Đề thi tin học 8 hk2

Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Tin học tập lớp 8 năm 2021 – 2022 bao gồm 5 đề thi có bảng ma trận, đáp án kèm theo, giúp những em học sinh lớp 8 ôn tập, luyện giải đề rồi so sánh lời giải dễ dãi rộng.

Bạn đang xem: Đề thi tin học 8 hk2

Đây là tài liệu vô cùng có lợi góp thầy cô gồm thêm tay nghề trong bài toán ra đề thi thân học tập kì 2 đến học viên của chính bản thân mình. Hình như, còn có thể bài viết liên quan cỗ đề môn Toán thù, Ngữ Văn. Nội dung chi tiết mời các bạn cùng trung học phổ thông Sóc Trăng tìm hiểu thêm bài viết dưới đây.


Nội dung

1 Đề thi giữa học kì 2 lớp 8 môn Tin học – Đề 12 Đề thi giữa học kì 2 lớp 8 môn Tin học tập – Đề 23 Đề thi thân học kì 2 lớp 8 môn Tin học – Đề 3

Đề thi giữa học tập kì 2 lớp 8 môn Tin học tập – Đề 1

Ma trận đề thi giữa kì 2 môn Tin học tập lớp 8

CHỦ ĐỀMỨC ĐỘ
Nhận biếtThông hiểuVận dụng
CaoThấp
TNTLTNTLTNTLTNTL
CĐ7: Cấu trúc lặpCâu 6.ACâu 3.A
CĐ8: Lặp cùng với mốc giới hạn biết trước.Câu 2.ACâu 7.ACâu 12.ACâu 5.ACâu 2.B
CĐ9: Lặp với mốc giới hạn không biết trước.Câu 1.ACâu 4.ACâu 9.ACâu 11.ACâu 1.BCâu 8.ACâu 10.A
Tổng số câu4334
Tổng số điểm21.533.5
Tỉ lệ20%15%30%35%

Đề thi thân học kì 2 môn Tin học lớp 8

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (6 điểm) Khoanh tròn vào lời giải đúng:

Câu 1: Câu lệnh viết đúng cú pháp là:


A. While lớn ;

B. While vị ;

C. While lớn do;

D. While ; bởi vì ;

Câu 2: Cú pháp của câu lệnh lặp for … do … là ?

A. If (điều kiện) then (câu lệnh);

B. Var n, i:interger;

C. Phải phối kết hợp cả a, b với c.

D. For := khổng lồ vì chưng ;

Câu 3: Hoạt đụng làm sao tiếp sau đây rất có thể tính toán thù được số lần làm việc:

A. Múc từng gáo nước đến đầy bể

B. Đi lên tầng, tới tầng 10 thì dừng

C. Học cho tới khi trực thuộc bài

D. Nhặt từng cọng rau củ cho tới lúc xong

Câu 4: Vòng lặp while .. vày là vòng lặp:

A. Biết trước số lần lặp

B. Biết trước số lần lặp nhưng lại giới hạn là =10

Câu 5: Trong ngôn ngữ Pascal, đoạn lịch trình sau giới thiệu màn hình hiển thị hiệu quả gì?

For i:=1 to 10 vị write (i,’ ‘);

A. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

B. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

C. Đưa ra 10 vết cách

D. Không giới thiệu kết quả gì

Câu 6: quý khách hàng An ăn thanh lịch mỗi ngày?

A. Lặp cùng với tần số biết trước.

B. Lặp với chu kỳ chưa biết trước.

C. Không gồm chuyển động lặp.

D. Đáp án không giống.

Câu 7: Câu lệnh như thế nào dưới đây đúng theo lệ

A. for i:=100 lớn 1 bởi vì writeln(‘A’);

B. for i:= 1.5 to 10.5 vì chưng writeln(‘A’);

C. for i:= 1 to lớn 10 do; writeln(‘A’);

D. for i:=1 to 10 do writeln(‘A’);

Câu 8: Câu lệnh Pascal : While (4*5>=20) vày Writeln (4*5); đã :

A. In số trăng tròn ra màn hình hiển thị 4 lần.

B. In số 20 ra screen 5 lần.

C. Không tiến hành lệnh Writeln (4*5);

D. Lặp vô hạn lần lệnh Writeln (4*5);

Câu 9: While S20

B. S=20

C.S20

D. SA. s:=5; i:=0;

While i s do

i:=i + 1;D. s:=0; i:=0; n:=5;

While iCâu 12: Để tính tổng S=1/2+1/4 + 1/6 + … +1/ n; em chọn đoạn lệnh:

A. for i:=1 to lớn n do

if ( i hack 2)=0 then S:=S + 1/i;

C. for i:=1 to lớn n do

if ( i hack 2) 0 then S:=S + i;

B. for i:=1 khổng lồ n do

if ( i gian lận 2)=0 then S:=S – 1/iElse S:= S + 1/i;

D. for i:=1 khổng lồ n do

if ( i mod 2)=0 then S:=S +1/ i

Else S:=S-1/i;

II. TỰ LUẬN: (4 điểm)

Câu 1: Đoạn công tác (2đ)

i:=0;

T:=5;

While TKhởi tạo:…………………………………..Số vòng lặp:……….

Ý nghĩa:………………..

……………………………….

……………………………….TCâu 2: Đoạn công tác (2đ)

Write(‘ Nhap vao so cau hoi:’); Readln(n);

S:=0;

For i:=1 lớn n vì chưng S:=S+2*i

Em hãy chạy công tác cùng đánh giá tác dụng cùng với đều cỗ demo sau:

STTSố câu hỏiTổng số cây bút đề xuất mua
1n= 8S= 72
2n=15S=………. (1đ)
3n=32S=………. (1đ)

Đáp án đề thi thân kì 2 môn Tin học tập lớp 8

I. Trắc nghiệm: (6 điểm)

(Mỗi câu đúng được 0,5đ)

123456789101112
BDBCABDDAAAA

II. Tự Luận: (4 điểm)

Câu 1: Đoạn công tác (2đ)

Khởi tạo:i:=0; S:=5;Số vòng lặp:3

Ý nghĩa: Tính tích

Đến lúc nào T>=đôi mươi thì ngừng vòng lặp

T
Câu 2: Đoạn công tác (2đ)

STTSố câu hỏiTổng số cây viết nên mua
1n= 8S= 72
2n=15S= 240 (1đ)
3n=32S= 1056 (1đ)

Đề thi thân học kì 2 lớp 8 môn Tin học tập – Đề 2

Ma trận đề thi thân kì 2 môn Tin học lớp 8

Tên chủ đề (Nội dung, chương)Nhận biết

(Cấp độ 1)

Thông hiểu

(Cấp độ 2)

Vận dụng
Cấp độ thấp

(Cấp độ 3)

Cấp độ cao

(Cấp độ 4)

Bài 7:Câu lệnh lặp: 3/46I.1.1, I.2.1I.1.1, I.2.1I.1.2, I.2.2I.1.3, I.2.3
Số câu: 9

Số điểm: 6

Tỉ lệ: 60%

( C1 C3, C4, C5)

Số điểm:1

Số câu: C6, C9, C14

Số điểm:1.5

Số câu: C15

Số điểm:1.5

Số câu:C17

Số điểm:2

Bài 8:Lặp với mốc giới hạn chưa chắc chắn trước: 2/46I.1.4, I.2.4I.1.4, I.2.4I.1.5, I.2.5
Số câu: 8

Số điểm: 4

Tỉ lệ: 40%

Số câu:C2, C8, C11, C12

Số điểm:1

Số câu:C7, C10, C13;

Số điểm:1,5

Số câu: C16

Số điểm:1.5

Tổng số câu: 16

Tổng số điểm: 10

Tỉ lệ: 100%

Tổng số câu:8

Tổng số điểm:2

Tỉ lệ: 20%

Tổng số câu: 6

Tổng số điểm:3

Tỉ lệ: 30%

Tổng số câu: 2

Tổng số điểm:3

Tỉ lệ: 30%

Tổng số câu: 1

Tổng số điểm: 2

Tỉ lệ: 20%

Đề thi thân học tập kì 2 lớp 8 môn Tin học

I. Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng đầu cho giải đáp đúng độc nhất vô nhị. Mỗi câu trả lời đúng được 0.25 điểm:

Câu 1. Trong câu lệnh lặp For i:=1 khổng lồ 10 vị begin…end; câu lệnh ghép được tiến hành bao nhiêu lần?

A. Không lần nào

B. 1 lần

C. 2 lần

D. 10 lần

Câu 2. Đoạn lệnh sau đây: so:=1; while so được tiến hành bao nhiêu lần?

A. ( – ) lần.

B. ( – ) lần.

C. ( – + 1) lần.

D. Khoảng 10 lần

Câu 6: Tìm cực hiếm S khi triển khai đoạn chương trình sau đây

S:=0;

For i:=1 khổng lồ 5 do S:= S+i;

A. S=0. B. S= 1. C. S=10. D. S=15.

Câu 7: Hãy cho biết công dụng của b trong đoạn lịch trình tiếp sau đây.

a:=10; b:=5;

while a>=10 do

begin b:=b+a; a:=a-1; end;

A. b=5.

B. b=10.

C. b=15.

D. B=trăng tròn.

Câu 8: Lúc làm sao thì câu lệnh lặp While..Do sẻ cần sử dụng lại?

A. có mức giá trị đúng.

B. có giá trị sai.

C. Các câu lệnh bên trong vẫn triển khai kết thúc.

D. Tất cả giải pháp bên trên những không nên.

Xem thêm: Garena Âm Dương Sư - Jun Bach (@Grandy201)

Câu 9: Quý Khách Ngọc ao ước in ra màn hình 5 chữ B và 5 chữ C trên màn hìnhbằng đoạn lịch trình sau:

For i:=1 to 5 do

Writeln(‘B’); writeln(‘C’);

Theo em chúng ta Ngọc viết như thế nào

A. Đúng rồi

B. Phải chuyển Writeln(‘B’); writeln(‘C’) vào trong cặp từ khóa Begin cùng End;

C. Phải thay đổi Writeln thành Write.

D. Phải đặt Writeln(‘B’); writeln(‘C’); trên nhị cái riêng biệt.

Câu 10: Việc đầu tiên câu lệnh While đề nghị tiến hành là gì?

A. Thực hiện tại sau từ khóa Do.

B. Kiểm tra quý giá của .

C. Thực hiện sau từ bỏ khóa Then.

D. Kiểm tra .

Câu 11: Kết trái của trong câu lệnh While ..Do có giá trị gì?

A. Là 1 số ít ngulặng.

B. Là 1 số thực.

C. Đúng hoặc không nên.

D. Là 1 hàng kí từ.

Câu 12: Câu lệnh sau từ khóa Do trong câu lệnh While sẻ được triển khai bao nhiêu lần?

A. 0 lần.

B. 1 lần

C. 2 lần

D. Tùy ở trong bài toán.

Câu 13: Lựa chọn đáp án Đ (Đúng) hoặc S (Sai). Mỗi đáp án đúng được 0.25 điểm.

ĐS
a. Trong những trường vừa lòng, câu hỏi tiến hành câu lệnh lặp while…do tốn ít thời hạn hơn so với câu lệnh lặp for…do.
b. Câu lệnh sau do trong lệnh lặp while…do rất có thể không được tiến hành một lần như thế nào giả dụ tức thì từ đầu, tinh chỉnh vòng lặp có giá trị không đúng.
c. Trong vòng lặp While…Do chỉ nên câu lệnh đơn giản.
d. Trong vòng lặp While…Do thông thường là phép đối chiếu.

Câu 14. Hãy khẳng định đúng không nên cho những phát biểu bên dưới đây:

ĐS
a. Để tính S là tổng của những bình pmùi hương của n số tự nhiên và thoải mái thứ nhất, đoạn chương trình Pascal tiếp sau đây tuy không thể bị lỗi cú pháp, nhưng lại không đã đạt được mục đích bắt buộc tính toán: S:=0; for a:=1 to n do; S:=S+a*a
b. Không bắt buộc biến đổi giá trị của “trở thành đếm” trong câu lệnh lặp for…do, ví dụ câu lệnh lặp sau đó là tránh việc sử dụng: for i:=1 khổng lồ n vì chưng i:=i+2;
c. Mọi NNLT đều phải có những phương pháp để thông tư cho laptop tiến hành gắt trúc với cùng 1 câu lệnh. Đó là câu lệnh lặp.
d. Câu lệnh lặp sẻ tiến hành câu lệnh những lần, những lần là nhì vòng.

Câu 15. Đối với từng đoạn công tác Pascal dưới đây, hãy cho thấy thêm lệnh writeln in ra màn hình cực hiếm của j, k là bao nhiêu? (1.5 điểm)

j:=2; k:=3;

for i:=1 khổng lồ 5 vày j:=j+1;

k:=k+j;

cach:=’ ’;

writeln(j,cach, k);

j=………………. k=………………….

Câu 16. Đối cùng với từng đoạn chương trình Pascal sau đây, hãy cho thấy thêm lệnh writeln in ra screen cực hiếm của i , j, k là bao nhiêu? (1.5 điểm)

i:=1; j:=2; k:=3;

while iĐáp án đề chất vấn giữa kì 2 môn Tin học lớp 8

Câu 123456789101112
Đáp án DCCACDCBBBCD

Câu 13 (1 điểm): a. Đ b. Đ c. S. d.Đ

Câu 14 (1 điểm): a. Đ b. Đ c. Đ. d.Đ

Câu 15 (1.5 điểm): j=7, k=10;

Câu 16 (1.5 điểm): i=6, j=3, k=6

Câu 17 (2 điểm):

Program Armstrong;

Var a, b, c : integer;

Begin

Writeln(‘cac so armstrong trong vùng 0 -999 la:’);

For a:=0 to lớn 9 do

For b:=0 to lớn 9 do

For c:=0 lớn 9 do

If a*100+b*10 +c= a*a*a + b*b*b + c*c*c then

Writeln( a*100+b*10+c);

Readln;

End.

…………..

Đề thi giữa học tập kì 2 lớp 8 môn Tin học – Đề 3

PHÒNG GD&ĐT ………

TRƯỜNG THCS ………….

(Đề thi bao gồm 02 trang)

Bạn đã xem: Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Tin học lớp 8 năm 2021 – 2022

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 NĂM 2021 – 2022

MÔN TIN HỌC – Khối lớp 8

Thời gian làm bài xích : 45 phút

(ko đề cập thời gian phạt đề)

Cấp độ

Tên

công ty đề

Nhận biếtThông hiểuVận dụngCộng
Cấp độ thấpCấp độ cao
TNKQTLTNKQTLTNKQTLTNKQTL
Câu lệnh lặp For..to lớn..do– Biết được cú pháp câu lệnh lặp cùng knhị báo biến hóa vào công tác.

Viết được cú pháp với nêu được hoạt động của câu lệnh lặp For..vì.

– Hiểu được hoạt động vui chơi của câu lệnh lặp.

– Sắp xếp được hoàn hảo công tác tính tổng N số tự nhiên.

Số câu

Số điểm

Tỷ lệ %

2

0,5

5%

1

2

20%

2

0,5

5%

1

3

30%

6

6

50%

Lặp cùng với mốc giới hạn chưa biết trước While..doBiết cấu trúc lặp cùng với số lần không biết trước nhằm chỉ dẫn mang đến máy tính xách tay thực hiện lặp đi tái diễn quá trình mang lại khi 1 ĐK được thỏa mãnHiểu được hoạt động vui chơi của câu lệnh lặp với chu kỳ không biết trước vào ngữ điệu xây dựng ví dụ.– Vận dụng kỹ năng và kiến thức vẫn học tập nhằm viết hoàn hảo hoàn hảo lịch trình từ thuật toán
Số câu

Số điểm

Tỷ lệ %

2

0,5

5%

2

0,5

5%

1

3

40%

5

4

50%

T. số câu

T.điểm

Tỷ lệ %

4

1

10%

1

2

20%

4

1

10%

1

3

30%

1

3

30%

11

10

100%

Đề chất vấn thân kì 2 lớp 8 môn Tin học

A. Trắc nghiệm (2 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái đầu em cho rằng đúng

Câu 1: Trong ngữ điệu lập trình Pascal, câu lệnh lặp với tần số chưa chắc chắn trước là:

A. If (Điều kiện) then (Câu lệnh);B. Var i,n: Integer;C. While (điều kiện) vị (câu lệnh);D. For (Biến đếm):=(Giá trị đầu) downkhổng lồ (Giá trị cuối) do (câu lệnh);

A. 1 đối chọi vịB. 2 đơn vịC. 3 đối kháng vịD. 4 1-1 vị

Câu 3: Đâu là hoạt động lặp cùng với số lần chưa chắc chắn trước?

A. Từng Ngày em đến lớp.B. Một tuần ngôi trường em tổ chức chào cờ 1 lần.C. Ngày em tiến công răng ba lầnD. Em sẽ tới bên bà ngoại nghịch vào hôm cả ba với bà mẹ đi vắng vẻ.

Câu 4: Câu lệnh pascal làm sao sau đây là đúng theo lệ?

A. For i=1 to 10 vày writeln(‘A’)B. For i : = 1 lớn 10 vì chưng writeln(‘A’);C. For i:=5 to 30 do; writeln(‘A’)D. For i:= 10 to 1 do writeln(‘A’);

Câu 5: Trong những câu lệnh lặp Pascal sau đây, câu làm sao đúng

A. While i= 1 bởi vì T:=10;B. While (n hack i 0) ; vày i:= i+ 1 ;C. While 1 = 1; do Writeln (‘Dung’);D. While xĐáp án đề thi giữa kì 2 Tin học tập 8

I. Trắc nghiệm khách quan (2 điểm)

Câu12345678
Đáp ánCADBACCB
Điểm0,250,250,250,250,250,250,250,25

2. Tự luận (8 điểm)