Đề Thi Tin 8 Học Kì 2

Đề thi học tập kì 2 Tin học 8 gồm lời giải - Đề 13

ĐỀ BÀI

I. TRẮC NGHIỆM: (4,0 điểm) Khoanh tròn vần âm trước câu trả lời đúng.

Bạn đang xem: Đề thi tin 8 học kì 2

Câu 1. Trong Pascal, câu lệnh nào tiếp sau đây được viết đúng?

A. For i:= 4 khổng lồ 1 bởi writeln(‘A’);

B. For i= 1 khổng lồ 10 writeln(‘A’);

C. For i:= 1 to lớn 10 vì chưng writeln(‘A’);

D. For i to 10 vày writeln(‘A’);

Câu 2. Trong câu lệnh lặp: j:=0; For i := 1 to 10 bởi vì j:= j + 2;

Lúc xong câu lệnh lặp bên trên, câu lệnh j:=j+2 được tiến hành từng nào lần?

A. 10 lần

B. 5 lần

C. 2 lần

D. Không thực hiện.

Câu 3. Cho đoạn cmùi hương trình: J:= 0; For i:= 1 khổng lồ 5 vì J:= j + i;

Sau Lúc tiến hành đoạn công tác bên trên, quý giá của đổi thay j bởi bao nhiêu?

A. 12

B. 22

C. 15

D. 42.

Câu 4. Trong Pascal, câu lệnh làm sao sau đây là đúng?

A. S:=1;While S9 bởi write(S);

Câu 5. Phần mềm quan ngay cạnh hình không gian là

A. finger Break out

B. turbo pascal

C. geogebra

D. yenka

Câu 6. Knhì báo biến chuyển mảng: A : array<1..7> of real;. Sử dụng câu lệnh For i:= 1 to lớn 5 vì chưng readln(A); để gán cực hiếm cho những bộ phận trong đổi thay A từ bàn phím, ta sẽ nhập được bao nhiêu giá trị?

A. 1

B. 5

C. 6

D. 7

Câu 7. Trong câu lệnh knhì báo thay đổi mảng, phát biểu nào tiếp sau đây sai?

A. Chỉ số đầu và chỉ còn số cuối là 2 số thực.

B. Chỉ số đầu chỉ số cuối.

Xem thêm: B Clo Vừa Thể Hiện Tính Oxi Hóa Trong Phản Ứng Hóa Học Hay, Chi Tiết

C. Kiểu tài liệu rất có thể là integer hoặc real.

D. Chỉ số đầu cuối là số ngulặng.

Câu 8. Giả sử vươn lên là mảng A có 5 phần tử và quý hiếm của các phần tử lần lượt là 1, 4, 7, 2, 6. lúc triển khai câu lệnh sau: tong:= 0; For i:= 1 to lớn 5 bởi vì tong := tong + A; Giá trị của đổi thay tong  là bao nhiêu?

A. 4

B. 18

C. đôi mươi

D. 22

II. TỰ LUẬN: ( 6,0 điểm)

Câu 1. (2 điểm)Viết cú pháp câu lệnh lặp cùng với chu kỳ chưa chắc chắn trước. Nêu hoạt động của câu lệnh.

Câu 2. (4 điểm) Viết lịch trình nhập điểm kiểm tra học tập kỳ môn tin học tập đến N học viên và in kết quả ra screen. Với N và điểm khám nghiệm của từng học sinh được nhập từ keyboard (áp dụng phát triển thành mảng).

---Hết---

ĐÁP. ÁN

I. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm – mỗi câu đúng 0,5 điểm).


Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

Đáp án

C

A

C

B

D

B

A

C

II. TỰ LUẬN: (6 điểm)

CÂU

NỘI DUNG ĐÁPhường ÁN

ĐIỂM

1

(2 điểm)

- Cú pháp câu lệnh: while vày ;

- Hoạt động: Khi thực hiện câu lệnh công tác kiểm soát điều kiện. Nếu ĐK đúng thực hiện câu lệnh sau từ khóa do và trở về khám nghiệm ĐK. Nếu điều kiện sai bỏ qua mất câu lệnh sau trường đoản cú khóa do với hoàn thành.