Đề Thi Tiếng Anh Công Chức

... A B C D 52 It takes Peter three hours doing this homework every day A B C D 53 How many does it cost lớn sover this letter to China? A B C D 54 My father has less days off than Tim’s father A B ... D moreover 58 A Where B When C Why D What 59 A up B to lớn C on D in 60 A appear B appearance C disappear D disappearance 61 A when B during C while D within 62 A complete B completeness C completely ... household bills We must all make a personal decision to work for the future of our planet if we want to ensure a better world (65) our grandchildren 56 A with B without C and D but 57 A và B however...

Bạn đang xem: Đề thi tiếng anh công chức


*

... parts A on A take A where A such A lonely A remain 10 A wild B popular B let B directions B by B make B who B lượt thích B single B stay B natural C favorite C made C voyages C at C piông xã C which C as ... impressed by the _ of the city and by the friendliness of its people A beautiful B beauty C beautifully D beautify 20 The boss said that he would fly lớn Ho Chi Minh City day A next B the ... advertising B advertises C advertised D advertisement 15 He tried to lớn walk so as not khổng lồ be late for school A fast B quiông chồng C rapid D slowly 16 Do you want _ by the doctor? A lớn examine B to lớn be...
*

... garden," the woman said a because b for c by d as soon as > a 156 The woman has hurt her bachồng for too long a to bkết thúc b by bending c for bending d owing to you bkết thúc > b 157 A lot of passengers ... a me b check up c telling d fillings > c 32 These engines used being started by hvà But now they are started by electrithành phố a used b being c But now d are > b 33 This house is often broken ... d ringing > b 95 The shoes are Peter"s a bus b blouse c both d brown > d 96 Your are new, Hung a shirt b blouse c trousers d hat > c 97 There are boys in our class a no b not c none...
*

... thành công (thêm giới từ in) - khổng lồ make good time : nhanh lẹ, mau - to make oneself pleasant to s.o : náo nức mến thương, có tác dụng chấp thuận - to make out : - khổng lồ make out : thành công, tiến bộ, tất cả ... thành công Việc - To be relate to: gồm bà cùng với - To give advice on: - To be apposed to: phản bội đối, ngăn chặn lại - To write with a pen: viết cây bút - To belong to: trực thuộc - To succeed in; thành công - To ... thank s.o for doing s.th : cảm ơn làm điều - to lớn think of : nghĩ về cho tới, có chủ ý - lớn think of s.o : nghĩ - to lớn think over : suy xét chắn, xét kỹ - khổng lồ think up : phát minh, mày mò, kiếm tìm - to throw...
*

... - I was a child A during B when C after D until Cau 142 I haven"t got A something B nothing C anything D some things lớn say Cau 143 We are used lớn living the countryside A at B in C for D.on ... She was a very A healthily B healthiness Trang 21/56 child in the west C health D healthy Cau 165 Here are some books Take the you want A ones B people C person D things Cau 166 Is there ... 55 I"ve sầu already to buy something new for my bedroom A deciding B to lớn decide _C_._d_ec_id_ed Trang 7/56 ~ D decide Cau 56 How is the dictionary? -10 centimeters A much B thick C often D far Cau 57...
*

... ĐỀ THI MÔN TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ B Thời gian có tác dụng 90 phút ENGLISH LANGUAGE TEST – 90 minutes Level B (Intermediate) ... Translate the following sentences inkhổng lồ English Anh ta liên tiếp có tác dụng muộn sáng lại đến Chính sách tài khóa Sở Tài Chính thực tạo thành nhị phần: chi tiêu Chính phủ thuế ... sentences from following sets of words & phrases (5 câu) I/ work/ this/ company/ 10 years now Stop/ complain/ everything I/ not care/ how much/ he/ earn ...
... WILL - THERE IS A WAY! Ơn Thi Tốt Nghiệp trung học phổ thông – Đại Học ( Cmùi hương Trình Mới) GV Hướng Dẫn :Phạm Quốc Hùng GOOD LUCK TO YOU ! THERE IS A WILL - THERE IS A WAY! Ơn Thi Tốt Nghiệp THPT – Đại Học ( ... would eat something B If I had been hungry, I would have sầu eaten something C If I hadn’t been hungry, I would have sầu eaten something D If I had eaten something, I would have been eaten something 43 opinion ... be / as / think / as / not A I don’t think as intelligent as Hoa is B Hoa doesn’t think as intelligent as I am C Hoa is as intelligent as I don’t think D Hoa is not as intelligent as I think 44...

Xem thêm: Cách Vẽ Hoa Mai Lên Kính Tết, Vẽ Tranh Hoa Mai Hoa Đào Trên Kính Ngày Tết


... (35) of you this would cause you …………… (35) greater misery However, generation after generation of your family leaves this life in the natural …………… (36) I have described, …………… (37) this is what ... the help of other children if he wants it, what this word says, what the answer is to that problem, whether this is a good way of saying or doing this or not If it is a matter of right answers, ... learn something essential, something they will need lớn get on in the world?” Don’t worry! If it is essential, they will go out into the world and learn it 21 What does the author think is the...
... Dùng câu khẳng định - Dùng cùng với danh trường đoản cú đếm đựơc danh tự ko đếm + Many - Dùng câu che định - Đi cùng với danh tự đếm đựơc + Much - Dùng câu tủ định - Đi với danh tự không đếm Note: Too/ so/ as + many/ ... xác minh + lời mời - Dùng với danh tự đếm đựơc danh trường đoản cú ko đếm b Any: Một chút ít, , vài - Dùng câu phủ định câu ngờ vực - Dùng với danh trường đoản cú đếm đựơc danh từ bỏ ko đếm B EXERCISES Ex Put in a ... Why didn’t I think _ that? 45 Look at this photograph of Ann Who does she remind you _? 46 She left Boston _ Paris when she was 19 47 If something is wrong, why don’t you something _ it?...
... 7: The author uses the phrase “mint condition” to describe A something perfect B something significant C something tolerant D something magical Question 8: All of the following were found on the ... movie, don’t you think? A I don’t think we should see the movie B You don’t think we should see the movie, you? C You and I are not in agreement about the Đánh Giá of the movie D I think we should ... take an entrance exam this year A Perhaps we don"t have sầu to take an entrance exam this year B We must take an entrance exam this year C We mightn"t take an entrance exam this year D It is very...
... liệu kí tự Tin học van phong” ; Tại ô B2 gõ vào công thức = LOWER(A2) thừa nhận kết : - TIN HỌC VAN PHONG - Tin học van phong - tin học tập van phong - Tin Học Van Phong Các loại liệu thịnh hành Excel ... dìm vnạp năng lượng - Tất chức 55 Để theo dõi và quan sát thông tin vnạp năng lượng gửi phần mềm “chuyển, dìm văn uống bản” ta chọn mục nào? - Theo dõi thông tin vnạp năng lượng - Theo dõi văn uống - Xử lý vnạp năng lượng - Chuyển văn uống 56 Muốn đăng nhập lệ phần ... hình : tờ giấy White, đĩa vi tính, máy in, , gọi là: a) Tkhô hanh công chũm định hình b) Tkhô hanh công thay chuẩn chỉnh c) Thanh hao công nắm vẽ d) Tkhô hanh công nỗ lực bảng con đường viền 37) Trong biên soạn thảo Word, để cnhát tiêu...
... Pronouns và determiners Các chủ thể cần sử dụng mang đến môn thi nói (Topics for speaking test) Tài liệu hớng dẫn ôn thi công chức Nội dung chi tiết Chơng 1: Các thời giờ đồng hồ Anh ( Tenses in English) Các thời (Present ... steel ( không đếm đợc) 13 Tài liệu hớng dẫn ôn thi công chức Danh tự đếm đợc danh từ bỏ thêm số tự vào trớc Ví dụ: cars hours, 100 dollars * Quy tắc biến đổi danh tự số sang trọng số nhiều: Chỉ bao gồm danh trường đoản cú ... ARTICLE) Tiếng Anh gồm các loại tiệm từ bỏ đợc cần sử dụng cùng với danh tự : - Quán từ không xác định: a/ an - Quán từ khẳng định : the * Quán từ bỏ không xác định: (a/an) 14 Tài liệu hớng dẫn ôn thi công chức Chỉ cần sử dụng...
... B C C A D B B B A B C B D B C C D D B 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 A C D D C C B D D A A D D B B C C ... B C D D B B D D D A C B B C A C A A B 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 D B C C A C B B B C B A C C A D B ... A D D A B D B A C D C D B A B D A B B 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 A C B D A B B A D B D C A D A B C...
Từ khóa: đề ôn thi công chức môn giờ anhđề cương ôn thiết kế chức môn giờ đồng hồ anhbộ đề ôn thiết kế chức mon kien thuc chungcỗ đề ôn thi ĐH môn giờ anhbộ đề ôn thi giỏi nghiệp môn giờ đồng hồ anhôn kiến thiết chức môn tiếng anhcỗ đề ôn thi đại học môn giờ anh 2013bộ đề ôn thi ĐH môn giờ anh 2012tư liệu ôn thi công chức môn tiếng anhtư liệu ôn kiến thiết chức môn tiếng anh 2012tư liệu ôn xây cất chức môn giờ anh 2013tư liệu on thi công chức môn tiếng anhon thi cong chuc tháng tieng anh teo dap anhướng dẫn ôn thi công chức môn tiếng anhbo đề ôn thi ĐH môn giờ đồng hồ anh 2014Báo cáo tiến trình mua hàng CT CPhường. Công Nghệ NPVNghiên cứu giúp tổ hợp hóa học chỉ điểm sinh học tập vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer vào chẩn đoán thù cùng tiên lượng nhồi tiết não cấpBiện pháp thống trị hoạt động dạy dỗ hát xoan vào trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phụ thọGiáo án Sinch học tập 11 bài 13: Thực hành phạt hiện nay diệp lục cùng carôtenôitGiáo án Sinc học tập 11 bài bác 13: Thực hành phạt hiện diệp lục cùng carôtenôitGiáo án Sinch học 11 bài 13: Thực hành phân phát hiện tại diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP.. LPWAN SLIDEQuản lý chuyển động học hành của học sinh theo hướng cách tân và phát triển kĩ năng tiếp thu kiến thức bắt tay hợp tác trên những ngôi trường nhiều dân tộc buôn bán trú thị xã ba chẽ, thức giấc quảng ninhPhát triển du lịch bền bỉ bên trên cửa hàng bảo đảm môi trường thiên nhiên thoải mái và tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện nay đột nhập dựa trên thuật toán thù k meansTìm phát âm qui định nhận xét hệ thống đảm bảo an toàn khối hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSnghỉ ngơi hữu ruộng khu đất và tài chính nông nghiệp châu ôn (lạng ta sơn) nửa thời điểm đầu thế kỷ XIXTổ chức cùng buổi giao lưu của Phòng Tư pháp tự trong thực tế tỉnh Phú Tbọn họ (Luận văn uống thạc sĩ)Toắt con tụng tại phiên tòa xét xử hình sự sơ thẩm theo luật pháp tố tụng hình sự đất nước hình chữ S từ trong thực tiễn xét xử của những Tòa án quân sự chiến lược Quân khu vực (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinch học 11 bài 15: Tiêu hóa làm việc hễ vậtGiáo án Sinch học tập 11 bài 14: Thực hành phân phát hiện nay hô hấp sinh hoạt thực vậtĐổi mới thống trị tài thiết yếu trong hoạt động kỹ thuật xóm hội ngôi trường hòa hợp viện hàn lâm công nghệ xóm hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm kiếm new Luận Vnạp năng lượng Tài liệu new Chủ chủ đề liệu new đăng đại chiến cùng với cối xay gió ngữ văn 8 đã từng em thuộc phụ huynh đi thăm mộ người thân trong gia đình trong dịp nghỉ lễ hội đầu năm mới điểm lưu ý chung và sứ mệnh của ngành ruột khoang thuyết minc về nhỏ trâu lập dàn ý bài văn uống từ sự lớp 10 giải bài xích tập vật lý 8 cthị trấn cũ vào lấp chúa trịnh giải bài bác tập đồ gia dụng lý 9 soạn văn uống tế nghĩa sĩ buộc phải giuộc soạn bài xích cô bé xíu buôn bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minc ve nhỏ trau xanh bài xích ca nđính thêm đi trên bến bãi cat sự cách tân và phát triển của tự vựng tiếp sau ôn tập vnạp năng lượng học trung đại VN lớp 11 bài tập Phần Trăm thống kê lại tất cả giải mã bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem dại dột van lop 8 so với bài bác thơ trường đoản cú tình 2