Thêm 250 ml dung dịch NaOH 2M vào 200 ml dung dịch H3PO4 1,5M. Muối chế tạo thành và trọng lượng tương ứng là:

A. 28,4 gam Na2HPO4; 16,4 gam Na3PO4. B. 24,0 gam NaH2PO4; 14,2 gam Na2HPO4.

C. 14,2 gam Na2HPO4; 32,8 gam Na3PO4. D. 12,0 gam NaH2PO4; 28,4 gam Na2HPO4.

Câu 6: Dung dịch X gồm Ba(OH)2 1M cùng NaOH 1M; dung dịch Y tất cả HCl 0,125M cùng H2SO4 0,375M. Trộn 10 ml X cùng với 40 ml Y, được dung dịch Z. Giá trị pH của Z là

A. 1. B. 12. C. 2. D. 13.

Câu 7: Dung dịch X tất cả 0,3 mol K+; 0,6 mol Mg2+; 0,3 mol Na+; 0,6 mol Cl- cùng a mol Y2-. Cô cạn dung dịch X, chiếm được m gam muối hạt khan. Ion Y2- cùng quý hiếm của m là

A. cùng 169,5. B. với 126,3. C. với 111,9. D. và 90,3.

Câu 8: Tại tâm trạng cơ bạn dạng, cấu hình electron lớp ngoài thuộc của nguyên ổn tử X là 3p1. Số hiệu nguim tử của nguyên tố X là

A. 13. B. 14. C. 12. D. 11.

Câu 9: Hòa tung trọn vẹn 12,05 gam hỗn hợp X tất cả CuO, ZnO, Fe2O3 bởi 171,5 gam dung dịch H2SO4 20% thì bội nghịch ứng toàn vẹn. Khối lượng muối hạt khan chiếm được sau bội phản ứng là

A. 46,35 gam. B. 183,55 gam. C. 40,05 gam. D. 45,65 gam.

Câu 10: Phenol không tđắm say gia phản nghịch ứng cùng với tác nhân như thế nào cho dưới đây?

A. Dung dịch Br2. B. Dung dịch NaOH. C. Dung dịch HCl. D. Kyên loại K.

(Còn tiếp)

STại GD&ĐT BẮC GIANG

TRƯỜNG trung học phổ thông NGÔ SĨ LIÊN

ĐỀ THI THỬ trung học phổ thông QUỐC GIA LẦN 2

NĂM HỌC 2015 - 2016

Môn: HÓA HỌC LỚP 12 THPT

Thời gian làm bài: 90 phút ít

Mã đề thi 132

Cho biết nguim tử kăn năn của những nguyên ổn tố:

H = 1; Li = 7; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Rb = 85; Ag = 108.

Câu 1: Cho cân bằng (trong bình kín) sau:


Phản ứng vẫn vận động và di chuyển theo chiều thuận khi

A.Thêm một lượng CO2. B. Tăng áp suất.

C. Tăng ánh nắng mặt trời. D. Thêm một lượng H2O.

Câu 2: Dung dịch X gồm a mol Na+; 0,15 mol K+; 0,1 mol HCO3-; 0,15 mol CO32- với 0,05 mol SO42-. Tổng cân nặng muối bột vào hỗn hợp X là

A. 33,8 gam B. 28,5 gam C. 29,5 gam D. 31,3 gam

Câu 3: Nguyên tử của nguim tố X bao gồm toàn bô phân tử proton, nơtron, electron là 52. Trong phân tử nhân ngulặng tử X gồm số phân tử không mang năng lượng điện nhiều hơn thế số hạt mang năng lượng điện là một. Vị trí (chu kỳ, nhóm) của X vào bảng tuần trả những nguim tố chất hóa học là

A. chu kỳ 3, team VA. B. chu kỳ luân hồi 3, team VIIA.

C. chu kỳ 2, đội VIIA. D. chu kỳ 2, team VA.

Câu 4: Ion làm sao tiếp sau đây không có thông số kỹ thuật electron của khí hiếm?

A. Na+ B. Mg2+ C. Al3+ D. Fe2+

Câu 5: Cho Zn vào hỗn hợp AgNO3 dư. Sau Lúc phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X với phần không chảy Y. Hai kim loại vào Y và muối hạt vào X là

A. Ag với Zn(NO3)2 B. Zn và AgNO3

C. Zn, Ag với AgNO3 D. Ag với Zn(NO3)2, AgNO3

Câu 6: Hòa tan không còn 4,68 gam kim loại kiềm M vào H2O dư, thu được 1,344 lkhông nhiều khí H2 (đktc). Kim các loại M là

A. Na B. K C. Li D. Rb

Câu 7: Hỗn hợp X gồm 1 mol aminoaxit no, mạch hở cùng 1 mol amin no, mạch hsinh sống. X có chức năng phản nghịch ứng về tối nhiều cùng với 2 mol HCl hoặc 2 mol NaOH. Đốt cháy trọn vẹn X chiếm được 6 mol CO2, x mol H2O và y mol N2. Các cực hiếm x, y khớp ứng là

A. 8 và 1,5. B. 7 với 1,5. C. 7 cùng 1,0. D. 8 với 1,0.

Câu 8: Hệ số trùng thích hợp của poli(etylen) là từng nào giả dụ mức độ vừa phải một phân tử polime tất cả khối lượng khoảng tầm 1trăng tròn 000 đvC?

A. 4280 B. 4286 C. 4281 D. 4627

Câu 9: Phát biểu như thế nào sau đây là không đúng lúc nói tới phenol (C6H5OH)?

A. Dung dịch phenol ko có tác dụng thay đổi màu sắc quỳ tím

B. Phenol công dụng với nước brom tạo ra kết tủa

C. Phenol thuộc nhiều loại ancol thơm, solo chức

D. Phenol không nhiều tan nội địa giá buốt nhưng rã nhiều trong nước nóng

Câu 10: Tên sửa chữa của CH3-CH=O là

A. metanal B. metanol C. etanol D. etanal

(Còn tiếp)

TRƯỜNG THPT NGỌC TẢO

Năm học 2015-2016

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG KHỐI 12

Môn: HÓA HỌC

Thời gian làm bài: 90 phút ít, không nói thời hạn phát đề

Mã đề thi 107

Câu 1: Cho 15,84 gam este no, đối chọi chức, mạch hnghỉ ngơi vào cốc chứa 30ml hỗn hợp MOH 20% (d = 1,2g/ml) cùng với M là kim loại kiềm. Sau làm phản ứng hoàn toàn, cô cạn hỗn hợp nhận được chất rắn X. Đốt cháy trọn vẹn X thu được 9,54gam M2CO3 cùng tất cả hổn hợp bao gồm CO2, H2O. Klặng nhiều loại M cùng este ban sơ là

A) Na và CH3COOC2H5. B) K với CH3COOCH3.

C) K với HCOO-CH3 D) Na cùng HCOO-C2H5.

Câu 2: Hỗn hợp X gồm một axit no, hnghỉ ngơi, đối kháng chức và hai axit không no, hsinh hoạt, đơn chức (nơi bắt đầu hiđrocacbon cất một links đôi), tiếp đến nhau trong dãy đồng đẳng. Cho X tác dụng trọn vẹn cùng với 150 ml dung dịch NaOH 2,0 M. Để hòa hợp vừa hết lượng NaOH dư phải cung ứng 100 ml hỗn hợp HCl 1,0 M được dung dịch Y. Cô cạn cẩn trọng Y nhận được 22,89 gam chất rắn khan. Mặt không giống đốt cháy hoàn toàn X rồi mang đến tổng thể sản phẩm cháy kêt nạp hết vào trong bình đựng lượng dư dung dịch NaOH sệt, khối lượng bình tạo thêm 26,72 gam. Phần trăm khối lượng của axit không no có trọng lượng phân tử nhỏ hơn vào các thành phần hỗn hợp X là:

A) 40,82% B) 44,24% C) 35,52% D) 22,78%

Câu 3: Hỗn đúng theo X có ancol metylic với ancol A no, solo chức, mạch hngơi nghỉ. Cho 7,6 gam X tính năng cùng với Na dư thu được 1,68 lít H2 (đo sinh hoạt đktc). Mặt không giống oxi hóa trọn vẹn 7,6 gam X bằng CuO nung rét rồi mang đến toàn thể sản phẩm chiếm được tác dụng hoàn toàn cùng với hỗn hợp AgNO3 vào NH3 dư chiếm được 21,6 gam kết tủa. Công thức cấu trúc của A là


A) CH3CH2CH2OH. B) CH3CH(OH)CH3. C) CH3CH2CH(OH)CH3. D) C2H5OH.

Câu 4: Có những tuyên bố sau đây:

Amilozơ gồm cấu trúc mạch phân nhánh.Mantozơ bị khử hóa vì chưng dd AgNO3 vào NH3.Xenlulozơ bao gồm kết cấu mạch phân nhánh.Saccarozơ làm mất đi màu nước brom.Fructozơ bao gồm bội phản ứng tcố bạc.Glucozơ chức năng được với dung dịch nước brom.Trong dung dịch, glucozơ mãi mãi đa phần nghỉ ngơi dạng mạch vòng cùng một phần nhỏ dại sinh sống dạng mạch hlàm việc.

Số phát biểu đúng là:

A) 3. B) 6. C) 5. D) 4.

Câu 5: Tên gọi nào dưới đây đúng cùng với C2H5-NH2:

A) Metyl amin. B) Anilin. C) Alanin. D) Etyl amin.

Câu 6: Đun lạnh 3,42 gam mantozơ trong dung dịch axit sunfuric loãng, làm cho nóng, dung hòa axit sau bội nghịch ứng rồi cho các thành phần hỗn hợp chức năng trọn vẹn với hỗn hợp AgNO3 vào dung dịch NH3, đun cho nóng nhận được 3,78 gam Ag. Vậy hiệu suất làm phản ứng tdiệt phân mantozơ là:

A) 75,0% B) 87,5% C) 69,27% D) 62,5%

Câu 7: Hỗn phù hợp A có Echảy, Etilen, Axetilen cùng Butađien-1,3. Đốt cháy không còn m gam tất cả hổn hợp A. Cho sản phẩm cháy chiếu vào dung dịch nước vôi dư, thu được 100 gam kết tủa cùng trọng lượng dung dịch nước vôi sau bội phản ứng giảm 39,8 gam. Trị số của m là:

A) 58,75g B) 13,8g C) 60,2g D) 37,4g

Câu 8: Cho 4,25 g kim loại Na và K vào 100 ml hỗn hợp HCl 1M sau khi phản ứng xẩy ra hoàn toàn thu được một,68 (l) khí hidro, cô cạn hỗn hợp chiếm được m g chất rắn. Giá trị của m là:

A) 8,65 g. B) 9,575 g. C) 7,8 g. D) 7,75 g.

Câu 9: Cho dung dịch AgNO3 tác dụng với hỗn hợp cất chất X thấy chế tạo kết tủa T color xoàn. Cho kết tủa T chức năng cùng với dung dịch HNO3 dư thấy kết tủa tung. Chất X là