Đề thi tin học lớp 8 học kì 1

Quý khách hàng đã coi tư liệu "Đề khám nghiệm học tập kì i - Môn: Tin học tập lớp 8 - Trường trung học cơ sở Phước Tân 1", để tải tài liệu nơi bắt đầu về trang bị các bạn clichồng vào nút ít DOWNLOAD sống trên

Trường THCS Phước Tân 1Thđọng..ngày.

Bạn đang xem: Đề thi tin học lớp 8 học kì 1

mon..năm 2015Họ với tên:..ĐỀ KIỂM TRA HKILớp:..Môn: Tin học tập lớp 8 Thời gian: 45 phútĐIỂMLỜI PHÊ CỦA GIÁO VIÊNDuyệt của tổ trưởngPhần 1: Trắc nghiệm một cách khách quan (3đ) : Khoanh tròn vào câu trả lời đúng trong số những câu sau:Câu 1. Để chạy lịch trình ta áp dụng tổ hợp nào: A. Ctrl – F9B. Alt – F9C. F9D. Ctrl – Shitf – F9Câu 2. Trong các tên sau đây, thương hiệu làm sao là phù hợp lệ trong ngôn từ Pascal: A. 8aB. tamgiacC. programD. Lop.8aCâu 3. Biểu thức toán thù học (a2 + b)(1 + c)3 được biểu diễn vào Pascal thế nào ? A. (a*a + b)(1+c)(1 + c)(1 + c)B. (a.a + b)(1 + c)(1 + c)(1 + c)C. (a*a + b)*(1 + c)*(1 + c)*(1 + c)D.

Xem thêm: Đáp Án, Đề Thi Hóa Thpt Quốc Gia 2021 Mã 215 Kì Thi Thpt Quốc Gia 2021

(a2 + b)(1 + c)3Câu 4. Trong Pascal, knhì báo như thế nào sau đó là đúng? A. Var tb: real;B. Type 4hs: integer; C. const x: real;D. const R = 30;Câu 5. Ta thực hiện những lệnh gán sau :x:=1; y:=9;z:=x+y;Kết quả thu được của vươn lên là z là:A. 1B. 9C. 10D. Một công dụng khácCâu 6. Khai báo hằng bằng trường đoản cú khóa:A. ConstB. VarC. TypeD. UsesPhần 2: Phần tự luận: (7đ)Câu 7(3 điểm): Viết các biểu thức toán thù tiếp sau đây bên dưới dạng biểu thức Pascal: a) b ) (a+b)2.(d+e)3 c) Câu 8 (2 điểm): Hãy nêu sự tương đương và khác nhau thân hằng và biến? Câu 9(2 điểm):Viết lịch trình nhập 3 số từ keyboard và hiển thị kết quả ra màn hình hiển thị tổng của 3 số kia.Bài có tác dụng......Đáp ánI) Trắc nghiệm(3 điểm)Mỗi câu đúng 0.5 đ. Trong trường hợp có 2 lời giải thì từng ý đúng 0.25đCâu123456Đáp ánAB,DCA,DCAII) Tự Luận(7 điểm)Câu 7: a) 5*x*x*x+2*x*x-8*x+151đ b) (a+b)*(a+b)*(d+e)*(d+e) *(d+e)1đ c) (x+y)/(x-y)1đCâu 8:Sự như thể và khác biệt giữa trở nên và hằngGiống: - Đều được dùng để lưu trữ dữ liệu0.25đ -Phải được khai báo trước lúc sử dụng0.25đKhác: Mỗi ý đúng 0.25 đBiếnHằng- Là đại lượng có thể chuyển đổi được trong khi triển khai công tác.- Từ khóa knhì báo biến: Var- Là đại lượng có mức giá trị không thay đổi nhìn trong suốt quá trình tiến hành công tác.-Từ khóa knhì báo hằng: ConstCâu 9:program tinhtoan;0.25đuses crt;0.25đvar x,y,z:integer;0.25đbegin write("nhap x=");readln(x);0.25đ write("nhap y= ");readln(y);0.25đ write("nhap z= ");readln(z);0.25đ write(" Tong 3 so la: ");writeln(x+y+z);0.5đ readlnover.MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾTNội dungCâu & điểmNhận biếtThông hiểuVận dụngTổngTNTLTNTLTNTLBài 1: Máy tính và chương trình trang bị tínhCâu11Điểm0.50.5Bài 2: Làm thân quen với công tác cùng ngôn từ lập trìnhCâu 21Điểm0.50.5 Bài 3: công tác máy tính xách tay và dữ liệuCâu372Điểm0.53.03.5Bài 4: Sử dụng đổi mới vào lịch trình.Câu4,658,95Điểm 1.00.54.05.5TổngSố câu423 10Điểm2.01.07.010Mô tả:Câu 1: Biết giải pháp chạy một công tác trong pascal.Câu 2: Nhận biết thương hiệu đúng theo lệ vào pascal.Câu 3: Nhận biết đúng cách dán biến đổi biểu thức toán thù học lịch sự pascal.Câu 4: Nhận biết knhị báo biến chuyển cùng hằng đúng trong các pascal.Câu 5: Hiểu bí quyết áp dụng biến đổi vào lịch trình.Câu 6: Nhận hiểu rằng từ khóa knhị báo hằng.Câu 7: Cách biến hóa biểu thức toán học tập sang trọng pascal.Câu 8: Phân biệt được sự tương đương và khác biệt thân biến với hằng.Câu 9: Viết được một lịch trình pascal bởi ngôn ngữ lập trình: tính tổng của 3 số được nhập từ bỏ bàn phím.