Đề Thi Tiếng Anh Vào Lớp 10 Năm 2021

Đề thi tuyển chọn sinch lớp 10 môn Tiếng Anh - Long An năm 2023 - 2024 (Chính thức)
*

Tiếng Anh

Lớp 9

2023

Long An

176

1

Đang cập nhật lời giải

Bạn đang xem: Đề thi tiếng anh vào lớp 10 năm 2021

Đề thi test vào lớp 10 môn Tiếng Anh - năm 2023-2024 - Đề 1 (Có đáp án)

Tiếng Anh

Lớp 9

2023

An Giang

1215

48

Có lời giải

Đề thi test vào lớp 10 môn Tiếng Anh - năm 2023-2024 - Đề 8 (Có đáp án)

Tiếng Anh

Lớp 9

2023

An Giang

549

151

Có giải đáp

Đề thi test vào lớp 10 môn Tiếng Anh - năm 2023-2024 - Đề 7 (Có đáp án)

Tiếng Anh

Lớp 9

2023

An Giang

455

18

Có đáp án

Đề thi tuyển chọn sinch vào lớp 10 môn Tiếng Anh - Thành Phố Hải Dương năm 2019-2020 (Có đáp án)

Tiếng Anh

Lớp 9

2019

Hải Dương

149

12

Có giải đáp

Đề thi tuyển sinch vào lớp 10 môn Tiếng Anh - Khánh Hòa năm 2021-2022 (Có đáp án)

Tiếng Anh

Lớp 9

2021

Khánh Hòa

151

12

Có đáp án

Đề thi test vào lớp 10 môn Tiếng Anh - Trường trung học phổ thông Lương Ngọc Quyến - Thái Ngulặng năm 2023-2024 (Có đáp án)

Tiếng Anh

Lớp 9

2023

Thái Nguyên

572

15

Có lời giải

Đề thi tuyển chọn sinc vào lớp 10 môn Tiếng Anh - TP Hà Tĩnh năm 2021-2022 (Có đáp án)

Tiếng Anh

Lớp 9

2021

Hà Tĩnh

183

13

Có đáp án

Đề thi tuyển sinc vào lớp 10 môn Tiếng Anh - An Giang năm 2021-2022 (Có đáp án)

Tiếng Anh

Lớp 9

2021

An Giang

96

7

Có lời giải

Đề thi tuyển chọn sinch vào lớp 10 môn Tiếng Anh - Vĩnh Long năm 2021-2022 (Có đáp án)

Tiếng Anh

Lớp 9

2021

Vĩnh Long

123

4

Có câu trả lời

Đề thi tuyển sinch vào lớp 10 môn Tiếng Anh - Bình Phước năm 2021-2022 (Có đáp án)

Tiếng Anh

Lớp 9

2021

Bình Phước

195

6

Có giải đáp

Đề thi tuyển chọn sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh - Quảng Ninc năm 2021-2022 (Có đáp án)

Tiếng Anh

Lớp 9

2021

Quảng Ninh

117

7

Có câu trả lời

Đề thi tuyển chọn sinc vào lớp 10 môn Tiếng Anh - Thừa Thiên Huế năm 2020-2021 (Có đáp án)

Tiếng Anh

Lớp 9

2020

Thừa Thiên Huế

172

23

Có đáp án

Đề thi tuyển sinc vào lớp 10 môn Tiếng Anh - Thành Phố Bắc Ninh năm 2020-2021 (Có đáp án)

Tiếng Anh

Lớp 9

2020

Bắc Ninh

110

16

Có câu trả lời

Đề thi tuyển sinch vào lớp 10 môn Tiếng Anh - Nghệ An năm 2020-2021 (Có đáp án)

Tiếng Anh

Lớp 9

2020

Nghệ An

163

7

Có câu trả lời

Đề thi tuyển sinc vào lớp 10 môn Tiếng Anh - Bắc Kạn năm 2020-2021 (Có đáp án)

Tiếng Anh

Lớp 9

2020

Bắc Kạn

144

6

Có câu trả lời

Đề thi tuyển sinch vào lớp 10 môn Tiếng Anh - Vĩnh Long năm 2020-2021 (Có đáp án)

Tiếng Anh

Lớp 9

2020

Vĩnh Long

111

8

Có giải đáp

Đề thi tuyển sinch vào lớp 10 môn Tiếng Anh - Thanh Hóa năm 2020-2021 (Có đáp án)

Tiếng Anh

Lớp 9

2020

Tkhô hanh Hóa

140

13

Có đáp án

Đề thi tuyển chọn sinc vào lớp 10 môn Tiếng Anh - Đồng Nai năm 2020-2021 (Có đáp án)

Tiếng Anh

Lớp 9

2020

Đồng Nai

125

8

Có câu trả lời

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh - Hà Thành năm 2020-2021 (Có đáp án)

Tiếng Anh

Lớp 9

2020

Hà Nội

356

36

Có câu trả lời

Đề thi tuyển chọn sinc vào lớp 10 môn Tiếng Anh - thành phố Hà Tĩnh năm 2020-2021 (Có đáp án)

Tiếng Anh

Lớp 9

2020

Hà Tĩnh

113

4

Có đáp án

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh - Tỉnh Lạng Sơn năm 2020-2021 (Có đáp án)

Tiếng Anh

Lớp 9

2020

Lạng Sơn

183

3

Có đáp án

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh - Bến Tre năm 2020-2021 (Có đáp án)

Tiếng Anh

Lớp 9

2020

Bến Tre

136

10

Có lời giải

Đề thi tuyển chọn sinc vào lớp 10 môn Tiếng Anh - Phú Yên năm 2020-2021 (Có đáp án)

Tiếng Anh

Lớp 9

2020

Phú Yên

89

8

Có lời giải

Đề thi tuyển chọn sinc vào lớp 10 môn Tiếng Anh - Hà Thành năm 2022-2023 - Đề 2 (Có đáp án)

Tiếng Anh

Lớp 9

2022

Hà Nội

508

61

Có giải đáp

Đề thi tuyển chọn sinch vào lớp 10 môn Tiếng Anh - Bạc Liêu năm 2020-2021 (Có đáp án)

Tiếng Anh

Lớp 9

2020

Bạc Tình Liêu

98

1

Có giải đáp

Đề thi tuyển sinc vào lớp 10 môn Tiếng Anh - Thái Nguyên năm 2019-20trăng tròn (Có đáp án)

Tiếng Anh

Lớp 9

2019

Thái Nguyên

105

5

Có câu trả lời

Đề thi tuyển sinch vào lớp 10 môn Tiếng Anh - Đà Nẵng năm 2019-20trăng tròn (Có đáp án)

Tiếng Anh

Lớp 9

2019

Đà Nẵng

237

6

Có đáp án

Đề thi tuyển sinch vào lớp 10 môn Tiếng Anh - Thành phố HCM năm 2019-20đôi mươi (Có đáp án)

Tiếng Anh

Lớp 9

2019

TP.Hồ Chí Minh

202

15

Có câu trả lời

Đề thi tuyển chọn sinch vào lớp 10 môn Tiếng Anh - Quảng Bình năm 2019-20trăng tròn (Có đáp án)

Tiếng Anh

Lớp 9

2019

Quảng Bình

169

4

Có giải đáp

Đề thi tuyển chọn sinch vào lớp 10 môn Tiếng Anh - thủ đô năm 2019-20đôi mươi (Có đáp án)

Tiếng Anh

Lớp 9

2019

Hà Nội

196

6

Có lời giải

Đề thi tuyển chọn sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh - Đắk Lắk năm 2022-2023 (Có đáp án)

Tiếng Anh

Lớp 9

2022

Đắk Lắk

418

20

Có lời giải

Đề thi tuyển sinc vào lớp 10 môn Tiếng Anh - Quảng Ninh năm 2019-20đôi mươi (Có đáp án)

Tiếng Anh

Lớp 9

2019

Quảng Ninh

87

3

Có đáp án

Đề thi tuyển sinch vào lớp 10 môn Tiếng Anh - Quảng Nam năm 2022-2023 (Có đáp án)

Tiếng Anh

Lớp 9

2022

Quảng Nam

313

25

Có câu trả lời

Đề thi tuyển chọn sinch vào lớp 10 môn Tiếng Anh - Hải Phòng năm 2022-2023 (Có đáp án)

Tiếng Anh

Lớp 9

2022

Hải Phòng

223

27

Có giải đáp

Đề thi tuyển chọn sinch vào lớp 10 môn Tiếng Anh - Đồng Nai năm 2022-2023 (Có đáp án)

Tiếng Anh

Lớp 9

2022

Đồng Nai

373

32

Có giải đáp

Đề thi tuyển chọn sinc vào lớp 10 môn Tiếng Anh - Thái Nguyên ổn năm 2022-2023 (Có đáp án)

Tiếng Anh

Lớp 9

2022

Thái Nguyên

239

10

Có giải đáp

Đề thi tuyển chọn sinch vào lớp 10 môn Tiếng Anh - Thừa Thiên Huế năm 2021-2022 (Có đáp án)

Tiếng Anh

Lớp 9

2021

Thừa Thiên Huế

94

3

Có giải đáp

Đề thi tuyển sinch vào lớp 10 môn Tiếng Anh - Hải Phòng Đất Cảng năm 2021-2022 (Có đáp án)

Tiếng Anh

Lớp 9

2021

Hải Phòng

79

4

Có giải đáp

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh - Trường trung học phổ thông Chuyên Lam Sơn - Thanh hao Hóa năm 2023-2024 (Có đáp án)

Tiếng Anh

Lớp 9

2023

Thanh Hóa

1399

104

Có lời giải

Xem thêm: Những Mẫu Tranh Vẽ Thiếu Nhi Vui Chơi Đẹp Nhất, Tranh Vẽ Thiếu Nhi Vui Chơi

Đề thi tuyển chọn sinc vào lớp 10 môn Tiếng Anh-Trường THCS & THPT Lương Thế Vinch - TP. hà Nội năm 2023-2024 (Có đáp án)

Tiếng Anh

Lớp 9

2023

Hà Nội

1127

40

Có lời giải

Đề thi tuyển sinch vào lớp 10 môn Tiếng Anh - Quảng Ninch năm 2022-2023 (Có đáp án)

Tiếng Anh

Lớp 9

2022

Quảng Ninh

196

15

Có câu trả lời

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh - Hà Thành năm 2022-2023 - Đề 1 (Có đáp án)

Tiếng Anh

Lớp 9

2022

Hà Nội

1566

91

Có giải đáp

Đề thi tuyển sinch vào lớp 10 môn Tiếng Anh - Nghệ An năm 2022-2023 (Có đáp án)

Tiếng Anh

Lớp 9

2022

Nghệ An

493

42

Có đáp án

Đề thi tuyển sinch vào lớp 10 môn Tiếng Anh - Khánh Hòa năm 2022-2023 (Có đáp án)

Tiếng Anh

Lớp 9

2022

Khánh Hòa

291

7

Có lời giải

Đề thi tuyển chọn sinc vào lớp 10 môn Tiếng Anh - Prúc Tbọn họ năm 2022-2023 (Có đáp án)

Tiếng Anh

Lớp 9

2022

Phụ Thọ

111

1

Có lời giải

Đề thi tuyển chọn sinc vào lớp 10 môn Tiếng Anh - Bình Dương năm 2021-2022 (Có đáp án)

Tiếng Anh

Lớp 9

2021

Bình Dương

159

3

Có câu trả lời

Đề thi tuyển sinc vào lớp 10 môn Tiếng Anh - Cần Thơ năm 2021-2022 (Có đáp án)

Tiếng Anh

Lớp 9

2021

Cần Thơ

178

18

Có giải đáp

Đề thi tuyển sinch vào lớp 10 môn Tiếng Anh - Yên Bái năm 2021-2022 (Có đáp án)

Tiếng Anh

Lớp 9

2021

Yên Bái

89

1

Có đáp án

Đề thi tuyển chọn sinch vào lớp 10 môn Tiếng Anh - Bến Tre năm 2021-2022 (Có đáp án)

Tiếng Anh

Lớp 9

2021

Bến Tre

93

4

Có câu trả lời

Đề thi tuyển sinc vào lớp 10 môn Tiếng Anh - Đồng Tháp năm 2021-2022 (Có đáp án)

Tiếng Anh

Lớp 9

2021

Đồng Tháp

170

5

Có lời giải

Đề thi tuyển sinch vào lớp 10 môn Tiếng Anh - Quảng Nam năm 2021-2022 (Có đáp án)

Tiếng Anh

Lớp 9

2021

Quảng Nam

67

0

Có giải đáp

Đề thi tuyển chọn sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh - Quảng Nam năm 2019-20đôi mươi (Có đáp án)

Tiếng Anh

Lớp 9

2019

Quảng Nam

72

7

Có giải đáp

Đề thi tuyển sinc vào lớp 10 môn Tiếng Anh - Cần Thơ năm 2019-20đôi mươi (Có đáp án)

Tiếng Anh

Lớp 9

2019

Cần Thơ

90

6

Có câu trả lời

Đề thi tuyển chọn sinch vào lớp 10 môn Tiếng Anh - Thanh Hóa năm 2019-2020 (Có đáp án)

Tiếng Anh

Lớp 9

2019

Thanh khô Hóa

101

7

Có đáp án

Đề thi tuyển sinc vào lớp 10 môn Tiếng Anh - Quảng Ngãi năm 2019-20đôi mươi (Có đáp án)

Tiếng Anh

Lớp 9

2019

Quảng Ngãi

220

14

Có đáp án

Đề thi tuyển chọn sinch vào lớp 10 môn Tiếng Anh - Tây Ninc năm 2021-2022 (Có đáp án)

Tiếng Anh

Lớp 9

2021

Tây Ninh

106

4

Có lời giải

Đề thi tuyển sinc vào lớp 10 môn Tiếng Anh - Quảng Ngãi năm 2021-2022 (Có đáp án)

Tiếng Anh

Lớp 9

2021

Quảng Ngãi

157

5

Có lời giải

Đề thi tuyển sinc vào lớp 10 môn Tiếng Anh - Đồng Nai năm 2021-2022 (Có đáp án)

Tiếng Anh

Lớp 9

2021

Đồng Nai

75

4

Có đáp án

Đề thi tuyển chọn sinch vào lớp 10 môn Tiếng Anh - Nghệ An năm 2021-2022 (Có đáp án)

Tiếng Anh

Lớp 9

2021

Nghệ An

99

19

Có câu trả lời

Đề thi tuyển chọn sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh - Thanh khô Hóa năm 2021-2022 (Có đáp án)

Tiếng Anh

Lớp 9

2021

Tkhô nóng Hóa

133

17

Có giải đáp

Đề thi tuyển chọn sinc vào lớp 10 môn Tiếng Anh - Yên Bái năm 2020-2021 (Có đáp án)

Tiếng Anh

Lớp 9

2020

Yên Bái

69

3

Có lời giải

Đề thi tuyển chọn sinch vào lớp 10 môn Tiếng Anh - Ninh Bình năm 2020-2021 (Có đáp án)

Tiếng Anh

Lớp 9

2020

Ninch Bình

73

2

Có câu trả lời

Đề thi tuyển chọn sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh - Tiền Giang năm 2020-2021 (Có đáp án)

Tiếng Anh

Lớp 9

2020

Tiền Giang

109

0

Có câu trả lời

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh - Khánh Hòa năm 2020-2021 (Có đáp án)

Tiếng Anh

Lớp 9

2020

Khánh Hòa

84

6

Có câu trả lời

Đề thi tuyển chọn sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh - Bình Dương năm 2022-2023 (Có đáp án)

Tiếng Anh

Lớp 9

2022

Bình Dương

386

13

Có đáp án

Đề thi tuyển chọn sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh - Bình Dương năm 2020-2021 (Có đáp án)

Tiếng Anh

Lớp 9

2020

Bình Dương

79

2

Có đáp án

Đề thi tuyển chọn sinc vào lớp 10 môn Tiếng Anh - Cần Thơ năm 2020-2021 (Có đáp án)

Tiếng Anh

Lớp 9

2020

Cần Thơ

111

10

Có giải đáp

Đề thi tuyển chọn sinc vào lớp 10 môn Tiếng Anh - Quảng Nam năm 2020-2021 (Có đáp án)

Tiếng Anh

Lớp 9

2020

Quảng Nam

97

2

Có câu trả lời

Đề thi tuyển sinch vào lớp 10 môn Tiếng Anh - Vĩnh Phúc năm 2020-2021 (Có đáp án)

Tiếng Anh

Lớp 9

2020

Vĩnh Phúc

96

5

Có câu trả lời

Đề thi tuyển sinc vào lớp 10 môn Tiếng Anh - TP Hải Phòng năm 2020-2021 (Có đáp án)

Tiếng Anh

Lớp 9

2020

Hải Phòng

67

3

Có lời giải

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh - Prúc Tchúng ta năm 2020-2021 (Có đáp án)

Tiếng Anh

Lớp 9

2020

Phú Thọ

114

6

Có giải đáp

Đề thi tuyển chọn sinc vào lớp 10 môn Tiếng Anh - Bình Dương năm 2019-20trăng tròn (Có đáp án)

Tiếng Anh

Lớp 9

2019

Bình Dương

107

4

Có câu trả lời

Đề thi demo vào lớp 10 môn Tiếng Anh - Trường trung học cơ sở Trần Mai Ninc - Tkhô cứng Hóa năm 2023-2024 (Có đáp án)

Tiếng Anh

Lớp 9

2023

Tkhô nóng Hóa

556

17

Có giải đáp

Đề thi tuyển sinch vào lớp 10 môn Tiếng Anh - Thái Nguim năm 2021-2022 (Có đáp án)

Tiếng Anh

Lớp 9

2021

Thái Nguyên

92

1

Có đáp án

Đề thi tuyển sinc vào lớp 10 môn Tiếng Anh - Hà Tĩnh năm 2019-2020 (Có đáp án)

Tiếng Anh

Lớp 9

2019

Hà Tĩnh

162

15

Có câu trả lời
*

Liên kết · Hỏi đáp bài xích tập· Giải bài xích tập SGK· Cẩm nang· Đề ôn luyện· Điều khoản và bao gồm sách· Sitemap· Liên hệ

Không giống 3 năm ngoái đó, Đề thi Tiếng Anh vào 10 TP. hà Nội 2021 chỉ bao gồm 30 câu trắc nghiệm . Tổng thời hạn làm cho bài cũng giảm đi còn 45 phút núm bởi vì 60 phút nhỏng thường xuyên trong những số đó bài xích phát âm phát âm chỉ chiếm các điểm duy nhất, kế đó là trắc nghiệm ngữ pháp. Không những bao gồm sự chuyển đổi về số lượng câu mà ngay đến ma trận đề thi cũng đổi khác. điều đặc biệt là bài bác dứt câu được cố thế bằng dạng bài: chọn lựa cách sản xuất câu theo các trường đoản cú gợi nhắc. Vậy đề nghị, bài bác thi môn tiếng Anh được đánh giá là hơi dễ thnghỉ ngơi, cân xứng cùng với năng lực học viên. Hãy thuộc Tài Liệu Học Tập khám phá Đề thi Tiếng Anh vào 10 Hà Nội 2021 ngay thôi nào.

*
Đề thi Tiếng Anh vào 10 Hà Nội 2021

Đề thi Tiếng Anh vào 10 Hà Nội Thủ Đô 2021

Đề bài mã đề 102

*

*

*

*

*

*


*

*

Đáp án mã đề 102

*

Link tải mã đề 102 (Tải về bản word)

Mã đề 119

Đề bài mã đề 119

*

*

*

*

Đáp án mã đề 119

*

Lời kết

Vậy là bọn họ vừa tham khảo Đề thi Tiếng Anh vào lớp 10 sống Hà Nội năm 2021 . Bạn tự Review mình ở tại mức từng nào điểm khi làm đề thi này. Kì thi vào lớp 10 trong thời đại này thiệt sự siêu đặc biệt quan trọng buộc phải ko làm sao ? Các cử tử hãy học tập thiệt chuyên cần để luôn đầy niềm tin Khi làm cho bài xích nhé. Trong quy trình ôn luyện nếu như bao gồm bất kỳ kiến thức và kỹ năng làm sao bắt buộc đọc thêm. Hãy truy vấn vào website Tài Liệu Học Tập nhé, bọn chúng bản thân đang hỗ trợ có rất nhiều tài liệu hữu dụng cho bạn đấy!