Đề thi toán 8 giữa kì 1

*
Thư viện Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài hát Lời bài bác hát Tuyển sinch Đại học, Cao đẳng Tuyển sinch Đại học, Cao đẳng

Đề thi Giữa học tập kì 1 Toán lớp 8 TP Hà Nội năm 2022 (6 đề)


Tải xuống 9 1.665 30

Tài liệu Sở đề thi Toán lớp 8 Giữa học kì 1 TP.. hà Nội năm 202hai năm học tập 2022 - 2023 có 6 đề thi tổng hợp từ bỏ đề thi môn Toán 8 của các trường trung học cơ sở bên trên toàn nước đã có được biên soạn đáp án chi tiết góp học sinh ôn luyện nhằm đạt điểm trên cao vào bài bác thi Giữa học tập kì 1 Toán thù lớp 8. Mời các bạn thuộc đón xem:

Đề thi Giữa học kì 1 Toán thù lớp 8 thủ đô hà nội năm 2022 (6 đề) - Đề 1

Phòng Giáo dục và Đào tạo nên .....

Bạn đang xem: Đề thi toán 8 giữa kì 1

Đề thi Giữa Học kì 1 Hà Nội

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Tân oán lớp 8

Thời gian có tác dụng bài: 60 phút

(không nói thời gian phạt đề)

(Đề số 1)

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM(1 điểm). Viết lại chữ cái đứng trước câu trả lời đúng trong các câu sau vào bài xích đánh giá.

Câu 1. Kết trái rút gọn gàng biểu thức: (3x + 2)(3x - 2) là:

A) 3x2+ 4 B) 3x2- 4 C) 9x2+ 4 D) 9x2-4

Câu 2. Đơn thức 12x2y3z chia hết mang đến đối chọi thức như thế nào sau đây?

A) 3x3yz B) 4xy2z2 C) -5xy2 D) 3xyz2

Câu 3. Khẳng định làm sao sau đấy là đúng?

A. Tđọng giác có hai tuyến đường chéo đều nhau là hình chữ nhật.

B. Hình bình hành gồm hai tuyến phố chéo cánh cân nhau là hình chữ nhật

C. Hình thang bao gồm một góc vuông là hình chữ nhật

D. Hình thang cân nặng tất cả hai đường chéo cân nhau là hình chữ nhật.

Câu 4. Hình nào dưới đây luôn luôn gồm vai trung phong đối xứng?

A. Hình thang B. Hình thang cân nặng C. Hình bình hành D. Cả A, B, C

PHẦN II. TỰ LUẬN(9 điểm).

Bài 1(2 điểm). Phân tích những nhiều thức sau thành nhân tử.

a) 2xy + 3z + 6y +xz

b) 16x2-(x +1)2

c) x2- 6x -7

d) x3- 2x2+ 2x -1

Bài 2(1,5 điểm) Tìm x, biết:

a) x(x - 2) - x + 2= 0

b) x2- 25 - (x + 5) = 0

c) (10x + 9)x - (5x - 1)(2x + 3)=0

Bài 3(1 điểm).

a) Rút gọn rồi tính quý giá của biểu thức sau:

(x - y)(x2+ xy + y2) + 2y3tại

*

b) Làm tính chia: ( 30x4y3- 20x2y3+ 6x4y4) : 5x2y3

Bài 4(3,5 điểm). Cho hình bình hành ABCD, các con đường chéo cánh cắt nhau tại O. hotline E, F theo lắp thêm trường đoản cú là trung điểm của OB, OD.

a) Tứ đọng giác AECF là hình gì? Vì sao?

b) call H là giao điểm của AF cùng DC, K là giao điểm của CE cùng AB. Chứng minc AH = CK

c) Qua O kẻ mặt đường thẳng tuy vậy tuy nhiên cùng với CK giảm DC tại I.

Chứng minch rằng: DI = 2CI

Bài 5(1 điểm). Ông Vnạp năng lượng có 24m hàng rào siêu đẹp, ông muốn rào một vườn hình chữ nhật nhằm đạt được diện tích lớn số 1. Vườn tức thì giáp tường nhà để một chiều chưa hẳn rào. Hỏi kích thước vườn cửa sẽ là bao nhiêu?

*

.....................................................................................

Đề thi Giữa học tập kì 1 Tân oán lớp 8 Hà Nội Thủ Đô năm 2022 (6 đề) - Đề 2

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1 Hà Nội

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán thù lớp 8

Thời gian làm bài: 60 phút

(không nói thời hạn phân phát đề)

(Đề số 2)

I. TRẮC NGHIỆM (1,5 điểm)Ghi lại chữ cái đứng trước câu trả lời đúng

Câu 1.Đơn thức thích hợp điền vào khu vực trống của 9x2+....+ 25 =(3x + 5)2là

A. 30x B. -20x C. 10x D. 25x

Câu 2.Kết trái so với nhiều thức x2-2x - y2+ 1 thành nhân tử là:

A. (x - 1 + y)(x + 1 + y)

B. (x - 1 - y)(x + 1 + y)

C. (x - 1 - y)(x - 1 + y)

D. (x + 1 - y)(x -1 + y)

Câu 3.Giá trị của x nhằm x2= 3x là:

A. B. 0; -3 C. ±3 D.

Câu 4.Số trục đối xứng của tam giác đầy đủ là:

A. 1 B.2

C.3 D.4

Câu 5.Hình thang ABCD AB // CD , M là trung điểm AD, N là trung điểm BC. Biết:

CD = 8centimet, MN = 6cm. Độ nhiều năm đoạn AB là:

A. 2cm B. 4cm

C. 6centimet D. 8cm

Câu 6.Tứ đọng giác ABCD là hình bình hành ví như có:

A.

*
B. AB // CD

C. AB = CD; BC = AD D. BC = DA

II. TỰ LUẬN (8,5 điểm)

Bài 1. (1,5 điểm)Cho biểu thức sau:

A= (x - 1)( x + 1) + (x - 2)(x2+ 2x + 4) - x(x2+ x -2)

a) Rút ít gọn gàng biểu thức A.

b) Tính quý hiếm của biểu thức A tại

*
.

Bài 2. (1,5 điểm)Phân tích những nhiều thức sau thành nhân tử:

a) 3x3- 6x2y + 3xy2

b) x3- 3x2- 4x + 12

c) (x2+ x)2- 4(x2+ x) -12

Bài 3 (1,5 điểm):Tìm x biết:

a) (3x + 5)(2x - 1) -6x(x + 2) = x

b) x3- 5x2-14x = 0

c) 2(x + 3) - x2-3x = 0

Bài 4 (3,5 điểm):Cho hình thang vuông ABCD

*
*
. Kẻ
*
tại H. Gọi M là trung điểm của đoạn CH, N là trung điểm của đoạn DH.

a) Chứng minh: Tứ giác ABMN là hình bình hành.

b) hotline I là trung điểm của CD. Chứng minch H cùng C đối xứng nhau qua MI.

c) Chứng minh: N là trực trung khu của tam giác ADM.

Xem thêm: Xem Hướng Nhà Cho Tuổi Quý Mão Sinh Năm 1963 Nữ Sinh Năm 1963 Hợp Hướng Nào ?

d) Chứng minh: AB2+ AD2= MB2+ MD2

Bài 5.(0,5 điểm)

Cho a, b là những số dương thỏa mãn nhu cầu a9+ b9= a10+ b10= a11+ b11.

Tính cực hiếm của biểu thức P= a20cấm trẻ em b2018+ 2018 .

.....................................................................................

Đề thi Giữa học kì 1 Toán lớp 8 thủ đô năm 2022 (6 đề) - Đề 3

Phòng Giáo dục cùng Đào tạo .....

Đề thi Giữa Học kì 1 Hà Nội

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Tân oán lớp 8

Thời gian có tác dụng bài: 60 phút

(ko nhắc thời gian phân phát đề)

(Đề số 3)

Bài 1:(2 điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử

a) xy + xz + 3y + 3z

b) x2+ 2x - 3

Bài 2:(2 điểm) Cho A = <(3x - 2)(x + 1) - (2x + 5)(x2- 1)>:(x + 1)

Tính cực hiếm của A Lúc x=

*
.

Bài 3:(2 điểm) Tìm x biết:

a) 6x2– (2x – 3)(3x + 2) = 1

b) (x + 1)3– (x – 1)(x2+ x + 1) – 2 = 0

Bài 4:(3,5 điểm)

Cho tam giác ABC vuông tại A, lấy điểm M trực thuộc cạnh huyền BC (M không trung B và C). Call D và E theo sản phẩm công nghệ tự là chân con đường vuông góc kẻ từ M cho AB, AC

a) Tứ đọng giác AEMD là hình gì?

b) hotline P là điểm đối xứng của M qua D, K là điểm đối xứng của của M qua E và I là trung điểm của DE. Chứng minch P đối xứng cùng với K qua A

c) Lúc M hoạt động bên trên đoạn BC thì I hoạt động trên phố nào?

Bài 5:(0,5 điểm): Cho x, yZ minh chứng rằng:

N = (x – y)(x – 2y)(x – 3y)(x – 4y) + y4là số bao gồm phương thơm.

-------------HẾT-----------

Đề thi Giữa học tập kì 1 Toán thù lớp 8 Thành Phố Hà Nội năm 2022 (6 đề) - Đề 4

Phòng giáo dục và đào tạo cùng Đào sản xuất .....

Đề thi Giữa Học kì 1 Hà Nội

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Tân oán lớp 8

Thời gian làm bài: 60 phút

(ko đề cập thời hạn phạt đề)

(Đề số 4)

Bài 1. (2 điểm) Rút gọn những biểu thức:

a) (x + 2)2- (x + 3)(x - 3) + 10

b) (x + 5)( x2- 5x + 25)- x(x - 4)2+ 16x

c) (x-2y)3- (x + 2y)( x2-2xy + 4y2) + 6x2y

Bài 2.(2,0 điểm) Phân tích nhiều thức thành nhân tử:

a) 8x2y - 8xy + 2x

b) x2- 6x - y2+ 9

c) (x2+ 2x)(x2+ 4x + 3) - 24

Bài 3.(2 điểm) Tìm x, biết:

a) (x + 3)2- (x +2)(x - 2)= 4x +17

b) (x-3)(x2+ 3x +9) - x(x2-4) = 1

c) 3x2+ 7x =10

Bài 4. (3 điểm)Cho hình bình hành ABCD. Trên con đường chéo cánh BD đem 2 điểm M cùng N làm thế nào cho BM= DN=

*
BD

a) Chứng minch rằng: ΔAMB = ΔCND

b) AC giảm BD tại O. Chứng minch tứ đọng giác AMCN là hình bình hành.

c) AM cắt BC trên I. Chứng minh: AM = 2MI

d) CN giảm AD tại K. Chứng minh: I cùng K đối xứng cùng nhau qua O

Bài 5(1 điểm)

a) Tìm GTLN của biểu thức: A = 5 + 2xy + 14y -x2-5y2-2x

b) Tìm tất cả số nguyên ổn dương n làm sao để cho B= 2n+ 3n+ 4nlà số thiết yếu phương.

(Giám thị coi thi không giải thích gì thêm)

.....................................................................................

Đề thi Giữa học tập kì 1 Toán lớp 8 thủ đô hà nội năm 2022 (6 đề) - Đề 5

Phòng Giáo dục với Đào sinh sản .....

Đề thi Giữa Học kì 1 Hà Nội

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Tân oán lớp 8

Thời gian có tác dụng bài: 60 phút

(không nhắc thời gian phạt đề)

(Đề số 5)

Bài 1 (4,5 điểm).Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) 4x2+ 4x3-x2-x

b) 1 - 2a + 2bc + a2-b2- c2

c) ( x - 7)( x - 5)(x - 4)(x - 2) - 72

Bài 2 (1,5 điểm).Tìm x sao cho:

(x + 5)(4 - 3x)- (3x+ 2)2+ (2x + 1)3= (2x - 1)(4x2+ 2x + 1)

Bài 3 (3 điểm).Cho có M cùng N theo lần lượt là trung điểm của những cạnh BC và AC. Trên tia đối của tia MN đem điểm D sao cho NM = ND. gọi I là trung điểm của đoạn trực tiếp AM.

a) Tứ giác ADCM là hình gì? vị sao?

b) Chứng minch rằng: B, I, D thẳng sản phẩm.

c) Qua điểm D kẻ mặt đường thẳng song tuy nhiên với AC, giảm con đường thẳng BC trên E. Đường thẳng IN giảm DE tại F. Tìm ĐK của để tứ giác MNFE là hình thang cân nặng.

Bài 4 (1 điểm).

a) Tìm cực hiếm nhỏ dại nhất của biểu thức A = 2x2- x + 2017

b) (Dành riêng biệt mang đến lớp 8A)

Cho ba số nguim a, b, c bao gồm tổng phân tách hết đến 6

Chứng minc rằng biểu thức M= (a+b)(b+c)(c+a) - 2abc chia không còn mang đến 6

.....................................................................................

Đề thi Giữa học tập kì 1 Tân oán lớp 8 thủ đô hà nội năm 2022 (6 đề) - Đề 6

Phòng Giáo dục đào tạo cùng Đào tạo ra .....

Đề thi Giữa Học kì 1 Hà Nội

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 8

Thời gian làm bài: 60 phút

(không nói thời gian phân phát đề)

(Đề số 6)

Bài 1:(2,0 điểm) Thực hiện phxay tính:

a) 2x2(3x2- 7x -3)

b) (16x4- 20x2y3- 4x5y) : (-4x2)

Bài 2:(2,0 điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử:

a) x2- 3x +xy -3y

b) 16(2x + 3)2- 9(5x-2)2

Bài 3:(2,0 điểm) Tìm biết:

a) 2018x - 1 + 2019x(1 - 2018x) = 0

b) (x + 2)3- x2(x - 6) - 4

Bài 4:(3,5 điểm) Cho vuông tại A (AB

a) Chứng minh: AC = 2MN

b) Chứng minch tứ đọng giác BMPN là hình gì? Tại sao?

c) Điện thoại tư vấn E là trung điểm của BM, F là giao điểm của AM cùng PN. Chứng minch tđọng giác ABEF là hình thang cân

d) Kẻ AH ⊥ BC, MK // AH (H ∈ BC, K ∈ AC). Chứng minc BK ⊥ HN