ĐỀ THI TIN HỌC GIỮA KÌ 1 LỚP 7

*
Thỏng viện Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài xích hát Lời bài hát Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng Tuyển sinc Đại học tập, Cao đẳng

Top 4 Đề thi Tin học tập 7 Giữa học tập kì 1


Tải xuống 18 1.178 4

Tài liệu Sở đề thi Tin học lớp 7 Giữa học tập kì 1 gồm câu trả lời năm học tập 2021 - 2022 gồm 4 đề thi tổng vừa lòng trường đoản cú đề thi môn Tin học tập 7 của những trường trung học cơ sở trên toàn nước đã có được biên soạn đáp án cụ thể góp học sinh ôn luyện để đạt điểm cao trong bài thi Giữa học kì 1 Tin học tập lớp 7. Mời chúng ta thuộc đón xem:


Top 4 Đề thi Tin học 7 Giữa học kì 1 - Đề 1

Phòng Giáo dục và Đào chế tạo .....

Bạn đang xem: Đề thi tin học giữa kì 1 lớp 7

Đề thi Giữa học kì 1

Năm học tập 2021 - 2022

Môn: Tin Học lớp 7

Thời gian có tác dụng bài: phút

(Đề thi số 1)

I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Câu 1.Chọn trường đoản cú thích hợp điền vào vết …..:

Tkhô cứng công thức cho thấy thêm ..................... của ô tính đang rất được chọn.

A. thúc đẩy. B. văn bản. C. thứ hạng chữ D. Tất cả hầu hết sai

Câu 2.Trong trò chơi đám mây (Clouds) để trở về đám mây sẽ trải qua, ta thừa nhận phím

A. Space B. Enter C. Backspace D. Tab

Câu 3.Kết quả của hàm sau: =SUM(A1:A3), vào đó: A1= 5; A2=39; A3=52

A. 96. B. 89. C. 95. D.Không thực hiện được.

Câu 4.Ô tính đang được kích hoạt tất cả gì khác đối với những ô tính còn lại?

A. Được sơn color đen

B. Có con trỏ con chuột ở trong các số ấy.

C. Có đường viền đường nét đứt xung quanh.

D.Có viền đậm xung quanh;

Câu 5.Khi chiều dài dữ liệu hình trạng số lớn hơn chiều rộng lớn của ô thì Excel đã hiển thị vào ô các kí tự

A. # B. * C. % D.&

Câu 6.Các bước nhập bí quyết vào ô tính:

A. Gõ lốt = → nhập công thức → lựa chọn ô tính → thừa nhận Enter

B. Gõ vệt = → chọn ô tính → nhập bí quyết → dìm Enter

C. Chọn ô tính → gõ vết = → nhập cách làm → dìm Enter

D. Chọn ô tính → nhập công thức → gõ vệt bởi → dìm Enter

Câu 7.Đưa nhỏ trỏ con chuột cho tên cột rồi nháy con chuột trên nút thương hiệu cột sẽ là thao tác:

A.Chọn một sản phẩm B.Chọn một cột

C.Chọn một ô D.Chọn một khối

Câu 8.Phần mở rộng của các tệp tin vào chương trình bảng tính:

A rtf B .excel C .doc D .xls

Câu 9.Giả sử ta có bảng tính sau:

*

Điểm TB môn được xem nlỗi sau: Văn uống, Toán thù nhân hệ số 2, những môn sót lại nhân hệ

hàng đầu. Công thức tổng quát tính điểm TB môn cho bạn Pmùi hương Anh là:

A. (B2*2+C2+D2+E2*2+ F2)/7 B. = (B2*2+C2+D2+E2*2+ F2)/7

C. (B2+C2+D2+E2+F2)/5 D. = (B2+C2+D2+E2+F2)/5

Câu 10.Tại một ô tính gồm cách làm sau: =((B2+C5)/C7)*D5 cùng với B2 = 10, C5 = 5,

C7 = 3, D5= 7 thì hiệu quả vào ô tính đó sẽ là:

A. trăng tròn B. 25 C. 35 D. 19

II. TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 1:(1 điểm) Viết các biểu thức sau bởi những kí hiệu của chương trình bảng tính:

a) 102 + b)

Câu 3.Nêu cú pháp của các hàm SUM, AVERAGE, MAX, MIN(2 điểm)

Câu 2.(2 điểm) Giả sử ta có bảng tính sau:

*

Lập phương pháp để tính:

a) ĐTB của từng bạn

b) Tổng điểm từng môn

c) ĐTB cao nhất lớp

d) ĐTB phải chăng độc nhất lớp

*

Đáp án và Thang điểm

I. TRẮC NGHIỆM

Câu12345678910
Đáp ánBCADACBDBB

II. TỰ LUẬN

CâuĐáp ánĐiểm

Câu 1

(1 điểm)

a) 10^2 + (24-4)/4;

b) 20*a^2 / 16

0.5

0.5

Câu 2

(2 điểm)

Hàm tính tổng (SUM)

=SUM(a,b,c,...)

Hàm tính trung bình cùng (AVERAGE)

= AVERAGE(a,b,c,...)

Hàm tìm quý hiếm lớn nhất (MAX)

=MAX(a,b,c,...)

Hàm search quý hiếm nhỏ duy nhất (MIN)

=MIN(a,b,c,...)

0.5

0.5

0.5

0.5

Câu 3

(2 điểm)

1. ĐTB của từng bạn: =average(C3:F3)

2. Tổng điểm từng môn: =sum(C3:C6)

3. ĐTB tối đa lớp: =max(G3:G6)

4. ĐTB thấp duy nhất lớp: =min(G3:G6)

0.5

0.5

0.5

0.5

...........................................................................................


Phòng Giáo dục và Đào tạo ra .....

Đề thi Giữa học tập kì 1

Năm học 2021 - 2022

Môn: Tin Học lớp 7

Thời gian làm cho bài: phút

(Đề thi số 2)

I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Câu 1.tin tức được giữ dưới dạng bảng gồm ưu thế gì:

A. Tính toán thù nhanh khô chóng

B. Dễ theo dõi, tính tân oán nhanh khô chóng

C. Dễ sắp đến xếp

D. Dễ thu xếp, dễ theo dõi và quan sát, tính toán nhanh khô chóng

Câu 2.Câu như thế nào dưới đây sai:

A. Miền thao tác chủ yếu của bảng tính có các cột cùng những loại.

B. Miền giao nhau giữa cột với dòng là ô tính dùng để chứa tài liệu.

C. Địa chỉ ô tính là cặp ảnh hưởng tên cột cùng tên hàng

D. Trên trang tính chỉ lựa chọn được một khối hận tuyệt nhất.

Câu 3.Hộp tên cho biết thông tin:

A. Tên của cột B. Tên của hàng

C. Địa chỉ ô tính được lựa chọn D. Không gồm ý nào đúng

Câu 4.Để mtại một bảng tính new ta lựa chọn lệnh:

A. Filemở cửa B. FileNew C. FileSave D.FileClose

Câu 5.Các kí hiệu đúng dùng để kí hiệu những phnghiền toán trong Excel?

A. ^ / : x - B. + - . : ^ C. + - * / ^ D. + - ^ *

Câu 6.Hãy cho thấy thêm cách làm tính =AVERAGE(1,3,7,9,0) bằng từng nào trong những quý hiếm sau :

A. 3 B. 4 C. 5 D. 6.

Câu 7.Để ra khỏi Excel, ta thực hiện:

A. Nhấn nút

*
C. File -> Exit

B. Alt + F4 D. Tất cả hầu hết đúng

Câu 8.Hãy cho biết tài liệu “156ab” là:

A. Dữ liệu kí từ bỏ C. Dữ liệu chữ viết

B. Dữ liệu số D. Tất cả phần nhiều đúng

Câu 9.Cách nhập hàm nào dưới đây sai?

A. = SUM(5,A3,B1) B. =SUM(5,A3,B1)

C. = sum(5,A3,B1) D. =SUM (5,A3,B1)

Câu 10.Đâu là hình ảnh của trò đùa bảng chữ cái (ABC) vào Typing Test

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

II. TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 1.Viết những cách làm tiếp sau đây bằng các kí hiệu vào Excel: (1 điểm)

a. =(9 – 3) x 5 b. =〖(4-2)〗^6

Câu 2.Quý khách hàng Bảo phải tính tổng giá trị trong những ô C3 với D5, sau đó nhân với mức giá trị trong ô B1. Nếu em là Bảo em đã viết phương pháp như thế nào? Em hãy nêu quá trình nhập phương pháp vào ô tính. (2 điểm)

ABCD
1STTLớpTiết học tập tốtHoa điểm 10
216A13020
326A24031
436A33918
547A15535
657A23730

Em hãy viết những hàm:

a. Tính tổng máu học xuất sắc của toàn bộ những lớp.

b. Tính tổng hoa điểm 10 của toàn bộ các lớp.

c. Tìm số tiết học tập xuất sắc bự nhất

d. Tìm số hoa điểm 10 nhỏ tuổi độc nhất.

Đáp án và Thang điểm

I. TRẮC NGHIỆM

Câu12345678910
Đáp ánDDCBCCDADB

II. TỰ LUẬN

CâuĐáp ánĐiểm

Câu 1

(1 điểm)

a) (9 – 3) x 5 (9-3)*5

b) 〖(4-2)〗^6 (4-2)^6

0,5

0,5

Câu 2

(2 điểm)

Nếu em là Bảo thì em đang viết =(C3+D5)*B1

Các bước nhập hàm vào ô tính:

1. Chọn ô nên nhập công thức

2. Gõ vệt “=”

3. Nhập bí quyết đúng cú pháp

4. Nhấn Enter

1

0,25

0,25

0,25

0,25

Câu 3

(2 điểm)

a) = SUM(C2:C6)

b) = SUM(D2:D6)

c) = MAX(C2:C6)

d) = MIN(D2:D6)

0,5

0,5

0,5

0,5

..........................................................................................


Phòng giáo dục và đào tạo và Đào sản xuất .....

Đề thi Giữa học kì 1

Năm học tập 2021 - 2022

Môn: Tin Học lớp 7

Thời gian làm bài: phút

(Đề thi số 3)

I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Câu 1.Đâu là hình ảnh của trò nghịch gõ từ nkhô cứng (Wordtris) vào Typing Test

A.

*

B.

Xem thêm: Cách Vẽ Con Trâu Dễ Nhất - Học Vẽ Con Trâu Chỉ Với 9 Bước Cực Đơn Giản

*

C.

*

D.

*

Câu 2.Kết trái của hàm sau: =AVERAGE(A1:A4), trong đó: A1=6; A2=2; A3= 4 ; A4=8.

A. 8 B. 5 C. đôi mươi. D.Không triển khai được.

Câu 3.Dữ liệu kiểu số trong các chương trình bảng tính:

A. Mặc định cnạp năng lượng trái

B. Mặc định căn uống phải

C. Mặc định căn uống giữa

D. Mặc định căn đều

Câu 4.Thao tác nào dưới đây có thể đổi thương hiệu trang tính?

A. Nháy đúp nhãn trang

B. Nhấp phải trang, chọn Hide

C. Nhấp phải trang, chọn Insert

D. Nhấp phải trang, chọn Delete

Câu 5.Giả sử có các bước:

a. Nhấn Enter

b. Nhập công thức

c. Gõ dấu =

d. Chọn ô tính

Thứ tự đúng của quá trình nhập công thức là:

A. c,b,d,a B. d,c,b,a C. d,b,c,a D. a,d,c,b

Câu 6.Màn hình làm việc của Excel không giống màn hình hiển thị thao tác làm việc của Word là bao gồm có:

A. File, Trang tính, trang chủ, Tkhô cứng phương pháp.

B. Trang tính, Tkhô nóng bí quyết, Page Layout, Data.

C. Thanh khô tâm lý, Tkhô nóng cách làm, Fomulas

D. Trang tính, Tkhô nóng công thức, Fomulas, Data.

Câu 7.Ô A1, B1, C1 lần lượt có quý giá nlỗi sau: 7, 9, 2

Ô D1 có công thức =(7-9)/2

Muốn kết quả của ô D1 tự động cập nhật Lúc thay đổi dữ liệu các ô A1, B1, C1 thì công thức ô D1 phải là:

A. =(A1+B1)/2 B. =A1-B1/C1

C. =(A1-B1)/C1 D. =(7-9)/C1

Câu 8.Hàm SUM vào Excel cần sử dụng để:

A. Tính tổng B. Tính trung bình cộng

C. Xác định GTLN D. Xác định GTNN

Câu 9. Dữ liệu là gì?

A. Con số B. Chữ

C. Các kí hiệu số cùng chữ D. Cả bố câu trên đểu đúng

Câu 10.Mặc định bảng tính tất cả bao nhiêu trang

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

II. TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 1.(3 điểm) Cho bảng điểm sau:

BẢNG ĐIỂM CÁC MÔN HỌC TRƯỜNG THCS AMA TRANG LƠNG

ABCDEGH
SttHọ cùng tênLớpToánHóaĐTB
1Nguyễn Văn uống Hoàng Anh7A696
2Trần Thị Thu Thủy7B10109
3Đỗ thị Lan7C866
4Hoàng Hà Nhi7D785
5Ngô Vnạp năng lượng Sơn7E699
6Đỗ Gia Linh7G788
Max

a.Em hãy lập hàm tương thích nhất để đưa ra Điểm mức độ vừa phải của những môn của các bạn.

b. Sử dụng hàm thích hợp tốt nhất để tìm thấy các bạn nào có điểm trung bình cao nhất.

Câu 2:(1 điểm) Sử dụng các cam kết hiệu phnghiền tân oán của Excel. Hãy viết những công thức sau:

a)(7+9):(12-3)(32+1) b)

Câu 3.Hãy nêu tác dụng của Việc thực hiện thúc đẩy ô tính trong công thức? (1 điểm)

*

Đáp án & Thang điểm

I. TRẮC NGHIỆM

Câu12345678910
Đáp ánDBBABDCADC

II. TỰ LUẬN

CâuĐáp ánĐiểm

Câu 1

(3 điểm)

a)

=AVERAGE(D2:G2)

=AVERAGE(D3:G3)

=AVERAGE(D4:G4)

=AVERAGE(D5:G5)

=AVERAGE(D6:G6)

=AVERAGE(D7:G7)

b. =MAX(H2:H7)

2

1

Câu 2

(1 điểm)

a) (7+9) : (12-3)(32+1)......... =(7+9)/(12-3)*(3^2+1)

b)…….. =(5^3-3^2)/(5+2)^2

0.5

0.5

Câu 3

(1 điểm)

khi nội dung những ô trong phương pháp thay đổi thì hiệu quả cũng được tự động hóa tính toán cùng update lại làm cho hiệu quả đúng.

1

.........................................................................................................


Phòng Giáo dục với Đào tạo .....

Đề thi Giữa học kì 1

Năm học tập 2021 - 2022

Môn: Tin Học lớp 7

Thời gian làm bài: phút

(Đề thi số 4)

Câu 1.Đâu là bối cảnh của trò đùa bảng chữ cái (ABC) trong Typing Test

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 2.Kết trái của hàm sau : =MAX(A1,A5), vào đó: A1=5, A2=8; A3=9; A4=10; A5=2

A.2. B. 10. C. 5. D. 34.

Câu 3.Giao của hàng và cột Gọi là:

A. Một cột . B. Một khối hận. C. Một ô. D. Một hàng.

Câu 4.Cụm tự G5 trong hộp thương hiệu tất cả nghĩa là:

A. Phím công dụng G5. B. Phông chữ bây chừ là G5.

C. Ô làm việc cột G hàng 5. D. Ô sống mặt hàng G cột 5.

Câu 5.Nếu kân hận A1:A5 theo lần lượt chứa những số 10, 7, 9, 27, 2 công dụng phép tính nào tiếp sau đây đúng:

A. =MAX(A1,B5,15) cho công dụng là một.

B. =MAX(A1:B5, 35) đến tác dụng là 27.

C. =MAX(A1:B5) cho hiệu quả là 27.

D. =MAX(A1:B5) mang đến hiệu quả là 10.

Câu 6.Cho quý giá ô A1 = 5, B1= 8. Hãy chọn tác dụng của cách làm =A1*2+B1*3

A. 13 B. 18 C. 34 D. 24

Câu 7.Để kết thúc nhập hàm giỏi cách làm vào một ô tính ta sử dụng nút ít lệnh nào:

A. End B. Enter C. Backspace D. Shift

Câu 8.Đâu là lịch trình bảng tính?

A. MicroSoft Word B. MicroSoft Excel C. MicroSoft Power Point D. MicroSoft Access

Câu 9.Nhập dữ liệu vào nhân tố như thế nào bên trên trang tính:

A. Hàng B. Ô C. Cột D. Kân hận .

Câu 10.Ô sẽ kích hoạt là:

A. Ô đang có dữ liệu

B. Ô bao gồm viền đậm xung quanh

C. ô tất cả tài liệu được hiện trên thanh khô công thức

D. Ô đó bắt buộc bao gồm tài liệu cùng gồm viền đậm xung quanh

II. TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 1.Trình bày biện pháp chọn 1 ô, một hàng, một cột, một khối? (2 điểm)

Câu 2:(3 điểm) Cho bảng sau:

*

a. Lập bí quyết tính cột Điểm vừa phải ô G2. Biết Điểm vừa phải là vừa phải cộng của Điểm Tân oán, Vnạp năng lượng, Vật lý, Anh Văn?