Đề Thi Tin Học Lớp 5 Học Kì 2

Quý Khách sẽ xem bản rút ít gọn của tư liệu. Xem cùng sở hữu ngay bản không thiếu thốn của tài liệu trên trên đây (222.62 KB, 2 trang )


Trường tiểu học tập Nguyễn Bá Ngọc KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ IIHọ cùng tên:...

Bạn đang xem: Đề thi tin học lớp 5 học kì 2

Năm học: 2019 – 2020

Lớp: ………. Môn: Tin Học

Kân hận 5

Thời gian có tác dụng bài 45 phút

Điểm Nhận xét của thầy, cô giáo

I. Lý tngày tiết

Em hãy khoanh tròn vần âm trước câu vấn đáp đúng nhất

Câu 1. Em hãy diễn giải từng loại lệnh trong thủ tục sauto hinhtron

cs

repeat 36

end

Câu 2. Cmùi hương trình như thế nào là chương trình bao gồm, công tác làm sao là công tác con trong đoạn mã (code) sau đây:

to nhasquarefd 100 rt 30tri

kết thúc

Câu 3. Đâu là hình tượng của phần mềm Excel?

A. B. C. D. Câu 4. Để cnhát hình kân hận cho bảng tính em lựa chọn nút ít lệnh nào?A. Insert Picture


Câu 5. Em hãy diễn giải chức năng của từng lệnh sau Sum: ...Average: ...

Xem thêm: Giáo Án Vẽ Con Thỏ Năm 20152016, Giáo Án Tạo Hình

Count Number: ...Max: ...Min: ...Câu 6. Để bố trí tài liệu bảng tính em chọn lệnh nào?

A. B. C. D. Câu 7: Để lọc tài liệu bảng tính em chọn lệnh nào?

A. B. C. D.

II. Thực hành

Câu 8: Quan giáp bảng sau, cùng tuân theo hướng dẫn

a) Tạo bảng tính như hình bên trên và tính Tổng cùng điểm, Điểm vừa phải ( sử dụng phương pháp đang học)

b) Sắp xếp lại bảng tính theo máy từ bảng vần âm của cột TÊN

*
Đề thi GK 1 lớp 5 4 619 0
*
Đề thi HSG Toán lớp 5 tỉnh Quảng trị năm học tập 2009 - 2010 5 707 1
*
Đề thi cuối HKII lớp 5 năm hoc 2009-2010 10 994 1
*
ĐỀ THI SƠ BỘ LỚPhường 5 KÌ 1 3 268 0
*
Đề thi HSG tân oán lớp 5 năm học 2012-2013 1 538 0
(132.56 KB - 2 trang) - Đề thi Tin học lớp 5 kì II ( sách Luyện tập Tin học) - Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc