Đề Thi Tin Học Kì 2 Lớp 8

Đề thi Tin học 8 Học kì 2 là tài liệu hữu dụng khối hệ thống thắc mắc trắc nghiệm và bài bác tập tự luận Tin Học 8 được thiết kế theo phong cách bám theo cấu tạo chương trình trong SGK Tin Học Lớp 8 giúp học viên tập luyện cùng ôn tập cuối năm đạt kết qua cao. Đề thi tất cả lời giải kèm theo cho những em đối chiếu đối chiếu sau khoản thời gian làm cho hoàn thành, sau đây mời chúng ta tìm hiểu thêm chi tiết.

Bạn đang xem: Đề thi tin học kì 2 lớp 8


Đề thi Tin học 8 Học kì 2 - Đề số 1

Ma trận Đề thi Tin học 8 Học kì 2

Cấp độ

Chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Tổng

Thấp

Cao

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1. Câu lệnh lặp

- Biết được tần số lặp của câu lênh For...vị được xem như thế nào?

ngôn từ giành riêng cho vật dụng tính

- Biết tính công dụng của vòng lặp trong câu lệnh lặp

- Biết áp dụng cặp từ bỏ khóa nào trong câu lênh lặp for…do

- Viết được chương trình đơn giản và dễ dàng, sử dụng câu lệnh lặp For …do

Số câu

2 (1, 8)

2 (12, 6)

1 (2)

5

Số điểm

1.0

1.0

2.0

4.0

2. Lặp cùng với tần số không biết trước.

- Nắm được vận động lặp của câu lênh White…do

- Nắm được đâu là hoạt động lặp với mốc giới hạn chưa biết trước

- Hiểu được vòng lặp White…do

Số câu

2 (3, 9)

1 (11)

3

Số điểm

1.0

0.5

1.5

3. Làm việc với hàng số

- Nêu được cú pháp cùng cho được ví dụ trong trong knhị báo biến mảng

- Biết sử dụng vòng lặp trong knhì báo vươn lên là mảng

- Biết được bí quyết knhị báo thay đổi mảng

- Nắm được câu lệnh khai báo đổi mới mảng

- Biết sử dụng vòng lặp trong biến đổi mảng.

Số câu

1 (1)

4 (2,7,4, 5)

1 (10)

6

Số điểm

2.0

2.0

0.5

4.5

Tổng số câu

5

6

1

2

14

Tổng số điểm

4.0

3.0

2.0

1.0

10.0


Đề thi Tin học tập 8 Học kì 2

I/ TRẮC NGHIỆM: ( 6.0 điểm)

Em hãy chọn một câu trả lời đúng nhất ghi vào phần bài bác có tác dụng, mổi câu lựa chọn đúng được 0.5 điểm.

Câu 1: Số lần lặp của câu lệnh lặp for…to…do… được tính như thế nào?

A. Giá trị đầu – quý hiếm cuối

B. Giá trị đầu – quý hiếm cuối + 1

C. Giá trị cuối – giá trị đầu

D. Giá trị cuối – cực hiếm đầu + 1

Câu 2: Giả sử thay đổi Chiều cao tất cả trăng tròn bộ phận, phương pháp khai báo nào bên dưới đây là đúng

A. Var Chieucao: array<1..20> of real;

B. Var Chieucao: array<1..20> of integer;

C. Var Chieucao: array<1..20> of string;

D. Var Chieucao: array<1…20> of char;

Câu 3: Trong câu lệnh While...do… giả dụ điều kiện đúng thì:

A. Tiếp tục vòng lặp

B. Vòng lặp vô tận

C. Lặp 10 lần

D. Thoát ngoài vòng lặp

Câu 4: Knhị báo trở thành mảng: A: array<1..7> of real;. Sử dụng câu lệnh For i:= 1 lớn 5 do readln(A); nhằm gán cực hiếm cho các thành phần trong biến hóa A từ bỏ keyboard, ta vẫn nhập được bao nhiêu giá trị?


A. 7

B. 6

C. 5

D. 4

Câu 5: Trong cú pháp knhị báo trở nên mảng, chỉ số đầu còn chỉ số cuối là hai số

A. số nguyên

B. số thực

C. kí tự

D. xâu kí tự

Câu 6: Trong câu lệnh For ... do… sau tự khóa “do” có nhì câu lệnh trsinh sống lên ta “gói” chúng trong:

A. Begin...readln;

B. Begin...and;

C. End...Begin

D. Begin... end;

Câu 7: Trong câu lệnh khai báo thay đổi mảng, phát biểu nào dưới đây ko đúng?

A. Chỉ số đầu và chỉ số cuối là hai số nguyên;

B. Chỉ số đầu chỉ số cuối;

C. Kiểu dữ liệu rất có thể là integer hoặc real;

D. Dấu cha chnóng (...) nằm giữa chỉ số đầu và chỉ còn số cuối

Câu 8: Cú pháp câu lệnh lặp nào sau đó là đúng?

A. For := down to vì chưng ;

B. For := lớn do ;

C. For := khổng lồ vị ;

D. For = to bởi ;

Câu 9: Trong các hoạt động sau đây, đâu là hoạt động lặp với số lần chưa chắc chắn trước:

A. Mỗi buổi học tập đúng 5 tiết.

B. Từng Ngày ăn uống cơm 3 buổi.

C. Hàng ngày đề xuất học bài cho tới lúc trực thuộc.

D. Rằm mon Giêng là Tết Ngulặng tiêu.


Câu 10: Giả sử đổi mới mảng A bao gồm 5 bộ phận với giá trị của các thành phần theo lần lượt là một trong, 4, 7, 2, 6. Lúc tiến hành câu lệnh sau: tb:= 0; For i:= 1 to lớn 5 vì tb:= tb + A; Giá trị của thay đổi tb là bao nhiêu?

A.18

B. 22

C. 21

D. 20

Câu 11: Hãy cho biết tác dụng của đoạn chương trình bên dưới đây:

a:=10;

Trắng a>=10 vì write(A);

A. Trên màn hình hiển thị lộ diện một chữ a;

B. Trên screen lộ diện 10 chữ a;

C. Trên màn hình xuất hiện một số trong những 10;

D. Cmùi hương trình bị lặp vô tận

Câu 12: Vòng lặp sau mang lại kết quả S bằng bao nhiêu:

S:= 1; For i:= 1 lớn 3 bởi vì S:= S * 2;

A. S = 6

B. S = 8

C. S = 10

D. S = 12

II/ TỰ LUẬN: (4.0 điểm)

Câu 1: (2.0 điểm): Hãy nêu cú pháp knhì báo trở nên mảng vào pascal?

a/ Giải thích cú pháp knhì báo đổi mới mảng trong Pascal?

b/ Cho ví dụ về knhị báo trở nên mảng.

Câu 2: (2.0 điểm): Viết chương trình tính tổng từ là 1 mang đến 50 .

Đáp án Đề thi Tin học 8 Học kì 2

I/ TRẮC NGHIỆM: (6.0đ)

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Đáp án

D

A

A

C

A

D

D

B

C

D

D

B

II/ TỰ LUẬN : (4.0đ)

Câu

Ý

Đáp án

Điểm

Câu 1 Câu 1 : (2.0 điểm) : Hãy nêu cú pháp knhì báo biến đổi mảng trong pascal?

a/ Giải đam mê cú pháp knhì báo trở nên mảng trong Pascal?

b/ Cho ví dụ về khai báo biến chuyển mảng.

Câu 2 : (2.0 điểm): Viết công tác tính tổng từ bỏ 1cho 50 .

Var:Array<..>of;

1.0đ

a

Chỉ số đầu và chỉ còn số cuối là nhì số nguim thỏa mản chỉ số đầu


Đề thi Tin học tập 8 Học kì 2 - Đề số 2

I. TRẮC NGHIỆM: (4,0 điểm) Khoanh tròn chữ cái trước giải đáp đúng.

Câu 1. Trong Pascal, câu lệnh làm sao tiếp sau đây được viết đúng?

A. For i:= 4 to lớn 1 vị writeln(‘A’);

B. For i= 1 to lớn 10 writeln(‘A’);

C. For i:= 1 lớn 10 vị writeln(‘A’);

D. For i to 10 do writeln(‘A’);

Câu 2. Trong câu lệnh lặp: j:=0; For i := 1 lớn 10 vị j:= j + 2;

Khi dứt câu lệnh lặp trên, câu lệnh j:=j+2 được tiến hành từng nào lần?

A. 10 lần

B. 5 lần

C. 2 lần

D. Không triển khai.

Câu 3. Cho đoạn chương trình: J:= 0; For i:= 1 to lớn 5 vị J:= j + i;

Sau lúc tiến hành đoạn chương trình bên trên, giá trị của biến chuyển j bằng bao nhiêu?

A. 12

B. 22

C. 15

D. 42.

Xem thêm: Hướng Dẫn Làm Đề Thi Học Sinh Giỏi Tiếng Việt Lớp 2, Đề Thi Học Sinh Giỏi Tiếng Việt Lớp 2

Câu 4. Trong Pascal, câu lệnh như thế nào sau đây là đúng?

A. S:=1;While S9 vì chưng write(S);

Câu 5. Phần mềm quan giáp hình không khí là

A. finger Break out

B. turbo pascal

C. geogebra

D. yenka

Câu 6. Knhì báo phát triển thành mảng: A : array<1..7> of real;. Sử dụng câu lệnh For i:= 1 to lớn 5 bởi vì readln(A); để gán quý hiếm cho các bộ phận trong thay đổi A từ keyboard, ta đang nhập được bao nhiêu giá trị?

A. 1

B. 5

C. 6

D. 7

Câu 7. Trong câu lệnh knhì báo trở thành mảng, phát biểu làm sao tiếp sau đây sai?

A. Chỉ số đầu và chỉ số cuối là 2 số thực.

B. Chỉ số đầu chỉ số cuối.

C. Kiểu dữ liệu rất có thể là integer hoặc real.

D. Chỉ số đầu cuối là số nguim.

Câu 8. Giả sử đổi thay mảng A gồm 5 thành phần cùng quý giá của các phần tử thứu tự là một, 4, 7, 2, 6. khi thực hiện câu lệnh sau: tong:= 0; For i:= 1 to 5 vị tong := tong + A; Giá trị của phát triển thành tong là bao nhiêu?

A. 4

B. 18

C. 20

D. 22

II. TỰ LUẬN: (6,0 điểm)

Câu 1. (2 điểm) Viết cú pháp câu lệnh lặp cùng với chu kỳ chưa biết trước. Nêu buổi giao lưu của câu lệnh.

Câu 2. (4 điểm) Viết chương trình nhập điểm kiểm tra học tập kỳ môn tin học tập mang lại N học sinh cùng in hiệu quả ra màn hình. Với N cùng điểm chất vấn của từng học viên được nhập trường đoản cú bàn phím (thực hiện biến hóa mảng).

Đáp án:

I. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm – từng câu đúng 0,5 điểm).


Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

Đáp án

C

A

C

B

D

B

A

C

II. TỰ LUẬN: (6 điểm)

CÂU

NỘI DUNG ĐÁPhường ÁN

ĐIỂM

1

(2 điểm)

- Cú pháp câu lệnh: while vì ;

- Hoạt động: Khi thực hiện câu lệnh lịch trình soát sổ điều kiện. Nếu ĐK đúng triển khai câu lệnh sau từ khóa do cùng quay lại khám nghiệm điều kiện. Nếu ĐK sai bỏ qua câu lệnh sau từ khóa do và xong.

1

1

2

(4 điểm)

Program diem;

Uses crt;

Var N, i: integer;

Diem: array<1..50> of real;

Begin

Clrscr;

Write(‘Nhap so luong hoc sinch N = ‘); Readln(N);

Writeln(‘Nhap diem mang đến tung hoc sinh’);

For i := 1 to lớn n do

Begin

Write(‘Diem HS ‘,i,’ = ‘); readln(Diem);

End;

For i : = 1 khổng lồ n do

Writeln(‘Diem cua HS ‘,i, ‘ = ‘,diem);

Readln;

End.

1

0,5

1

0,5

1

Lưu ý: Học sinh hoàn toàn có thể gồm đáp án không giống, nếu đúng vẫn đạt điểm tối đa.

Đề thi học tập kì 2 lớp 8 Môn khác

Ở lớp 8, những em ko chú ý học nâng cao về ngôn từ thiết kế nhằm tạo ra những ứng dụng máy tính xách tay mà lại triệu tập tập luyện năng lực tư duy ngắn gọn xúc tích, bốn duy hệ thống với sáng tạo không chỉ có nhằm giải quyết và xử lý phần lớn vụ việc trong tin học tập nhưng đây còn là một đông đảo kỹ năng hết sức đặc biệt nhằm giải quyết và xử lý các vấn đề trong cuộc sống đời thường đấy nhé. Vì vậy cơ mà môn Tin Học khôn xiết đặc biệt, buộc phải các em rèn luyện thường xuyên.

Trên đây neftekumsk.com là Đề thi Tin học 8 Học kì 2 năm 2023. Để chuẩn bị mang lại kì thi học kì 2 lớp 8 sắp tới, những em học sinh phải ôn tập theo đề cương, không những thế nên thực hành luyện đề để gia công thân quen với nhiều dạng đề không giống nhau cũng giống như nuốm được kết cấu đề thi. Chuyên ổn mục Đề thi học tập kì 2 lớp 8 trên neftekumsk.com tổng đúng theo đề thi của tất cả các môn, là tài liệu nhiều mẫu mã với có ích cho những em ôn tập và luyện đề. Đây cũng chính là tài liệu giỏi đến thầy cô tham khảo ra đề. Mời thầy cô với các em tham khảo.