ĐỀ THI TIẾNG ANH GIỮA KÌ 2 LỚP 4

Top 3 Đề thi thân học tập kì 2 Tiếng Anh lớp 4 năm học 2022-2023 được neftekumsk.com share dưới đây tất cả 3 đề thi Tiếng Anh lớp 4 giữa học tập kì 2 gồm câu trả lời chi tiết. Đây là tư liệu góp những em học viên ôn tập, củng vắt kiến thức và kỹ năng nhằm đạt công dụng cao vào bài bác kiểm soát giữa kì tiếp đây. Mời các em download file Đề thi Tiếng Anh 4 giữa kì 2 gồm đáp án để thấy trọn cỗ đề thi.

Bạn đang xem: Đề thi tiếng anh giữa kì 2 lớp 4


1. Đề kiểm soát Tiếng Anh lớp 4 giữa kì 2 năm 2022 - 2023

Exercise 1: Chọn từ không giống loại

1. A. clockB. sevenC. tenD. eight
2. A. writerB. timeC. singerD. student
3. A. whenB. breadC. howD. why
4. A. likeB. kindC. friendlyD. tall

Exercise 2: Điền vào khu vực trống

AtforWhatWouldhaveandaon

1. ____________ does an alien look like?

2. It’s time ____________ lunch.

3. My mother is ____________ nurse.

4. She is cheerful ____________ athletic.

5. ____________ you like some beef?

6. I get up ____________ five o’cloông chồng.

7. I ____________ History on Monday.

8. What bởi vì you bởi ____________ your birthday?

Exercise 3: Sắp xếp những tự sau thành câu hoàn chỉnh

1. because/ Tet/ I/ new clothes/ can/ love/ wear.

__________________________________________________.

2. like/ What/ his/ does/ look/ brother?

__________________________________________________?

3. What/ it/ time/ is?

__________________________________________________?

4. more/ My sister/ than/ me/ beautiful/ is.

__________________________________________________.

5. You/ Would/ some/ like/ coffee?

__________________________________________________?

Exercise 4: Nối cột A với cột B


AB

1. When is Children’s day?

2. What time vì you go khổng lồ school?

3. Do you have Math on Tuesday?

4. Would you lượt thích some cakes?

5. What does Pepper do?

6. What is your name?

7. Does he lượt thích meat?

8. Is Peter tall?

a. No, thanks.

b. She is a teacher.

Xem thêm: Góc Tư Vấn: Nam Nữ Sinh Năm 1976 Mệnh Gì? Màu Sắc, Tuổi Hợp Mệnh Ra Sao? ?

c. It’s on June 1st.

d. Yes, he is.

e. My name is Alexa.

f. No, I don’t.

g. Yes, he does.

h. I go to school at 7.

1. ___________2. ___________3. ___________4. ___________5. ___________6. ___________7. ___________8. ___________

Exercise 5: Điền từ thích hợp tương xứng với tranh

2. Đáp án Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 4 thân kì hai năm 2022 - 2023


Exercise 1: Chọn từ bỏ không giống loại

1. A2. B3. B4. A

Exercise 2: Điền vào vị trí trống

1. What2. for3. a4. and5. Would6. at7. have8. on

Exercise 3: Sắp xếp các từ bỏ sau thành câu hoàn chỉnh

1. I love Tet because I can wear new clothes.

2. What does your brother look like?

3. What time is it?

4. My sister is more beautiful than me.

5. Would you lượt thích some coffee?

Exercise 4: Nối cột A với cột B

1. c2. h3. f4. a5. b6. e7. g8. d

Exercise 5: Điền từ thích hợp tương xứng với tranh

1. chicken

2. rice

3. vegetable

4. orange juice

5. hamburger

6. noodles

..................

Tải file Đề thi Tiếng Anh 4 giữa kì 2 bao gồm lời giải về sản phẩm giúp xem trọn cỗ đề.

Mời những em học sinh truy vấn group Quý Khách Đã Học Bài Chưa? để tại vị câu hỏi cùng share hầu hết kiến thức và kỹ năng học hành unique nhé. Group là cơ hội nhằm chúng ta học sinh bên trên đều miền non sông thuộc chia sẻ, hiệp thương học tập, kết chúng ta, lí giải nhau tay nghề học tập,...

Mời chúng ta tìm hiểu thêm các đọc tin có lợi khác bên trên phân mục Lớp 4: Học tập của neftekumsk.com.


Tham mê khảo thêm


Đánh giá chỉ bài bác viết
2 749
Chia sẻ bài viết
Tải về
0 Bình luận
Sắp xếp theo Mặc địnhMới nhấtCũ nhất
*

neftekumsk.com. Bản quyền © 2023 neftekumsk.com.