Đề thi tin học 8 học kì 2

Sở Đề thi Tin học tập lớp 8 Giữa học kì 2 tất cả đáp án (6 đề)

Với Bộ Đề thi Tin học tập lớp 8 Giữa học kì 2 bao gồm câu trả lời (6 đề) được tổng hòa hợp tinh lọc từ đề thi môn Tin học tập 8 của những trường bên trên toàn nước sẽ giúp học viên có kế hoạch ôn luyện tự kia đạt điểm cao trong số bài xích thi Tin học lớp 8.

Bạn đang xem: Đề thi tin học 8 học kì 2

*

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa học tập kì 2

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Tin học lớp 8

Thời gian có tác dụng bài: phút

(Đề thi số 1)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Câu 1: Hoạt rượu cồn nào sau đây lặp với số lần biết trước:

A. Chiều nay, em nên nấu cơm

B. Đánh răng hàng ngày 3 lần

C. Đi chợ sở hữu rau

D. Hôm ni, em đi coi phyên ổn cùng với chúng ta Hoa

Câu 2: Trong câu lệnh lặp for…vì chưng, số vòng lặp là biết trước cùng bằng:

A. cực hiếm cuối – quý giá đầu + 1

B. quý hiếm cuối – giá trị đầu + 2

C. quý giá cuối – quý hiếm đầu + 3

D. giá trị cuối – giá trị đầu + 4

Câu 3: Trong Pascal, câu lệnh lặp thông thường sẽ có dạng:

A. for := to lớn bởi

B. for : lớn vì chưng ;

C. for = khổng lồ bởi ;

D. for := to lớn vì chưng ;

Câu 4: Câu lệnh pascal như thế nào sau đây là hợp lệ?

A. For i:= ’1’ khổng lồ ‘10’ vì writeln(‘A’);

B. For i:= 2.5 to 10.5 do writeln(‘A’);

C. For i = 1 to 10 vày writeln(‘A’);

D. For i:= 1 to lớn 10 bởi vì writeln(‘A’);

Câu 5: Cho S với i là đổi mới nguyên. lúc chạy đoạn công tác :

S := 1;

for i:=1 khổng lồ 5 do s := s+i;

Kết trái in lên screen là của s là :

A. 15 B. 16 C. 11 D. 22

Câu 6: Hãy phát âm đoạn chương trình sau:

s:= 0;

for i:= 1 lớn 5 vày s := s + 1;

Sau Khi tiến hành kết thúc, tác dụng s bằng:

A. 10 B. 6 C. 7 D. 5

Câu 7: Sau lúc triển khai đoạn công tác Pascal :

X:=3

For i : = 1 lớn 3 do

x : = x - 1

X vẫn dấn được giá trị như thế nào dưới đây ?

B. 1 ; C. -4 ; A. 0; D. – 1;

Câu 8: Cho S cùng i là thay đổi nguim. lúc chạy đoạn công tác :

s:=0;

for i:=1 to lớn 3 bởi vì s := s+2*i;

writeln(s);

Kết trái in lên màn hình hiển thị là :

A. 12 B. 10 C. 0 D. 6

Câu 9: Hãy cho thấy thêm chu kỳ lặp của câu lệnh for sau đây: for i:=1 to 5 vì chưng …

A. 6 lần B. 5 lần C. 4 lần D. 3 lần

Câu 10: câu lệnh lặp For i:= 2 lớn 5 bởi vì Writeln(‘Day la lan lap thu ‘,i); vẫn in ra screen mấy cái chữ?

A. 1 B. 3 C. 4 D. 5

II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)

Viết chương trình tính tổng các số tự nhiên vào phạm vi từ bỏ 35 mang lại 45.

Thông báo kết quả ra màn hình?

Đáp án và Thang điểm

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

B

A

D

D

B

D

A

A

B

C

II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)

*

*

Phòng giáo dục và đào tạo cùng Đào tạo nên .....

Đề thi Giữa học kì 2

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Tin học tập lớp 8

Thời gian làm cho bài: phút

(Đề thi số 2)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Câu 1: Hoạt rượu cồn như thế nào dưới đây lặp với số lần biết trước:

A. Hôm nay, em viết tlỗi cho bạn Lan

B. Hôm nay, em ăn cơm trắng sớm lúc 5 giờ

C. Em ăn uống cơm trắng lúc 6 tiếng chiều từng ngày

D. Chạy cho tới Khi mệt

Câu 2: Trong câu lệnh lặp for…bởi, số vòng lặp là biết trước cùng bằng:

A. quý giá cuối – quý hiếm đầu + 1

B. quý giá cuối – giá trị đầu - 1

C. quý giá cuối – quý giá đầu

D. quý hiếm cuối – quý giá đầu

Câu 3: Chương trình Pascal sau đây thực hiện vận động nào?

var i: integer;

begin

for i =1 to lớn 101 do;

over.

A. Chương thơm trình chạy biến i từ là 1 mang đến 101.

B. Cmùi hương trình chạy thay đổi i từ là một mang đến 100.

C. Chương trình chạy đổi mới i từ một mang đến 101 rồi không làm những gì cả.

D. Kết trái khác.

Câu 4: Cho S cùng i là thay đổi nguyên. Khi chạy đoạn lịch trình :

s:=0;

for i:=1 to lớn 3 bởi s := s+2*i;

writeln(s);

Kết quả in lên màn hình hiển thị là :

A. 12 B. 10 C. 0 D. 6

Câu 5: Cho S với i là đổi mới nguyên. khi chạy đoạn công tác :

S := 0;

for i:= 1 khổng lồ 5 vì chưng s := s+i;

Kết trái in lên màn hình hiển thị là của s là :

A. 15 B. 16 C. 11 D. 22

Câu 6: Hãy hiểu đoạn công tác sau:

s:= 1;

for i:= 1 to 5 do s := s + 1;

Sau Khi tiến hành dứt, công dụng s bằng:

A. 10 B. 6 C. 7 D. 5

Câu 7: Sau khi triển khai đoạn lịch trình Pascal :

X:=3;

For i := 1 to 3 vì chưng x := x – 1;

X đang nhận giá tốt trị như thế nào bên dưới đây?

A. 0; B. 1 ; C. -4 ; D. – 1;

Câu 8: Điều khiếu nại vào câu lệnh lặp với chu kỳ chưa chắc chắn trước hay là :

A. phxay gán B. Câu lệnh đơn C. Câu lệnh ghép D. Phxay so sánh

Câu 9: Sau lúc thực hiện đoạn công tác sau, quý giá của biến đổi k bởi bao nhiêu?

k: = 0;

For i:= 1 to 3 bởi k:= k + 3;

A. 9 B. 8 C. 5 D. 2

Câu 10: Hãy gọi đoạn công tác sau:

s:=1;

for i:= 1 khổng lồ 5 vì chưng s:= s * i;

Sau Lúc tiến hành hoàn thành, công dụng s bằng:

A. 15 B. 0 C. Kết quả không giống D. 120

II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)

Viết chương trình tính tổng những số thoải mái và tự nhiên trong phạm vi từ là một mang lại đôi mươi.

Thông báo kết quả ra màn hình?

Đáp án và Thang điểm

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

C

A

D

A

A

B

A

D

A

D

II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)

*

Phòng Giáo dục với Đào chế tạo ra .....

Xem thêm: Thành Lập Công Ty Gmbh Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

Đề thi Giữa học tập kì 2

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Tin học lớp 8

Thời gian làm cho bài: phút

(Đề thi số 3)

Đề bài:

Viết chương trình nhập vào từ bỏ keyboard số ngulặng dương N, áp dụng câu lệnh điều kiện nhằm tính tổng những giá trị là số lẻ trong phạm vi từ là 1 dến N, tiếp nối in ra màn hình.

Đáp án & Thang điểm

*

*

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề thi Giữa học tập kì 2

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Tin học tập lớp 8

Thời gian có tác dụng bài: phút

(Đề thi số 4)

Đề bài:

Viết lịch trình nhtràn lên tự bàn phím số ngulặng dương N, thực hiện câu lệnh ĐK để tính tổng các giá trị là số chẵn vào phạm vi từ một dến N, kế tiếp in ra màn hình.

Đáp án & Thang điểm

*

Phòng Giáo dục và Đào chế tạo .....

Đề thi Giữa học tập kì 2

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Tin học tập lớp 8

Thời gian làm cho bài: phút

(Đề thi số 5)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Câu 1: Hoạt rượu cồn làm sao tiếp sau đây lặp với tần số biết trước:

A. Hôm nay em thức dậy trễ bởi được nghỉ ngơi học

B. Lấy xà phòng để giặt đồ

C. Từng Ngày, em tỉnh dậy thời gian 5 giờ sáng

D. Rửa chén

Câu 2: Trong câu lệnh lặp for…vày, số vòng lặp là biết trước và bằng:

A. giá trị cuối – cực hiếm đầu + 1

B. quý hiếm cuối – quý hiếm đầu + 2

C. giá trị cuối – giá trị đầu - 1

D. quý giá cuối – quý hiếm đầu - 2

Câu 3: Chương trình Pascal tiếp sau đây tiến hành vận động nào?

var i: integer;

begin

for i:=1 khổng lồ 99 do;

over.

A. Chương thơm trình chạy trở nên i từ là một cho 100.

B. Chương thơm trình chạy trở thành i từ là một mang đến 99 rồi không làm cái gi cả.

C. Chương trình chạy đổi mới i từ một cho 100 rồi ko làm gì cả.

D. Chương trình chạy biến đổi i từ một đến 99.

Câu 4: Sau Khi triển khai đoạn lịch trình Pascal :

X:=3

For i : = 1 lớn 3 do

x : = x - 1

X vẫn nhận giá tốt trị như thế nào dưới đây ?

A. – 1; B. 1 ; C. -4 ; D. 0 ;

Câu 5: Điều kiện vào câu lệnh lặp với mốc giới hạn không biết trước hay là :

A. phxay gán B. Câu lệnh đối kháng C. Câu lệnh ghnghiền D. Phnghiền so sánh

Câu 6: câu lệnh lặp For i:=1 lớn 5 vì Writeln(‘Day la lan lap thu ‘,i); đang in ra screen mấy mẫu chữ?

A. 1 B. 3 C. 5 D. 7

Câu 7: Sau Khi tiến hành đoạn lịch trình sau, quý giá của đổi thay k bằng bao nhiêu?

k: = 0;

For i:= 1 khổng lồ 3 vày k:= k + 2;

A. 6 B. 8 C. 5 D. 2

Câu 8: Hãy phát âm đoạn lịch trình sau:

s:=0;

for i:= 1 to 5 do s:= s * i;

Sau Lúc triển khai chấm dứt, công dụng s bằng:

A. 15 B. 0 C. Kết quả khác D. 120

Câu 9: Cho S và i là biến hóa nguyên ổn. Lúc chạy đoạn lịch trình :

s:=0;

for i:=1 lớn 3 vì s := s+2*i;

writeln(s);

Kết trái in lên màn hình hiển thị là :

A. 12 B. 10 C. 0 D. 6

Câu 10: Hãy cho biết mốc giới hạn lặp của câu lệnh for sau đây: for i:=1 to 5 vì …

A. 6 lần B. 5 lần C. 4 lần D. 3 lần

II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)

Viết chương trình tính tổng các số tự nhiên trong phạm vi từ bỏ 15 cho 25.

Thông báo công dụng ra màn hình?

Đáp án & Thang điểm

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

C

A

B

D

D

C

A

B

A

B

II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)

*

*

Phòng Giáo dục đào tạo với Đào tạo thành .....

Đề thi Giữa học tập kì 2

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Tin học lớp 8

Thời gian làm cho bài: phút

(Đề thi số 6)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Câu 1: Cho S cùng i là trở thành nguyên ổn. Lúc chạy đoạn chương trình :

s:=0;

for i:=1 lớn 3 bởi s := s+3*i;

writeln(s);

Kết quả in lên screen là :

A. 12 B. 10 C. 18 D. 26

Câu 2: Hãy cho biết mốc giới hạn lặp của câu lệnh for sau đây: for i:=2 to lớn 5 do …

A. 6 lần B. 5 lần C. 4 lần D. 3 lần

Câu 3: Điều khiếu nại vào câu lệnh lặp với chu kỳ không biết trước hay là :

A. phép gán B. Câu lệnh đối chọi C. Câu lệnh ghnghiền D. Phnghiền so sánh

Câu 4: câu lệnh lặp For i:=1 to 5 do Writeln(‘Day la lan lap thu ‘,i); đang in ra màn hình hiển thị mấy dòng chữ?

A. 1 B. 3 C. 5 D. 7

Câu 5: Sau khi thực hiện đoạn lịch trình sau, quý hiếm của trở thành k bởi bao nhiêu?

k: = 0;

For i:= 1 to lớn 3 do k:= k + 2;

A. 6 B. 8 C. 5 D. 2

Câu 6: Hãy đọc đoạn công tác sau:

s:=0;

for i:= 1 to lớn 5 bởi vì s:= s * i;

Sau lúc tiến hành xong, hiệu quả s bằng:

A. 15 B. 0 C. Kết quả khác D. 120

Câu 7: Trong Pascal, câu lệnh lặp thường có dạng:

A. for := khổng lồ vì chưng

B. for : lớn vì chưng ;

C. for = to bởi vì ;

D. for := khổng lồ bởi ;

Câu 8: Câu lệnh pascal nào sau đây là đúng theo lệ?

A. For i:= ’1’ to lớn ‘10’ vày writeln(‘A’);

B. For i:= 2.5 lớn 10.5 vày writeln(‘A’);

C. For i = 1 to 10 vì writeln(‘A’);

D. For i:= 1 to lớn 10 vày writeln(‘A’);

Câu 9: Cho S và i là thay đổi nguyên. Khi chạy đoạn công tác :

S := 1; for i:=1 lớn 5 bởi s := s+i;

Kết quả in lên screen là của s là :

A. 15 B. 16 C. 11 D. 22

Câu 10: Hãy gọi đoạn lịch trình sau:

s:= 0;

for i:= 1 to lớn 5 vày s := s + 1;

Sau Lúc thực hiện kết thúc, tác dụng s bằng:

A. 10 B. 6 C. 7 D. 5

II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)

Viết lịch trình tính tổng các số tự nhiên trong phạm vi từ bỏ 25 mang lại 35.