DE THI TOÁN 8 GIỮA KÌ 1 CÓ ĐÁP AN

*
Thỏng viện Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài xích hát Lời bài hát Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng Tuyển sinc Đại học tập, Cao đẳng

Tài liệu Bộ đề thi Tân oán lớp 8 Giữa học tập kì 1 Tự luận năm 2022 năm học tập 2021 - 2022 gồm 7 đề thi tổng thích hợp trường đoản cú đề thi môn Toán thù 8 của những ngôi trường THCS trên toàn quốc đã có được biên soạn đáp án chi tiết góp học viên ôn luyện để đạt điểm trên cao trong bài thi Giữa học kì 1 Tân oán lớp 8. Mời chúng ta thuộc đón xem:

Đề thi thân kì 1 Tân oán lớp 8 Tự luận năm 2022 (7 đề) - Đề 1

Phòng Giáo dục đào tạo cùng Đào tạo nên .....

Bạn đang xem: De thi toán 8 giữa kì 1 có đáp an

Đề thi Giữa Học kì 1 - Tự luận

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Tân oán lớp 8

Thời gian có tác dụng bài: 90 phút

(ko đề cập thời hạn phạt đề)

(Đề số 1)

Câu 1: (2 điểm)Phân tích đa thức thành nhân tử:

a) x2- 3x +xy -3y

b) x2+y2-2xy -25

Câu 2 (1,5 điểm)Sắp xếp và tiến hành phép chia:

(3x4+4x -2x3-2x2-8) : (x2-2)

Câu 3: (2 điểm)Tìm x, biết:

a) (x+3)(x2-3x +9)-x(x-2)2=27

b) (x-1)(x-5)= 3

Câu4: (3,5 điểm).Cho hình chữ nhật ABCD tất cả O là giao điểm của hai tuyến phố chéo. Lấy một điểm E nằm giữa hai điểm O và B. gọi F là điểm đối xứng cùng với điểm A qua E và I là trung điểm của CF.

a) Chứng minch tứ giác OEFC là hình thang với tđọng giác OEIC là hình bình hành.

b) Gọi H với K theo thứ tự là hình chiếu của F bên trên những con đường trực tiếp BC cùng CD. Chứng minc tứ giác CHFK là hình chữ nhật.

c) Chứng minh bốn điểm E, H, K, I trực tiếp sản phẩm.

Câu 5: (1 điểm)Tìm giá trị lớn số 1 của biểu thức:

A= -2x2-10y2+ 4xy + 4x +4y +2013

*

......................................................................................

Đề thi giữa kì 1 Tân oán lớp 8 Tự luận năm 2022 (7 đề) - Đề 2

Phòng giáo dục và đào tạo với Đào sinh sản .....

Đề thi Giữa Học kì 1 - Tự luận

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Tân oán lớp 8

Thời gian có tác dụng bài: 90 phút

(ko kể thời gian vạc đề)

(Đề số 2)

Câu 1: (2 điểm)Rút ít gọn các biểu thức:

a) (x+2)2- (x+3)(x-3) +10

b) (x+5)(x2-5x+25) -x(x-4)2+16x

c) (x-2y)3- (x+2y)(x2-2xy +4y2) + 6x2y

Câu 2: (2điểm)Phân tích nhiều thức thành nhân tử:

a) 8x2y+ 8xy +2x

b) x2-6x -y2+ 9

c) (x2+ 2x)(x2+4x +3)-24

Câu 3:(2 điểm)Tìm x, biết:

a) (x+3)2- (x+2)(x-2)= 4x +17

b) (x-3)(x2+3x +9) -x(x2-4)= 1

c) 3x2+7x =10

Câu 4:(3 điểm) Cho hình bình hành ABCD. Trên đường chéo BD mang 2 điểm M với N sao cho BM=DN =

*

a) Chứng minh rằng: ∆AMB = ∆CND

b) AC giảm BD tại O. Chứng minc tứ đọng giác AMcông nhân là hình bình hành.

c) AM giảm BC tại I. Chứng minh: AM = 2MI

d) công nhân giảm AD trên K. Chứng minh: I và K đối xứng cùng nhau qua O

Câu 5: (1 điểm)

a) Tìm GTLN của biểu thức: A=5 +2xy +14y -x2-5y2-2x

b) Tìm toàn bộ số nguyên ổn dương n sao cho B=2n+3n+ 4nlà số thiết yếu phương.

......................................................................................

Đề thi giữa kì 1 Toán thù lớp 8 Tự luận năm 2022 (7 đề) - Đề 3

Phòng Giáo dục và Đào chế tạo ra .....

Đề thi Giữa Học kì 1 - Tự luận

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 8

Thời gian có tác dụng bài: 90 phút

(ko kể thời gian phát đề)

(Đề số 3)

Câu 1: (2 điểm)Phân tích nhiều thức thành nhân tử

a) 8x2y -8xy +2x

b) x2-6x -y2+9

c) (x2+2x)(x2+ 4x +3)-24

Câu 2: (2 điểm)Thực hiện phnghiền tính

a) 3x2(2x2- 5x -4)

b) (x+1)2+ (x-2)(x+3)-4x

Câu 3: (2 điểm)Tìm x:

a) (x+3)2- (x+2)(x-2) = 4x +17

b) (x-3)(x2+3x +9)- x(x2-4) =1

Câu 4: (3,5 điểm)Cho tam giác ABC bao gồm 3 góc nhọn cùng AB

a) Chứng minh: Tứ giác BHCK là hình bình hành.

b) Chứng minh: BK ⊥ AB với CK ⊥ AC

c) gọi I là điểm đối xứng với H qua BC. Chứng minh: Tứ giác BIKC là hình thang cân nặng.

d) BK giảm HI trên G. Tam giác ABC cần bao gồm thêm ĐK gì đề tđọng giác GHCK là hình thang cân.

Câu 5: (0,5 điểm)Tìm cực hiếm lớn nhất của biểu thức: A= 7 -x2-3x

......................................................................................

Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 8 Tự luận năm 2022 (7 đề) - Đề 4

Phòng Giáo dục đào tạo với Đào tạo thành .....

Đề thi Giữa Học kì 1 - Tự luận

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Tân oán lớp 8

Thời gian làm cho bài: 90 phút

(không nhắc thời hạn phát đề)

(Đề số 4)

Câu 1. (2,5 điểm)

1.Thực hiện tại phxay tính:

a. 2x( 3x2- 4x + 2)

b. 2x(3x + 5) -3(2x2- 2x + 3)

c. (2x + 1)(3x2- x +3)

2.Tính cực hiếm của biểu thức A= x2-6xy + 9y2-15 tại x = 37; y = - 1.

Câu 2. (2 điểm)Phân tích các nhiều thức sau thành nhân tử:

a. 9x2y + 15xy2 -3x

b. 3z(z-2) +5(2-z)

c. x2+ 4xy -4z2+4y2

d. x2+2x -15

Câu 3. (2,0 điểm)Tìm x biết:

a. x2-4x =0

b. (2x + 1)2-4x(x +3) =9

c. x2-12x = -36

Câu 4. (3,0 điểm)Cho hình bình hành ABCD, bên trên tia đối của tia AD mang điểm E làm thế nào cho AE = AD.

gọi F là giao điểm của EC và AB.

a. Chứng minh tứ giác AEBC là hình bình hành.

Xem thêm: Cách Vẽ Hình Anime Đơn Giản ❤️1001 Hình Vẽ Tranh Anime Ngầu Cute

b. Chứng minc FE = FC.

c. Trên tia đối của tia CD lấy điểm M làm thế nào để cho MC = CD. Chứng minh ba điểm E, B, M trực tiếp hàng.

Câu 5. (0,5 điểm)Tìm quý hiếm bé dại độc nhất của biểu thức sau:

A= x2+y2+z2-yz -4x -3y + 2027

......................................................................................

Đề thi giữa kì 1 Tân oán lớp 8 Tự luận năm 2022 (7 đề) - Đề 5

Phòng giáo dục và đào tạo cùng Đào sản xuất .....

Đề thi Giữa Học kì 1 - Tự luận

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 8

Thời gian làm bài: 90 phút

(ko kể thời gian phát đề)

(Đề số 5)

Câu 1: (2 điểm)Thực hiện phxay tính.

a)(x + 3)2+ (x – 3)2+ 2(x2– 9)

b)(4x – 1)3– (4x – 3)(16x2+ 3)

Câu 2: ( 2 điểm)Phân tích đa thức thành nhân tử.

a) 8x2y -8xy + 2x

b) x2- 6x -y2+9

c) (x2+ 2x)(x2+4x +3) -24

Câu 3: (2 điểm)Tìm x

a) (x+3)2- (x+2)(x-2) = 4x +17

b) (x-3)(x2+3x + 9) -x(x2-4) =1

c) 3x2+ 7x =10

Câu 4: (3,5 điểm)Cho hình bình hành ABCD. Trên đường chéo cánh BD mang 2 điểm M cùng N sao cho

*

a. Chứng minch rằng: ∆AMB = ∆CND

b. AC cắt BD trên O. Chứng minh tứ đọng giác AMcông nhân là hình bình hành.

c. AM cắt BC trên I. Chứng minh: AM = 2MI

d. CN cắt AD trên K. Chứng minh: I cùng K đối xứng với nhau qua O

Câu 5: (0,5 điểm)Cho x, y, z là những số dương. Tìm cực hiếm nhỏ tuyệt nhất của:

P= (x + y+ z)

*

......................................................................................

Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 8 Tự luận năm 2022 (7 đề) - Đề 6

Phòng Giáo dục đào tạo với Đào chế tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1 - Tự luận

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Tân oán lớp 8

Thời gian làm bài: 90 phút

(ko kể thời gian phân phát đề)

(Đề số 6)

Câu 1:(3 điểm)Rút gọn biểu thức.

a)(x + 3)2+ (x – 3)2+ 2(x2– 9)

b)(4x – 1)3– (4x – 3)(16x2+ 3)

Câu 2:(3 điểm)Phân tích nhiều thức sau thành nhân tử.

a)16x – 8xy + xy2

b)3(3 – x) + 2x(x – 3)

c)3x2+ 4x – 4

Câu 3:(2 điểm)Tìm x, biết.

a)(3x – 2)(3x + 4) – (2 – 3x)2= 6

b)2(x – 3) – (x – 3)(3x – 2) = 0

Câu 4:(2 điểm)Cho nhiều thức A = 4n3– 2n2– 6n + 5 với đa thức B = 2n – 1.

a)Chia đa thức A mang lại nhiều thức B.

b)Tìm quý giá nguyên ổn của n nhằm đa thức A chia không còn đến đa thức B.

Câu 5:Dành mang lại học sinh lớp lựa chọn.

Tìm GTLN hoặc GTNN của biểu thức : Q = - x2– y2– 4x + 2y + 2

......................................................................................

Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 8 Tự luận năm 2022 (7 đề) - Đề 7

Phòng Giáo dục đào tạo với Đào chế tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1 - Tự luận

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán thù lớp 8

Thời gian có tác dụng bài: 90 phút

(ko nói thời gian phân phát đề)

(Đề số 7)

Câu 1: (2 điểm)Tìm x biết

a) 6x2- (2x-3)(3x+2) = 1

b) (x+1)3- (x-1)(x2+x +1) -2= 0

Câu 2: (3 điểm)Phân tích đa thức thành nhân tử

a) 7x2+ 14xy

b) 3(x+4) -x2-4x

c) x2-2xy +y2-z2

d) x2-2x-15

Câu 3: (1 điểm)Cho A = 3x3- 2x2+ ax - a – 5 và B = x – 2.

Tìm a để A⋮B

Câu 4: (3,5 điểm)

Cho tam giác ABC gồm 3 góc nhọn và AB

a. Chứng minh: Tđọng giác BHCK là hình bình hành.

b. Chứng minh: BK ⊥ AB với CK ⊥ AC

c. Call I là vấn đề đối xứng cùng với H qua BC. Chứng minh : Tứ đọng giác BIKC là hình thang cân nặng.

d. BK giảm HI tại G. Tam giác ABC đề xuất bao gồm thêm điều kiện gì nhằm tứ đọng giác GHCK là hình thang cân nặng.

Câu 5: (0,5 điểm)Chứng minc rằng: A = n3+ (n + 1)3+ (n + 2)3⋮ 9 với mọi n ∈ N*