De thi tiếng anh lớp 3 kì 2 năm 2020

Sở đề thi học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 năm 2021 - 2022 theo Thông bốn 22 tất cả 2 đề thi có giải đáp tất nhiên, góp thầy cô tìm hiểu thêm nhằm kiến thiết đề thi học kì 2 năm 2021 - 2022 mang đến học viên của bản thân.

Bạn đang xem: De thi tiếng anh lớp 3 kì 2 năm 2020

Với 2 đề thi cuối kì 2 môn Tiếng Anh 3, còn khiến cho các em học sinh lớp 3 luyện giải đề thật thuần thục, rồi đối chiếu công dụng thuận tiện hơn. Mời thầy cô cùng các em cùng cài miễn giá thành bộ đề thi học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 nhé:

Đề thi học kì II môn Tiếng Anh lớp 3 năm 2021 - 2022

PHÒNG GD và ĐT…….TRƯỜNG PTDTBT TH & THCS…….Đề chính thức(Đề thi bao gồm 03 trang)

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ IIMôn: Tiếng Anh 3Năm học: 2021 - 2022Thời gian: 40 phút ít (không nói giao đề)

LISTENING (4 points)

PART 1. Listen & match. (1,5 points)

There is one example: Example: You hear: I have a truck

PART 2. Listen and tichồng (X ) the picture(1 point)


3. What’s your mother doing now?

4. What’re they doing?

PART 3. Listen and number (1- 5) (1,5 points)

0a. I have many pets.
b. I have two dogs and a cat.
c. Do you have sầu any pets?
d. What pets bởi you have sầu ?
e. Yes, I bởi vì.
f. I like them very much .

READING: (2 points)

PART 1: Read và match. (1pt).

PART 2: Look and read. Put a tick (√ ) or cross (x) in the box. (1pt).1. They are reading book. ☐

2. She is cleaning the ☐

3. It is ☐

4. This is my house. ☐


WRITING (2 points)

PART 1: Put the words in order. (1pt).

Example: 0. This/ a / living /is/ room.

⇒ This is a living room.

Xem thêm: Twisted Fate Mùa 11: Cách Chơi, Lên Đồ & Bảng Ngọc Twisted Fate

1. over/ there/ garden/ a/ is/ there.

⇒......................................................................................................................................


2. many/ are/ chairs/ how/ there?

⇒......................................................................................................................................

3. playing / park / I / football/the / am / in

⇒......................................................................................................................................

4. in/ are/the/ they/ cage

⇒.....................................................................................................................................

PART 2: Write about you: (1pt)

Example: 1. How old is your father?

⇒ He is forty.

1. Do you have sầu any toys?

⇒......................................................................................................................................

2. Do you have sầu any pets?

⇒.....................................................................................................................................

3. What pets vì chưng you have?

⇒......................................................................................................................................

4. Where’s Dien Bien?

⇒.....................................................................................................................................

SPEAKING ( 2 points )

PART 1.

What’s your name?

PART 2. Talking about your family.

What does your father do?

What does your mother do?

Do you love your family?

PART 3. Describing picture.

- Who are they?

- Where are they?

- How many people are there in the picture?

- Are they a happy family?

...