2 đề thi học kì 1 lớp 2 môn tiếng anh sách family and friends 2

Quý Khách sẽ xem bản rút gọn của tài liệu. Xem cùng cài đặt ngay bạn dạng không thiếu của tư liệu tại phía trên (259.86 KB, 7 trang )


ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MƠN TIẾNG ANH LỚPhường 2

NĂM HỌC 20trăng tròn - 2021 CÓ ĐÁPhường ÁN

Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 2 học kỳ 1 family and friends bao gồm đáp án - Đề số 1

I. Read và match.

1. What is this? A. My name is My Le.

Bạn đang xem: 2 đề thi học kì 1 lớp 2 môn tiếng anh sách family and friends 2

2. Is that your ball? B. Yes, it is.3. What is your name? C. It is on the bed.

4. Is he a student? D. It is a kite.

5. Where is your teddy bear? E. No, he isn"t.

II. Fill the blank.

a/ an/ is/ yes/ hand/

1. This is my _____. There are five fingers.

2. It"s ____ eraser.

3. Is this Tom? - _____, it is.

4. There is _____ pen on the table.

5. Where _____ your book?


III. Reorder.

1. that/ eraser/ Is/ an/ ?/

________________________

2. isn"t/ No, / it/ ./


(2)

3. doll/ Where/ your/ is/ ?/

________________________

4. under/ It"s/ box/ the/ ./

________________________

5. a/ teacher/ is/ She/ ./

________________________

ĐÁP. ÁN

I. Read và match.

1 - D; 2 - B; 3 - A; 4 - E; 5 - C;

II. Fill the blank.

1 - hand; 2 - an; 3 - Yes; 4 - a; 5 - is;


III. Reorder.

1 - Is that an eraser?

2 - No, it isn"t.

3 - Where is your doll?

4 - It"s under the box.

5 - She is a teacher.

Đề thi học kì 1 family & friends 2 gồm câu trả lời - Đề số 2

I. Look and read. Put a (√) or a (X).There is an example.


(3)

1

2.

3.

4.

I. Look at the pictures. Look at the letters. Write the words. There is one

example.

0.

Xem thêm: Đọc Truyện Muốn Em Bao Nhiêu Cũng Không Đủ, Truyện Muốn Em Thế Nào Cũng Không Đủ


This is my ball.

This is my doll.

This is my train.

This is my kite.

This is my teddy bear.

g r nd a m a


(4)

1.

2.

3.

4.

III. Order the words. There is one example.

0. She"s / student. / a/

She’s a student.

1. my / It’s / ice cream. / brother’s


______________________________

2. isn’t / a / She / teacher.

______________________________

3. slide. / It’s / the / under

_______________________________

4. your / teddy bear? / Where’s

_______________________________

___ ___ ___ ___

y e e s

d l o l

___ ___ ___ ___

___ ___ ___ ___

c r a


(5)

5. is / This / my / mom.

_______________________________


6. a / He’s / farmer.

_______________________________

IV. Look at the pictures & read the questions. Write one-word answers.There

are two examples.

0.How many boys are there? two 0.Where is the girl? on the slide

1. Where are the children? in a __________2. What is in the boy’s hand ? a __________3. What is in the water? a __________


(6)

ĐÁP ÁN

I. Look và read. Put a (√) or a (X).There are two examples.

1 - V; 2 - X; 3 - V; 4 - X

II. Look at the pictures. Look at the letters. Write the words. There is one

example.

1 - hand; 2 - eyes; 3 - doll; 4 - car

III. Order the words. There is one example.

1 - It’s my brother’s ice-cream.

2 - She isn’t a teacher.

3 - It’s under the slide.

4 - Where’s your teddy bear?

5 - This is my mom.

6 - He’s a farmer.

IV. Look at the pictures và read the questions. Write one-word answers.

There are two examples.

1 - pool

2 - ball

3 - duck

4 - doll

5 - kite


(7)

Mời độc giả xem thêm tư liệu Tiếng Anh lớp 2 tại đây:

những bài tập Tiếng Anh lớp 2 theo từng Unit:


Tài liệu liên quan


*
Đề thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông năm trước đó môn Tiếng Pháp (Hệ chuẩn với nâng cao) - Có giải đáp 24 347 0
*
Tải Đề thi giữa kì 1 lớp 8 môn giờ đồng hồ Anh năm 20trăng tròn - 2021 số 2 - Đề thi giờ Anh lớp 8 giữa học kì 1 có giải đáp 11 122 0
*
Tải Đề thi giữa học tập kì 1 lớp 8 môn Anh năm 2020 - 2021 số 2 - Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 8 giữa học tập kì 1 có câu trả lời 11 69 0
*
Tải Đề thi giữa học tập kì 1 môn Tiếng Anh lớp 11 trường THPT Phố Nguyễn Trãi, Thái Bình năm 2020 - 2 Đề kiểm soát giờ Anh lớp 11 thân học kì 1 có lời giải 12 207 0
*
Tải 2 Đề thi học tập kì 1 lớp 7 môn giờ Anh bắt đầu trường trung học cơ sở Đồng Tiến gồm lời giải - Đề đánh giá học tập kì 1 môn tiếng Anh lớp 7 16 44 0
*
Tải Sở đề đánh giá học kì 1 môn tiếng Anh 7 gồm file nghe - 2 Đề thi giờ Anh lớp 7 học tập kì 1 tất cả đáp án + file nghe mp3 17 143 1
*
Tải 2 Đề thi học tập kì 1 môn tiếng Anh lớp 10 Mới trường THPT Đa Phúc, thủ đô hà nội có đáp án - Bộ đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 10 học tập kì 1 tất cả câu trả lời - 2 Đề 16 129 0
*
Tải Đề thi học tập kì 1 lớp 12 môn tiếng Anh năm 20đôi mươi - 2021 số ít 2 - Đề thi tiếng Anh lớp 12 học tập kì 1 có lời giải 10 62 1
*
Tải Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 1 năm học tập 2019 - 20đôi mươi theo Thông tư 22- Đề 2 - Đề bình chọn học kì 1 môn Toán thù lớp 1 bao gồm giải đáp cùng ma trận 4 48 0
*
Tải Đề thi học tập kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1 năm 2019 - 2020 theo Thông bốn 22 - Đề 2 - Đề khám nghiệm học kì 1 Tiếng Việt lớp 1 gồm giải đáp và ma trận 6 65 0
*


Tài liệu chúng ta kiếm tìm kiếm vẫn chuẩn bị sẵn sàng thiết lập về


(298.63 KB - 7 trang) - Tải 2 Đề thi học kì 1 lớp 2 môn tiếng Anh sách Family and Friends 2 - Sở đề thi giờ Anh lớp 2 học tập kì 1 gồm giải đáp - 2 Đề
Tải bản rất đầy đủ tức thì
×