Đề thi tiếng anh lớp 1 kỳ 2

quý khách hàng vẫn coi nội dung bài viết ✅ Bộ đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp một năm 2022 – 2023 sách Cánh diều 4 Đề thi kì 2 lớp 1 môn Tiếng Anh (Có đáp án) ✅ tại trang web neftekumsk.com rất có thể kéo xuống dưới để hiểu từng phần hoặc thừa nhận nkhô cứng vào phần mục lục để truy vấn báo cáo bạn cần gấp rút nhất nhé.

Bạn đang xem: Đề thi tiếng anh lớp 1 kỳ 2


TOPhường 4 đề thi học tập kì 2 môn Tiếng Anh 1 năm 2022 – 2023 sách Cánh diều, có giải đáp hẳn nhiên. Qua đó, giúp thầy cô tìm hiểu thêm, tất cả thêm những tay nghề sản xuất đề thi học kì 2 cho học viên của bản thân mình theo công tác bắt đầu.

Đồng thời, cũng góp các em học sinh lớp 1 xem thêm, tiện lợi ôn tập nhằm sẵn sàng mang lại bài bác kiểm tra cuối kì 2 năm 2022 – 2023 đạt hiệu quả cao. Ngoài ra, rất có thể tìm hiểu thêm đề thi môn Toán thù, Tiếng Việt 1. Chi tiết mời thầy cô cùng những em cùng cài đặt 4 đề thi học tập kì 2 môn Tiếng Anh một trong nội dung bài viết sau đây của neftekumsk.com:


Mục Lục Bài Viết


Đề thi học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 sách Cánh diều – Đề 1

I. Listen & choose the correct answer

1. A. football

B. father

2. A. window

B. water

3. A. road

B. sail

4. A. truck


Advertisement

B. kite

5. A. noodles

B. nuts

II. Look at the picture và complete the words

1. K _ t e

2. _ o b _ t

3. B _ t h _ o o m

4. _ o s _

5. S _ t d _ w n

6. M _ t h _ _

III. Read và match

1. Is it a plane?

A. It’s a book

2. What is it?

B. It’s my brother

3. Who’s this?

C. Yes, it is

IV. Reorder these words khổng lồ have sầu correct sentences

1. a/ have/ hat/ I/ ./

___________________________________

2. my/ He/ brother/ is/ ./

___________________________________

3. is/ There/ umbrella/ an/ ./

___________________________________

ĐÁPhường ÁN

I. Listen & choose the correct answer

II. Look at the picture and complete the words

1. kite

2. robot

3. bathroom

4. nose

5. Sit down

6. mother

III. Read và match

1 – C; 2 – A; 3 – B

IV. Reorder these words to lớn have correct sentences

1. I have a hat

2. He is my brother

3. There is an umbrella

Đề thi học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 sách Cánh diều – Đề 2

Exercise 1: Look at the pictures & complete the words

1. _ a _

2. _ e _ r _ _ m

3. _ _ u _ k

4. _ a _ h _ o _ m

5. t _ d d _ b _ a r

6. _ i _ e

Exercise 2: Read và match

1. Where is mother?

– She is in the living room

A.

2. What toy bởi you like?

– I lượt thích dolls

B.

3. I have two hands

C.

Exercise 3: Read và circle the correct answer

1.

A. Stand up

B. Line up

2.

A. Teddy bear

B. Robot

3.

A. Dining room

B. Kitchen

ĐÁP ÁN

Exercise 1: Look at the pictures & complete the words

1. ear

2. bedroom

3. truck

4. bathroom

5. teddy bear

6. kite

Exercise 2: Read and match

1. B

2. C

3. A

Execise 3: Read & circle the correct answer

1. B

2. B

3. A

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 sách Cánh diều – Đề 3

I. Look at the picture & complete the words

1. _ a _

2. b _ r _

3. s w _ _

4. c _ _ k i _

5. _ a l _

6. k i _ c _ e _

II. Look at the pictures và answer these questions

1.

I have sầu a ______________

2.

How old are you?

_____________________

3.

What is this?

_____________________

4.

How many cars?

_____________________

5.

Touch your ___________

III. Reorder these words to lớn have sầu correct sentences

1. living room/ is/ my/ This

___________________________________________

2. you/ Nice/ meet/ to/ ./

___________________________________________

3. want/ I/ a/ banana/ ./

___________________________________________

ĐÁPhường ÁN

I. Look at the picture và complete the words

1. bag

2. bird

3. swim

4. cookie

5. ball

6. kitchen

II. Look at the pictures & answer these questions

1. I have a teddy bear.

2. I am five sầu (years old).

Xem thêm: Vẽ Đề Tài Mùa Hè Đơn Giản - Vẽ Tranh Mùa Hè Đi Thả Diều

3. This is a snake

4. Six (cars)

5. cảm ứng your nose

III. Reorder these words khổng lồ have correct sentences

1. This is my living room.

2. Nice to lớn meet you.

3. I want a banana

….


Cảm ơn bạn vẫn theo dõi nội dung bài viết Sở đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp một năm 2022 – 2023 sách Cánh diều 4 Đề thi kì 2 lớp 1 môn Tiếng Anh (Có đáp án) của neftekumsk.com nếu như thấy nội dung bài viết này có ích hãy nhờ rằng còn lại phản hồi và Reviews reviews trang web với mọi bạn nhé. Chân thành cảm ơn.